Archív za 2008 rok

Strana 20

Perorálna pevná kompozícia obsahujúca entakapon, levodopu a karbidopu a spôsoby jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286451

Dátum: 24.09.2008

Autori: Niskanen Mervi, Kervinen Lasse, Virkki Matti, Partanen Marja, Laaksonen Marja, Kallioinen Sari, Lintulaakso Jarmo, Vahervuo Kari, Ritala Marja

MPK: A61P 25/00, A61K 31/185, A61K 31/275...

Značky: levodopu, perorálna, pevná, kompozícia, obsahujúca, karbidopu, entakapon, přípravy, spôsoby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálna pevná kompozícia, ktorá obsahuje farmakologicky účinné množstvá entakaponu, levodopy a karbidopy alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, alebo hydrátov a farmaceuticky prijateľný excipient, kde významná časť karbidopy je oddelená od entakaponu a levodopy tak, že terapeutický účinok dosiahnutý pomocou tejto kompozície pri liečbe Parkinsonovej choroby je porovnateľný s účinkom dosiahnutým s použitím separátnych prípravkov entakaponu...

Bicyklické imidazo-3-yl-amíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá obsahujúce tieto látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286450

Dátum: 24.09.2008

Autori: Maul Corinna, Gerlach Matthias

MPK: A61K 31/495, A61K 31/505, A61K 31/435...

Značky: obsahujúce, výroby, liečivá, látky, spôsob, tieto, imidazo-3-yl-amíny, bicyklické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú bicyklické deriváty imidazo-3-yl-amínu všeobecného vzorca (I) substituované na šesťčlennom kruhu vo forme báz alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá obsahujúce tieto látky.

Zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286449

Dátum: 24.09.2008

Autor: Siek Horst

MPK: B22D 41/50, C21C 5/46, F27B 3/10...

Značky: taveniny, prúdenia, trosky, spoločného, odpichu, zariadenie, kovovej, zamedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny z metalurgickej nádoby, na ktorej je odpichový otvor (4) vytvorený z výmenných rúrok (7, 7') umiestnených nad sebou, pozostávajúcich z oteruvzdorného žiaruvzdorného materiálu, obklopených odpichovými rámovacími tvárnicami (8). Dolný koniec (2) takto vytvoreného odpichového výmenného systému je vytvorený hrnčekovou tvárnicou (10), na ktorú dosadá posuvná...

Spôsob modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286448

Dátum: 24.09.2008

Autori: Kosár Karol, Šustek Ján, Balko Jozef, Lehocký Peter

MPK: C08F 10/00, C08F 210/00, C08K 5/00...

Značky: izoprenu, spôsob, modifikácie, syntetického, kopolymérov, polyizoprénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu zapracovaním amidu kyseliny maleínovej všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 - je metyl, etyl, alebo iný alkyl, nezávisle jeden od druhého substituentu, R3 - je priamy alebo rozvetvený C1-18 alkyl, fenyl alebo substituovaný fenyl, v množstve 0,1 až 2,0 % hmotn. do kaučuku
modifikácia sa uskutočňuje pri vhodnej teplote počas najmenej 15 sekúnd.

Fólia pre oblasť stavebníctva a fóliový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16185

Dátum: 24.09.2008

Autor: Schröer Jörn

MPK: E04B 1/66, B32B 9/02

Značky: stavebníctva, oblast, fólia, fóliový, kompozit

Text:

...predĺženej skúšobnej dobe, tak ako je opísané vyššie. Ďalej je zrejmé, že funkčná vrstva môže vykazovať prinajmenšom jeden materiál získaný z obnovitelnej suroviny a dodatočne prípadne jeden ďalší biologicky odbúrateľný materiál.0016 Funkčná vrstva môže vykazovat prinajmenšom jeden polymér na báze obnovitelnej suroviny a/alebo prinajmenšom jeden biologicky odbúrateľný polymér alebo aj zmes rôznych polymérov na báze obnoviteľných surovín...

Alkyltiopyrimidíny ako CRTH2 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11738

Dátum: 24.09.2008

Autori: Ly Tai-wei, Raaum Erik, Tran Marie Chantal

MPK: A61P 29/00, C07D 239/38, A61K 31/505...

Značky: crth2, antagonisty, alkyltiopyrimidíny

Text:

...48 hodinami, 72 hodinami, 96 hodinami, 1 týždňom, 2 týždňami, 3 týždňami. 4 týždňami, 5 týždňami. 6 týždňami, 8 týždňami. alebo 12 týždňami pred),súčasne s, alebo následne po (napr. 5 minútach, 15 minútach, 30 minútach, 45 minútach, 1 hodine, 2 hodinách, 4 hodinách, 6 hodinach, 12 hodinách, 24 hodinách, 48 hodinách, 72 hodinách. 96 hodinách, 1 týždni. 2 týždňoch, 3 týždňoch, 4 týždňoch, 5 týždňoch. 6 týždňoch, 8 týždňoch alebo 12 týždňoch...

Automat na nápoje s tesniacim modulom na napichovacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11300

Dátum: 24.09.2008

Autori: Pavlovic Henrik, Brezovnik Peter, Sedovsek Aleksander, Zibret Igor

MPK: A47J 31/36

Značky: zariadení, tesniacim, modulom, automat, napichovacom, nápoje

Text:

...priehlbine s príslušným tvarom do držiaka. Pretože tesniaci modul pozostáva zelastického, lahko tvarovateľného a mäkkého materiálu, ale držiak je zasastabilný a je vyrobený napríklad ztvrdého plastu, je možné tesniaci modul pomocou uzáveru formy upevniť vdržiaku tak, že nie sú potrebné žiadne dodatočné upevňovacie prvky. Tým je možné dosiahnuť jednoduchú montáž a demontáž tesniaceho modulu.0008 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia...

Nové liečebné použitie adrenergného alfuzosinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10759

Dátum: 24.09.2008

Autor: Geppetti Pierangelo

MPK: A61K 31/517, A61P 13/10, A61P 13/06...

Značky: nové, použitie, liečebné, alfuzosinu, adrenergného

Text:

...ktorí toto liečenie potrebujú. Výhodne týmito pacientmi sú muži.Altluzosin a jeho farmaceutický prijateľné soli a solváty je možné použit v denných dávkach 0,0 l až 20 mg na kilogram telesnej hmotnosti liečeného cicavca, výhodne v denných dávkach 0,1 až l 0 mg/kg. U človeka sa dávka môže výhodne pohybovať medzi 0,5 mg a 1500 mg denne, konkrétne medzi 2,5 a 500 mg v závislosti od veku liečeného jedinca, typuliečby, profyluktickcj či...

Získavanie kyseliny mliečnej fermentáciou a extrakciou s alkylovanými amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10673

Dátum: 24.09.2008

Autori: Bösmann Andreas, Tietz Wolfgang, Wasserscheid Peter, Schulze Joachim

MPK: C12P 7/56, C12P 7/62

Značky: kyseliny, extrakciou, získavanie, alkylovanými, amínmi, mliečnej, fermentáciou

Text:

...sa uvoľní kyselina mliečna. ktorá sa dá potom čistiť extrakciou s vodou alebopomocou destilácie. Alternatívne je možné vychádzať namiesto z Iaktátuvápenatého z Iaktátu amónneho, čím krok vysoľovania odpadne.0007 Tiež bola už skúšaná priama extrakcia hydroxykarboxylových kyselín z fermentačných procesov. Toto funguje vtedy, ked sa použije rozpúštadlo, ktoré nie je toxické pre bakteriálne kmene, produkujúce kyselinu mliečnu a keď je hodnota pH...

Odplyňovacia jednotka vybavená piestnou trubicou a usadzovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9215

Dátum: 24.09.2008

Autor: Merour Sylvain

MPK: F01P 11/02

Značky: odplyňovacia, piestnou, vybavená, usadzovacou, jednotka, komorou, trubicou

Text:

...usadzovacej komory si vyžaduje dostatočný objem kvapaliny v odplyňovacej jednotke na zabezpečenie toho, že sa bude odvádzaci výstup trvalonapájat kvapalinou, aj ked bude odplyňovacia jednotka naklonená za normálnychpodmienok prevádzky vozidla alebo ked bude odplyňovacia jednotka vystavenáotrasom. 0008 Dnes chceme znížiť objem kvapaliny potrebnej v chladiacom okruhu.0009 Okrem toho počas zaplavenia druhej komory, kvapalina, ktorá prechádza...

Predĺžiteľná radlica snežného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18061

Dátum: 23.09.2008

Autor: Gandolfi Fabio

MPK: E01H 5/06

Značky: pluhu, predĺžiteľná, sněžného, radlica

Text:

...vynálezu v možných extrémnych prevádzkovýchNAJLEPŠÍ SPÓSOB USKUTOČNENIA VYNÁLEZU0012 S odkazom na vyššie opísané obrázky, 100 označuje, vo svojej celistvosti, predĺžiteľnú radlicu snežného pluhu realizovanú podľa predloženého vynálezu. Hlavne obrázky od SA do SD sú schematické pohľady na radlicu 100 snežného pluhu pripevnenú na špeciálne predpripravenom vozidle 150, napríklad nákladné auto, traktor alebo iný vhodný pracovnýstroj,...

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Lucas George, Rollins Patrick

MPK: F04D 27/00, F04D 19/00, F04D 27/02...

Značky: chladiacu, metoda, systém, chladiacej, ovládania, ventilačný, integrovaný, otvorenej, vežu, veže

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Batožina s prestaviteľnou medzidoskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16893

Dátum: 23.09.2008

Autor: Morszeck Dieter

MPK: A45C 13/02, A45C 13/03, B65D 25/10...

Značky: medzidoskou, prestaviteľnou, batožina

Text:

...batožiny môže napríklad byť zadná stena batožiny a/alebo veko.0012 To má tu výhodu, že vnútorný objem batožiny môže byt premenlivo rozdeľovaný do jednej časti alebo dvoch častí v prípade vždy jednej medzidosky pre zadnú stenu batožiny a veko.0013 Najmenej jedno vodiace zariadenie môže pozostávať z vodiaceho kanálu, cez ktorý je vedený popruh batožiny. Vodiaci kanál môže prebiehať od jednej bočnej steny pozdĺž steny batožiny až k bočnej...

Dopravné ústrojenstvo pre stroj na poťahovanie profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11093

Dátum: 23.09.2008

Autor: Wagner Uwe

MPK: B65G 39/04, B29C 63/04, B27D 5/00...

Značky: poťahovanie, profilů, stroj, dopravné, ústrojenstvo

Text:

...Keď je predsa len stroj prestavovaný, tak dopravné valčeky môžu byť ľahkoznova nastavene v ich pozdlžnych polohách. Za tým účelom je iba nutné pritlačovať dopravnývalček dostatočnou silou vpozdĺžnom smere hriadeľa, takže blokovací člen prekoná. silu pružiny a opustí svoj pôvodný blokovací Výrez, a potom je následne zachytávaný v ďalších výrezoch, až je dosialmuté požadovanej polohy. Pretože sú blokovacie výrezy príslušné usporiadané na rôznych...

Spôsob vkladania časti do úložného úseku úložného zásobníka a zariadenie vkladacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10112

Dátum: 23.09.2008

Autor: Charalambos Tassakos

MPK: B25J 9/16

Značky: zásobníka, úložného, spôsob, vkladania, úseků, nástroja, zariadenie, vkladacieho, částí

Text:

...nástroji.0016 Výhodné je, že skenovanie zahrnuje posúvanie vkladacieho nástroja postupne do viacerých rôznych skenovacích polôh. V každej skenovacej polohe sa môže skenovat rôzna skupina oblastí nosných povrchov. Takto sa môže získat veľké množstvo informácií zodpovedajúcich polohe a orientácii držiacich prostriedkov. V dôsledku toho sa môže celkom presne stanoviť poloha, ako aj orientácia držiacich prostriedkov. Okrem toho sa navrhuje,...

Nepresakujúci spojovací dielec, najmä pre okruh prívodu vzduchu v motore automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9354

Dátum: 23.09.2008

Autori: Faillu Jean-luc, Godeau Denis

MPK: F16L 37/084, F16L 33/207, F16L 17/03...

Značky: vzduchu, spojovací, vozidla, najmä, nepresakujúci, motore, přívodů, okruh, automobilového, dielec

Text:

...pričom toto prenikanie spôsobuje nežiaducu kondenzáciu oleja na studenšej okolitej stene a olej sa môže gravitáciou dostať na konektor, najmä v prípade, keďje os symetrie tesniaceho dielca Vertikálna.0010 Okrem iného, zatiaľ čo pri podmienkach vysokého tlaku vzduchu sa hriadeľové tesnenia pritisnú uspokojivým spôsobom na konektor, a to pomocou radiálnej expanzie spoja, vyvolanej týmto vysokým tlakom, pri podmienkach podtlaku alebo...

Diagnostika B-bunkového lymfómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18395

Dátum: 22.09.2008

Autor: Krohn Kai

MPK: C12Q 1/68

Značky: b-bunkového, diagnostika, lymfómu

Text:

...chromozomálnou abnormalitou, ktorá sa spája s NHL, je t(l 4 l 8)(q 32 q 2 l) translokácia, ktorá sa vyskytuje V 85 folikulárnych lymfómov a 25-30 NHL stredného stupňa. Tátotranslokácia vedie k juxtapozicii bcl-2, apoptického inhibitora onkogénu na Chromozomálnom prúžku l 8 q 2 l V oblasti Iokusu imunoglobulínového (lg) ťažkého reťazca v chromozómovom prúžku l 4 q 32, čo spôsobuje nadexpresiu, Translokácia t(l l l 4)(ql 3 q 32)...

Spojovací kus na spojenie tvarovaných výrobkov z mangánovej ocele s uhlíkovou oceľou a spôsob spájania odliatkov z uhlíkovo-mangánovej ocele so štandardnými koľajami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17114

Dátum: 22.09.2008

Autor: Blumauer Johannes

MPK: B23K 35/00, C21D 6/00, C21D 9/04...

Značky: spojovací, ocelou, manganovej, uhlíkovou, štandardnými, spojenie, uhlíkovo-mangánovej, spôsob, koľajami, tvarovaných, výrobkov, odliatkov, ocele, spájania

Text:

...by vznikli prostredníctvom priameho zvarenia medzi týmito dvomi oceľami, pričom ale nebolo možné úplne vyriešiť slabé miesta vzhľadom na únavovú pevnosť apevnosť vohybe celkového zvarového spoja, pretože austenitické stavebné diely a najmä materiál srdcovky a spojovacieho kusa dosahujú maximálnu pevnosť v ťahu len 500 až 600 N/mmz, čo V dôsledku toho vedie k tvorbe prehĺbenín. 0006 Vynález je teraz zacielený na to, aby sa lepšie zabránilo...

Zostava základne razidla pre stroj na tvárnenie sklených výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9582

Dátum: 22.09.2008

Autor: Kirkman Thomas

MPK: C03B 9/38, C03B 9/193, C03B 9/36...

Značky: stroj, výrobkov, razidla, sklených, tvárnenie, zostava, základné

Text:

...reze na zostavu základne razidlaobr. 6 predstavuje perspektívny pohľad na zostavu základne razidla na obr. 3 s odo bratou razidlovou základňovou doskouobr. 7 predstavuje čiastočne rozložený neúplný perspektívny pohľad na zostavuzákladne razidla na obr. 6obr. 8 predstawje neúplný perspektívny pohľad na prevodovú skriňu a pohon prevo dovej skrine na obr. 3 a 6 aobr. 9 predstavuje rozložený perspektívny pohľad na prevodovú skriňu na obr....

Mikrofluidné zariadenie a metóda na určenie času zrážania tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9487

Dátum: 22.09.2008

Autori: Peón Eguiguren Juan Antonio, Sádaba Champetier De Ribes Iňaki

MPK: G01N 33/49, B01L 3/00

Značky: tekutin, času, zrážania, zariadenie, určenie, mikrofluidné, metoda

Text:

...patentu US 2007/0122849/1 zverejňuje štruktúru testovacej vzorky v mikrofluidných čipoch určených na kvantitativnu analýzu a detekciu.EP 0394070 B 1 popisuje mikrofluidné zariadenie s jedným kapilámym kanálem, optimalizované na určenie APTT vo vzorke krvi, s objemom 40 l a rezidenčným časom 2005. Zariadenie používa ako reagent zmes aktivovaných agentov pre aktivované čiastočne merania tromboplastínového času a zmes fosfolipidov....

Strešná nadstavba nákladného automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8962

Dátum: 22.09.2008

Autori: Wensing Udo, Kemmerling Karl, Neumeyer Frank, Weigelt Rolf, Hahnen Hans Boris, Scholz Axel, Birkenbach Rolf, Frentzen Frank, Lauterbach Tim

MPK: B60J 5/10, B60P 1/26

Značky: nákladného, strešná, nadstavba, automobilů

Text:

...takže je možná dobrá stabilita pri malej hrúbke materiálu a tým môže nastať montážne priaznivé upevnenie na vzperách zhora, alebo zdola, bez podstatnej zmeny výšky stavebného dielu vplyvom umiestnenia spojovacieho prvku s veľkou hrúbkou.0011 V prednostnom príklade uskutočnenia môže byt zdvihový prvok kĺbovo osadený včiastkovej oblasti spojovacieho prvku, rozkladajúci sa cez aspoň jednu vzperu, najmä vprislušnej oblasti na hornej strane...

Samovypaľujúca elektróda na výrobu silikónových zliatin a silikónového kovu, elektrická oblúková pec a spôsob výroby samovypaľujúcej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286447

Dátum: 19.09.2008

Autori: Dubois Jacques, Boisvert René, Ksinsik Dieter, Dostaler Jacques

MPK: H05B 7/00

Značky: elektrody, spôsob, zliatin, výrobu, výroby, samovypaľujúca, oblúková, silikónového, kovů, silikonových, elektroda, samovypaľujúcej, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Samovypaľujúca elektróda vhodná na použitie v elektrickej oblúkovej peci obsahuje pozdĺžny elektricky vodivý obal hore otvorený na roztiahnutie obyčajne kolmo vnútri pece. Centrálne jadro vyrobené z teplovodivého materiálu je umiestnené vnútri pece a vzdialené od obalu. Konštrukčný rám vnútri upevňuje centrálne jadro k vnútornému povrchu obalu na udržanie centrálneho jadra v strede v peci a s cieľom zabrániť vytláčaniu centrálneho jadra smerom...

Piperidínové a piperazínové deriváty na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12817

Dátum: 19.09.2008

Autori: Schultz Melanie, Schiemann Kai, Kober Ingo, Blaukat Andree

MPK: A61K 31/404, A61K 31/416, A61K 31/4184...

Značky: piperidínové, deriváty, nádorov, piperazinové, liečenie

Text:

...241). Okrem toho ovplyvňuje autotaxín spoločne s ďalšími angiogenetickými faktormi V rámci angiogenézy tvorbu krvných ciev (Nam et al. 2001, Rak Res, zv., strana 61.6.938). Angiogenéza predstavuje dôležitý proces pri rastenádoru, pretože zaisťuje zásobovanie nádoru živinami. Z tohto dôvodu je inhibícia angiogénneho faktoru dôležitým východiskovým bodom V terapii rakoviny a nádorových ochorení,pri ktorej sa má nádor vyhladovať (Folkman, 2007,...

Zariadenie pohyblivého prvku a pohybová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16253

Dátum: 19.09.2008

Autori: Maifrini Matteo, Zanetti Davide

MPK: E05D 15/10

Značky: zariadenie, zostava, prvků, pohyblivého, pohybová

Text:

...umožňovalo, ked bude posledné spomenuté v konfigurácii aspoň čiastočného prekrytia, jeho pohyb pozdĺž sekundárnej trajektórie Y, dopadajúcej na primárnu posuvnú os X.0032 Tento pohyb sa uskutočňuje medzi kontiguráciou aspoň čiastočného prekrytia a konfiguráciou posunutia alebo uzatvorenia, v ktorom je pohyblivý prvok aspoň čiastočne zasunutý v otvore rámu 3.0033 Preferovane, v konfigurácii posunutia alebo uzatvorenia je pohyblivý prvok...

Plechovka na bezprostrednú prípravu nápojov extrakciou a/alebo infúziou vybavená bezpečnostným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11871

Dátum: 19.09.2008

Autor: Brizio Adriana

MPK: A47J 31/30

Značky: extrakciou, nápojov, vybavená, vekom, infúziou, plechovka, přípravu, bezpečnostným, bezprostrednú

Text:

...a môže spôsobiť výbuch plechovky. Tradičné bezpečnostné prostriedky na uvoľňovanie vnútorného tlaku, ako sú známe poistné ventily, ktoré sa bežneumiestňujú na bočné steny nádob, pri ktorých existuje riziko pretlakovania (napríkladmoka kávovary alebo tlakové hrnce), nie sú vsúlade spožíadavkami na ľahkú manipuláciu, bezpečné balenie aznížené náklady, ktoré sa vyskytujú priplechovkách určených na distribúciu vo veľkom meradle.Predložený...

Piperidínové a piperazínové deriváty na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15140

Dátum: 19.09.2008

Autori: Schultz Melanie, Blaukat Andree, Kober Ingo, Schiemann Kai

MPK: A61K 31/416, A61K 31/4184, A61K 31/404...

Značky: piperidínové, deriváty, nádorov, piperazinové, liečbu

Text:

...et al. 2000, Oncogene, zv. 19 strana 241). Okrem toho autotaxín spôsobuje spoločne s ďalšími angiogenetickými faktormi v rámci angiogenêzy tvorbu krvnýchAngiogenéza je dôležitý proces pri raste nádoru, ktorýzaisťuje zásobovanie nádoru živinami.0006 Z tohto dôvodu je inhibícia angiogenézy dôležitým východiskovým bodom v terapii rakovinových a nádorových ochorení, pri ktorej sa má nádor vyhladovať (Folkman, 2007, Nature Reviews Drug Discovery...

Elektrický spojovací prvok a tabuľa opatrená takým prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19735

Dátum: 19.09.2008

Autori: Rateiczak Mitja, Ziegler Stefan, Reul Bernhard

MPK: H05B 3/84

Značky: prvok, elektricky, takým, spojovací, prvkom, tabuľa, opatřená

Text:

...z plastového materiálu. Nosič z plastu umožňuje upevnenie spojovacieho prvku a nevedie k priamemu kontaktu medzi tuhou časťou a elektrickými súčiastkami tabule.0007 Takáto konfigurácia je napríklad opísaná v patentoch EP 766 338 B 1alebo EP 1 657 964 A 1. Toto riešenie sa však ukázalo ako nákladné, najmä v dôsledku potreby nosiča z plastu a obalenia kovových prvkov v tomto nosiči.0008 Je preto úlohou vynálezu priniesť riešenie elektrického...

Adičné soli inhibítorov enzýmu konverzie angiotenzínu s kyselinami, ktoré sú donormi NO, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8052

Dátum: 19.09.2008

Autori: Rupin Alain, Parmentier Jean-gilles, Courchay Christine, Gloanec Philippe, Verbeuren Tony, Simonet Serge, Portevin Bernard, De Nanteuil Guillaume, Benoist Alain

MPK: A61K 31/40, A61K 31/385, A61K 31/403...

Značky: kyselinami, angiotenzínu, obsahom, inhibítorov, donormi, přípravy, kompozície, konverzie, adičné, farmaceutické, enzymů, spôsob

Text:

...konkrétne pri kardiovaskulámych chorobách.Navyše sa zlúčeniny, ktoré sú dononni NO, ako je nitroglycerín, už dávno používajú pri liečbe anginy pektoris a srdcovej insuficiencie. Priaznivý účinok týchto produktov súvisí s ich schopnosťou produkovať (či už spontánne alebo metabolíckou cestou) NO. Používanie týchto liekov viedlo tiež kpozorovaniu, že u pacienta s hypertenziou tieto donory NO vyvolávajú prevažujúci pokles arteriálneho...

Pec a spôsob vytvrdzovania obsahujúci niekoľko zariadení na fúkanie tekutiny na plochu tenkého prvku typu zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14061

Dátum: 18.09.2008

Autori: Oudin Philippe, Bris Jean-jacques

MPK: C03B 25/08, C03B 27/04, C03B 27/044...

Značky: vytvrdzovania, obsahujúci, niekoľko, zariadení, plochu, spôsob, tekutiny, tenkého, zasklenia, prvků, fúkanie

Text:

...horizontálnu stredovú os, ktorá zodpovedá stredovej osi pohybu tenkého prvku, ventilátor s radiálnym prúdom a svertikálnou osou, ktorého výstup je spojený s aspoňjedným vedením, ktoré privádza prúd do aspoň jedného vyfukovacieho otvoru nasmerovaného na uvedenú plochu a vytvárajúceho šírku fúkania v smere horizontálnej priečnej osi kolmej na vertikálnu os ventilátora a na horizontálnu stredovú os pohybu.0015 Tieto zariadenia sa...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18701

Dátum: 18.09.2008

Autor: Kulmer Herwig

MPK: F04B 39/12

Značky: chladiaceho, kompresor, media

Text:

...používa spájkovanie, zoskrutkovanie alebo lepenie, boli tieto rúrky podľa patentu AT 007 698 U 1 vzájomne spojené technikou termoplastického spájania.0010 Pri spojení výtlačnej rúrky vyrobenej z plastu a prípojnej rúrky vyrobenej z kovu však nesmie dôjsť k zúženiu prierezu výtlačnej vetvy tvorenej výtlačnou a prípojnou rúrkou v smere prietoku chladiaceho média, aby nedošlo k obmedzeniu priebežného prietoku chladiaceho média vystupujúceho z...

Spôsob na poskytnutie odolnosti proti BNYVV rastlinám cukrovej repy, transformačný vektor a jeho použitie, rastlinná bunka majúca odolnosť proti BNYVV a jej použitie, rastlina cukrovej repy majúca odolnosť proti BNYVV, jej potomstvo a semená

Načítavanie...

Číslo patentu: 286440

Dátum: 18.09.2008

Autori: Guilley Hubert, Jonard Gérard, Van Dun Cornelis Maria Petrus, Richards Kenneth

MPK: A01H 5/00, C12N 15/40, C12N 15/82...

Značky: spôsob, cukrovej, semena, majúca, poskytnutie, odolností, řepy, odolnost, transformačný, vektor, buňka, použitie, rastlinná, bnyvv, rastlina, proti, potomstvo, rastlinám

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob na poskytnutie odolnosti proti repnému nekrotickému žltému žilovému vírusu (BNYVV) rastline cukrovej repy, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky: a) prípravu DNA fragmentu so sekvenciou najmenej 15 nukleotidov, ktorá je v podstate homologická so zodpovedajúcou nukleotidovou sekvenciou genomickej RNA 1 repného nekrotického žltého žilového vírusu (BNYVV) b) zavedenie uvedeného DNA fragmentu, ktorý je operatívne spojený s promótorom,...

MCP-2 skrátený na aminokonci, DNA molekuly, expresný vektor, hostiteľská bunka, rekombinantný spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286439

Dátum: 18.09.2008

Autori: Van Damme Jo, Proost Paul, Struyf Sofie

MPK: A61K 38/19, C07K 14/435, A61K 38/43...

Značky: farmaceutický, použitie, přípravy, spôsob, aminokonci, expresný, mcp-2, obsahom, rekombinantný, buňka, skrátený, prostriedok, hostiteľská, vektor, molekuly

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný monocytový chemotaktický proteín MCP-2, skrátený na aminokonci, ktorému chýbajú NH2-koncové aminokyseliny zodpovedajúce aminokyselinovým zvyškom 1 až 5 prirodzene sa vyskytujúcich MCP-2 a ktorý má chemokínový antagonistický účinok. Ďalej vynález poskytuje cDNA sekvencie, ktoré ich kódujú, ich použitie na liečbu a/alebo diagnostiku ochorení, pri ktorých je nutná antagonistická aktivita proti účinkom chemokínov, a farmaceutické...

Spôsob výroby elektrickej ocele s orientovanou zrnitosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286438

Dátum: 18.09.2008

Autori: Fortunati Stefano, Abbruzzese Giuseppe, Cicale' Stefano

MPK: C21D 8/12

Značky: výroby, ocele, elektrickej, spôsob, orientovanou, zrnitosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby elektrických oceľových pásov, v ktorom sa pás priamo odlieva z roztavenej ocele a zliatina obsahuje prvky vhodné na generovanie a zrážanie sulfidov a/alebo nitridov vhodných na inhibovanie rastu zŕn, valcuje sa za horúca in-line s operáciou odlievania pri teplote medzi 1250 a 1000 °C, a v ktorom sa tento pás navinie na cievku po valcovaní za horúca pri teplote menej než 780 °C, ak sú používané sulfidy, alebo pri teplote...

Nemrznúce koncentráty na báze amidov a chladiace kompozície ich obsahujúce a určené na ochranu horčíka a horčíkových zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 286435

Dátum: 18.09.2008

Autori: Schäker Karlheinz, Wenderoth Bernd

MPK: C09K 5/00, C23F 11/10

Značky: obsahujúce, amidov, báze, horčíka, koncentráty, určené, nemrznúce, hořčíkových, chladiace, ochranu, zliatin, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Nemrznúce koncentráty na báze alkylénglykolov alebo ich derivátov alebo na báze glycerolu obsahujúce od 0,05 do 10 % hmotn. jeden alebo viacerých karboxamidov a/alebo sulfónamidov vzhľadom na celkovú hmotnosť koncentrátu.

Zariadenie a spôsob zapínania a vypínania motora klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12827

Dátum: 18.09.2008

Autor: Özpolat Ilgaz

MPK: F24F 13/14, F24C 15/20, F24F 11/00...

Značky: motora, vypínania, zariadenie, spôsob, zapínania, klapky

Text:

...iba zapínaa vypína toto sieťové napätie. Sieťový diel tiež neslúži pre napájaniemotora klapky a senzor prietoku prúdu je nezávislý na zastrčem ventilačnej jednotky alebo podobne do hlavnej zástrčky.Spis DE 44 ll 935 popisuje nastavovacie hnacíe zaríadenie pre riadenie servomotora, pričom poloha nastavovacieho elementu sarealizuje snímaním prúdu motora. Prostredníctvom určitého druhuktorá pracuje proti odpruženému mechanickému nastavovaciemu...

Zliatina “Kazakhstanski” na redukciu a dotovanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12445

Dátum: 18.09.2008

Autori: Tolymbekov Manat Zhaksybergenovich, Shkolnik Vladimir Sergeevich, Nazarbaev Nursultan Abishevich, Baisanov Sailaubay Omarovich, Zharmenov Abdurassul Aldashevich

MPK: C22C 35/00, C21C 7/00

Značky: ocele, zliatina, redukciu, kazakhstanski, dotovanie

Text:

...2.0008 Dosiahnutý technický výsledok je zlepšovaný v kvalite ocele ošetrenej pomocou nárokovanej zliatiny vďaka hlbokej redukcii a modiñkácii nekovovýchvtrúsenín a súčasne mikrolegovanie ocele báriom, titánom a vanádom.0009 Navrhnutý vynález, ako je odhalený v patentovom nároku 1, je0010 Zliatina na redukovanie, Iegovanie a moditikovanie ocele, obsahujúca hliník, kremík, vápnik, uhlík a železo, ktorá navyše obsahuje bárium, vanád a0011...

Výstredníkový nastavovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12411

Dátum: 18.09.2008

Autor: Schraer Thorsten

MPK: F16B 35/04, B62D 17/00, F16B 19/02...

Značky: nastavovací, prvok, výstredníkový

Text:

...nástrojom, takže môže byť každá matica naskrutkovaná a pevne utiahnutá jednotlivo a nezávisle od seba, alebo môže byť pridržiavaná jedna matica a tyč môže byť naskrutkovaná s pomocou silovej záberovej0013 Predložený vynález bude v nasledujúcom bližšie vysvetlený za pomoci príkladu uskutočnenia znázorneného na pripojenom výkrese.obrázok 1 výstredníkový nastavovací prvok podľa vynálezu zo strany (matice a výstredníkové kotúče v reze),...

Metóda a usporiadanie v prijímacom uzle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10995

Dátum: 18.09.2008

Autori: Wiemann Henning, Meyer Michael, Torsner Johan

MPK: H04L 1/18, H04L 1/16

Značky: prijímačom, metoda, usporiadanie

Text:

...dátovej jednotky, alebo kumulatívne, t.j. poskytovať informáciu o stave0008 Protokol riadenia rádiovej linky Špecifikovaný pre E UTRAN používa kombináciu týchto dvoch možností. V tomtoprotokole sú pozitívne potvrdenia kumulativne, t.j. pozitivne potvrdenie všetkých dátových jednotiek až po, ale nezahŕñajúc ACKSN, ktoré nie sú jednotlivo negatívne potvrdené. V stavovej správe tohto protokolu sú prenášané negatívne potvrdenia v zmysle...

Potravinový výrobok obsahujúci granulovaný alkohol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9104

Dátum: 18.09.2008

Autor: Cambala Vojtech

MPK: C12G 3/00, A23L 1/00

Značky: obsahujúci, výrobok, potravinový, granulovaný, alkohol

Text:

...stratám alkoholu, ked je nezabalený.0006 Existujú doplnky stravy známe z opisu US patentu č. US 6 238 672, obsahujúce dehydratovanú ovocné kaktusovú šťavu a džúsu zo žeň-šeňa a lesných plodov, kde sa rastlinné a ovocné produkty používajú spolu a takýto nápoj v prášku môže byť zložkounápoja alebo nápojovej zmesi.0007 Účelom vynálezu je vytvorit recept potravinového produktu vo forme nápoja na báze rastlinných a ovocných výrobkov, s obsahom...

Granulát obsahujúci nikotín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13618

Dátum: 17.09.2008

Autor: Röhrich Tillmann

MPK: A61K 31/465, A61K 9/16

Značky: granulát, obsahujúci, nikotín

Text:

...ako porucha pozornosti spojená so syndrómom hyperaktivity (ADHD), porucha pozornosti (ADD),Tourettov syndróm, schizofrénia, Alzheimerová choroba, Parkinsonova choroba, ulceratívna kolitída, úzkosť, a depresiapri liečbe angiogenézy a vaskulogenézy pri liečbe zápalových ochorení čreva a autozomálna dominantná nočná epilepsia čelného laloka. Nikotínové inhalačné zariadenia a náplasti sú hlavne používané na liečbu syndrómov spojených s...