Archív za 2008 rok

Strana 33

Zariadenie a spôsob na tvarovanie potravinového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16855

Dátum: 04.07.2008

Autori: Van Der Laak Jacobus Johannes Maria, Van Gerwen Hendrikus Petrus Gerardus

MPK: A23G 1/28, A23G 3/02, A22C 7/00...

Značky: potravinového, spôsob, tvarovanie, zariadenie, produktů

Text:

...ktorom je formovanýpotravinový produkt, napríklad sem a tam sa pohybujúca doska alebo rotujúci bubon. Toto telo zahŕňa jeden alebo viac otvorov, v ktorých je potravinový produkt vytvarovaný. S výhodou je súčasne formovaný väčší počet0008 Potravinové produkty sa odoberajú z tvárniaceho tela pomocou vyhadzovacieho ústrojenstva, ktoré sa pohybuje sem a tam v priebehu jedného cyklu z východiskovej polohy do vyhadzovacej polohy a späť. Výhodne sa...

Pyrimidinylpyridazinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12475

Dátum: 04.07.2008

Autori: Dorsch Dieter, Schadt Oliver, Blaukat Andree, Stieber Frank

MPK: C07D 403/14, C07D 413/14, C07D 413/10...

Značky: deriváty, pyrimidinylpyridazinónové

Text:

...transdukciu tyrozínkináz a/alebo serín/treonínových kináz, najmä Met-kinázy, je pretožiaduca a je cieľom predloženého vynálezu.0008 Zistilo sa, že zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli majú pri dobrej znášanlivosti veľmi cenné farmakologické0009 Konkrétne sa predložený vynález týka zlúčenín, ktoré inhibujú, regulujú a/alebo modulujú signálnu transdukciu Metkinázy, kompozícii, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú, a tiež spôsobu ich použitia na...

Filtračné zariadenia a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17485

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12, B01D 46/00...

Značky: zariadenia, mokrého, oddeľovania, prestreku, spôsob, filtračné

Text:

...nádoby pomocného materiálu, sa dosiahne toho, že do prúdu odpadového plynu sa dodáva dostatočné množstvo pomocnéhoTým, že prúd odpadového plynu vstupuje vstupným otvorom do dráhy prúdenia prúdu odpadového plynu ležiaceho ostatne voči dráhe prúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadenia uzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo zbernej nádoby pomocného...

Kontrastné činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17360

Dátum: 04.07.2008

Autor: Thaning Mikkel

MPK: A61K 49/04

Značky: činidla, kontrastné

Text:

...nepriaznivému klinickému účinku. Toxicita a nepriaznivé biologickéúčinky kontrastného média sú spôsobené zložkami média na prípravu liekovej formy, napr. rozpúšťadlo alebo nosič, rovnako ako samotným kontrastným činidlom a jeho zložkami, ako sú ióny pre iónové kontrastné činidlá, a tiež metabolity.0009 Hlavné faktory prispievajúce k toxicite kontrastného média boli identifikované ako chemotoxicita kontrastného činidla, osmolalita...

Nastavovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11984

Dátum: 04.07.2008

Autor: Grasmann Josef

MPK: G09F 9/37

Značky: zariadenie, nastavovacie

Text:

...držané v module pre zobrazenie znakov za účelom zobrazenia znaku, ktorý sa má zobraziť, z prvej polohy, v ktorej čelné plochy posuvných prvkov sú viditeľné na ploche viditeľnosti modulu pre zobrazenie znakov, do druhej polohy, v ktorej sú tieto čelné plochy vovzdialenosti za plochou vidítelnosti v module pre zobrazenie znakov v podstate neviditerne usporiadané.0007 Nastavovacie zariadenie má záberové lišty s nastavovacomi šablónami. ktoré sú...

Spôsob výroby koncentrovaného vodného roztoku glukózy z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11371

Dátum: 04.07.2008

Autori: Kochner Arno, Kim Sung Hyun, Braun Jörg, Chung Jin Won, Seo Jae Yeol, Boy Matthias, Choi Jong In, Kim Mo Se, Lohscheidt Markus, Choi Jong-kyu

MPK: C12P 19/02, C07K 14/415, A23K 1/14...

Značky: koncentrovaného, roztoku, glukózy, vodného, výroby, kukurice, spôsob

Text:

...spravidla obmedzená na 30 až 33 hmotn. Zatial čo vysoké koncentrácie glukózy nie sú pre fermentačnú výrobu bioetanolu nevyhnutné azdôvodu toxicity etanoluvytvárajúceho sa počas fermentácie sú dokonca problematícké, vedú nízke koncentrácie glukózy pri výrobe iných chemikálií knežiaducemu zvýšeniu objemového prietoku. Okrem toho môžu mat nerozpustné zložky negatívny vplyv na fermentáciu, napríklad ohľadom rýchlosti prenosu kyslíka...

Kryštalická forma [3-(4,5-dihydro-3-izoxazolyl)-2-metyl-4-(metylsulfonyl)fenyl]-(5- hydroxy-1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)metanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10625

Dátum: 04.07.2008

Autori: Gebhardt Joachim, Bratz Matthias, Kröhl Thomas, Erk Peter, Saxell Heidi Emilia

MPK: C07D 413/10, A01N 43/80

Značky: hydroxy-1-metyl-1h-pyrazol-4-yl)metanónu, krystalická, 3-(4,5-dihydro-3-izoxazolyl)-2-metyl-4-(metylsulfonyl)fenyl]-(5, forma

Text:

...Ill, forma lV, forma Vlll, forma V-S, forma Vl-S a forma VlI-S.Okrem toho je možné s kryštalickou formou llahšie manipulovať ako s ostatnými tuhými formami topramezónu, pretože táto vzniká pri výrobe vo forme diskrétnych kryštálov alebo kryštalitov. Na rozdiel od ihlicovitých kryštálov iných modiñkácií topramezónu vzniká forma l ako kompaktné, spravidla blokové kryštály,ktoré je možné ľahko filtrovať. Vporovnani s ostatnými tuhými formami...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9883

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12, B01D 46/00...

Značky: filtračné, oddeľovania, zariadenie, mokrého, prestreku, spôsob

Text:

...pomocného materiálu, sa dosiahne to, že do prúdu surového plynu sa pridáva dostatočné množstvoTým, že prúd surového plynu vstupuje vstupným otvorom do filtračného zariadenia uzatvoreného ostatne voči dráhe prúdenia prúdu surového plynu, ležiacej pred vstupným otvorom,a voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že žiadny pomocný materiál sa z nádoby na zachytávanie pomocného materiálu nedostane do dráhy...

Materiál s CTP charakteristikou pre stredne- a vysoko-teplotné aplikácie, samoregulačné štruktúry s jeho obsahom a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9344

Dátum: 04.07.2008

Autori: Lagréve Christian, Fermin Christian, Paul Bert Philippe

MPK: C08L 67/02, H01C 7/02

Značky: materiál, spôsob, výroby, obsahom, charakteristikou, stredne, struktury, aplikácie, samoregulačné, vysoko-teplotné

Text:

...kábli obsahujúcom najmenej dva elektrické vodiče, okolo ktorých je vytlačovanýmateriál podľa vynálezu. Je výhodné, ak sú vodiče rovnobežne a umiestené pozdlžne v kábli pozdlž oboch okrajov kábla. vodiče sú udržiavané v danej polohe tým, že pri extrúzii sa okolo nich vytláča páska z materiálu uvedeného V tomto vynáleze. Okolo pásky je potom vytláčane lôžko z izolačného materiálu ako ohňovzdorný polypropylén alebo...

Použitie probiotík a vláknin pri liečbe hnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9240

Dátum: 04.07.2008

Autori: Bindels Jacques, Goedhart Anna Christina

MPK: A23L 1/30, A23L 1/308, A61K 31/7024...

Značky: hnačky, vláknin, probiotík, liečbe, použitie

Text:

...hnačky u ľudského subjektu. Tento vynález je možné tiež formulovať ako kompozíciu obsahujúeu Lactobacillus rhamnoszzs, inulín a sójovépolysacharidy na liečbu a/alebo prevenciu hnačky, najmä akútnej diarey ľudského subjektu.0013 Táto kompozícia obsahuje Lactobacillurs rhamnoszzs. Zo všetkých druhov laktobaeilov prítomných vľudských črevách je tento druh jedným z najhojnejších azistilo sa, že kmene,ktoré patria k tomuto druhu, sú účinne pri...

Komínová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286333

Dátum: 03.07.2008

Autori: Rawe Rudolf, Lennartz Christian, Jaspers Andreas

MPK: F23L 17/00, F23J 13/00

Značky: komínová, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná komínová hlava (210, 310, 410) s koncovou doskou (12), v ktorej sú vedľa seba usporiadané nahor otvorené vyústenia šachty (14) na odpadové plyny a LAS-šachty (16) a medzi nimi nahor otvorené vyústenie šachty (18) na čerstvý vzduch, pričom nad vyústením šachty (14) na odpadové plyny je vytvorené hrdlo (20) na odvádzanie odpadových plynov a nad vyústením LAS-šachty (16) je vytvorené LAS-odvádzajúce hrdlo (22), ktoré má v blízkosti...

Inhalovateľný liek obsahujúci amorfný tiotrópium bromid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17969

Dátum: 03.07.2008

Autor: Zeng Xian-ming

MPK: A61K 9/19, A61K 9/16, A61K 31/46...

Značky: obsahujúci, tiotrópium, amorfný, inhalovateľný, bromid

Text:

...213/H0011 Predkladaný vynález preto poskytuje inhalovateľný suchý práškový liek zahŕňajúci novú formu tiotrópium bromidu v pevnej fáze. Častice sú dokonalá zmes tiotrópium bromidu spolu s farmaceuticky prijateľnou pomocnou pevnou látkou vybratou zo skupiny pozostávajúcej z dextrózy, fruktózy,glukozamínu, glukózy, Iaktózy, manitolu, maltitolu, manózy, sorbitolu,sacharózy, trehalózy, xylitolu a ich kombinácií, alebo...

Panelový soklový izbový ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17938

Dátum: 03.07.2008

Autor: Kramarz Józef

MPK: F24D 5/10, F24D 19/04

Značky: izbový, vzduchu, soklový, panelový, ohrievač

Text:

...je len kvapalné médium a odpor prúdu, ale taktiež vzduch ako teplonosič, čo robí lištu extrémne účinnou za akýchkoľvek podmienok pri zvážení, že samotný vzduch, zohriaty alebo ochladený na akúkoľvek teplotu, je vzduchovou bariérou a clonou pre steny a podlahy miestností, obložené podlahovými soklovými lištamiNavyše, ich konštrukcia a štruktúra dovoľuje ich rýchlu a spätnú demontáž z nosnej teplo izolačnej dosky namontovanej trvalo na...

Ponorná tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12350

Dátum: 03.07.2008

Autori: Franzky Renata, Chloponin Viktor Nikolaevich, Schumacher Edgar, Farmanov Alexander Kaysimovich, Zinkovskij Ivan Vasilevich, Schumacher Sagadat

MPK: B22D 41/50

Značky: tryska, ponorná

Text:

...cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ponornú trysku, ktorá je schopná eliminovať známe bežné nevýhody v stave techniky.0013 Podľa tohto vynálezu ponomá tryska zahŕňajúca dno, bočné kanály a plášť pripevnený k spodnej časti trysky nad výpustnými bočnými kanálmi, v spodnej časti, sa vyznačuje tým,že plášť je tvorený dvoma paralelnými rovnými plochami, ktoré sú hladko spojené koncami prostredníctvom valcovítých plôch, kým tryska sa nachádza v...

Suchá zmes na ošetrenie žiaruvzdorných substrátov a spôsob použitia tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10756

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: F27D 1/16, C04B 35/66

Značky: žiaruvzdorných, použitia, tejto, substrátov, ošetrenie, spôsob, zmesí, sucha

Text:

...granulový žiaruvzdorný materiál, ktorý jeviazaný taviteľnými zložkami alebo zložkami, ktoré sa tavia pomocou plameňa.0009 Taktiež je známy proces zvárania svyužitím keramiky, ktorý umožňuje vytvorenie poréznej žiaruvzdornej hmoty, pričom zmes, ktorá sa má nanášať, obsahuje okrem žiaruvzdorných častíc a spáliteľných častíc častice materiálu schopného vyvolať vznik pórov vo vnútri žiaruvzdornej hmotyvytvorenej pomocou nanášania (viď...

Spôsob spracovania komory so žiaruvzdornými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9565

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: F27D 1/16, C10B 29/06, C04B 41/87...

Značky: stenami, spracovania, komory, spôsob, žiaruvzdornými

Text:

...za studena na substráty, hlavne elektronické súčiastky, a potom sa zahrievajú na0011 Na vyriešenie vyššie uvedených problémov, ktoré so sebou nesú žiaruvzdorné steny spracovávacích komôr, je podľa vynálezu navrhnuté použit spôsob, aký je uvedený v úvode, pri ktorom k striekaniu v prítomnosti kyslíka dochádza v uzatvorenej komore, kde spracovávacia kompozícia, vo väčšlnovo kvapalnom stave, sa rozprašuje vo forme častíc v suspenzii, pričom...

Spôsob a zariadenie na striekanie práškového materiálu v nosnom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9427

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: C23C 4/12, B05B 7/14, C23C 24/04...

Značky: práškového, nosnom, plyne, spôsob, zariadenie, materiálů, striekanie

Text:

...z hladiska výbornej kvality povlaku, ale tiež z hľadiska nákladov na jeho spotrebu. Pred striekaciu trubicu je teda dôležité mat možnosť dôkladne zmiešat práškový materiál s nosným a reaktívnym plynom v nastavitelnom množstve. Obmedzenia potom určujú rovnako hodnotu tohto0011 Spôsob podľa vynálezu, ako je opísaný vyššie, sa vyznačuje požadovanou flexibilltou voči klasickému spôsobu používajúcemu Venturiho efekt. Spôsob striekania...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8899

Dátum: 03.07.2008

Autori: Kerpicci Husnu, Kurtulus Tolga

MPK: G04B 39/00, F16J 1/16

Značky: kompresor

Text:

...že malé oko (7) robi radiálny posun s malým uhlom nad vonkajším povrchom piestneho čapu (5). Piestny čap (5) sa pohybuje spolu s piestom (2) a neotáča sa okolo svojej vlastnej osi v pieste (2), inými slovami nerobí žiadny pohyb v závislosti od píestu (2).0022 Kompresor, ktorý tvori predmet tohto vynálezu, obsahuje viacero magnetov (10) usporiadaných oproti sebe na vonkajšom povrchu piestneho čapu (5) a na malom oku (7) takým spôsobom, že...

Perorálna formulácia metadoxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19765

Dátum: 03.07.2008

Autori: Yamin Rina, Megiddo Dalia, Amselem Shimon, Megiddo Gur, Ilan Yaron

MPK: A61K 9/00, A61K 31/44, A61K 31/455...

Značky: metadoxínu, formulácia, perorálna

Text:

...sú tu zozbierané určité pojmy používané v špecifikácii, v príkladoch a v pripojených uskutočneniach vynálezu. Pokým nie je definované ináč, všetky tu používané technické a vedecké pojmy majú rovnaký význam ako obvykle rozumie riadne kvalifikovaný v technike, ktorému tento vynález patrí.0018 Neurčité členy (v angličtine a a an) sa tu používajú na označenie jedného alebo viac než jedného (t.j. najmenej jedného) z predmetov člena. Ako...

Zbernicová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286341

Dátum: 02.07.2008

Autori: Karl Matthias, Stelzig Wolfgang

MPK: H04L 12/28, H04L 12/407

Značky: stanica, zbernicová

Zhrnutie / Anotácia:

Zbernicová stanica (1 až 6) na výmenu správ s inými zbernicovými stanicami (1 až 6), pričom správy obsahujú oddiel (11) dát a vysielaciu informáciu, obsahuje informáciu (13) o polohe zbernicovej stanice (1 až 6) vo vzťahu k poradiu zbernicových staníc (1 až 6). Zbernicová stanica (1 až 6) obsahuje prostriedky, ktorými je z vysielacej informácie zistiteľná informácia (13) o polohe vysielajúcej zbernicovej stanice (1 až 6). Zbernicová stanica (1...

Suchá prášková formulácia obsahujúca amoxycilín, kyselinu klavulánovú a celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286339

Dátum: 02.07.2008

Autori: Kovacic Mateja, Kofler Bojan

MPK: A61K 47/38, A61K 9/14, A61K 31/429...

Značky: klavulánovú, celulózu, prášková, amoxycilín, formulácia, kyselinu, sucha, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá prášková formulácia prispôsobená na rekonštitúciu vodou na stabilnú suspenznú formuláciu na perorálne podanie obsahuje ako aktívne zložky amoxycilín trihydrát a klavulanát sodný a ako plnivo mikrokryštalickú celulózu, pričom mikrokryštalickej celulózy je aspoň 20 % hmotn. suchej formulácie.

Liečivo obsahujúce formoterol a mometasone-furoát na liečbu zápalových alebo obštrukčných ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: 286338

Dátum: 02.07.2008

Autori: Hassan Ian Francis, Danahay Henry Luke, Clarke Jeremy Guy

MPK: A61K 31/58, A61K 31/167, A61K 31/57...

Značky: zápalových, dýchacích, mometasone-furoát, obštrukčných, obsahujúce, formoterol, liečbu, ciest, liečivo, ochorení

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivo obsahujúce oddelene alebo spoločne formoterol alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, alebo solvát formoterolu, alebo solvát uvedenej soli a mometasone-furoát na súbežné, postupné alebo oddelené podávanie na liečbu zápalových alebo obštrukčných ochorení dýchacích ciest.

Postroj so zberným zariadením na moč

Načítavanie...

Číslo patentu: 286336

Dátum: 02.07.2008

Autor: Frink Martin

MPK: A01K 23/00, A01K 13/00

Značky: postroj, zberným, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Postroj je kombinovaný so zberným zariadením na moč pre kone. Vynález sa predovšetkým týka zberného zariadenia na moč a najmä hlavy, používanej výhodne na zbieranie moču žrebných kobýl, s cieľom získavania prírodných zmesí konjugovaných estrogénov. Systém postroja podľa vynálezu kombinovaný so zberným zariadením na moč je veľmi pružný a pohodlný pre koňa pri nosení. Voľnosť pohybu koňa nie je týmto postrojom, kombinovaným so zberným zariadením...

Spôsob vytvárania rýh v baliacom laminátovom materiáli, baliaci laminát a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286335

Dátum: 02.07.2008

Autori: Norlander Leif, Fredlund Mats, Karlsson Annika

MPK: B31B 1/00, B65D 5/42

Značky: vytvárania, balenie, baliaci, baliacom, laminátovom, spôsob, materiáli, laminát

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ryhovania baliaceho laminátového materiálu vyrobeného z celulózových vlákien, pričom baliaci laminát zahŕňa objemovú vrstvu (1), ktorá sa skladá zo sieťovej štruktúry celulózových vlákien a aspoň na jednej strane tejto vrstvy aspoň z jednej bočnej vrstvy (2b). Bočná vrstva a objemová vrstva sú k sebe navzájom priamo alebo nepriamo pripojené na svojich v podstate celých, k sebe otočených povrchoch. V tomto spôsobe je do prvej strany...

Pásová spona s napínacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286334

Dátum: 02.07.2008

Autori: Wyder Hans, Manstorfer Karl, Lehmann Peter, Maag Heinz, Bunschi Hans, Weingarten Marco, Hecht Reinhard

MPK: F16L 55/162, G02B 6/00, G02B 6/44...

Značky: spona, napínacím, pásová, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Pásová spona (10, 10') s pásom pásovej spony (16) zahnutým do tvaru krúžku alebo do tvaru špirály a s napínacím uzáverom (20) môže byť výhodne použitá ako vnútorná pásová spona (10') na vkladanie dlhých predmetov, ako napríklad káblov alebo rúr, v potrubných sieťach a obzvlášť v rúrach (12), do ktorých nie je možné vstúpiť. Na upnutie dlhých predmetov je pásová spona vybavená držiakmi (18), ktoré v prípade vnútornej pásovej spony (10')...

Protizápalové oxoderiváty a hydroxyderiváty pyrolizínov a ich použitie vo farmácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 286332

Dátum: 02.07.2008

Autori: Laufer Stefan, Striegel Hans-günter, Tollmann Karola

MPK: A61K 31/40, C07D 487/00

Značky: hydroxyderiváty, protizápalové, pyrolizínov, použitie, oxoderiváty, farmácii

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kyselina 2-[2-(4-chlórfenyl)-6-hydroxymetyl-6metyl-1-fenyl-6,7-dihydro-5H- pyrolizin-3-yl] octová a jej optické izoméry, fyziologicky tolerované soli a fyziologicky ľahko hydrolyzovateľné estery kyselina 2-[2-(4-chlórfenyl)-1-(4-hydroxyfenyl)-6,6-dimetyl-6,7-dihydro-5H- pyrolizin-3-yl] octová a jej optické izoméry, fyziologicky tolerované soli a fyziologicky ľahko hydrolyzovateľné estery kyselina...

Nové kryštály 4-{3-[4-(3-{4-[amino(butoxykarbonylimino)metyl]fenoxy}propyl)-1- piperidinyl]propoxy]-N´-(butoxykarbonyl)benzamidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12933

Dátum: 02.07.2008

Autori: Aoki Naokatu, Mitsuyama Junichi

MPK: C07D 211/22, A61P 31/10, A61K 31/445...

Značky: 4-{3-[4-(3-{4-[amino(butoxykarbonylimino)metyl]fenoxy}propyl)-1, piperidinyl]propoxy]-n´-(butoxykarbonyl)benzamidínu, krystaly, nové

Text:

...podľa Vynálezu, ktoré (1) majú vysokú strasenú hustotu, (2) ťažko sa nabíjajú elektrinou, (3) ľahko sa s nimi manipuluje, (4) majú dobrú tvarovateľnosť lisovaním, (5)neľahko lepia a (6) je ich možné pripravovať V masovom meradlea sú užitočné pre liečivú látku. NAJVÝHODNEJŠIE USKUTOČNENIE VYNÁLEZU Nasleduje podrobnejší opis vynálezu.Vynález sa týka kryštálu typu II, ktorý má píky V polohách 5,8, 18,2, 20,9 a 24,7 ° difrakčného uhla...

Hĺbkotlačová farba so sušidlom na báze vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16868

Dátum: 02.07.2008

Autori: Degott Pierre, Müller Edgar, Schaller Christophe, Lefebvre Olivier

MPK: C09D 11/02, B41M 3/14, C09D 11/00...

Značky: farba, vanadu, sušidlom, báze, hĺbkotlačová

Text:

...predstavoval problém. Tak tomu nie je V prípade kobaltu, ktorý je na jednej strane nevyhnutným stopovým prvkom (29 ppm 30. najhojnejší prvok), ale ktorého biologicky dostupná koncentrácia by sa na druhej strane mala pohybovať V dobre známych medziach a akýkoľvek nadbytok tohto prvku je pre život toxický. Na druhej strane mangán je V zemskej kôre hojný a všadeprítomný (1060 ppm 12. najhojnejší prvok), takže je ho možné používať bez obmedzení...

Projektil pre muníciu do ručných strelných zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12180

Dátum: 02.07.2008

Autor: Kempf Christian

MPK: F42B 30/02, F42B 12/06, F42B 12/78...

Značky: muníciu, zbraní, střelných, projektil, ručných

Text:

...vnútomého valcovitého úseku 26 zmenšuje napríklad na 4 mm. Nárazové rameno 25 má spodnú prechodovú drážku 24, ktorá môže mať hĺbku medzi 0,3 až 1 mm, pričom táto hodnota, napríklad 0,4 alebo 0,5 mm, sa určuje v závislosti od energie projektilu v cieli.0021 Okolo vnútorného valcovitého úseku 26 je nastreknutý plastový obal 10. Tento má až na výnimky v podstate rovnomernú hrúbku, ktorá pri malokalibrových zbraniach predstavuje napríklad...

Sedadlo vozidla s istiacim prostriedkom pre podporný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11864

Dátum: 02.07.2008

Autori: Szegeny Peter, Flucht Stefan, Woolston Stuart

MPK: B60N 2/01, B60N 2/30

Značky: podporný, sedadlo, prostriedkom, prvok, istiacim, vozidla

Text:

...podpomého segmentu o druhý segment. Zvlášť výhodne je pritom podpomý prvok v styku s konštrukciou sedadla druhého segmentu.0010 Pod pojmom konštrukcia sedadla sedadlovej časti je tak treba chápať ako nosnú konštrukciu nosiča čalúnenia, tak aj upevňovacie koľajničky, konzoly alebo iné spodné0011 Výhodne sa podpomý prvok dostáva vpolohe na použitie do tvarového a/alebo silového prepojenia s prvým a/alebo s druhým istiacim prostriedkom. Zvlášť...

Spôsob snímania čiarových kódov v zariadení na prípravu nápojov a zariadenie na to

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11301

Dátum: 02.07.2008

Autori: Straub Stephan, Beutlrock Maximilian, Gius Josef

MPK: A47J 31/36, G06K 7/10

Značky: nápojov, čiarových, spôsob, zariadenie, přípravu, kódov, snímania, zariadení

Text:

...pozíciou nakladania a zatvárania rôzne vzdialenosti medzi vzorom a čítacim prístrojom, atým vznikajú rôzne svetelné pomery a stupne dosvitu vzoru. S týmto počíta vynález, ktorý teda zachytáva obrazy toho istého vzoru s rôznou optickou charakteristikou.0009 Rôzne osvetlenie je možné dosiahnuť aj pomocou rôzneho sklonu vzoru voči čítaciemu prístroju. Ale už pri paralelnom posuve vzoru počas procesu zatvárania môžu vznikať rôzne sklony tak, že...

Zariadenie, spôsob a zariadenie na výrobu prehriateho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15065

Dátum: 02.07.2008

Autori: Seglias Werner, Andreoli Bruno

MPK: F23G 5/46, F22B 1/18, F23M 5/08...

Značky: prehriateho, media, spôsob, výrobu, zariadenie

Text:

...účinnosť, je napríklad zo spisu W 0 2007/014538 známe stredotlakovú paru ďalej prehrievať v druhom prehrievačí pri použití nekorozivnych paliv. Tento postup má tú nevýhodu, že musia byt privádzané čistejšíe palivá. Také čistejšíe palivá môžu podľa spisu EP 0 823 590 obsahovaťnapríklad látky zo zvláštnych paliv obsahujúce po oddeleni chlór.Zo spisu US 6,381,962 je známy spôsob, pri ktorom sa teplonosné médium mimo pece zahrieva vo výmenníku...

Protinádorová kombinácia obsahujúca inhibičnú látku VEGF a irinotecan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9461

Dátum: 02.07.2008

Autori: Vrignaud Patricia, Lejeune Pascale, Bissery Marie-christine, Chiron-blondel Marielle

MPK: A61K 31/4745, A61K 38/16, A61P 35/00...

Značky: irinotecan, látku, kombinácia, protinádorová, inhibičnú, obsahujúca

Text:

...hmotnosť Avastinu (115 kDav v prípade afliberceptu versus 160 kDa vprípadeAvastin), ktorá je vhodnejšia na prenikanie do pevných nádorov.Teraz bolo zistené a ide o predmet tohto vynálezu, že účinnosť VEGF Trap je možné značne vylepšiť, keď je podaný v spojení s terapeutickou látkou vhodnou pri protinádorových liečbach, pričom má odlišný mechanizmus účinku, akým je mechanizmus účinku inhibítorovNavyše, aktivita produktov závisí od použitých...

Zmes rastlinných tukov a potravinárske výrobky obsahujúce túto zmes tukov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9445

Dátum: 02.07.2008

Autori: Zieverink Martinus Mathilda Pieter, De Ruiter Gerhard Adriaan

MPK: A23C 19/09, A23C 11/02, A23C 20/00...

Značky: rastlinných, obsahujúce, výrobky, potravinářské, túto, tukov

Text:

...15 až 75 hmotn. vysoko nenasýteného oleja vybraného zo skupiny, ktorú tvorí slnečnicový olej, sójový olej, repkový olej, bavlníkový olej, svetlicový olej, olej z morských živočíchov, kukuričný olej, olivový olej, ľanový olej a ich kombinácie- 25 až 60 hmotn. štruktúrneho tuku vybraného zo skupiny, ktorú tvorí palmový olej, frakcia palmového oleja, laurový tuk, frakcie laurového tuku, plnehydrogenovaný rastlinný olej a ich kombináciekde...

Zavádzací nástroj s dvomi pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9286

Dátum: 02.07.2008

Autor: Nielsen Jens Egebjerg

MPK: A61M 5/158, A61B 5/15, A61M 5/32...

Značky: dvomi, nástroj, zavádzací, pružinami

Text:

...ihly vytiahne ihlu (14) do valca (18) hlavného telesa (16).Pri tomto zariadení, injekčná ihla po zavedení nie je automaticky vyťahovaná, ale injekčnáihla zostáva v hrudnej kosti tak dlho, dokiaľ obsluha neodstráni zariadenie od pacienta.Podľa predloženého vynálezu pracujú dve pružinové jednotky priamo spoločne, pretože prvá pružinová jednotka priamo ovplyvňuje pohyb nosného telesa, zatiaľ čo druhý systém pružín je priamo ovplyvňovaný...

Kompozície proti spekaniu pre hnojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9115

Dátum: 02.07.2008

Autori: Riaza Martínez Joan Antoni, Rocafull Fajardo Marc

MPK: C05G 5/00, B01J 2/30

Značky: kompozície, proti, hnojiva, spekaniu

Text:

...75. Dané kompozície pre obaľovanie granulovaných hnojív môžu ďalej obsahovať oleje, vosky, anorganické prášky alebo aniónové surfaktanty. Ako je indikované v Európskej prihláške patentu EP-A-0715884, dialkylamíny boli skúmané ako prostriedky proti spekaniu a pre prevenciu formovania prachu, ako je popísané v FR-A-2062452. Avšak dialkylamíny samotné nie sú dostatočne efektívne v porovnaní s bežne používanými monoalkylamínom,...

Kompozícia tuku na smaženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8599

Dátum: 02.07.2008

Autori: Saari Hisfazilah, De Ruiter Gerhard Adriaan, Zieverink Martinus Mathilda Pieter, Kreekel Harry Roelof

MPK: A23D 9/00

Značky: smaženie, kompozícia

Text:

...s použitím skrátenej doby smaženia. Znížovaním doby smaženia môže byť hladinaakrylamidu v konečnom produkte smaženia značne redukovaná.0011 Vynálezcovia objavili, že obvyklé smažíace postupy finálneho stupňa spôsobu smaženia majú malý alebo žiadny vplyv na chuť a štruktúru smaženého produktu, avšak majú významný vplyv na vzhľad produktu. Počas finálneho stupňa spôsobu smaženia sa objaví reakcia hnednutia, ktorá ovplyvní farbu smaženého...

Kompozície a spôsoby liečenia a diagnostikovania rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20008

Dátum: 02.07.2008

Autor: Gurney Austin

MPK: A61K 39/395

Značky: kompozície, liečenia, spôsoby, diagnostikovania, rakoviny

Text:

...dospelých buniek diferenciáciou kmeňových buniek je hematopoetickýsystém, v ktorom vývojovo nezrelé prekurzory (krvotvomé kmeňové a progenitorové bunky) reagujú na molekuláme signály na vytvorenie rôznych krvných a Iymfoidných bunkových typov. lné bunky, vrátane buniek čreva, duktálneho systému prsníka a kože sa neustále doplňujú z malej populácie kmeňových buniek v každom tkanive a nedávne štúdie ukazujú, že väčšina ďalších dospelých tkanív...

Prvok reklamného nosiča pre tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13722

Dátum: 01.07.2008

Autor: Strasser Burkhard

MPK: G09F 15/00, B62B 3/14, G09F 13/04...

Značky: prvok, nosiča, reklamného

Text:

...keď západkové zariadenie vykazuje minimálne jeden, prednostne minimálne dva, obzvlášť prednostné minimálne tri západkové háky.0012 Aby sa zabránilo neoprávnenej demontáži časti krytu, je západkové zariadenieumiestnené skryto vnútri telesa. Pritom je obzvlášť výhodné, že teleso vykazujeminimálne jeden otvor pre demontáž pomocou zasúvateľného náradia v oblasti telesa odvrátenej voči krytu a/alebo bočnej oblasti telesa. Ďalej môže byť za...

Nové zlúčeniny 951: Kyselina bifenyloxypropánová ako CRTh2 modulátor a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15566

Dátum: 01.07.2008

Autori: Rigby Aaron, Luker Timothy Jon, Patel Anil, Bonnert Roger Victor

MPK: A61K 31/40, A61P 11/00, C07D 295/18...

Značky: nové, crth2, bifenyloxypropánová, zlúčeniny, modulátor, kyselina, medziprodukty

Text:

...pneumónie, ñbrózy komplikujúce antineoplastickú terapiu a chronickú infekciu, vrátane tuberkulózy a aspergilózy a ďalších plesňových infekcií komplikácie transplantácie pľúc vaskulitické a trombotické poruchy vaskulatúry pľúc, a pľúcna hypertenzia antitusická aktivita, vrátane liečby chronického kašľa spojeného so zápalovými a sekrečnými stavmi dýchacích ciest, a iatrogénneho kašľa akútna a chronická rinitida, vrátane...