Archív za 2008 rok

Strana 26

Nosná konštrukcia pre ľahké dielce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9078

Dátum: 18.08.2008

Autor: Wüstefeld Jens-hagen

MPK: E04C 2/42, E04C 2/36

Značky: ľahké, dielce, nosná, konštrukcia

Text:

...z takých plechových pruhov, z optimálnych ihlanov alebo zrezanýchihlanov, ktorých stranové plochy sú rovnostranné trojuholníky.0012 Pre ďalšiu úsporu hmotnosti môže byt s výhodou v strederovnostranného trojuholníka vytvorené kruhové vybranie.0013 Ďalšia optimalizácia rozdelenia sil sa dá s výhodou dosiahnut tým,že rôzne zárezy, ktoré spolu s inými zárezmi a s pozdĺžnou stranou, z ktorej vychádzajú, tvoria rovnostranné...

Derivát 4-pyrimidínsulfamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12825

Dátum: 15.08.2008

Autori: Bolli Martin, Boss Christoph, Treiber Alexander

MPK: A61P 3/10, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: derivát, 4-pyrimidínsulfamidu

Text:

...prijateľnej soli použitej ako liečivo.Vynález sa ďalej týka farmaceutických kompozícii obsahujúcich ako účinnúlá.tku zlúčeninu vzorca I alebo jej farmaceutický prijateľnej soli a najmenej jedenZlúčenina vzorca I a jej farmaceutický prijateľné soli môžu byť rovnako využité pri príprave liečiva a sú vhodné na liečbu hypertenzie, pulmonálnej hypertenzie (predovšetkým pulmonálnej arteriámej hypertenzie), koronámych ochorení, srdcovej...

Brzdné zariadenie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15206

Dátum: 15.08.2008

Autor: Ozturk Mustafa Naci

MPK: B60T 1/10, F16D 63/00, F16D 57/00...

Značky: spôsob, brzdné, zariadenie

Text:

...viacerých z nasledovných parametrov otáčanie okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, uhlová rýchlosť otáčania okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, poloha telesa, krútiaci moment otáčania okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, sila, rýchlosť a/alebo krútiaci moment pohybu, ktorý sa má brzdiť.0023 Brzdné zariadenie, použité vo vynálezcovskom spôsobe, môže zahrnovat jeden alebo viac prostriedkov...

Systém a spôsob na budenie pomocného vinutia elektrického motora a elektrický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10350

Dátum: 15.08.2008

Autori: Pereira Da Silva Douglas, Teixeira Carlos Alberto

MPK: H02P 1/44

Značky: elektricky, motor, pomocného, systém, vinutia, spôsob, budenie, elektrického, motora

Text:

...keď je pomocné vinutie (11) elektrického motora pripojené na sieťové napätie,zapojenie elektronického spínača (13) paralelne so sériovým zapojením elektromechanického spínača (12) a rozbehového kondenzátora (14) a- ponechanie elektromechanického spínača (12) aelektronického spínača (13)súčasne zapnutých na čas stabilizácie pripojenia (th).0012 Vynález tiež zahŕňa elektrický motor obsahujúci systém podľa popisu vyššie.Stručný popis...

Peptidy na zníženie precitlivenosti organizmu na alergény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8541

Dátum: 15.08.2008

Autori: Hafner Roderick Peter, Larche Mark, Laidler Paul

MPK: C07K 14/435, A61K 39/35

Značky: precitlivenosti, alergeny, zníženie, organizmu, peptidy

Text:

...na prachové roztoče.0011 Polypeptidy podľa tohto vynálezu boli vybrané ako epitópy rozpoznávané Tlymfocytmi na základe in sílíca a in vitro hodnotení vlastností väzieb hlavnéhohistokompatibílného komplexu s peptidmí. Napríklad Tabuľka 3 znázorňuje schopnosť radu peptidov odvodených od hore uvedených alergénov viazať sa na mnoho typov DR pri skúškach väzieb MHC triedy II. Na základe homológie boli následne identiñkované ďalšie epitópy. U týchto...

Peptidy na desenzibilizáciu voči alergénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19570

Dátum: 15.08.2008

Autori: Larche Mark, Hafner Roderick Peter, Laider Paul

MPK: C07K 14/435, A61K 39/35

Značky: voči, peptidy, alergénom, desenzibilizáciu

Text:

...peptidov naviazaných na ich molekuly MHC. identifikácia univerzálnych epitopov viažucich MHC v populácii vzdialeného krlženia, ako je ľudská, je ťažšie než v prípade pokrvne príbuzných zvierat (eko sú určité kmene laboratórnych myši). Na základe diferenciálnej expresie MHC medzi jednotlivcami a vlastných rozdielov vo väzbe peptidov a s ňou súvisiace prezentácie, je nepravdepodobné, že by mohol byť identiñkovaný jediný peptid, ktorý by sa dal...

Stroj na sanáciu koľajiska s trojnásobnou separovanou ťažbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7936

Dátum: 15.08.2008

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: koľajiska, sanáciu, stroj, trojnásobnou, ťažbou, separovanou

Text:

...ktorý je pri týchto rôznych podmienkach efek tívny a lacný.Z európskeho patentu EP l 643 035 B 1 je s cieľom zlepšenia známeho spôsobu sanácie koľajísk známe analyzovať povahu koľajiska na stroji na pokládku koľají, aby sa získal úsudok okvalite materiálu starého podložia koľajiska, a aby sa sanácia koľajiska mohla riadiť prípadne vykonávanou opätovnou úpravou a zhodnocovaním materiálu starého podložia koľajiska. Takým spôsobom síce môže...

Kondenzované bicyklické pyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13146

Dátum: 14.08.2008

Autori: Hölder Swen, Gekeler Volker, Zülch Armin, Beckers Thomas, Zimmermann Astrid, Joshi Hemant, Vennemann Matthias, Beneke Gerrit

MPK: C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00...

Značky: pyrimidíny, bicyklické, kondenzované

Text:

...lípidové prekurzory a aminokyseliny na anabolické procesy, ktore podporujú bunkový rast a proliferáciu. Tento metabolický fenotyp s nadmemou aktíváciou Akt vedie k vzniku malignít, ktoré vykazujú metabolickú premenu na aeróbnu glykolýzu (Warburgov efekt). Vtomto ohľade sa o Pí 3 K/Akt signálnej ceste diskutuje ako o zásadnom faktore dôležitom na prežitie pri nevýhodných rastovýchpodmienkach, ako je nedostatok glukózy alebo...

Viaczložkový filter pre fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12425

Dátum: 14.08.2008

Autori: Kuersteiner Charles, Jordil Yves, Besso Clément

MPK: A24D 3/02, A24D 3/06, A24D 3/04...

Značky: výrobok, viaczložkový, fajčiarský, filter

Text:

...cez viaczložkový filter počas použitia. Napríklad vo filtri podľa prítomného vynálezu časť uvoľňujúca príchute je proti prúdu od náustkového koncového segmentu, čo znamená, že hlavný prúd dymu je preťahovaný najprv cez arómu uvoľňujúcu časť a potomcez náustkovú koncovú časť.0009 Výraz filtračné zmäkčovadlo odkazuje na akúkoľvek zložku vhodnú na použitie ako zmäkčovadlo v bežnej vláknitej cigaretovej filtračnej upchávke. V obvyklých...

Deriváty indol-2-ónu disubstituované v polohe 3, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11949

Dátum: 14.08.2008

Autori: Baroni Marco, Puleo Letizia

MPK: A61P 3/00, A61K 31/454, A61K 31/496...

Značky: polohe, deriváty, použitie, terapeutické, disubstituované, príprava, indol-2-ónu

Text:

...tejto funkcie endogenného ghrelínu prostredníctvom antagonistov jeho receptorov výrazným spôsobom znížilo koncentraciu glukózy nalačno, zoslabilo glykemický pohyb a zvýšilo odpovede na inzulín pri testoch na toleranciu voči glukóze, čo naznačuje inhibičnú úlohu ghrelínu pri regulácii sekrécie inzulínu (Dezaki, K., a j., 2004, Diabetes,5323142-3151). Ablácia ghrelínu pri myšiach (myšací ghrelín -/-) zvyšuje sekréciu inzulínu...

Nové formy CDDO metylesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11875

Dátum: 14.08.2008

Autori: Parent Stephan, Jonaitis David, Walling John, Kral Robert

MPK: A61P 35/00, A61K 45/06

Značky: nové, formy, metylesteru

Text:

...celulózy ako je ftalát hydroxypropylmetyl celulózy, poIy 1-(2-oxo 1-pyrrolidinyl)etylén alebo jeho kopolymér, ako je PVPNA a kopolymér kyseliny metakrylovej ako je kopolymér etyIakrylát-kyseliny metakrylovej (11).0012 Ďalšou príkladnou pomocnou látkou v tomto zmysle je kopovidon, čo je kopolymér 1-vinyI-2-pyrrolidon- vinylacetátu (32).0013 Obrázok 1 znázorňuje chemickú štruktúru CDDO metylesteru.0014 Obrázok 2 predstavuje XPRD vzor...

Dendritické bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11568

Dátum: 14.08.2008

Autor: Rubiolo Cristina

MPK: A61K 39/00, C12N 5/0784

Značky: dendritické, buňky

Text:

...pridania jedného z týchto kokteilov (a) 1116, IL-ó, TNF-ja, a PGEZ, (b) LPS a FN-y, (c) Ribomunyl a IFN-y. Hoci sa v odbore zistila, žeDCs maturované médiom obsahujúcim PGE 2 stále exprímujú CCR 7 a indukujúýThl, ako aj odpovede CD 8 T-buniek, nedokážu secernovať detegovateľné bíoaktívne IL-1 i 2 jp 70, na rozdiel od DC maturovanýchs LPS / Ribomunyl a FN-y, V Zhou Y. a kol (J. Immu. Thera. 25 (2002) 289-303) sú opísané spôsoby na...

Extrúzny spôsob výroby plastového granulátu so staticky disipatívnym efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15431

Dátum: 14.08.2008

Autori: Grafe Clemens, Caro Juan Carlos

MPK: C08K 3/00, B29B 9/12, C08J 3/12...

Značky: efektom, spôsob, výroby, extrúzny, plášťového, staticky, granulátu, disipatívnym

Text:

...Sfarbujú koncový produkt do tmavá (zelená, sivá, hnedá) a túto farbu nemožno prekryť inou farbou. Tieto častice ICP sú okrem toho veľmi citlivé na strihanie. Ich účinok možno eliminovať existujúcim strojovým spracovaním, pretože sú strihaním v extrúderí mechanicky poškodzované. ICP, ako sadze, 2zaručujú trvalé vodivé vlastnosti. Ich obstarávacia cena je však vyššia ako cena komerčne dostupných sadzí.0027 Zo všetkých komerčne dostupných...

Pyridínové deriváty ako modulátory receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9609

Dátum: 14.08.2008

Autori: Mathys Boris, Mueller Claus, Velker Jörg, Steiner Beat, Nayler Oliver, Lescop Cyrille, Bolli Martin

MPK: A61K 31/422, A61K 31/4245, A61K 31/427...

Značky: deriváty, pyridínové, modulátory, receptora

Text:

...a pri zlepšovani funkcie ciev.Zlúčeniny podľa vynálezu je možné používat samotné alebo v kombinácii so štandardnými liečivami, ktoré inhibujú aktiváciu T-buniek, a tak získat novú imunomodulačnú terapiu, pri ktorej je v porovnani so štandardnými imunosupresívnymi terapiami znížená tendencia k infekciám. Zlúčeniny podľavynálezu je tiež možné používat v kombinácii so zniženými dávkami tradičnýchimunosupresív. a tak na jednej strane...

Spôsob a zariadenie na spracovanie plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8989

Dátum: 14.08.2008

Autori: Wendelin Gerhard, Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B29B 13/10, B29B 17/00

Značky: materiálů, spracovanie, plášťového, spôsob, zariadenie

Text:

...lisom arovnomernej kvality materiálu odoberaného z výstupu výtlačného lisu. Skrátená dĺžka závitovky prináša úsporu energie a zníženie teploty spracovania vo výtlačnom lise vporovnaní so známymi konštrukciami, čo je rovnako dôsledkom rovnomemejšej priemernej vstupnej teploty na vstupnom konci závitovky vporovnaní stýmito známymi konštrukciami. V zariadení, ktoré je predmetom vynálezu, je teda plastový materiál možno vpriebehu celého...

Spôsoby výroby polykondenzačného katalyzátora na výrobu polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14874

Dátum: 14.08.2008

Autori: Kamon Akihiro, Shimizu Hiromitsu, Tabata Keiichi

MPK: C08G 63/85, C08G 63/12

Značky: výroby, katalyzátora, výrobu, polykondenzačného, spôsoby, polyesterů

Text:

...hydrotalcit. Medzi týmito sú zvlášť výhodné hydroxid horečnatý alebo hydrotalcit.-3 0016 Častice hydroxidu horečnatého sa získavajú napríklad neutralizovaním vodného roztoku vo vode rozpustnej horečnatej soli, akou je chlorid horečnatý alebo dusičnan horečnatý, so zásadou, akou je hydroxid sodný alebo amoniak, čim sa precipítuje hydroxid horečnatý. Keď sa týmto spôsobom získajú častice hydroxidu horećnatého neutralizovaním vodného roztoku vo...

Spôsob výroby L-treonínu použitím baktérie z čeľade Enterobacteriaceae majúceho zosilnenú expresiu génu YAHN

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11993

Dátum: 13.08.2008

Autori: Ptitsyn Leonid Romanovich, Altman Irina Borisovna

MPK: C12P 13/08

Značky: spôsob, majúceho, výroby, použitím, enterobacteriaceae, expresiu, bakterie, zosilnenú, genů, čeľade, l-treonínu

Text:

...V množstve väčšom ako divoký-typ alebo rodičovský kmeň baktérie,napríklad, E. coli, taká ako E. coli K-12 a Výhodne znamená, že mikroorganizmus je schopný spôsobiť akumuláciu V médiu množstve nie menšom ako 0,5 g/l, výhodnejšie nie menšom ako 1,0 g/l cieľovej L-aminokyseliny. Výraz L-aminokyselina aspartátovej0017 Čeľaď Enterobacteriaceae zahŕňa baktérie patriace do rodu Escherichia, Enterobacter, Erwinia, Klebsiella, Pantoea,Photorhabdus,...

Minerálne spojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19033

Dátum: 13.08.2008

Autori: Parker Frank, Strunge Josef, Deuse Thomas

MPK: C04B 28/18

Značky: spôsob, spojivo, výroby, minerálně

Text:

...Pre známy princíp puzolánovej reakcie nie je k dispozícii iba míkrosilika, ale používajú sa tiež iné zložky SiO 2 ako je kremenný prach, nanosilika, metakaolín alebo polietavý0010 Ďalšia technológia na výrobu vysoko trvanlívých betónov, ktoré takisto len na minerálnej báze umožňujú zvýšenie počiatočnej pevnosti a môžu sa obísť bez puzolánových reakcií, je založená na iba granulometricky optimalizovaných spojivách. Používajú sa bežné cementy v...

Skladacia krabica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6919

Dátum: 12.08.2008

Autor: Hohl Wolfgang

MPK: B65D 5/00

Značky: skladacia, krabica

Text:

...tým spôsobom, že skladacia krabica v naplnenom stave môže byt usporiadaná K/ ľubovoľnej polohe. Neexistuje tedanebezpečie, že sa vieko otvorí.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že vieko obsahuje aspoň jeden zástrčný jazyk, ktorý je vytvorený pre zasunutie do štrbiny V hornej hrane dvojstennej prednej steny. To je jedna možnost, ako môžu predná stena a vieko spolupracovat pre vzájomnéVieko je u...

Umiestnenie vnútroočnej šošovky použitím predoperačných obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16632

Dátum: 12.08.2008

Autori: Boukhny Michael, Bott Steven

MPK: A61F 2/16, A61B 8/10, A61F 9/00...

Značky: umiestnenie, šošovky, predoperačných, použitím, obrazov, vnútroočnej

Text:

...pre výpočet optickej výkonnosti torickej šošovky a umiestnenie a orientácia osi takejto IOL šošovky používanej pre nahradenie šošovkového tkaniva V oku,podľa uskutočnenia predloženého vynálezuObr. 3, 4 a 5 predstavujú rôzne spôsoby, ktoré informácie môžu. byť použité pre generovanie sprievodcu umiestnenia podľa vyhotovenia predloženého vynálezuObr. 6 znázorňuje systém použiteľný pre uľahčenie umiestnenia IOL podľa vyhotovenia...

Spôsob a zariadenie na regeneráciu pri čistení plynov vznikajúceho, amíny obsahujúceho pracieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12403

Dátum: 12.08.2008

Autor: Günther Lothar

MPK: C10L 3/10, B01D 53/14

Značky: obsahujúceho, pracieho, zariadenie, regeneráciu, roztoku, vznikajúceho, čištění, plynov, aminy, spôsob

Text:

...až na 160 °C, prednostne na 145 °C, a stláča na tlak najmenej 4 bary,prednostne 5 až 8 barov, a v druhom expanznom stupni expanduje na tlak , ktorý je najmenej o 0,5 baru, prípadne až o 3 bary, vyšší ako expanzný tlak prvého expanzného stupňa, pričom sa z pracieho roztoku vo forme plynu odlúčiprevažná časť ešte pritomného C 02 a zlúčenin siry (krok b) spôsobu). V prvoma druhom expanznom stupni prebieha expanzia prednostne ako...

Spôsob a systém na určovanie umiestnenia a orientácie implantovaných vnútroočných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9477

Dátum: 12.08.2008

Autori: Bott Steven, Boukhny Mikhaill

MPK: A61F 2/16, A61B 8/10, A61F 9/00...

Značky: umiestnenia, systém, orientácie, určovanie, šošoviek, implantovaných, spôsob, vnútroočných

Text:

...porozumenie prihlasovaného vynálezu a jeho výhod, je teraz uskutočnení odkaz na nasledujúci opisvzatý V nadväznosti na pripojené vyobrazenia, na ktorých podobné odkazové značky označujú podobné znaky a na ktorýchObr. 1 znázorňuje vybrané tkanivo okaObr. 2 znázorňuje rôzne vstupy, ktoré sa môžu používaťpočítačovým programom na výpočet IOL na vypočítavanie výkonnosti tórickej šošovky a umiestňovanie a osovej orientácie takej IOL šošovky...

Devulkanizácia kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9288

Dátum: 12.08.2008

Autori: Hough Philip James, Dees Michiel Jan

MPK: C08J 11/08

Značky: devulkanizácia, kaučuku

Text:

...kaučuku je 27 kcal/mol, Vynález využíva slabšiu väzbu uhlik-síra a síra-síra aplikáciou trojdimenzionálncho namáhania povrchovej vrstvy častice kaučuku, ktorá prekračuje medzné zaťaženie zosieťovacích väzieb, pričom neprekračuje medzné zaťaženie väzieb uhlík-uhlík pozdĺž hlavnej štruktúry molekuly kaučuku.Výber teploty a tlaku nadkritickej tekutiny v priebehu napučania je zvolený tak, žeparametre rozpustnosti ô kaučuku a nadkritickej...

Spôsob zamedzenia ping pong odovzdávania v mobilných rádiotelefónnych sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9074

Dátum: 12.08.2008

Autor: Neubacher Andreas

MPK: H04W 36/30

Značky: rádiotelefónnych, zamedzenia, spôsob, sieťach, odovzdávania, mobilných

Text:

...sú spravidla rozdielne aj používané rozhodovacie algoritmy.0013 Dokument US 2006/0003768 A 1 opisuje spôsob zamedzenia ping pong odovzdávania v mobilných rádíových sieťach s viacerými bunkami siete,ktoré sú definované stacionárnymi zákiadňovými stanicami, ktoré sú umiestnené voči sebe navzájom v určitých vzdialenostiach, ako aj so stacionárnymi a / alebo prenosnými mobilnými rádiovými stanicami, ktoré sa nachádzajú v oblasti vysielania a...

Vylepšenia v organických zlúčeninách a vylepšenia týkajúce sa organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20181

Dátum: 12.08.2008

Autori: Bell Gordon Alastair, Harris Clair Louise, Tovey Ian David

MPK: A01N 25/02

Značky: týkajúce, zlúčenín, zlúčeninách, vylepšenia, organických

Text:

...a Emamectin, spodmienkou, že agrochemikáliou nie jeŠtruktúra abamectinu je znázomená na obrázku l.Štruktúra emamektínu (vo forme benzoátu) je znázornená na obrázku 2.Štruktúra trinexapak etyluje znázomená na obrázku 3.Štruktúra mandipropamidu je znázomená na obrázku 4.Alkylové skupiny a zvyšky sú priame alebo rozvetvené reťazce. Prikladmi sú metyl, etyl, izo propyl, n-propyl, n-butyl, sek-butyl, terc-butyl, n-amyl a izo-amyl...

Ester probukolu s kyselinou jantárovou a jeho použitie na inhibíciu expresie VCAM-1 a liečenie kardiovaskulárnych a zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 286392

Dátum: 11.08.2008

Autori: Somers Patricia, Hoong Lee, Meng Charles

MPK: C07C 323/00, A61P 9/00, A61P 29/00...

Značky: probukolu, zápalových, jantarovou, kardiovaskulárnych, liečenie, kyselinou, expresie, inhibíciu, použitie, ochorení, ester, vcam-1

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ester probukolu s kyselinou jantárovou a kompozície na inhibíciu expresie VCAM-1 a predovšetkým na liečenie ochorení sprostredkovaných VCAM-1 vrátane kardiovaskulárnych a zápalových ochorení.

Spôsob antiparazitárneho ošetrenia miesta infikovaného potemníkovitými chrobákmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286391

Dátum: 11.08.2008

Autori: Jeannin Philippe, Yenne Samuel Perry, Smith James William

MPK: A01M 1/20, A01K 1/015, A01N 43/48...

Značky: potemníkovitými, spôsob, miesta, chrobákmi, infikovaného, ošetrenia, antiparazitárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob antiparazitárneho ošetrenia miesta infikovaného potemníkovitými chrobákmi insekticídmi 1-arylpyrazolového typu.

Benzénové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286390

Dátum: 11.08.2008

Autori: Vernieres Jean-claude, Bourrie Martine, Herbert Jean-marc, Lair Pierre, Boigegrain Robert, Bourrie Bernard, Casellas Pierre, Nisato Dino, Paul Raymond

MPK: A61K 31/135, A61P 9/00, A61P 37/00...

Značky: kompozície, deriváty, spôsob, farmaceutické, benzenové, přípravy, použitie, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A, X, Y, n, R1, R2 a R3 sú definované v opise. Uvedené zlúčeniny sa špecificky viažu na sigma receptory najmä v periférnom nervovom systéme. Používajú sa na prípravu medicinálneho prípravku určeného na liečenie porúch srdcového rytmu.

Deriváty polyhydroxypyrazínov, spôsob ich prípravy, liečivá obsahujúce tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286389

Dátum: 11.08.2008

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: A61K 31/4965, A61K 31/495, A61P 21/00...

Značky: tieto, polyhydroxypyrazínov, deriváty, spôsob, obsahujúce, použitie, přípravy, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená stereoizomérne formy reťazca -(CHOH)3-CH2-O-COR a buď R2 znamená atóm vodíka a R3 znamená stereoizomérne formy reťazca -CH2-(CHOH)2-CH2-O-COR, alebo R2 znamená stereoizomérne formy reťazcov -(CHOH)3-CH2-O-COR alebo -CH2-(CHOH)2-CH2-O-COR a R3 znamená atóm vodíka a R znamená skupinu -(Alk)i-(Cykloalk), kde Alk znamená C1-C6 alkylovú skupinu, Cykloalk znamená C5-C6 cykloalkylovú skupinu a i sa...

Kryštalický polymorf ritonaviru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286388

Dátum: 11.08.2008

Autori: Bauer Philip, Spiwek Harry, Narayanan Bikshandarkoil, Patel Ketan, Chemburkar Sanjay, Bauer John, Allen Kimberly, Saleki-gerhardt Azita

MPK: A61K 31/4245, A61K 31/426, A61K 31/427...

Značky: polymorf, spôsob, ritonaviru, krystalický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalický polymorf ritonaviru a spôsoby jeho použitia a prípravy.

Zariadenie na pripojenie výrobne nefosílneho zemného plynu do distribučnej siete plynu, hlavne do verejnej distribučnej siete plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10700

Dátum: 11.08.2008

Autori: Gast Frederik Bertus, Bouwer Maarten Christiaan

MPK: F17D 1/04

Značky: siete, zemného, zariadenie, pripojenie, verejnej, hlavne, distribučnej, nefosílneho, výrobné, plynů

Text:

...na vracanie nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovo spojené s uvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehovýtokové potrubie na výtok nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovospojené suvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehozariadenie znižovania tlaku na znižovanie tlaku nefosílneho zemného plynuvyrobeného v uvedenom výrobnom zariadení na určenú úroveň prietokomer na meranie prietoku nefosílneho...

Kombinácia zámka – kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9227

Dátum: 11.08.2008

Autor: Zimmermann Björn

MPK: E05B 19/02

Značky: kľúč, zámka, kombinácia

Text:

...nadradený. Profil kľúča sa pritomprispôsobuje po celej jeho dĺžke.0012 Z dokumentu DE 195 15 129 A 1 je známa kombinácia zámka - klúč, v ktorej vykazuje bočný profil kľúča prípadne knemu zodpovedajúci profilEP 2 025 339 33543,protílahlých tvarových elementov protismerné proñlovanie, čim sa dosiahne to,že by priebežné dodatočné obrábanie profilovania viedlo k rozpadnutiu kľúča.0013 Základ vynálezu tvorí úloha, zabrániť alternatívnym spôsobom...

Spôsob výroby prstencového puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7412

Dátum: 09.08.2008

Autor: Stelljes

MPK: B21K 1/00, B21K 21/00

Značky: výroby, spôsob, puzdra, prstencového

Text:

...Výškové rozloženie polotovaru Vyplynie V závislosti od oddeľovanej dĺžky, nastaviteľnej podľa potreby. Táto dĺžka samôže nastavovať podľa potreby požadovaným spôsobom podľavyrábaného prstencového puzdra. Rozumie sa inak samo sebou, že môžu byť použité aj ine priemery drôtu než 19 mm.Po oddelení polotovaru zo zvitku drôtu sa uskutoční rovinné pechovanie čelnej plochy polotovaru. To sa s výhodouV nasledujúcom spôsobovom kroku sa do čelných...

Usporiadanie so stohovacím kontajnerom a s identifikačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7471

Dátum: 08.08.2008

Autor: Mohl Norbert

MPK: B65D 25/20

Značky: usporiadanie, zariadením, stohovacím, identifikačným, kontajnerom

Text:

...obmedzená stohovateľnosť stohovacieho kontajnera a že spojenie medzi stohovacím kontajnerom a identifikačným zariadeníni možno rýchlo rozobrať a znova vytvoriť. Napokon je možné totoidentifikačné zariadenie vyrábať s malými nákladmi. Usporiadaniesa môže výhodne doplniť krytom podľa vyššie citovaného stavu techniky.0009 Ďalšie stvárnenia tohto usporiadania, ktorýnl sa dáva zvláštna prednosť, ako aj spôsob výroby, sú uvedené v opise príkladov...

Polymérne hydrogély a ich využitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18139

Dátum: 08.08.2008

Autori: Ambrosio Luigi, Demitri Christian, Nicolais Luigi, Sannino Alessandro

MPK: A61K 47/38, C08B 11/20, A23L 1/0534...

Značky: hydrogely, využitie, polymérne, medicině

Text:

...patentovej prihláške W 0 2006/070337 6.0011 Avšak karbodiimid použitý ako sieťovacie činidlo vo WO 2006/070337 má tú nevýhodu, že je veľmi nákladný. Navyše, V priebehu sieťovacej reakcie s CMCNa sa táto látka mení na mieme toxický derivát močoviny, ktorý sa musí počas premývacieho kroku odstrániť, čo ešte viac zvyšuje náklady a zložitosť výrobného procesu. Tieto nevýhody sú veľmi nepriaznivé, najmä v spojitosti s tými aplikáciami,...

Polymérne hydrogély a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18138

Dátum: 08.08.2008

Autori: Nicolais Luigi, Sannino Alessandro, Ambrosio Luigi, Demitri Christian

MPK: A23L 1/0534, C08B 15/00, C08B 11/20...

Značky: využitie, polymérne, hydrogely

Text:

...namiesto toho vzniká derivát močoviny s veľmi nízkou toxicitou 5. Superabsorpčný polymémy hydrogél získaný zosieťovaním sodnej soli karboxymetylcelulózy a hydroxyetylcelulózy s karbodiimidom ako sieťovacím činidlom je opísaný v medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2006/070337 6.0010 Avšak karbodiimid použitý ako sieťovacie činidlo vo W 0 2006/070337 má tú nevýhodu, že je veľmi nákladný. Navyše, v priebehu sieťovacej reakcie s CMCNa sa táto...

Rekombinantná príprava vybraných bromelaínových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13216

Dátum: 08.08.2008

Autori: Eschmann Klaus, Luniak Nora, Müller Rolf

MPK: A23J 3/34, A61Q 19/00, A61K 38/48...

Značky: frakcií, príprava, bromelaínových, vybraných, rekombinantná

Text:

...ktorá bola okyslená kyselinou fosforečnou,a znovu precipitovaný, alebo priamo vysušený vo vákuovej peci. Ďalšia purifikácia surového extraktu môže byť uskutočnená ñltráciou, dialýzou alebo diafíltráciou, aby sa odstránili malé molekule a proteíny, po čom nasleduje koncentrovanie získaného roztoku pred lyofilizáciou. 0008 Carter E. et al., Biochemistry, 2000, 39, 11005-11013 zverejňuje, že ananaín môže byť exprimovaný v E. coli. Sú...

Formulácia poťahovacieho prostriedku pre expandovateľné častice zo styrénového polymerizátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16857

Dátum: 08.08.2008

Autori: Schmied Bernhard, Husemann Wolfram, Riethues Michael, Hahn Klaus, Keller Andreas, Kriha Olaf

MPK: C08J 9/224

Značky: styrenového, poťahovacieho, formulácia, polymerizátu, expandovateľné, prostriedku, částice

Text:

...alebo etylénbisstearyldiamidu, pričomPri zložkách (A) a (B) ide o prírodné produkty, ktoré obsahujú zvyčajne v podradných množstvách znečistenie a predovšetkým ešte môžu obsahovať mono-,di- a triglyceridy iných kyselín.výhodnejšie obsahuje formulácia poťahovacieho prostriedku ako tristearylester (A) glyceríntristearát (GTS) alebo tristearylester kyseliny citrónovejAko triglycerid odvodený od kyseliny hydroxy-Cm až C 1 g-oIejovej (B) sa...

Ultrazvukové zariadenie na tvarovanie mikrodielov z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12342

Dátum: 08.08.2008

Autori: Escudero Martínez Encarnación, Rodriguez Sierra Ma Eugenia, Plantá Torralba Francisco Javier, Macías López Pedro Luis, Puliga Francesco, Sancho Descalzo Andrés, Bas Ferrero José Fernando

MPK: B29B 13/02, B29B 13/08, B29C 35/02...

Značky: tvarovanie, zariadenie, ultrazvukové, mikrodielov, plastů

Text:

...vstrekovanie. 0011 Publikácia W. Michaeli, A. Spennemann, R. Gatner (2002), New plastiñcation concepts for micro injection molding, Microsystem Technologies 8,55 - 57, Springer-Verlag 2002, opisuje návrh plastiñkácie mikrodielov pomocouultrazvuku a ponúka tiež opis testovacej jednotky. Odkaz na túto publikáciu uvádza, že prostredníctvom tejto jednotky sa merali rôzne parametre stroja, išlo oparametre ako výkon generátora ultrazvuku, rozsah...