Archív za 2008 rok

Strana 29

Zvárací prípravok s mechanickým systémom na sledovanie zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14891

Dátum: 25.07.2008

Autori: Schuh Johann, Schwankhart Gerhard

MPK: B23K 9/29, B25J 17/02, B23K 9/127...

Značky: zvaru, zvárací, systémom, sledovanie, prípravok, mechanickým

Text:

...ako je napríklad privádzanie drôtu. Prítlačná kladka beží vedla šva anastavovací prípravok dovoľuje pohyby laserovej hlavy relatívne vzhľadom na prltlačnú kladku a zvarový šev, pričom však privádzanie drôtu sa pohybuje spolu stouto Iaserovou hlavou. Nastavovací prípravok pozostáva zotočného zariadenia a zo zariadenia pre presúvanie aje regulačne iniciovaný pomocou detektora zvarového šva. Pri detektore zvarového šva sa jedná ooptický senzor,...

Nová imunoterapia proti nervovým nádorom a nádorom mozgu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19313

Dátum: 25.07.2008

Autori: Singh Harpreet, Trautwein Claudia, Weinschenk Toni, Schoor Oliver, Walter Steffen, Hilf Norbert

MPK: C07K 7/08, C07K 7/06, A61K 38/00...

Značky: proti, nádorom, imunoterapia, nervovým, nová, mozgu

Text:

...ktoré predstavujú 27 všetkých primárnych nádorov mozgu, a glioblastómy,ktoré predstavujú 23 všetkých prímámych nádorov mozgu (zatiaľ čo glioblastómy predstavujú 40 malígnych nádorov mozgu u dospelých). Mnohé ztýchto nádorov sú agresívne a ich stupeň je vysoký. Primárne nádory mozgu sú najčastejšie solídne nádory udetí a po leukémii sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu u detí.3 V súčasnosti sa pre pacientov stále hľadá účinná...

Nová imunoterapia mozgových nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19250

Dátum: 25.07.2008

Autori: Schoor Oliver, Singh Harpreet, Trautwein Claudia, Walter Steffen, Emmerich Niels, Weinschenk Toni, Hilf Norbert

MPK: C07K 7/08, C07K 7/06, A61K 38/00...

Značky: nová, nádorov, mozgových, imunoterapia

Text:

...prítomných v CNS, vrátane mozgu, mozgových blán, hypofýzy, lebky, dokonca z reziduálneho embryonálneho tkaniva. Celkový ročný výskyt prímámych nádorov mozgu v Spojených štátoch je 14 prípadov na 100 000 osôb. Najčastejšie primárne nádory mozgu sú meningiómy, ktoré predstavujú 27 všetkých primárnych nádorov mozgu, a glioblastómy, ktore predstavujú 23 všetkých primárnych nádorov mozgu (zatiaľ čo glioblastómy predstavujú 40 malígnych nádorov...

Používanie 3,5-dihydroxytoluénu alebo jeho derivátov pri príprave lieku a funkčnej stravy na liečbu a prevenciu depresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14269

Dátum: 25.07.2008

Autori: Shen Yong, Zhou Jun, Xu Lin, Zuo Aixue, Mao Rongrong, Lu Jun, Zhang Xuemei, Jiang Zhiyong, Zhou Qixin, Tian Meng, Chen Jijun

MPK: A61K 31/085, A23L 1/30, A61K 31/05...

Značky: funkčnej, přípravě, stravy, liečbu, používanie, depresie, prevenciu, lieku, derivátov, 3,5-dihydroxytoluénu

Text:

...bežná choroba u pacientov s depresiou, je jednou zo stupníc hodnotenia rozsahu depresie. Poruchy denného rytmu sa vzťahujú na tú najzákladnejšiu fyziologickú funkciu. Normálny denný rytmus podporuje zmena svetla a tmy. Časový rozdiel, počasie, životné návyky alebo dedičné predpoklady môžu vyvolať poruchy denného rytmu, ktoré môžu ďalej spôsobiť deficit vyšších mozgových funkcii, ako je depresia a narušenie kognitívnej funkcie. Podľa DSM-IV...

Enzymatický spôsob prípravy kortexolón 17-alfa-propionátu v kryštalickej forme III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16266

Dátum: 24.07.2008

Autori: Ajani Mauro, Moro Luigi

MPK: A61K 31/573, C07J 5/00, A61P 5/28...

Značky: formě, kortexolón, enzymatický, kryštalickej, spôsob, 17-alfa-propionátu, přípravy

Text:

...reakcie za podmienok alkoholýzy podľa tohto vynálezu otvára nové perspektívy pre výrobu v priemyselnom merítku s vyššímivýťažkami l 7 a-monoesterov, než aké sú pri spôsoboch už známych z literatúry.0012 Diestery, ktoré slúžia ako substrát pri reakcii podľa tohto vynálezu, je možné pripravovať podľa doterajšieho stavu techniky, napríklad spôsobom opísaným v B.Turner,Joumal of American Chemical Society, 75, 3489, 1953, ktorý umožňuje...

Nová polymorfná forma acetátu bazedoxifénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12074

Dátum: 24.07.2008

Autori: Jirman Josef, Richter Jindrich

MPK: C07D 209/12, A61P 5/30, A61K 31/404...

Značky: bazedoxifénu, acetátu, polymorfná, forma, nová

Text:

...1)3-mety 1-1 H-indo 1-5-olu vzorca 1 s kyselinou octovou vo vhodnom rozpúšťadle.0008 Voľba rozpúšťadla závisí od rozpustnosti východiskovej látky a produktu a najmä od schopnosti produktu tvoriť v danom rozpúšťadle pevnú kryštálovú mriežku. Ako rozpúšťadlo je možne použiť alkoholy C 1-C 5 (napr. metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol, butanoly),estery karboxylových kyselín (napr. etylacetát), étery (napr. dioxán,...

Zariadenie na upevnenie plastových častí na karosériu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12024

Dátum: 24.07.2008

Autor: Schraer Thorsten

MPK: B60R 19/18, F16B 5/02

Značky: částí, upevnenie, zariadenie, motorového, karosériu, plášťových, vozidla

Text:

...manžety rozlomí. Týmto spôsobom sú manžeta a objímka vzájomne spojené tak, že sa nemôžu stratiť, čo značne zjednoduší vedenie skladu, manipuláciu a montáž.0008 Alternatívne k tomu môže byt manžeta pred montážou s objímkouspojená zlepením, pričom zlepenie je vykonané tak, že sa pri zaťažení v axiálnom smere manžety Iepený spoj preruší. Toto riešenie sa prednostne hodí vtedy, keď majú byt manžeta a objímka zhotovené oddelene.0009 Okrem toho...

Aromatizované esterové soli polykarboxylových kyselín a spôsob zavedenia arómy obsahujúcej hydroxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10812

Dátum: 24.07.2008

Autori: Liu Shengsheng, Mishra Munmaya, Kellogg Diane

MPK: A24B 15/28, A23L 1/22

Značky: hydroxylové, zavedenia, spôsob, arómy, skupiny, esterové, aromatizované, kyselin, polykarboxylových, obsahujúcej

Text:

...uvoľňovaní. Výhodnými katiónmi sú katióny kovov, zvlášť katióny alkalických kovov, katióny kovov alkalických zemín. soli sodíka, draslíka, vápnika a horčíka sú výhodné katióny alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Pokiaľ viacpočetné karboxylové skupiny tvoria soli, opačný ión vo FES môže byť rovnaký alebo odlišný. Pokiaľ viacpočetné karboxylová skupiny sú esterifikovaná arómy, potom aróma vo FES môže byť rovnaká alebo sa líši.0011 Vo...

Kompozícia na lístkové cesto

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10715

Dátum: 24.07.2008

Autori: Lesaffer Ans, De Laporte André

MPK: A23D 7/01, A21D 8/00, A23D 7/005...

Značky: cesto, kompozícia, lístkové

Text:

...zahŕñajúce prísady prijateľné pre spotrebiteľa a keď sa použije na pripravu Iístkových ciest, poskytuje pekárske výrobky s dobrými organoleptickými, senzorickými a nutričnými vlastnosťami.Prihlasovatel teraz ukázal, že výberom akombinovaným použitímkonkrétnych množstiev zahustovadieI aemulgátorov možno získať kompozíciupodobnú margarínu, ktorá má vhodné vlastnosti, napríklad viskozitu, vlastnosti pri vaľkaní, stabilitu, umožnenie ľahkej...

Deriváty 1,2,3,4-tetrahydropyrolo(1,2-a)pyrazín-6-karboxamidov a 2,3,4,5-tetrahydropyrolo(1,2-a)diazepín-7-karboxamidov, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10308

Dátum: 24.07.2008

Autori: Malleron Jean-luc, Evers Michel, Genevois-borella Arielle, Mathieu Magali, Karlsson Andreas, Baudoin Bernard

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, A61K 31/4985...

Značky: deriváty, použitie, 2,3,4,5-tetrahydropyrolo(1,2-a)diazepín-7-karboxamidov, príprava, 1,2,3,4-tetrahydropyrolo(1,2-a)pyrazín-6-karboxamidov, terapii

Text:

...nesie, nasýtcný kruh obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka a obsahuiťtci prípadne O až l heteroalröm vybraný zo skupiny, ktorú tvoria O. N alebo S.R 6 znamená skupinu vybranú zo skupiny, ktorú tvoria atóm vodíka, atóm halogćnu, skupinu (Cl-Cgalkyl, (C-C 7)cyklo 1 Ikyl, (C 3-C 7)cykloalkyl(Cg-Cťgalkyl. nitro,amino, skupinu NR 7 R 8. COOR, skupinu aryl, skupina NR 7(SO 3)R 8 alebo C(O)NR 7 R 8, R, R 7 a R 8 znamenajú nezávisle od seba alebo niekoľko...

Karta z vrstvou kovovej fólie vybavenej otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10265

Dátum: 24.07.2008

Autor: Van Roon Joost

MPK: B42D 15/10

Značky: otvorom, vrstvou, karta, kovovej, vybavenej, fólie

Text:

...je cez ochrannú vrstvu viditeľná iba časť uvedeného odtlačku. Kovová fólia sa dá odstrániť laserovým lúčom. Zistilo sa, že odstránenie, napríklad, hliníkovej fólie vyžaduje pomerne malú energiu. Táto energia je vo všeobecnosti oveľa nižšia než energia potrebná na zápis informácie do polykarbonátovej vrstvy. Zistilo sa, že pôsobenie lasera urobí hliníkovú vrstvu úplne neviditeľnou. Predpokladá sa, že to je spôsobené tým, že tenká hliníková...

Lokálna antibiotická kompozícia na prevenciu lymskej boreliózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8468

Dátum: 24.07.2008

Autori: Roosens-von Bidder Caroline, Huber Gustave, Hüttenes Uta

MPK: A61K 31/7048, A61K 9/06

Značky: kompozícia, boreliózy, lymskej, antibiotická, lokálna, prevenciu

Text:

...spirochéty in vitro aj in vivo Brorson O. a kol., lnfection, 1997 júl - august 25 (4) 240 - 246. Udáva sa aj prítomnost rôznych atypických foriem spirochét sféroplastických L (bez bunkových stien), cystických a granulárnych mechúrikov. Možno teda rozlišovať spirochétové formy, ktoré sú spojené s vysokou metabolickou a proliferatívnou aktivitou, od cystických a sférických foriem, ktoré sú dormantné amajú minimálnu biochemickú aktivitu.S...

Kortexolón-17alfa-propionát v hydrátovej kryštalickej forme IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19926

Dátum: 24.07.2008

Autori: Moro Luigi, Ajani Mauro

MPK: C07J 5/00, A61K 31/573, A61P 5/28...

Značky: kortexolón-17alfa-propionát, formě, hydrátovej, kryštalickej

Text:

...merítku s vyššími výťažkamí17 a-monoesterov, než aké sú pri spôsoboch už známych z literatúry.Diestery, ktoré slúžia ako substrát pri reakcii podľa tohto vynálezu, je možne pripravovať podľa doterajšieho stavu techniky, napríklad spôsobom opísaným V B.Tumer, J oumal of American Chemical Society, 75, 3489, 1953, ktorý umožňuje esterifikácíu kortikosteroidovlineárnou karboxylovou kyselinou za prítomnosti jej anhydridu a monohydrátu...

Kortexolón-17alfa-propionát v kryštalickej forme I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19922

Dátum: 24.07.2008

Autori: Moro Luigi, Ajani Mauro

MPK: A61P 5/28, A61K 31/573, C07J 5/00...

Značky: kryštalickej, formě, kortexolón-17alfa-propionát

Text:

...výťažkamil 7 oL-monoesterov, než aké sú pri spôsoboch už známych z literatúry.Diestery, ktoré slúžia ako substrát pri reakcii podľa tohto vynálezu, je možne pripravovať podľa doterajšieho stavu techniky, napríklad spôsobom opísaným v Bĺľumer, Joumal of American Chemical Society, 75, 3489, 1953, ktorý Innožňuje esteriñkáciu kortikosteroidov lineámou karboxylovou kyselinou za prítomnosti jej anhydridu a monohydrátu PTSA.Vynález sa teda...

Koncová príchytka na bezrolkové papierové kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18952

Dátum: 23.07.2008

Autor: Andersson Anders

MPK: B65H 75/18, A47K 10/40

Značky: kotúče, koncová, príchytka, bezrolkové, papierové

Text:

...príchytky alebo jej časti. Tieto pružné prvky možno umiestniť do vnútornej polohy alebo ich vnej držať v priebehu vkladaniakoncovej príchytky a nechať ich roztiahnuť sa do vonkajšej polohy po ich vložení.0008 Stredové teleso má axiálny priebeh a uvedené pružné prvky axiálne pokračujú pozdĺž stredového telesa a vysunú sa z neho smerom von, pričom uvedené pružné prvky majú tvarkrídel, a pričom myslená čiara medzi vrcholom prvku v tvare krídla a...

Hydraulický stroj zahŕňajúci prostriedky na vstrekovanie prúdu odobratého z hlavného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13455

Dátum: 23.07.2008

Autori: Mazzouji Farid, Traversaz Monique

MPK: F03B 11/00, F03B 11/04, F03B 1/04...

Značky: prostriedky, odobratého, vstrekovanie, stroj, prúdu, hydraulický, zahŕňajúci, hlavného

Text:

...medzi vstupným otvorom 22 a výstupným otvorom 24, 26. Vstupné otvory 22 potrubí sú umiestnené v blizkosti homého konca 8 Iopatky 6 tak, aby odobrali prúd zhlavného prúdu E nad Iopatkou. Výstupné otvory 24, 26 potrubí sú upravené na vstrekovanie odobratého prúdu na bočné steny Iopatiek 6 v blizkosti horného konca 8 a/alebo dolného konca 10 Iopatky 6. Učinkom odobratého a potom vstrekovaného prúdu sa lokálne meni hlavný prúd E a tým sa...

N-2-Arylpropionylsulfónamidy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286372

Dátum: 23.07.2008

Autori: Gandolfi Carmelo, Bizzarri Cinzia, Colotta Francesco, Cesta Maria Candida, Sabbatini Vilma, Caselli Gianfranco, Mantovanini Marco, Bertini Riccardo, Porzio Stefano, Allegretti Marcello

MPK: A61K 31/18, A61K 31/165, A61K 31/16...

Značky: použitie, obsahom, farmaceutické, n-2-arylpropionylsulfónamidy, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-2-arylpropionylsulfónamidy všeobecného vzorca (I), farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na inhibíciu chemotaxie a degranulácie neutrofilov indukovaných interleukínom 8 (IL-8). Na inhibíciu chemotaxie a degranulácie neutrofilov indukovaných IL-8 je opísané aj použitie R-(-)-2-[(4-izobutyl)fenyl]propiónamidu.

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286371

Dátum: 23.07.2008

Autor: Freehauf Keith

MPK: A61K 9/10, A61P 1/00, A61K 31/44...

Značky: prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na perorálne podanie obsahuje 1 až 60 % hmotn. omeprazolu, 0,1 až 2 % hmotn. dvoch až štyroch zásadotvorných činidiel, 1 až 3 % hmotn. zahusťovadla a nosič hydrofóbnej olejovitej tekutiny, ktorý obsahuje rastlinný olej a trigliceridy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom alebo propylénglykolové diestery kyselín so stredne dlhým reťazcom. Prostriedok je vhodný na liečbu ochorení súvisiacich so žalúdočnou kyselinou...

Zariadenie na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286370

Dátum: 23.07.2008

Autor: Pilka Ján

MPK: B02C 4/00, C03B 7/00

Značky: spracovanie, zariadenie, odpadového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie odpadového skla, najmä lepeného autoskla a skla s drôtenou výplňou, pozostávajúce najmenej z jednej dvojice okolo pozdĺžnej osi otočne uložených valcov s upraveným povrchom, z ktorých jeden je uložený v nosnej konštrukcii nepohyblivo a druhý valec je uložený posuvne nastaviteľne. Dvojice otočne uložených valcov (1 - 1', 3 - 3', 4 - 4', 5 - 5', 6 - 6', 7 - 7') sú v nosnej konštrukcii (10) usporiadané vertikálne a za...

Trazodón a hydrochloridová soľ trazodónu v prečistenej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17309

Dátum: 23.07.2008

Autori: Iacoangeli Tommaso, Ciottoli Giovanni Battista, Marchetti Marcello, Biondi Giuseppe

MPK: A61P 25/22, A61K 31/4196, A61P 25/24...

Značky: trazodón, prečistenej, formě, hydrochloridová, trazodónu

Text:

...reakciou so zlúčeninou VI alebo 1-bróm-3-chlórpropánu, ktorý je využitý na získanie zlúčeniny II reakciou so zlúčeninou IV.Zlúčeniny II, III, VIII a IX sú tiež alkylačnými činídlami, a sú teda potenciálne genotoxickć. Okrem vyššie uvedených alkylačných činidiel je možné pri altematívnych postupoch prípravy trazodónu použiť aj iné obdobne alkylačné činidlá, napr. 2,2 dibrómetylamín či 1,3-dichlórpropán.Obsah uvedených alkylačných činidiel v...

Dipeptoidné proliečivá a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16380

Dátum: 23.07.2008

Autori: Keldenich Jörg, Krahn Thomas, Krenz Ursula, Diedrichs Nicole, Lerchen Hans-georg, Albrecht-küpper Barbara, Hirth-dietrich Claudia

MPK: C07D 417/12, A61P 9/00, A61K 31/4439...

Značky: použitie, proliečivá, dipeptoidné

Text:

...jednak dovoľuje iba intravenózne podanie účinnej látky len v malých dávkach infúzne roztoky na báze fyziologických soľných roztokov s použitými solubilizujúcimi látkami sa dajú pripraviť len s veľkými ťažkosťami. Na druhej strane je sťažene í formulovanie do tabletovej formy. Cieľom tohto vynálezu preto bolo identifikovanie derivátov alebo proliečiv zlúčeniny (A), ktoré majú zlepšenú rozpustnosť v uvedených médiách a/alebo zlepšenú biologickú...

Diagnostika fetálnej chromozomálnej aneuploidie použitím sekvencovania genómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16032

Dátum: 23.07.2008

Autori: Chan Kwan Chee, Lo Yuk-ming Dennis, Chiu Rossa Wai Kwun

MPK: C12Q 1/68, G06F 19/00

Značky: diagnostika, sekvencovania, genómu, aneuploidie, chromozomálnej, použitím, fetálnej

Text:

...s ľudským genómom pomocou počítačového systému.0014 Určl sa prvé množstvo sekvencii identifikovaných ako zoradené s prvým chromozomom a druhé množstvo sekvencii identifikovaných ako zoradené s jedným alebo viacerými druhými chromozómami. Z prvého množstva a druhého množstva sa určí parameter, pričom parameter predstavuje relatívne množstvo medzi prvým a druhým množstvom a potom sa porovná s jednou-3 alebo viacerými medznými hodnotami. Na...

Diagnostikovanie fetálnej chromozomálnej aneuploídie pomocou genómového sekvenovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21037

Dátum: 23.07.2008

Autori: Lo Yuk-ming Dennis, Chan Kwan Chee, Chiu Rossa Wai Kwun

MPK: C12Q 1/68, G06F 19/00

Značky: genómového, chromozomálnej, diagnostikovanie, pomocou, sekvenovania, aneuploidie, fetálnej

Text:

...prítomnosť LOH vo vzorke (El Karoui at al., Stat Med 25, 3124-3133 (2006.0012 V metódach použitých v predchádzajúcich štúdiách je množstvo dát zozbieraných v digitálnej PCR dosť nízke. Čiže možno znížiť presnosť kvôli malému počtu dátových bodov a typickým štatistickým fluktuáciám.0013 Preto je žiaduce, aby neinvazlvne testy mali vysokú citlivosť a špecifičnosť, aby sa minimalizovali falošné negative, resp. falošné pozitíva. Avšak fetálna...

Spôsob a sledovací systém na prevádzkové riadenie koľajových dopravných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8708

Dátum: 23.07.2008

Autor: Rögener Baldur

MPK: B61L 23/04, E01B 35/12

Značky: sledovací, dopravných, riadenie, ciest, prevádzkové, spôsob, koľajových, systém

Text:

...termín údržby alebo nariadilo0007 V dokumente DE 100 65 954 A 1 je opísaný tiež čisto k zvršku vztiahnutá meracia kontrola polohy koľají. Koľajové teleso je pritom kontrolované na lom materiálu, na čo sa do koľajnice zavedie signál kladivom a na trhu bežným snímačom zrýchlenia sa vykoná meranie vibrácií. Signál vibrácií sa znázorňuje na0008 Z nemeckej patentovej prihlášky č 10 2006 0430 43.3 toho istého prihlasovateľa, na ktorú sa tu...

Stabilné kvapalné farmaceutické kompozície na báze trazodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18440

Dátum: 22.07.2008

Autori: Valenti Mauro, Mariotti Francesca, Ragni Lorella, Scarpetti Paolo, Marchetti Marcello

MPK: A61K 47/10, A61K 9/08, A61K 31/495...

Značky: báze, trazodónu, kompozície, farmaceutické, stabilné, kvapalné

Text:

...pre injekcie), pričom3 EP 2 494 955 využívaná kvapalná farmaceutická kompozícia pre orálnu aplikáciu, ktorá vykazuje maximálnu koncentráciu trazodón-hydrochloridu 2,5 (h 1 n./obj.), obsahuje ako kosolventy etanol a glycerol a jej pH sa pohybuje v rozmedzí od 4,3 do 4,7.Uvedená kvapalná farrnaceutická kompozícia však vykazuje i niekoľko nevýhod.Prvou nevýhodou je nízka koncentrácia trazodónu, takže požadované terapeutické dávky vyžadujú...

Stabilná kvapalná farmaceutická kompozícia na báze trazodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13555

Dátum: 22.07.2008

Autori: Valenti Mauro, Marchetti Marcello, Mariotti Francesca, Scarpetti Paolo, Ragni Lorella

MPK: A61K 31/495, A61K 47/10, A61K 9/08...

Značky: kvapalná, kompozícia, trazodónu, báze, stabilná, farmaceutická

Text:

...rôzne kvapalné formy pre perorálne(kvapky, sirupy) či parenterálne podanie (vialky pre injekcie)(hm./obj.). Napríklad kvapalný Moiipaxin® je perorálny roztok trazodón- hydrochloridu, obsahujúci 50 mg liečivej látky V 5 ml roztoku, t.j. s koncentráciou 1 (hm./obj.) trazodónu. Ďalšia V súčasnosti hojne využívaná kvapalná farmaceutická formulácia pre perorálne použitie má maximálnu koncentráciu trazodón-hydrochloridu 2,5 (hm./obj.), pričom...

Kryštalická forma 7-(dimetoxy-metyl)kamptotecínu, jej použitie ako medziproduktu a produkty z nej získané

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13357

Dátum: 22.07.2008

Autori: Giorgi Fabrizio, Marzi Mauro, Cabri Walter, Marazzi Giuseppe, Badaloni Elena, Armaroli Silvia

MPK: C07D 491/22

Značky: produkty, použitie, medziproduktu, 7-(dimetoxy-metyl)kamptotecínu, krystalická, získané, forma

Text:

...a 7-(dimetoxymetyl)-kamptotecln sa použije ako medziprodukt pri syntéze konečných produktov. Produkt 7-(dimetoxymetyD-kamptotecín je poskytnutý ako vyčistený pomocou stlpcovej chromatografie a ako žltá tuhá látka s teplotou topenia 201 °C (dec.). výťažok produktu je 55 .0017 Vo vyššie uvedenom Chemical Pharmaceutical Bulletin (1991), 39 (10), 257480 a v EP 0 056 692 je 7-(dimetoxymetyl)-kamptotecín uvedený ako vyčistený pomocou...

Kovová plechovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11024

Dátum: 22.07.2008

Autori: Yuan Sheery, Grabowski Marion

MPK: B65D 1/16

Značky: plechovka, kovová

Text:

...prvú vonkajšiu konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má prvý polomer zakrivenia R 1, a druhú, spodnú konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má druhý polomer zakrivenia R 2, a treti, vnútorne konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má tretí polomer zakrivenia R 3, a kde prvý, druhý a tretí rádius zakrivenia R...

Protišmykové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9885

Dátum: 22.07.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B60C 27/18

Značky: protismykové, zariadenie

Text:

...ovíjacie vláknosmerom k podkladu viackrát križuje uvažované nosné vlákno na kontaktnej strane.Aspoň pri jednej ďalšej výhodnej forme uskutočneniaje ďalej upravený väčší početovijacích vlákien, ktoré obklopujú nosné vlákna aspoň na obvodovom uhle väčšom než60 °. Aj tu tvoria ovíjacie vlákna pozdĺž každého nosného vlákna so vzájomným odstupomod seba usporiadané vyvýšenia na nosných vláknach.Každé uvažované ovijacie vlákno križuje uvažované...

Substituované bicyklolaktámové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9695

Dátum: 22.07.2008

Autori: Dow Robert Lee, Munchhof Michael John

MPK: A61P 3/04, A61P 3/10, A61K 31/553...

Značky: substituované, bicyklolaktámové, zlúčeniny

Text:

...izoxazol-S-ol-B-yl, izoxazoI-3 ol-5-yl, tiazolidin-2,4-dión-5-yl, imidazolidin-2,4-dión-5-yl, 1 H-pyrol-2,5-dión-3-yI, lHimídazol-2-ol-5-yl, dihydropyrimidin-2,4(1 H,3 H)-dión-6-yl, imidazolidín-2,4-dión-1-yl,1 H-imidazol-5-ol-2-yI, 1 H-pyrazol-3-ol-1-yl, 1 H-pyrazol-3-ol-4-yl, 1,3,4-tiadiazol-2-ol-5 yl, 1,3,4-oxadiazol-2-ol-5-yl, 1,2,4-oxadiazol-3-ol-5-y|, 1,2,4-tiadiazol-3-ol-5-y|, oxazol 2-ol-4-yl, tiazol-2-ol-4-yl, tiazol-4-ol-2-yl,...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8741

Dátum: 22.07.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B26D 5/08, B26F 1/38, B29C 49/72...

Značky: zariadenie, deliace

Text:

...nastavovacie práce deliaceho zariadenia, pokým by sa jedným deliacim zariadením chceli oddelovat rôzne druhy alebo veľkosti výrobkov-nádob od rámcového odpadu. Samozrejme sa môže zachovávať aj pätková časť a meniť sa hlavová časť,pokýmje to nevyhnutné.0014 Výhodným spôsobom sa odovzdávacimi zariadeniami, okrem najmenej jedného otočného zariadenia, usporiadanými za sebou v dopravnej linke, zlepší tok materiálu pre kartový rámcový zväzok...

Vtáčí chrípkový chimérny VLPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19009

Dátum: 21.07.2008

Autori: Pushko Peter, Smith Gale

MPK: C07K 14/11, A61K 39/155, A61K 39/145...

Značky: vtáčí, chimérny, chrípkový

Text:

...sekrečných a/alebo serových protilátok, napr. prostrednictvom neutralizácie plakov, tixácie komplementu, s enzýmom spojeného imunoabsorbčého testu alebo mikroneutralizačného testu. V pripade vakcíny je účinná dávka taká dávka, ktorá predchádza ochoreniu alebo redukuje závažnost príznakov.0019 Tak ako sa používa tu, výraz extemá doména, keď sa vzťahuje na proteíny asociované s membránou,označuje tú doménu (domény) proteínu, ktorá je mimo...

Spôsob prípravy cis-komplexu platiny a cis-komplex platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286374

Dátum: 21.07.2008

Autori: Giandomenico Christen, Wong Ernest

MPK: A61K 31/28, A61P 35/00, C07F 15/00...

Značky: platiny, spôsob, přípravy, cis-komplexu, cis-komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy cis-komplexov platiny majúcich všeobecný vzorec (Ia) alebo (Ib) zahrnujúci: a) reakciu [PtA4]2- alebo jeho soli s L v aprotickom prvom rozpúšťadle pri teplote 30 °C až 100 °C za vzniku [PtA3(L)]- s podmienkou, že keď je prvé rozpúšťadlo DMF, teplota je pod 60 °C b) reakciu [PtA3(L)]- s L' v druhom rozpúšťadle za vzniku cis-[PtA2(L')(L)] bez odparenia prvého rozpúšťadla c) v prípade, keď cis-komplex platiny má všeobecný vzorec...

Spôsob zrážania cystínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286373

Dátum: 21.07.2008

Autori: Stohrer Jürgen, Döring Wolfgang

MPK: C07C 319/00

Značky: zrážania, cystínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zrážania cystínu z roztoku kyseliny sírovej, pri ktorom sa v zmiešavacej nádrži vytvorí zmes vodného roztoku cystínu v kyseline sírovej a vodného roztoku zásady, a to ich súčasným pridávaním. Pritom sa dávkujú takým spôsobom, aby zmes v nádrži dosiahla hodnotu pH medzi 1,0 a 7,0 a teplotu medzi 30 °C a teplotou varu zmesi.

Kábel vybavený opláštením s odolnosťou proti pôsobeniu rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286369

Dátum: 21.07.2008

Autori: Bareggi Alberto, Belli Sergio, Balconi Luca, Caimi Luigi

MPK: H01B 7/18, H01B 7/00

Značky: odolnosťou, proti, kábel, pôsobeniu, rázov, vybavený, opláštením

Zhrnutie / Anotácia:

Opláštenie kábla je uspôsobené na ochranu tohto kábla proti nepredvídanému alebo náhodnému pôsobeniu rázov. Vložením vhodnej povlakovej vrstvy z expandovaného polymerizačného materiálu primeranej hrúbky do štruktúrneho usporiadania silového rozvodného kábla je možné vytvoriť kábel majúci vysokú odolnosť proti pôsobeniu rázov. Prihlasovateľ navyše zistil, že použitie expandovaného polymerizačného materiálu ako súčasti opláštenia kábla umožňuje...

Rýchlo rozpúšťajúca sa farmaceutická dávková forma na orálne podanie a spôsob výroby granúl vhodných na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286368

Dátum: 21.07.2008

Autori: Sanjeev Kothari, Divyakant Desai

MPK: A61K 31/137, A01N 25/08, A61K 31/21...

Značky: výroby, dávková, forma, rýchlo, vhodných, farmaceutická, podanie, orálne, spôsob, rozpúšťajúca, granúl, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlo rozpúšťajúca sa farmaceutická dávková forma, ktorá sa rozpadá v ústach do 25 sekúnd, zahrnuje liečivo a kombináciu excipientov, ktorá zahrnuje, vzťahujúc sa na celkovú hmotnosť uvedenej dávkovej formy, od 4 do 8 % hmotn. superdezintegrantu od 20 do 70 % hmotn. dispergačného činidla, ktorým je kremičitan vápenatý od 1 do 10 % hmotn. distribučného činidla vybraného zo súboru zahrnujúceho amorfný oxid kremičitý, mikronizovaný oxid...

Spôsob prípravy 1-substituovaných 5- alebo 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286367

Dátum: 21.07.2008

Autori: Aiscar Bayeto Juan Jose, Maywald Volker, Steinmetz Adrian, Henkelmann Jochem, Götz Roland, Götz Norbert, Rack Michael, Becker Heike

MPK: C07D 231/00

Značky: 1-substituovaných, přípravy, spôsob, 3-hydroxypyrazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 1-substituovaných 5- a/alebo 3-hydroxypyrazolov vzorcov (I) a (II), v ktorých R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, C2-C6-alkinylovú skupinu, C3-C6-cykloalkylovú skupinu alebo C1-C4-alkoxylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť substituované substituentom, ako je halogén, C1-C4-alkoxylová skupina, fenoxyskupina, C1-C6-alkoxykarbonylová skupina, C1-C6-alkyltiokarbonylová skupina, alebo...

Drviace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286366

Dátum: 21.07.2008

Autor: Bonfiglioli Giancarlo

MPK: B02C 13/00

Značky: zariadenie, drviace

Zhrnutie / Anotácia:

Drviace zariadenie obsahuje skriňu (2), rotor (3) s kladivami (4) a plniacu tlamu (22), pripojenú k systému na privádzanie voľného materiálu (5), ktorý má byť drvený, pričom systém obsahuje obslužný priechod (110) vybavený vstupnou násypkou (111) na materiál (5), ktorý má byť drvený, a prostriedky na posúvanie materiálu (5) pozdĺž priechodu (110) krokovým pohybom. Spodný koniec priechodu (110) v smere postupu materiálu (5) je hore otvorený,...

Voľná lieková partikulárna forma, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, jej použitie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286365

Dátum: 21.07.2008

Autori: Hartauer Kerry, Kral Martha, Anderson Neil, Stephenson Gregory

MPK: A61K 31/4985, A61P 15/00, A61K 9/14...

Značky: forma, partikulárna, farmaceutická, výroby, spôsob, použitie, kompozícia, lieková, voľná, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Voľná lieková partikulárna forma tadalafilu, v ktorej je tadalafil prítomný ako tuhé častice nezabudované do polymérneho koprecipitátu, pričom najmenej 90 % častíc má veľkosť menšiu ako 40 mikrometrov. Opísané sú aj spôsoby jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie na prípravu lieku na liečbu sexuálnej dysfunkcie, ako je mužská erektilná dysfunkcia alebo porucha ženskej sexuálnej vzrušivosti.

Tekutý, povrchovo aplikovateľný veterinárny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286363

Dátum: 21.07.2008

Autor: Colin Manson Harvey

MPK: A01N 43/48, A01N 25/02, A61K 31/4164...

Značky: prípravok, povrchovo, tekutý, aplikovateľný, veterinárny

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý, povrchovo aplikovateľný veterinárny prípravok obsahujúci triklabendazol v stabilnom tekutom roztoku, pričom tento roztok obsahuje najmenej 10 % hmotn./objem triklabendazolu a sústavu rozpúšťadiel obsahujúcu jedno alebo viacero rozpúšťadiel vybraných z benzylalkoholu, zmesi 5-hydroxy-1,3-dioxánu a 4-hydroxymetyl-1,3-dioxolánu, N-metyl-2-pyrolidonu a éterov glykolu. Opísané je tiež použitie uvedeného roztoku pri výrobe tekutého, povrchovo...