Archív za 2008 rok

Strana 19

Stĺpik riadenia pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9360

Dátum: 02.10.2008

Autor: Scapozza Matteo

MPK: B62D 1/187, B62D 1/19

Značky: riadenia, motorové, stĺpik, vozidlo

Text:

...nadväzujúcu na stranu bližšie k volantuObrázok 2 stĺpik volantu z obrázku 1 bez pevnej časti vozidla a bez upevňovacich čapovObrázok 3 vyobrazenie stĺpika riadenia bez pevnej časti vozidla bez upevňovacich čapov všikmom pohľade zdola Obrázky 4 a 5 stĺpik riadenia v pohľade šikmo zhora a šikmo zdola po náraze vozidla.0017 Stĺpik riadenia podľa príkladu uskutočnenia vynálezu znázorneného na obrázkoch sa skladá z hriadeľa volantu 1,...

Spôsob prevádzky výkonnostného rotačného pohonu a elektrárne na uvedený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14321

Dátum: 02.10.2008

Autor: Linevich Edvid Ivanovich

MPK: F03G 3/00, F16H 33/20

Značky: uvedený, rotačného, výkonnostného, prevádzky, pohonů, elektrárne, spôsob

Text:

...hmoty 14, r - polomer rotácie hmoty 14 R - polomertranzlačného otáčania osy 12, F - odstredivá sila, FY - projekcia odstredivej sily F do osy Y, Fx - projekcia odstredivej sily F do osy X. Zakrivené šípky označujú smer rotácií a krútiacich momentov.0010 Pohonnú jednotku tvorí základňa 1 nesúca pevný hriadeľ 2, na ktorom je namontovaná prvá voľnobežná spojka 3. Vnútorný krúžok spojky 3 je pevný a ajejvonkajší krúžok sa môže voľne otáčať iba v...

7-Azaindolové deriváty ako selektívne inhibítory 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13396

Dátum: 01.10.2008

Autori: Schultz Melanie, Hallakou-bozec Sophie, Roche Didier, Carniato Denis

MPK: C07D 471/04, A61K 31/33, A61P 25/00...

Značky: dehydrogenázy, selektivně, inhibitory, 11-beta-hydroxysteroid, deriváty, 7-azaindolové

Text:

...u človeka.Účinok zvýšenej hladiny kortizolu je tiež pozorovaný u pacientov, ktorí trpia Cushingovým syndrómom, čo je metabolické ochorenie, pre ktoré sú charakteristické vysoké hladiny kortizolu V krvnom obehu. U pacientov s Cushingovým syndrómom sa často vyvinie NIDDM.Nadmemá hladina kortizolu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom,...

Farmaceutické zloženie peptidov spojených s tumorom a týkajúce sa protinádorovej vakcíny na liečenie glioblastómu (GSM) a iných nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18136

Dátum: 01.10.2008

Autori: Schoor Oliver, Weinschenk Toni, Walter Steffen, Singh Harpreet, Trautwein Claudia, Hilf Norbert

MPK: A61K 39/00, A61K 38/16, A61K 38/08...

Značky: iných, gsm, peptidov, týkajúce, spojených, vakcíny, nádorov, tumorom, farmaceutické, protinádorovej, liečenie, glioblastómu, zloženie

Text:

...prevažne u staršej populácie s priemerným vekom 55 rokov. Primárny glioblastónt sa zvyčajne vyskytuje ako fulminantný glioblastóm charakterizovaný progresiou nádoru do 3 mesiacov od stavu bezklinických alebo patologických abnormalít (Patológia a genetikaGlioblastóm migruje pozdĺž myelinizovaných nervov a extenzívne sa šíri do centrálneho nervového systému. Chirurgická liečba má vo väčšine prípadov len obmedzený trvalo udržateľný...

Laminin-1 pre použitie pri posilňovaní regenerácie svalov po zranení alebo pre zlepšenie hojenia rán pri systematickom podávaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17202

Dátum: 01.10.2008

Autori: Burkin Dean, Rooney Jachinta

MPK: A61P 43/00, A61K 38/39, A61K 31/195...

Značky: posilňovaní, hojenia, podávání, svalov, regenerácie, laminin-1, zlepšenie, systematickom, zranení, použitie

Text:

...proteínov, najmä veľkých proteínov, je veľmi ťažké. Napríklad vysoká veľkosť, vysoké nabitie, krátky polčas rozpadu,slabá stabilita, vysoká imunogenicita a slabá priepustnost membrány môže obmedziťbiodostupnosť podávaných proteínov. Okrem toho, v závislosti od spôsobu podávania môžu prirodzené fyziologické procesy zhoršiť anarušit podávané proteíny. Napríklad, hoci je laminin známy tým, že hrá svoju úlohu vmimobunečnej matrici, ide mo...

Spôsob odstraňovania prachu a zodpovedajúce zariadenie na odstraňovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12477

Dátum: 01.10.2008

Autori: Frey Marcus, Meissner Alexander, Haas Jürgen

MPK: A46B 3/18, A46B 13/02, B08B 1/00...

Značky: odstraňovanie, zodpovedajúce, spôsob, prachu, odstraňovania, zariadenie

Text:

...na krútícom momente motora umývacej kefy. So zväčšujúcou sa hĺbkouponorenia sa tak tiež zväčšuje krútiaci moment motora umývacej kefy, pretože kefy umývacejkefy sa s pribúdajúcou hĺbkou ponorenía silnejšie defonnujú. Krútiaci moment tohto motoraumývacej kefy je teda mierou hĺbky ponorenía a môže byt teda použitý ako meracía veličina.Táto známa regulácia hĺbky ponorenía v závislosti od krútiaceho momentu hnaciehomotora však doposial...

Materiály obsahujúce alkyletoxylát na oftalmické a otorinolaryngologické zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9499

Dátum: 01.10.2008

Autor: Laredo Walter

MPK: A61L 27/50, A61L 27/16, A61F 2/16...

Značky: materiály, obsahujúce, alkyletoxylát, zariadenia, otorinolaryngologické, oftalmické

Text:

...skupinou. Zariadenieneobsahuje žiadny alkyletoxyltvvaný mnnomćr.V dokumente W 0 2006/138 l 88 opísaný materiál na zariadenie. ktorý zahrnujemonoliinkćný akrylátoxtý zilebo mettrkrj/ltítrivý monomćr, tlilimkčne akrylzitovć alebometakrylátove zosieťovadlo a polystyrén s terminálnym ztkrylaiton alebo metakrylátom RlCbOpolystyrén s terminálnym diakrylátom alebo dimetakrylátom.V dokumente WO 2006/019404 je opisaný polymćrny materiál na...

Terapeutické použitie diaminofenotiazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19349

Dátum: 01.10.2008

Autori: Harrington Charles Robert, Storey John Mervyn David, Wischik Claude Michel, Wischik Damon Jude

MPK: A61P 25/28, A61K 31/5415

Značky: použitie, terapeutické, diaminofenotiazínov

Text:

...oproti hematologickým účinkom DAPTZ zlúčeniny (pozri napríklad Obrázok 7).0030 Forma zadržiavaná v žalúdku sa výhodne zadržiava žalúdku počas najmenej 30 minút, výhodnejšie najmenej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 hodín alebo viac.0031 Prípravky a vehikulá dodávania vhodné pre zadržanie v žalúdku sú diskutované podrobnejšie nižšie. 0032 Množstvo oxidovanej DAPTZ v dávkovej forme zadržiavanej v žalúdku bude terapeuticky účinné množstvo. Pomocou...

Prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien obsahujúci amfotérnu polymérnu zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13304

Dátum: 30.09.2008

Autori: Hikino Shunichi, Satoh Kazutoshi, Itoh Hirotaka, Takayama Hiroyuki

MPK: C03C 25/26, C08J 5/08, C03C 25/32...

Značky: zlúčeninu, prostriedok, amfotérnu, obsahujúci, sklených, šlichtovanie, vlákien, polymérnu

Text:

...kopolymérom maleínanhydridu a väzbovým činidlom na báze silánu, na zlepšenie mechanickej pevnosti tvarovaných telies. Uvádza tiež, že táto technika môže zlepšiť vodovzdornosť tvarovaných telies keď je ako matricová živica použitá polyamidová živica alebo podobne.0009 Patentový dokument 2 opisuje techniku, pri ktorej je polyamidováživica impregnovaná do zväzku sklených vlákien upraveného spracovacímčinidlom obsahujúcim kopolymér nenasýtenej...

Rotorová zostava pre synchrónne reluktančné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17011

Dátum: 30.09.2008

Autori: Kylander Gunnar, Magnussen Freddy, Johansson Erik

MPK: H02K 15/02, H02K 1/24

Značky: rotorová, stroje, zostava, synchronně, reluktančné

Text:

...sú často vysoko toxické a vyžadujú rozsiahle bezpečnostné opatrenia vovýrobných procesoch na ochranu robotníkov a životného prostredia. Tieto faktory vedú k zvýšeniu času potrebného na výrobu aj výrobných nákladov. Naviac lepidlami spojené rotorové plechy môžu mať problémy s tým, aby vydržali vysoké zvýšenie teploty a mechanické napätie, vytvorené napríklad odstredivými silami pri prevádzke za vysokých rýchlostí a/alebo vysokého výkonu....

Antagonisty 5-HT7 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11714

Dátum: 30.09.2008

Autori: Badescu Valentina, Gallagher Peter Thaddeus, Filla Sandra Ann, Whatton Maria Ann

MPK: A61K 31/497, A61P 25/00, C07D 401/14...

Značky: 5-ht7, antagonisty, receptora

Text:

...predloženej prihlášky vynálezu prináša jednu alebo viac zlúčenin všeobecného vzorca I alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ (soli) na použitie pri liečbe. Týmto predmetom prihlášky vynálezu je jedna alebo viac zlúčenin všeobecného vzorca I alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ (soli) na použitie ako liečivo. Podobne je predmetom predloženej prihlášky vynálezu jedna alebo viac zlúčenin všeobecného vzorca l alebo ich farmaceuticky...

Formulácie na báze silikónového gélu na liečenie rán a na zmenšenie jaziev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10742

Dátum: 30.09.2008

Autori: Palefsky Irwin, Wilson Ni'kita

MPK: A61L 15/60, A61L 15/22, C08L 83/04...

Značky: silikónového, formulácie, zmenšenie, liečenie, gelů, báze, jaziev

Text:

...do 40 silikónového tekutého gélu s viskozitou od 10 mmz/s do 60 000 mmz/s pri teplote 25 °Chmotnostného podielu od l do 35 silikónového vosku spolo-okluzívnymihmotnostného podielu od l do 90 prchavého tekutého silikónu s viskozitou až do5 mmZ/s vrátane pri teplote 25 °C.W 0 2004/006972 Al opisuje samosušiace obväzy na rany na zlepšenie a zmenšenie existujúcich jaziev pomocou formulácie obsahujúcej neprchavý tekutý silikón s prídavkom...

Nové zlúčeniny ako antagonisty receptora adenozínu A1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9871

Dátum: 30.09.2008

Autori: Camacho Gomez Juan Alberto, Gonzalez Lio Lyhen

MPK: C07D 277/56, A61K 31/426, A61P 9/00...

Značky: nové, antagonisty, zlúčeniny, receptora, adenozínu

Text:

...atómy, nerozvetvený alebo rozvetvený,volitelne substituovaný nižší alkyl, cykloalkýl, hydroxy, nerozvetvený alebo rozvetvený. volilelne substituovaný nižší alkoxy, kyano, -COgRĽ kde R znamena atóm vodika alebo nerozvetvenú alebo rozvetvenú, volitelne substituovanú nižšiu alkylovu skupinu- R 2 znamená skupinu vybranú za) nerozvelvená alebo rozvetvená nižšia alkylová skupina substituovaná jednou alebo viacerými karboxylovými skupinami (-COOH) a...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13946

Dátum: 29.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: vysielanie, prístroj, signálu, spôsob, prijímania, vysielania, prijímanie

Text:

...v ktorom sa jediná služba vysiela do iba jedného vysokofrekvenčného či rádiofrekvenčného (RF) pásma, prístroj na vysielanie signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez aspoň jedno RF pásmo (prípadne niekolko RF pásiem),takže môže získať výhodu štatistického multiplexovania, umožňujúceho vysielanie oveľa viac služieb. Prístroj na vysielanie/príjem signálu vysiela/prijíma jedinú službu cez niekolko RF kanálov,takže môže získať...

Spojkový mechanizmus, predovšetkým pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13926

Dátum: 29.09.2008

Autori: Bouchez Olivier, Brailly Julien

MPK: F16D 13/58

Značky: mechanizmus, vozidlo, predovšetkým, spojkový, motorové

Text:

...ktorý umožňuje obmedziť odpojovacie dráhy bez negatívneho vplyvu na spoľahlivosť mechanizmu a bez zníženia jeho životnosti alebo životnosti ovládania.0011 Jeho predmetom je takisto mechanizmus vyššie menovaného typu,ktorý je jednoduchší a lacnejší, ako mechanizmus v súčasnom stave techniky.0012 Za týmto účelom navrhuje spojkový mechanizmus tlačeného typu,predovšetkým pre motorové vozidlo, ktorý obsahuje kruhovú membránu, ktorej...

Aparát a spôsob pre tekutinou chladený kryt pre zlepšené uskutočňovanie prerážania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18399

Dátum: 29.09.2008

Autori: Liebold Stephen, Lindsay Jon

MPK: H05H 1/34

Značky: aparát, prerážania, zlepšené, spôsob, uskutočňovanie, chladený, tekutinou

Text:

...(napr. vodou) môže byt prínos pre bezpečnosť. Bez chladenia tekutinou môžu spotrebné komponenty počas používania dosiahnut extrémne vysoké teploty, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Bezstratový chladiaci systém umožňuje používanie suchej plazmy a suchého rezacieho stola. Suché stoly môžu byt výhodné vďaka menšiemu neporiadku a eliminácii potreby likvidovať použitú/kontaminovanúvodu, ktora môže byt považovaná za nebezpečný...

Potláčanie nádoru použitím ľudského placentárneho perfuzátu a ľudských, od placenty odvodených medzistupňových prirodzených zábíjačských buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18243

Dátum: 29.09.2008

Autori: Heidaran Mohammad, Pal Ajai, Zeitlin Andrew, Voskinarian-berse Vanessa, Hariri Robert, Kang Lin, Padliya Neerav Dilip, Zhang Xiaokui

MPK: A61K 35/50, A61P 35/00

Značky: ľudského, prirodzených, medzistupňových, placentárneho, buniek, nádorů, ľudských, použitím, placenty, zábíjačských, potláčanie, perfuzátu, odvodených

Text:

...napr. celkových jadrových buniek z placentárneho perfuzátu, kombinácií placentárnych perfuzátových buniek a buniek pupočníkovej krvi a/alebo prirodzených zabíjačských buniek z placenty, napr. prirodzených zabíjačských buniek z placentárneho perfuzátu alebo prirodzených zabíjačských buniek získaných štiepením placentárneho tkaniva na potlačenie proliferácie nádorových buniek, pričom ľudské placentárne perfuzátové bunky zahrnujú CD 56, CD 16...

Ľudská protilátka viažuca mezotelín a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17904

Dátum: 29.09.2008

Autori: Rao-naik Chetana, Chen Bingliang, Pogue Sarah, Toy Kristopher, Terrett Jonathan, Yang Lan

MPK: A61K 39/00, A61K 39/395, A61K 47/48...

Značky: mezotelín, ľudská, použitie, protilátka, viažuca

Text:

...ako antigén rakoviny vaječníka. Ďalej, väzba CA 125 na membránovo viazaný mezotelín sprostredkováva heterotypickú bunkovú adhéziu a CA 125 a mezotelín sú koexprimované v pokročilom štádiu adenokarcinómu(Rump, A. et al. (2004) J. Biol. Chem. 2799190-9198). Expresia mezotelínu vo výstelke peritonea koreluje s preferenčným miestom tvorby metastáz rakoviny vaječníka a predpokladá sa, že väzba mezotelín-CA 125 uľahčuje peritoneálne metastázovanie...

Prístroj a spôsob na prijímanie OFDM signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12379

Dátum: 29.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: signálu, spôsob, prijímanie, prístroj

Text:

...takže môže získať výhodu štatistického multiplexovania, umožňujúceho vysielanie ovela viac služieb. Prístroj na vysielanie/príjem signálu vysiela/prijima jedinú službu cez niekolko RF kanálov,takže môže získať výhodu frekvenčnej diverzity (kmitočlového výberu).0055 Prvá až tretia služba (služby 1 - 3) sa vysielajú do štyroch RF pásiem (RF 1 - RF 4). Avšak tento počet RF pásiem a tento počet služieb sa tu uvádza iba na ilustratívne ciele, takže...

Upevňovacie zariadenie pre nízko-profilovú poistku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16429

Dátum: 29.09.2008

Autori: Min Park Cheol, Sub Lee Chul

MPK: H01H 85/20, H01H 85/02, H01H 85/041...

Značky: nízko-profilovú, poistku, upevňovacie, vozidla, zariadenie

Text:

...nízko~profilovej poistky, ale aj účinné spojenie medzi nízko-profilovou poistkou a spínacou skrinkou,pričom je zachované spojenie zástrčky a objímky.0009 Ďalším výhodným predmetom uvádzaného Vynálezu jeposkytnúť upevňovacie zariadenie pre nízko-profilovú poistkuvozidla, ktoré môže chrániť nízko-profilovú poistku pred bočným vychýlením počas pohybu jej zástrčky nahor a nadol.0010 Ďalším výhodným predmetom uvádzaného vynálezu je poskytnúť...

Zariadenie na vysielanie signálu a spôsob na vysielanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11346

Dátum: 29.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: signálu, vysielanie, spôsob, zariadenie

Text:

...segmentovania (TFS schéma). V porovnaní s prípadom, v ktorom sa jediná služba vysiela do iba jedného vysokofrekvenčného či rádiofrekvenčného (RF) pásma, zariadenie na vysielanie signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez aspoň jedno RF pásmo (pripadne niekoľko RF pásiem), takže môže ziskat výhodu štatistického multiplexovania, umožňujúceho vysielanie oveľa viac služieb. Zariadenie na vysielanie/príjem signálu vysiela/prijima...

Spôsob určovania množstva výstužných vlákien pre betón alebo rozloženia výstužných vlákien v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9341

Dátum: 29.09.2008

Autor: Vitt Gerhard

MPK: B28C 5/40, E04C 5/01, C04B 28/02...

Značky: množstva, spôsob, vlákien, výstužných, rozloženia, betóne, určovania, betón

Text:

...a/alebo po vytvrdeni. Vynález sikladie za úlohu vyhnút sa vyššie uvedeným nevýhodám.0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť informácie vláknami vystuženémubetónu a vláknami vystuženým betónovým štruktúram.0010 Cieľom vynálezu je taktiež poskytnúť jednoduchý spôsob pre dávkovanie betónových výstužných vlákien do betónu.0011 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob určenia obsahu a kvality výstužných vlákien do betónu, ako napríklad množstvo...

Použitie imidazolotiadiazolov ako inhibítorov proteínových kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20080

Dátum: 29.09.2008

Autori: García García Ana Belén, García Collazo Ana María, Pevarello Paolo

MPK: A61K 31/41, A61K 35/00, A61P 17/06...

Značky: imidazolotiadiazolov, kináz, proteinových, inhibítorov, použitie

Text:

...- 55EP 2193133 alebo fosforylácie heterochromatín proteínu 1, molekuly zahrnutej v štruktúre chromatínu a transkripčnej regulácie Koike, N. a kol, FEBS Lett. 2000, 467, 17-21 0010 Myši bez všetkých troch PIM génov preukázali zhoršenú odpoveď na krvotvorné rastové faktory a preukázali, že PlM proteíny sú nevyhnutné pre úspešnú proliferáciu periférnych T Iymfocytov. Preukázalo sa najmä to, že funkcia PlM pre úspešnú indukciu bunkového cyklu T...

Tuhý farmaceutický prostriedok s matricou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14185

Dátum: 26.09.2008

Autor: Suzuki Kai

MPK: A61K 9/16, A61K 9/48

Značky: farmaceutický, prostriedok, matricou, tuhý

Text:

...od plochy povrchu farmaceutického prípravku, takéto prípravky s matricou získané lisovaním tabliet majú malú plochu povrchu v kontakte s rozpúšťadlom. Pri slabo rozpustných liečivách s nízkou rýchlosťou rozpúšťania, malá plocha povrchu farmaceutickéhoprípravku spôsobuje nedostatočné uvoľňovanie liečiva.0007 Oproti tomu patentový dokument 5 opisuje prípravky získané mokrým hnetením miešaného prášku obsahujúceho kopolymér S kyseliny...

Zariadenie a spôsob plnenia obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18903

Dátum: 26.09.2008

Autor: Gustafsson Per

MPK: B65B 5/06, B65B 43/46

Značky: plnenia, obalů, spôsob, zariadenie

Text:

...trajektórii medzi preberacou polohou a vydávacou polohou situovanou prilahlo k stanici. Premiestňovacie prostriedky sú usporiadané na preberanie aspoň jedného obalu do preberacej polohy apredávanie aspoň jedného obalu, vo vydávacej polohe, do prídržných prostriedkov.0012 Tým sa získa zdokonalené zariadenie na manipuláciu sobalmi skladacieho typu. Toto zariadenie je možné použiť, napríklad, v plniacom stroji. Obaly sa zorientujú v prvom...

Systém na pripevňovanie krytu zadnej nápravy na karosériu vozidla a postup pripevňovania krytu zadnej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7348

Dátum: 26.09.2008

Autori: Patois Christophe, Nicolier Stéphane

MPK: B62D 21/11, B62D 21/00, B60G 7/02...

Značky: vozidla, systém, krytu, pripevňovania, karosériu, nápravy, postup, pripevňovanie, zadnej

Text:

...ako na ostré okraje, V protiklade knanášaniu náterovej látky elektrostatickou pištoľou. Dielec je ľahko rozhýbaný počas operácie, ktorá netrvá dlhšie než niekoľko minút. Následnej je náterová látka vypaľovaná V peci. Vrstva náterovej látky je jemná a pravidelná, približne 20 mikrometrov oproti sedemdesiatim mikrometrom pri náterovej látke zpištole.Táto jemnosť umožňuje nanášat náterovú látku na závity bez ich uzavretia. Konečnehomogenita...

Kvapalinový tlmič na redukciu vertikálnych a/alebo horizontálnych vibrácii na konštrukcii stavby alebo stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12426

Dátum: 26.09.2008

Autori: Kluibenschedl Andreas, Reiterer Michael

MPK: F16F 7/10

Značky: stroja, konštrukcií, tlmič, redukciu, vertikálnych, horizontálnych, kvapalinový, vibrácií, stavby

Text:

...tlmič , ktorý s nepatrnou spotrebou energie umožní bezproblémovú adaptáciu chovania tlmiča na očakávanúzáťaž stavebnej alebo strojnej konštrukcie.Úloha je riešená tak, že pri kvapalinovom tlmiči, uvádzaného v úvode. budevzduchotesne uzavretá iba jedna z oboch komôr a druhá komora bude mať v hornej Ačasti otvor na odvádzanie vzduchu. Uzavretý vzduchový priestor je rozdelený na minimálne dva čiastkové vzduchové priestory, pričom jeden...

Uzatvárací systém pre tvarované uzávery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8583

Dátum: 26.09.2008

Autor: Moulin Jacky

MPK: B29C 45/00

Značky: tvarované, uzávery, uzatvárací, systém

Text:

...drážkou, dosadá druhý lúčovitý koniec na povrch vodiacej koľajnice, a keď druhý lúčovitý koniec spolupôsobí s druhou blokovacou drážkou, dosadá prvý lúčovitý ko niec na povrch ozubeného hrebeňa.(0011) Výhodne je každé aktivačné zariadenie pneumatický zdvihák.(0012) Charakteristiky vyššie uvedeného vynálezu, ako aj iné, budú jasnejšie po prečítaní nasledujúceho opisu jedného príkladu uskutočnenia, pričom tento opis obsahuje odkazy na...

Proteíny viažuce antigén rastového faktora podobné heparín viažucemu epidermálnemu rastovému faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14993

Dátum: 26.09.2008

Autori: Prenzel Norbert, Borges Eric, Zwick-wallasch Esther, Foord Orit, Rothe Mike, Hettmann Thore

MPK: A61P 35/00, A61K 33/24, A61K 39/395...

Značky: antigen, podobně, faktoru, faktora, epidermálnemu, heparin, viažucemu, rastovému, proteiny, viažúce, rastového

Text:

...protilátkou alebo fragmentom protilátky, ako sú tu opisané, a určenie prítomnosti HB-EGF v uvedenej vzorke. V ďalšom aspekte stav je hyperproliferativne ochorenie súvisiace s expresiou HB-EGF.0020 Taktiež je tu oplsaný spôsob prevencie alebo liečby stavu súvisiaoeho s expresiou HB-EGF u pacienta,zahŕňajúci podávanie pacientovi ktorý až potrebuje. účinného množstva protilátky alebo fragmentu protilátkyako sú tu opísané. V ďalšom aspekte stav...

Spôsob syntézy stroncium-ranelátu a jeho hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7254

Dátum: 25.09.2008

Autori: Vaysse-ludot Lucile, Langlois Pascal, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 333/00

Značky: syntézy, spôsob, stroncium-ranelátu, hydrátov

Text:

...čím sa po izolácii získa stroncium-ranelát alebo niektorý z jeho hydrátov.0008 Medzi organickými rozpúšťadlami je možné ako príklady uviesť tetrahydrofurán, acetón, acetonitril, N-metylpyrolidón, alkoholické0009 Prítomnosť organického rozpúšťadla vo fáze vzniku soli reakciou s chlorídomstrontnatým prekvapujúcim spôsobom umožňuje zvýšiť výťažok veľmi výrazným spôsobom.0010 Množstvo lúhu sodného alebo draselného je prednostne vyššie alebo rovné...

Soľ 6-fluór-3-hydroxy-2-pyrazínkarbonitrilu s organickým amínom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16931

Dátum: 25.09.2008

Autori: Yonezawa Kenji, Takamatsu Tamotsu

MPK: C07D 241/24

Značky: výroby, organickým, amínom, 6-fluór-3-hydroxy-2-pyrazínkarbonitrilu, spôsob

Text:

...podrobnejší opis vynálezu. V tomto opise vynálezu sa pod pojmom organickýamín rozumie, pokiaľ nie je uvedené inak, dicyklohexylamín.Zlúčeninami podľa vynálezu sú soli ó-fluór-3-hydroxy-2-pyrazínkarbonitrilu s organickýmamínom, kde organickým amínom je dicyklohexylamín. Ďalej je opásaný spôsob výroby podľa vynálezu. Pri spôsobu výroby soli 6-ñuór-3-hydroxy-Z-pyrazínkarbonitrilu s organickým amínom sa...

Spôsob prevádzky bunkovej mobilnej rádiokomunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12629

Dátum: 25.09.2008

Autori: Klatt Axel, Van Bussel Han

MPK: H04W 48/18

Značky: siete, rádiokomunikačnej, mobilnej, prevádzky, spôsob, bunkovej

Text:

...nejakej druhej zahraničnej siete nejakého kooperujúceho prevádzkovateľavnútornej siete dávali znamenie ako potenciálni kandidáti navýmenu buniek. Podľa konfigurácie zahraničná sieť je ekvivalentom vnútornej siete by sa pre mobilný koncový prijímač(User equipment UE) prechod (cell reselection) do susednej siete, to znamená do zahraničnej siete V Rakúsku, javil ako normálna výmena bunky (resp. rozličnej LA) vo vnútri nejakej siete, to...

Spôsob prevádzky bunkovej mobilnej rádiokomunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16779

Dátum: 25.09.2008

Autori: Klatt Axel, Van Bussel Han

MPK: H04W 48/18

Značky: mobilnej, rádiokomunikačnej, bunkovej, siete, prevádzky, spôsob

Text:

...znamená v lokálnych sieťach (LA) v pohraničnompásme, napríklad s Rakúskom, susedné bunky nejakej druhejzahraničnej siete nejakého kooperujúceho prevádzkovateľa (alebotoho istého prevádzkovateľa) prídavné k bunkám prvej vnútornej siete signalizovali ako potenciálni kandidáti na výmenu buniek. Podľa konfigurácie zahraničná sieť je ekvivalentom vnútornej siete by sa pre mobilný koncový prijímač (User equipment UE) prechod (cell reselection) do...

Priečkový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11763

Dátum: 25.09.2008

Autori: Furche Johannes, Bauermeister Ulrich

MPK: E04C 5/065

Značky: nosník, priečkový

Text:

...ne sú začlenené skrutkovité zásuvné výstužnéprvky. Každý zásuvný výstužný prvok je v mieste ohybov navarený na vsunutý montážny prút, ktorýje zafixovaný na prútoch výstuh, zameraných na pevnosť v ťahu pri ohybe, a to pomocou kotvovýchprvkov, ktoré sú vytvorené ako drôtené slučky.Zo spisu DE-U-71 12 799 je známy priečkový nosník bez spodných pásov, u ktorého sú hadovito usporiadané diagonálne výstuže homýmí ohybmi položené cez homý pás a sú...

Bicyklické deriváty aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15822

Dátum: 25.09.2008

Autori: Kawamura Asuka, Arakawa Naohisa, Domon Yuki, Shimada Kousei

MPK: A61K 31/215, A61K 31/195, A61P 25/00...

Značky: aminokyseliny, deriváty, bicyklické

Text:

...vlastného hodnotenia pacientov (opisuje sa napríkladv dokumente 4, ktorým nie je patent). 0005 Iné zlúčeniny sa opisujú napríklad v patentovom dokumente2, 3 a 4. Zlúčeniny opísané V patentových dokumentoch sú V princípe bicyklické nasýtené uhľovodíkové zlúčeniny, ktoré sa evidentne líšia od zlúčenín podľa vynálezu.Nepatentový dokument 2 J Med. Chem. 41 1838-1845, 1998 Nepatentový dokument 3 Acta Neurol. Sca. 1012359-371, 2000 Nepatentový...

Ternárne fungicídne kompozície obsahujúce boskalid a chlórtalonil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11597

Dátum: 25.09.2008

Autori: Bruns Jens, Ebersold Daniel, Semar Martin, Vonend Michael, Brix Horst Dieter

MPK: A01N 37/34, A01N 43/40, A01P 3/00...

Značky: boskalid, fungicidně, chlórtalonil, obsahujúce, ternárne, kompozície

Text:

...orysastrobin, pikoxystrobín, pyraklostrobin, trifloxystrobín, enestroburín,metylester kyseliny (2-chlór-5-1-(3-metylbenzyloxyimino)etyIbenzyI)karbamovej, metylester kyseliny (2-chlór-5-1-(6-metylpyridin-Z-ylmetoxyimi 2-(orto-(2,5 dimetylfenyloxymetyién)fenyI)-3-metoxyakrylovej, 2-(2-(6-(3-chIór-2-me no)ety|benzyI)karbamovej a metylester kyseliny tylfenoxy)-5-fluórpyrimidin-4-y|oxy)fenyl)-2-metoxyimino-N 3-metoxy-2-(2-(N-(4...

Spôsob výroby skleneného zásobníka s úzkym hrdlom a s vnútornými vypuklinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15763

Dátum: 25.09.2008

Autor: Monden Stefan

MPK: C03B 9/197, C03B 9/31, C03B 9/193...

Značky: zásobníka, skleněného, hrdlom, vypuklinami, spôsob, výroby, úzkým, vnútornými

Text:

...tela predlisku a vytvoril telo zásobníka, ktore má aspoň jednu vnútornú vypuklinu, ktorázodpovedá vonkajšej vypukline na predlisku.Podľa iného aspektu tohto vynálezu sklenený zásobník s úzkym hrdlom obsahuje telo zásobníka a ústie hrdla zásobníka. Ústie hrdla zásobníka má priemer T, ktorý nie je väčší ako 36 mm, a telo zásobníka má aspoň jednu vnútornú vypuklinu s vopred stanovenou geometriou. Aspoň jedna vnútomá vypuklina výhodne obsahuje...

Proces a systém na interaktívny diaľkový prenos údajov medzi najmenej dvoma komunikačnými zariadeniami cez ich príslušné prostriedky sieťového spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9579

Dátum: 25.09.2008

Autori: Lechervy Yves, Hugonin Rémy

MPK: H04N 7/173

Značky: interaktívny, dvoma, komunikačnými, najmenej, proces, dialkový, příslušné, prenos, zariadeniami, prostriedky, systém, medzi, sieťového, spojenia, údajov

Text:

...ktorej (ktorých)V zmysle vynálezu pod komunikačným zariadením sa rozumie každé zariadenie obsahujúceInodul pre pripojenie ku komunikačnej sieti. Môže íst o- alebo pevný komunikačný terminál (počítač typu PC, prenosný, pevný telefón, atď),alebo mobilný komunikačný terminál (mobilný telefón, osobný digitálny asistentalebo každý iný prístroj vybavený modulom na pripojenie ku komunikačnej sieti, ako napriklad niektoré súčasne chladiace zariadenia,...

Zariadenie a spôsob na diaľkovú diagnózu a/alebo diaľkovú kontrolu, a/alebo diaľkovú inicializáciu automatických dverí, dverných zariadení alebo zariadení vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286453

Dátum: 24.09.2008

Autori: Theile Ulrich, Ginzel Lothar, Ressel Willi

MPK: H04M 11/00, H04L 12/26, H04Q 7/00...

Značky: zariadení, inicializáciu, zariadenie, vrát, dveří, spôsob, dverných, dialkovú, diagnózu, automatických, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na diaľkovú diagnózu a/alebo diaľkovú kontrolu, a/alebo diaľkové inicializovanie dverí, dverových zariadení alebo zariadení vrát, riadených mikroprocesorom a prevádzkovaných elektromotoricky. Mikroprocesorové riadenie je na účel diaľkovej diagnózy a/alebo diaľkovej kontroly, a/alebo diaľkového inicializovania nepriamo alebo priamo spojiteľné s prostriedkom na prenos dát. Tento prostriedok na prenos dát je v činnom spojení so...

Spôsob digitálneho vytvárania kódovaných rastrov na včlenenie protifalšovateľského znaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286452

Dátum: 24.09.2008

Autori: Ádám Bence, Koltai Ferenc, Takács Ferenc, Baros László

MPK: H04N 1/32, H04N 1/44, G09C 5/00...

Značky: digitálneho, protifalšovateľského, kódovaných, znaků, vytvárania, rastrov, spôsob, včlenenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu kódovania primárneho obrazca na dokumente sekundárnym obrazcom uskutočňovaného na počítačovom systéme pre digitálne vytváranie kódovaných masiek na včlenenie sekundárnej informácie ako protifalšovateľského bezpečnostného znaku do viditeľného primárneho obrazca. Pritom sa zaistí základný raster vybraný užívateľom. Ten sa na základe kódovacieho princípu zvoleného užívateľom na vytvorenie kódovaného rastra zlúči so...