Archív za 2008 rok

Strana 27

Vysoko afinitné ľudské protilátky na ľudský nervový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17588

Dátum: 08.08.2008

Autori: Macdonald Lynn, Torres Richard, Reinhardt Joel, Morra Marc, Martin Joel

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395

Značky: ĺudský, protilátky, nervový, vysoko, ľudské, faktor, rastový, afinitně

Text:

...5-krát, ô-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou afinitou než krysí NGF a približne 2-krát, 2.5-krát, 3-krát, 4-krát, 5-krát,6-krát, 7-krát, 8-krát, 9-krát alebo 10-krát vyššou než myší NGF.0012 Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment má vysokú špeciñcitu pre ľudský NGF, napríklad nereaguje krížovo sblízko príbuzným neurotrofínom-3 (NT-3). Vo výhodnom uskutočnení, protilátka alebo jej fragment s vysokou...

Farebná individualizácia bezpečnostných dokumentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16132

Dátum: 08.08.2008

Autori: Pflughoefft Malte, Hoppe Andreas, Muth Oliver

MPK: B41M 5/26, B41M 3/14

Značky: bezpečnostných, individualizácia, dokumentov, farebná

Text:

...Tieto materiály môžu byť používané najmä na výrobu laserom značkovateľných výrobných tovarov.Uvažované sú kovové oxidy, aby podporovali absorpciu laserovéhosvetla V plaste, aby ho roztavili, alebo spôsobili zmenu farby0008 Z EP O 975 148 A 1 je známy spôsob gravírovania obrázkov prostredníctvom žiarenia do na žiarenie vnimavej vrstvy, najmä na gravírovanie laserom. Na žiarenie vnímavá vrstva sa bodovotak ožaruje, aby sa pre každý snímkový...

Deriváty kyseliny azabifenylaminobenzoovej ako inhibítory DHODH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11596

Dátum: 08.08.2008

Autori: Castro Palomino Laria Julio Cesar, Terricabras Belart Emma, Lozoya Toribio Maria Estrella, Navarro Romero Eloisa, Fonquerna Pou Silvia, Erra Sola Montserrat, Cardus Figueras Aranzazu

MPK: A61K 31/506, A61K 31/44, A61P 17/00...

Značky: kyseliny, dhodh, azabifenylaminobenzoovej, deriváty, inhibitory

Text:

...sa môžu liečiť, patria,okrem iných, reumatoidná artritída, psoriatická artritída, celkový Iupus erythematosus,skleróza multiplex, psoriáza, ankylozujúca spondilytíza, Wegenerova granulomatóza,polyartikulárna juvenilná idiomatická artritída, zápalové ochorenie čriev ako ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, Reiterov syndróm, fibromyalgia a cukrovka 1. typu.0013 Medzi imunitné a zápalové choroby, ktorým sa dá zabrániť alebo sa môžu...

Liečba aterosklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15619

Dátum: 08.08.2008

Autori: Mattner Frank, Brunner Sylvia, Wittmann Barbara, Schmidt Walter, Lührs Petra

MPK: A61P 9/10, C07K 7/08, A61K 38/04...

Značky: aterosklerózy, liečba

Text:

...forma sa vyskytuje zriedkavejšie a to v pomere 11 miliónu. Príčinou familiárnejhypercholesterolémie sú mutácie v géne LDL-receptora na krátkom ramene chromozómu 19. Tieto mutácie môžu byť delécie, inzercie alebo bodové mutácie. Charakteristickým nálezom lipoproteínov pri familiárnej hypercholesterolémii je nárast celkového cholesterolu a LDL cholesterolu pri väčšinou normálnych koncentráciách triglyceridov a VLDL. HDL je často...

Fajčiarsky výrobok založený na destilácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15537

Dátum: 08.08.2008

Autori: Maeder Serge, Zuber Jacques Armand, Piadé Jean-jacques, Poget Laurent Edouard

MPK: A24F 47/00

Značky: fajčiarský, založený, destilácii, výrobok

Text:

...časť vyhrievacieho prvku.0008 Vzhľadom na vážne problémy nebola žiadna z týchto zahrievaných cigariet komerčne úspešná. Problémy zahrňujúnapríklad nevalné senzorické vlastnosti vytváraného aerosólu, vystavovanie spotrebiteľa vedľajším produktom spaľovania uhlíkavo vyhrievacom prvku, napríklad kysličníka uhoľnatého anežiaduca citlivosť cigariet v režimoch intenzívneho vdychovania.V režimoch intenzívneho vdychovania, ktoré vybočujú zo...

Spôsob výroby kontaktného kolíka pre žiarivku a kontaktný kolík pre žiarivku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9516

Dátum: 08.08.2008

Autor: Schuck Theo

MPK: H01R 33/08, H01J 9/00, H01J 5/50...

Značky: kontaktného, spôsob, žiarivku, kolík, kolíka, výroby, kontaktný

Text:

...zakladá na základnej myšlienke, že na výrobu kontaktného kolika sa použije kovový polotovar, ktorý zostáva zo zliatinyhliníka. Druhým podstatným aspektom spôsobu výroby podľa vynálezu je, že tvárnenie kontaktného kolika sa po pristrihuti kovového polotovaru uskutočňuje vdvoch principiálne oddelených výrobných úsekoch.V prvom výrobnom úseku sa pristrihnutý úsek kovovéhopolotovaru najprv tvárnie, pričom tvárnením sa vytvaruje aspoň nákružok,...

Protilátky proti CD37

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20107

Dátum: 08.08.2008

Autori: Borges Eric, Heider Karl-heinz, Ostermann Elinborg

MPK: A61K 39/395, A01K 67/027, A61K 39/00...

Značky: protilátky, proti

Text:

...testoch u BNHL pacientov (B-bunkový non-Hodgkinov lymfóm, Press a kol., 1989 Kaminski a kol.,1992). Terapeutické dávky 131 I-MB-1 boli podávané 6 recidivujúcim NHL pacientom v jednom teste a všetci 6 pacienti dosiahli klínickú úplnú remisíu (CR) priememe trvajúcu7 mesiacov. S poznámkou, že dvaja zo šiestich pacientov vykazovali klinickú regresiu už popodaní len stopového množstva dávky MB-l, čo naznačuje priamy...

Nová kryštalická forma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19983

Dátum: 08.08.2008

Autor: Becker Axel

MPK: C07D 207/16, A61K 31/401, A61P 9/12...

Značky: krystalická, forma, nová

Text:

...objemom vodnej suspenzie, ktorá obsahuje jeden ekvivalent oxidu vápenatého po odstránení etanolu a následnom premyti éterom sa vodnásuspenzia lyofilizuje za zisku vápenatej soli s teplotou topenia 235 až 237 °C.0006 Podľa US 6 515 012 a US 6 521 760 syntéza opísaná v US 4 316 906 (uvedená vyššie V bodoch a, b a c) predovšetkým produkuje polymorf A, ale taktiež polymorf B vo veľmi premenlivých podieloch a nikdy nie menej ako 20 . Okrem...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14343

Dátum: 08.08.2008

Autori: Grunwald Dirk, Hasch Joachim

MPK: B27N 1/00, C08H 8/00, C08L 97/02...

Značky: organických, zlúčenín, materiálov, prchavých, dřevěných, aldehydov, spôsob, emisie, zníženia

Text:

...procesu výroby drevených materiálov, aby sa vyhlo náročnému technologickému prispôsobovaniu alebo prestavbovým opatreniam. Okrem toho sa musí taktiež zabrániť chemickému narušeniu procesu. Pri použití bežných3 lepidiel s obsahom formaldehydu sa ich vytvrdzovanie uskutočňuje pri vysokých teplotách a vysokom tlaku. Ďalšie dôležité parametre sú hodnota pH ako miera prítomnosti kyselín alebo zásad a pufrovacia kapacita ako miera odolnosti...

Transformátorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14258

Dátum: 07.08.2008

Autor: Schwaiger Arnold

MPK: H01F 27/08, F03D 11/00

Značky: systém, transformátorový

Text:

...veternej elektrární. Transformátor s chladiacim systémom zahrnuje funkcie uvedené V patentovom nároku 1.0010 Vďaka konštrukcii ochrannej skrine transformátora so vstupným a výstupným otvorom je možné dosiahnuť výraznéchladenie transformátora a zníženie množstva materiálov použitých na jeho konštrukciu. Ochranná skriňa transformátora zvyšuje tiež stupeň požiarnej ochrany aj zabezpečenie obsluhy pri údržbe. A na záver, chladiaci systém a...

Spôsob krátkodobého pripojovania kolíkov s niekoľkými pohybmi prvého obrobku v smere k druhému obrobku pre vytvorenie oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13930

Dátum: 07.08.2008

Autor: Schmitt Klaus-gisbert

MPK: B23K 9/20

Značky: pohybmi, kolíkov, prvého, spôsob, niekoľkými, pripojovania, druhému, vytvorenie, smere, obrobků, oblúka, krátkodobého

Text:

...1800 A. Zapaľovací prúdna druhej strane vo všeobecnosti býva približne 20 A.0010 Krátke trvanie zváracieho procesu predosiahnutie pevne spojeného spoja medzi dvomi obrobkamiumožňuje prevádzkovať spôsob s veľmi vysokými rýchlosťami0011 Aj keď opisovaný spôsob privarovania kolíkov je využívaný veľmi spoľahlivo V širokom meradle, tak existuje potreba zlepšenia, predovšetkým. pri používaní veľmi tenkých kovových plechov a/alebo pri používaní...

Vodné mikroemulzie obsahujúce organické insekticídne zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10735

Dátum: 07.08.2008

Autori: Bratz Matthias, Meier Wolfgang, Taranta Claude, Raab Jens

MPK: A01N 53/00, A01N 37/38, A01N 25/04...

Značky: mikroemulzie, insekticídne, vodné, zlúčeniny, organické, obsahujúce

Text:

...na vyvinutie stabilného mikroemulzného prípravku na vodnej báze. Vyššie uvedené problémy sú osobitne výrazné vpripade pyretroidovýchWO 90/06681 opisuje mikroemulzné prípravky obsahujúce 0,01 až 1,0 roztoku obsahujúceho jeden alebo viacero syntetických pyretroidov, 02-03 alkoxylovaný nonylfenol, lineárny dodecylbenzénsulfonát vápenatý,polyoxyetylénsorbitan monolaurát azmes organických rozpúšťadiel avodu do 100.WO 99/66300 opisuje vodnú...

Spôsob a prístroj na distribuovanie sekvencie a na spracovanie sekvencie v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9983

Dátum: 07.08.2008

Autori: Chen Xiaobo, Zhao Meng, Lv Yongxia

MPK: H04W 72/04

Značky: spôsob, systéme, distribuovanie, prístroj, komunikačnom, sekvencie, spracovanie

Text:

...je t prispôsobený na vysielanie dát Správa o plánovaní kanála s indikáciou kvality Indikácia kvality kanála 1 musí byť zahmutá v dátach i Ílndikuje, že užívateľský terminál musí z rezervovať zdroje pre ACK/NACK na ACK/NACK indikácia 1 fyzickom uplinkovom synchrónnom kanále Určovanć multi-užívateľskou MIMO a,Í ,uplinkovou multi-anténnou technológiou, 2 bi- o Multi-anténna technológia 2 ty Identita užívateľského terminálu i l 6-24-bitová CRC...

Plazmový oblúkový rezací horák s optimalizovaným chladením vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9667

Dátum: 07.08.2008

Autori: Cook David Jonathan, Yang Yong

MPK: H05H 1/34

Značky: chladením, vodou, oblúkový, horák, řezací, plazmový, optimalizovaným

Text:

...rozšíri a/alebo rozbieha vplyvom menšieho zovretia tvarom dýzy, s výslednými chybamiv kvalite rezu ako sú zväčšené kolísanie uhla, široký rez a0005 Všeobecne, rýchlosť erózie v ústí dýzy je ovplyvnená účinnosťou chladenia V ústí dýzy. Účinné chladenie V tomto mieste môže pomôcť udržiavať pomerne nízku teplotu, ktorá vedie k nižšej rýchlosti erózie. Pre vodou chladené dýzy použité vo vysokoprúdových plazmových horákoch, chladenie môže...

Bitermický výmenník tepla, postup a strojné zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9209

Dátum: 07.08.2008

Autor: Giannoni Raffaele

MPK: F28D 7/10, F28D 7/00, F24H 1/52...

Značky: zariadenie, výrobu, bitermický, postup, tepla, výmenník, strojně

Text:

...typu rúrka v rúrke viedli vždy k zvýšeniu veľkosti rôznych komponentov a teda ku zvýšeniu celkovej veľkosti výmenníka teplaa tým prekazilí akúkoľvek možnosť znížiť veľkosť, hmotnosť výmenníka tepla a náklady.0011 Zásadný technický problém predloženého vynálezu teda je poskytnúť bitermický plynovo-kvapalinový výmenník tepla, ktorého veľkosť, hmotnosť anáklady by bolo možnéznížiť a zachovať pritom rovnakú kapacitu a účinnost výmeny tepla v...

Modifikovaný bakteriofág zahrňujúci gén alfa/beta malého v kyseline rozpustného proteínu spór

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14076

Dátum: 06.08.2008

Autori: Pitts Katy, Wilkinson Adam, Jackson Alison, Holme Sarah, Fairhead Heather

MPK: C12N 7/00, A61K 35/76, A01N 63/00...

Značky: malého, kyselině, rozpustného, spór, modifikovaný, proteínu, zahrnujúci, bakteriofág

Text:

...transkripcii DNA. SASP sa viažu na DNA spôsobom, ktorý nie je špecifický pre sekvenciu (Nicholson et al, 1990) tak, že mutácia v bakteriálnej DNA neovplyvňuje naviazanie SASP.0008 Dokument WO 02/40678 opisuje použitie bakteriofágu moditikovaného,aby niesol gén SASP, ako antimikrobiálne činidlo. S cieľom poskytnúť účinnú produkciu modiñkovaného bakteriofágu v bakteriálnom hostiteľovi sa vdokumente WO 02/40678 opisuje cieľ zabrániť expresii génu...

Konštrukčná skupina rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18300

Dátum: 06.08.2008

Autori: Fischer Markus, Neukirchner Jörg, Tippenhauer Horst, Eckert Stefan

MPK: E06B 3/22

Značky: skupina, konštrukčná, rámu

Text:

...výroby nekonečného vlákenného armovania, ako napríklad v spise EP 1 245 775 A 2, ktoré naviac vyžaduje úplné obalenie armovacíchkomponentov nevystuženým plastovým materiálom.Vystuženie vonkajšej steny podľa nároku 2 zlepšuje pevnosť konštrukčnej skupinyrámu ohľadom zaťaženia vetrom.Vystuženie vnútomej steny podľa nároku 3 vystužuje konštrukčnú skupinu rámu voči zvnútra pôsobiacim silám. Výhodne je, keď profilový rám obsahuje súčasne...

Fosfaplatiny a ich použitie v liečbe rakovín rezistentných voči cisplatine a karboplatine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16972

Dátum: 06.08.2008

Autor: Bose Rathindra

MPK: A61K 31/282, A61P 35/00, A61K 33/24...

Značky: voči, liečbe, cisplatine, rezistentných, karboplatine, fosfaplatiny, rakovín, použitie

Text:

...fosfátoplatnatých komplexov zostal ďalší výskum ich aplikácií veľmi obmedzený, a to z dôvodu zlej rozpustnosti týchto komplexov vo vodných roztokoch. Hoci sú v odbore známe určité monoméme di- atrifosfáto komplexy, tieto komplexy nie sú vhodné pre farmaceutické kompozície, pretože vmieme kyslých roztokoch podliehajú fosfátovej hydrolýze, čo vedie k nerozpustným dinukleámym produktom (pozri patent US 7,342,122 pre Odani et al., opisujúci...

Nové deriváty 6-triazolopyridazínsulfanylbenzotiazolu a benzimidazolu, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečivá, farmaceutické kompozície a nové použitie, najmä ako inhibítory MET

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15707

Dátum: 06.08.2008

Autori: Wentzler Sylvie, Ugolini Antonio, Albert Eva, Bacque Eric, Nemecek Conception

MPK: A61P 11/06, A61P 11/00, A61K 31/5025...

Značky: kompozície, liečivá, farmaceutické, použitie, spôsob, přípravy, nové, deriváty, inhibitory, benzimidazolu, 6-triazolopyridazínsulfanylbenzotiazolu, najmä

Text:

...a obzvlášť V kinázovej doméne, ale tiež V juxtamembránovej doméne a V doméne SEMA. Nadmemá expresia, zväčšený výskyt alebo mutácia vyvolávajú konštitutívnu aktiváciu receptora a dereguláciu jeho ñmkcií.Tento vynález sa takto týka obzvlášť nových inhibítorov proteínkinázy MET a ich mutantov,ktoré sa môžu použiť v rámci anti-proliferačného a anti-metastázového liečenia, obzvlášť v onkológií.Tento vynález sa tiež týka nových inhibítorov...

Pyrolidin-2-ónové deriváty ako modulátory androgénového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14297

Dátum: 06.08.2008

Autor: Hasuoka Atsushi

MPK: A61K 31/4015, A61P 19/10, A61P 15/12...

Značky: androgénového, receptora, modulátory, pyrolidin-2-ónové, deriváty

Text:

...účinok pri modulovaní androgénovćho receptora, čo viedlo k dokončeniu tohto vynálezu.0010 Tento vynález sa teda týkal zlúčeniny reprezentovanej vzorcom (l)R je atóm vodíka. atóm halogénu alebo alkylová skupina, ktorá má počet atómov uhlíka l až 6,prípadne maj úca substítuent(y)R 2 je atóm halogénu, alkylová skupina. ktorá má počet atómov uhlíka l až 6. prípadne majúca substituent(y). alebo alkoxyskupína. ktorá má počet atómov uhlíka l až 6,...

Spôsob odvíjania optického kábla z krytu optických vlákien z vnútornej káblovej cievky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20100

Dátum: 05.08.2008

Autori: Kaml Jonathan, Coan Jonathan Walter, Kowalczyk Scott

MPK: G02B 6/44

Značky: spôsob, kábla, odvíjania, vlákien, optických, optického, káblovej, vnútornej, cievky, krytu

Text:

...bytový dom, podnik atdĺ). Optická sieť 11 obsahuje napájací kábel 15 z centrálnej kancelárie (nie je zobrazená). Napájací kábel 15 vstupuje do vstupného miesta 17 napájacieho kábla (napríklad vláknový rozvádzací rozbočovač, sieťové rozhranie atdĺ), ktore má jeden alebo viac optických rozdeľovačov (napríklad rozdeľovačov 1 na 8, rozdeľovačov 1 na 16, alebo rozdeľovačov l na 32), ktoré vytvárajú množstvo jednotlivých vlákien. V tejto forme...

Kompozície obsahujúce disociované agonisty glukokortikoidných receptorov na liečbu alebo reguláciu zápalov predného segmentu oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14923

Dátum: 05.08.2008

Autori: Ward Keith Wayne, Bucolo Claudio

MPK: A61K 31/47, A61P 29/00, A61K 45/06...

Značky: liečbu, agonisty, segmentů, zápalov, glukokortikoidných, disociované, receptorov, obsahujúce, predného, kompozície, reguláciu

Text:

...alebo nadmerne aktívny zápal by mal byť preto liečený, aby bolo obmedzené nežiadúce poškodenie tela a bol urýchlený proces uzdravovania.Glukokortikoidy (tu rovnako kortikosteroidy) predstavujú jeden z najúčinnejších spôsobov liečby rôznych zápalových stavov, vrátane akútnych zápalov. Steroidy však môžu spôsobovať nežiadúce vedľajšie účinky, ktoré ohrozujúcelkový zdravotný stav pacienta.Je známe, že určité glukokortikoidy zvyšujú...

Plastová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286387

Dátum: 04.08.2008

Autori: Hertlein Jochen, Battegazzore Rinaldo

MPK: B65D 65/02

Značky: plastová, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Plastová fólia predovšetkým na balenie výhodne kockových výrobkov, ako napríklad polievkových kociek, sa skladá z polyolefínovej fólie, ako napríklad polyetylénu (PE) alebo polypropylénu (PP), a na jednej strane je vybavená teplom lepivou spojovacou vrstvou (2). Spojovacia vrstva (2) je nanesená na plastovú fóliu (1) ako vonkajšia vrstva. Spojovacia vrstva (2) je nanesená s plošnou hmotnosťou 1 až 15 g/m2.

Hydrostatická ozubená prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19057

Dátum: 04.08.2008

Autor: Wieckowski Henryk

MPK: F04C 14/18, F16H 39/36

Značky: ozubená, měnitelným, plynule, převodovka, prevodom, hydrostatická

Text:

...znásobiť rýchlosť otáčania hnacieho zdroja z nominálnej rýchlosti N 1 nom na 5-násobne väčšiu N 25 nom úplne plynulým spôsobom (nie sú žiadne skoky alebo sekvencie). Analogicky, systém môže taktiež prevádzať rýchlosť otáčania na pomalšiu rýchlosť než nominálna rýchlosť N 1 nom až na 5-násobne pomalšiu N 20,2 nom. Rýchlosť otáčania hnacieho hriadeľa sa taktiež môže meniť v optimálnom rozsahu,čiže od 0,5 N 1 nom do 1,5 N 1 nom. Pre nominálnu...

Stierač dopravného pásu s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8927

Dátum: 02.08.2008

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/16

Značky: dopravného, držiakom, pásu, stierač

Text:

...pásu prostredníctvom skrutkového spojenia a torzné pružné prvky sú spojené s Vahadlami, na ktorých koncoch sú na uloženie nosných čapov usporiadané puzdrá. Ako obzvlášť výhodné sa ďalej ukázalo, že vahadlá pozostávajú zo vzájomne vo vertikálnej rovine prestaviteľných úsekov, ktoré sú dĺžkovo prestaviteľné a výškovo sú vytvorené ustaviteľné v rôznych polohách.Prehľad obrázkov na ýkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou...

Spôsoby a kompozície na liečenie a diagnostikovanie fibrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13835

Dátum: 01.08.2008

Autori: Biermann Donna Hiroko Tokuoka, Rodriguez Hector, Ogg Scott, Mccauley Scott Alan, Barry Vivian, Van Vlasselaer Peter, Garcia Carlos Aurelio, Smith Victoria, Oyasu Miho, Holzer Alison Kay, Marshall Derek

MPK: A61P 35/00, C07K 16/40, A61K 39/395...

Značky: fibrózy, liečenie, diagnostikovanie, kompozície, spôsoby

Text:

...nižšie. 0015 Tento dokument sa týka novej metodiky a súvisiacich kompozícii a súprav na prevenciu a liečbu rôznych chorôb súvisiacich s tibrózou pomocou inhibltora proteínu podobného na Iyzyloxidázu (LOXL 2). LOXL 2 môže mať formu plnej dĺžky alebo spracovanú formu. LOXL 2 plnej dĺžky je forma proenzýmu alebo propeptidu (t.j. bez signálovej sekvencie), pričom spracovaná forma3 alebo štiepna forma je zrelá forma. Ako forma plnej dĺžky tak...

Usporiadanie držadla na hadici vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13793

Dátum: 01.08.2008

Autori: Linhart Georg Peter, Linhart Christian Norbert

MPK: A47L 9/32, A47L 9/24, F16L 25/00...

Značky: prachu, vysávača, usporiadanie, hadicí, držadla

Text:

...zásobná slučka vytvorená z vodičov samotných a usporiadaná uvedeným spôsobom je pre uvedený uhol natáčania plne dostačujúca,pričom elektrické vodiče sú na prechode medzi hadicou a usporiadaním držadla usporiadané súvisle neprerušovane bezÚložný priestor na obvode vnútornej objimky poníma vodiče bez zlomov pri relatívnych natáčaniach medzi hadicou a usporiadaním držadla. Vodiče sú tiež vedené späť bez zlomov do kľudovej polohy dĺžkovej...

Inhibítory LOX a LOXL2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18499

Dátum: 01.08.2008

Autori: Smith Victoria, Holzer Alison Kay, Rodriguez Hector, Marshall Derek, Van Vlasselaer Peter, Garcia Carlos Aurelio, Biermann Donna Hiroko Tokuoka, Barry Vivian, Ogg Scott, Oyasu Miho, Mccauley Scott Alan

MPK: A61P 35/00, C07K 16/40, A61K 39/395...

Značky: použitie, inhibitory, loxl2

Text:

...Niekoľkoexperimentálnych štúdií napovedalo, že ako primárny nádorovýrast, tak metastázovanie vyžadujú neovaskularizáciu. Na rozdiel od dobre riadeného procesu opísaného vyššie pre normálny rast tkaniva, je patologická angiogenéza nevyhnutná na aktívny rast nádoru všeobecne trvalá a perzistentná s východiskovým získaním angiogénneho fenotypu ako všeobecného mechanizmu vývoja mnohých solídnych a hematopoietických nádorových typov. Nádory,...

(2S,3R)-N-(2-((3-pyridinyl)metyl)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3- yl)benzofurán-2-karboxamid, nové soľné formy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13689

Dátum: 01.08.2008

Autori: Mathew Jacob, Bencherif Merouane, Phillips Teresa, Mazurov Anatoly, Pfeiffer Sondra, Genus John, Miao Lan, Munoz Julio, Pfeiffer Inigo, Fedorov Nikolai, Jordan Kristen, Dull Gary Maurice, Gatto Gregory, Benson Lisa

MPK: A61P 25/00, A61K 31/444, A61P 25/02...

Značky: yl)benzofurán-2-karboxamid, soľné, nové, použitia, 2s,3r)-n-(2-((3-pyridinyl)metyl)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3, formy, spôsoby

Text:

...obmedzením niektorých nikotínových zlúčenín je, že sú spojené srôznymi nežiaducimi vedľajšími účinkami, napríklad pri stimulácii svalu a gangliových receptorov. Stále existuje potreba zlúčenín, kompozícii a spôsobovprevencie alebo liečby rôznych stavov alebo porúch, ako sú poruchy CNS,vrátane zmiernenia symptómov týchto porúch, pri ktorých by zlúčeniny vykazovali nikotínovú farmakológiu s priaznivým účinkom, konkrétne na fungovanie CNS, avšak...

Protizápalový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16746

Dátum: 01.08.2008

Autori: Grainger David John, Fox David

MPK: A61P 29/00, A61K 31/45, C07D 211/76...

Značky: protizápalový, prípravok

Text:

...N substituovaných 3-aminoglutarimidov. (Odkaz Fox et al., J MedChem 45(2002) 360-370 WO 99/12968 a W 0 OO/42071). Všetky z týchto zlúčenín sú široko-spektrálne chemokinové inhibítory,ktoré zachovávajú selektivitu na nechemokínové chemoatraktanty a množstvo z nich ukázalo, že blokujú akútny zápal in vivo. 0008 Najpotentnejšia a najselektívnejšia z týchto zlúčenín bol (S)-3-(undec-10-enoyl)-aminoglutarimid (NR 58,4), ktorý inhiboval...

Výrobok na čistenie pleti a/alebo starostlivosť o pleť obsahujúci na svojom povrchu reliéfny vzor a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12421

Dátum: 01.08.2008

Autori: Bret Bruno, Gregoire Philippe, Clermont Anne-gaëlle, Louis Dit Picard Bernard

MPK: A61K 8/02, D04H 1/02, D04H 1/12...

Značky: výrobok, čistenie, obsahujúci, starostlivosť, svojom, pletí, spôsob, povrchu, reliéfny, pleť, výroby

Text:

...o pleť, ako napriklad odličovací tampón na báze hydrotilných bavlnených vlákien, určený na nanášanie kvapalných alebo polotuhých látok na pleť a/alebo ich odstraňovanie z pleti, obsahujúci aspoň dve vonkajšie vrstvy zabsorpčného vláknitého materiálu spojené spolu a aspoňjeden súbor nití usporiadaný medzi uvedenými vonkajšími vrstvami, pričom hrúbka aspoň jednej vonkajších vrstiev je menšia ako priemerný priemer nití,takže na povrchu...

Spôsob a zariadenie na ovládanie vertikálne alebo horizontálne pohyblivej brány pri zaistení zatváracej roviny brány pred prekážkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16286

Dátum: 01.08.2008

Autor: Bartole Dieter

MPK: E05F 15/00, E06B 9/88, G01S 17/08...

Značky: zaistení, zatváracej, spôsob, ovládanie, prekážkami, roviny, zariadenie, vertikálně, horizontálně, brány, pohyblivej

Text:

...znaky podstatného znaku nároku 1.0012 Úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob s charakteristickými znakmi podstatného znaku pripojeného nároku l, pričom sa zabráni vysokým technickým nákladom na inštaláciu vysielačov a prijímačov potrebného porovnateľne veľkého počtu svetelných zábran na vytvorenie svetelnej clony v zatváracej rovine brány a zabráni sa nevýhodám, ktoré by mohli pravdepodobne vzniknúťprechádzaním krídla brány okolo...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie v syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16180

Dátum: 01.08.2008

Autori: Dubuffet Thierry, Lecouve Jean-pierre, Hermet Jean-paul

MPK: C07C 253/14, C07C 231/02, C07C 233/18...

Značky: nový, 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, syntéze, spôsob, agomelatínu, použitie, syntézy

Text:

...a ľahšie dostupnej.0013 Konkrétne prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy umožňujúcej získavať (7-metoxy-l-nañybacetonitril reprodukovateľným spôsobom a bez nutnosti prácneho čistenia, ktorý ako východiskovú látku používa kyselinu 7-metoxy-1-naftoovú. V doterajšom stave techniky opisujú D. Becker et al. prístup ku kyseline 7-metoxy-1-naftoovej z anizolu svynikajúcimi výťažkami Tetrahedron Letters, 27(32), 3775-3776,...

Inhibítor väzby S1P1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11962

Dátum: 01.08.2008

Autori: Ono Naoya, Shiozawa Fumiyasu, Katakai Hironori, Yabuuchi Tetsuya

MPK: C07D 213/70, C07D 213/68, C07D 213/64...

Značky: inhibitor, väzby

Text:

...Biol Chem 2004, 279 13839 Nepatentový dokument 8 Bioorg Med Chem Lett 2003, 13 3401 Nepatentový dokument 9 J Biol Chem. 2005 280 9833 Nepatentový dokument 10 J Med Chem. 2004, 47 6662 Nepatentový dokument ll J Med Chem. 2005, 48 6169Vynález sa týka zlúčenín novej štruktúry, ktoré vykazujú inhibičný účinok na väzbu medzi SIP a jeho receptorom Edg-1(S 1 P 1) a ktoré majú farmaceutické využitie.Po rozsiahlom a podrobnom štúdiu ligandov pre...

Spôsob profilovania rúrky určitej dĺžky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11645

Dátum: 01.08.2008

Autor: Valle Vittorio Renato

MPK: B21D 15/02, B21C 37/20, B21C 37/15...

Značky: spôsob, profilovania, určitej, dĺžky, rúrky

Text:

...určitej dĺžkytak, ako sa uvádza v priložených nárokoch.0014 Niekoľko neobmedzujúcich uskutočnení predloženého vynálezu sa opíše ako príklad sodkazom na priložené výkresy, na ktorýchobrázok l znázorňuje schematícký perspektívny pohľad na prevádzku výhodného uskutočnenia jednotky na profilovanie rúrky určitej dĺžky a implementáciu spôsobu podľa predloženéhoobrázky 2 až 6 znázorňujú schematické perspektívne pohľady na prevádzku...

Nové heterocyklické zlúčeniny pôsobiace ako antagonisti mGlu5

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11347

Dátum: 01.08.2008

Autori: Motta Gianni, Riva Carlo, Leonardi Amedeo, Graziani Davide, Longhi Matteo Marco, Poggesi Elena

MPK: A61P 13/02, A61K 31/4545, C07D 211/70...

Značky: nové, zlúčeniny, pôsobiace, mglu5, antagonisti, heterocyklické

Text:

...moču okrem iných stavov. Zistilo sa, že tieto deriváty sú antagonistami receptora mGlu l.0019 Uvedené prihlášky apatent teda odhaľujú, že antagonisti receptora mGlul sú prospešní pri liečbe inkontineucie moču. Žiadny ztýchto odkazov však neposkytuje experimentálnu podporu liečby inkontinencie moču v prípade ľudských pacientov ani v prípade živočíšneho modelu pri ochorení dolných močových ciest. 0020 Testovali sme účinok selektívnych...

Zlepšený spôsob výroby daptomycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9359

Dátum: 01.08.2008

Autori: Muraca Roberto, Trione Guido, Rossi Alessia, Malcangi Antonella, Bertetti Gianluca

MPK: C12P 21/04

Značky: daptomycínu, spôsob, výroby, zlepšený

Text:

...je tekutý pri teplote miestnosti, výhodne sa pridáva samostatne ako taký. Olej z kufey obsahuje triglyceridy s mastnými kyselinami rôzneho reťazca, ktoré mikroorganizmus hydrolyzuje a použije na syntézu daptomycínu. Prekvapujúco sa zistilo, že olej z kufey má takú nízku toxicitu pre mikroorganizmy, že jeho akumulácia počas fermentácie je prípustná, preto na rozdiel od kyseliny dekánovej/metyloleátu striktne kontrolovanie dávkovaného množstva...

Spôsob syntézy zlúčenín vhodných na liečenie hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13187

Dátum: 31.07.2008

Autori: Geng Peng, Hamm Jason, Pack Shawn, Room 252, Smith Michael

MPK: C07D 403/14

Značky: zlúčenín, vhodných, spôsob, hepatitidy, liečenie, syntézy

Text:

...nevyriešená potreba na vývoj účinných terapeutických činidiel naje vhodná na liečenie HCV infekcie.0006 Na účely veľkovýroby je potrebná syntéza zlúčeniny (I) apríbuzných analógov s vysokým výťažkom, ktorá bude tak účinná, ako aj ekonomická. 0007 V prvom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob naprípravu zlúčeniny vzorca (7)alebo jej farmaceutický prijateľnej soli, kdeu a v sú každé nezávisle vybrané z 0, 1, 2 alebo 3R 1 a R 2 sú každé...

Využitie fosfatidylcholínu na liečbu steroid-dependentnej ulceróznej kolitídy a ulceróznej kolitídy odolnej voči steroidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16359

Dátum: 31.07.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A61P 1/00, A61K 31/685

Značky: steroid-dependentnej, využitie, steroidom, kolitídy, liečbu, ulceróznej, voči, fosfatidylcholínu, odolnej

Text:

...kolitídy.EP 2185158 34 5 m, 0006 Ďalšie uskutočnenie predk|adaného vynálezu sa vzťahuje na využitie fosfatidylcholínov pri postupe zlepšenia aspoň jedného príznaku ulceróznej kolitídy pozostávajúceho z identifikovania jedinca s ulceróznou kolitídou odolnou voči steroidom a následne z podania terapeuticky účinného množstva fosfatidylcholínu tomuto jedincovi, čo má za následok zlepšenie aspoň jedného príznaku ulceróznej kolitídy.0007 Pri...

Detekcia a liečba schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17371

Dátum: 31.07.2008

Autori: Itokawa Masanari, Arai Makoto, Miyata Toshio

MPK: A61K 31/437, A61K 31/4152, A61K 31/415...

Značky: liečba, schizofrénie, detekcia

Text:

...obr. 3). Podávanie musí pokračovať počas takmer celého pacientovho života. Farmakologické účinky antipsychotík súzaložené na blokovaní aktivity dopamínového receptora. Avšak, pretože inhibicia dopamínových neurónov spôsobuje symptómy Parkinsonovej choroby ako vedľajšie účinky, všeobecne sa spolu s antipsychotikom používa liek na Parkinsonovu chorobu. V posledných rokoch sa namiesto konvenčných antipsychotík, ktoré sú účinné proti pozitívnym...