Archív za 2008 rok

Strana 15

Azolkarboxamidová zlúčenina alebo jej soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17634

Dátum: 23.10.2008

Autori: Suga Akira, Nomura Takaho, Shin Takashi, Abe Tomoaki, Tanahashi Masayuki, Kawaguchi Kenichi, Seo Ryushi, Matsumoto Shunichiro, Azami Hidenori, Sugasawa Keizo, Watanabe Toru

MPK: A61K 31/426, A61K 31/422, A61K 31/421...

Značky: azolkarboxamidová, zlúčenina

Text:

...pri podávaní NGF človeku alebo potkanovi je idukovaná bolesť a že tento pocit bolesti chýba u myší s vyradeným receptorom trkA. V dôsledku toho sa má za to, že existuje silná súvislosť medzi NGF a pocitom bolesti. lnhibícia NGF vykazuje účinnosť u zvieracích modelov neuropatickej bolesti alebo zápalovej bolesti, akoje model s bolesťou vyvolanou poškodením sedacích nervov (nepatentový dokument 6) a model s bolesťou vyvolanou poškodením...

Spôsob výroby termicky tvarovaných výrobkov, ako aj nástroj na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11651

Dátum: 23.10.2008

Autori: Kraut Michael, Dieckmann Hauke, Merbach Juergen

MPK: B29C 51/32, B29C 51/20, B65D 21/02...

Značky: termicky, výroby, tvarovaných, nástroj, výrobkov, spôsob, výrobu

Text:

...sa po vytvrdení zásobníkov pomocou Iaseru alebo vodného lúča umiestňuje do oblasti príruby. Príslušným vedením lúča a zameraním je pritom možné umiestňovať zoslabenie, prebiehajúce nerovinne v smere spracovania,do oblasti príruby. Hoci sa týmto spôsobom môžu vyrábať potravinové obaly s mechanickým zoslabením dobrej kvality, predstavuje spracovanie laserom alebo vodným lúčom doplnkový krok spôsobu, ktorý je spojený s nie nepodstatnými...

Termotransferová tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10557

Dátum: 23.10.2008

Autor: Howell Jeffrey Michael

MPK: B41M 5/025, B41M 5/035, B41F 16/00...

Značky: tlač, termotransferová

Text:

...Nosič je navrhnutý na použitie s príslušným výrobkom tak, že keď je výrobok V kontakte s pridruženým povrchom, aspoň časť elastomérového materiálu sa prispôsobí aspoňčasti z pridruženej časti výrobku, pridružená časť je tá časť výrobku, ktorá je v kontakte sozaberajúcim povrchom tak, že medzera, ktorá by inak bola medzi pridruženou časťou výrobkua zaberajúcim povrchom, je vyplnená elastomérovým materiálom.0010 Nosič môže byť upravený tak, aby...

Fenylpyrolidínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10092

Dátum: 23.10.2008

Autori: Palomer Albert, Guglietta Antonio, Falcó José

MPK: C07D 207/14, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: fenylpyrolidínové, zlúčeniny

Text:

...(2003) 4381 - 4384 uvádza (S)-N-1-(3)-metoxyfenyI)pyrolidin-3-ylbutyramid, ktorý má dobrú afinitu na receptory MT 1 a MT 2, ale rovnakú vazokonstrlkčnú aktivitu ako melatonín samotnýv teste uskutočnenom na potkanich chvostových tepnách.Patenty US 4600723 a US 4665086 uplatňujú použitie melatonínu na minimalizáciu zmien cirkadiánnych rytmov, ku ktorým dochádza vdôsledku zmien v pracovných zmenách z denných na nočné alebo pri rýchlom prechode...

Miska na hotové jedlo a spôsob jej zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9739

Dátum: 23.10.2008

Autori: Passoni Francesca, Jung Jeewon, Roberts Iain, Aye George Kyaw Soe Maung, Tedeschi Giancarlo, Luna Eleanor, Masotti Valentina

MPK: B65D 81/32, B65D 81/34

Značky: hotové, miska, zhotovenia, jedlo, spôsob

Text:

...podľa vynálezu.0015 V podstate myšlienka, na ktorej je tento vynález založený, spočíva v tom, že v sterilizovanom balení hotového jedla je použitá vedľajšia nádoba, ktorá môže byť vyñatá, čím vznikne priestor pre zmiešame, a to spôsobom podobným tomu, ktorý jepopísaný vo vyššie uvedenom patente FR 2855817, pričom prekonáva technický nedostatok zmenšeného horného priestoru.0016 Výhoda tohto vynálezu spočíva vextrémnej jednoduchosti a...

Amorfná forma (11beta,16alfa)-9-fluór-11-hydroxy-16,17-[(1-metyletylidén)bis(oxy)]- 21-[[4-[(nitrooxy)metyl]benzoyl]oxy]pregna-1,4-dién-3,20-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9632

Dátum: 23.10.2008

Autori: Anglada Luis, Albet Carlos, Guglietta Antonio

MPK: C07J 41/00, A61P 17/06, A61K 31/57...

Značky: 21-[[4-[(nitrooxy)metyl]benzoyl]oxy]pregna-1,4-dién-3,20-diónu, 11beta,16alfa)-9-fluór-11-hydroxy-16,17-[(1-metyletylidén)bis(oxy, amorfná, forma

Text:

...akostnú hustotu ustarších ludí, očné komplikácie (vznikkataraktov a glaukómu) a atrofiu kože. Navyše používanie lokálnych kortikosteroidovmôže spôsobiť aj tachyfylaxiu.Napriek tomu, že moderné glukokortikoidy sú oveľa bezpečnejšie ako pôvodne zavedené prostriedky, produkcia nových molekúl a prípravkov so zlepšenou klinickou účinnosťou a menším množstvom vedľajších účinkov je stále predmetom výskumu. Bolo vyvinutých niekoľko produktov s...

Peletová kompozícia kyseliny lipoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9611

Dátum: 23.10.2008

Autori: Villani Flavio, Nardi Antonio, Magri' Paolo, Salvi Annibale

MPK: A61K 9/48, A61K 31/202

Značky: kyseliny, lipoovej, peletová, kompozícia

Text:

...zložiek,stabilných v lipofilnom prostredí.0010 Zistilo sa, že peletky obsahujúce kyselinu lipoovú v súlade s prihláškou patentu WO 2007/138022 sú V lipofilnommédiu zvlášť stabilné. Toto pozorovanie viedlo odborníkov kkyselinu lipoovú, ktorý je stabilný, jednoducho formulovaný a vhodný na kombináciu niekoľkých aktívnych zložiek, nedochádza k interakciám a chemickým reakciam medzi jednotlivými zložkami az toho dôvodu je prostriedok...

Pórovité zvukovoizolačné ťažké fólie, protihlukový systém a spôsob výroby pórovitej zvukovoizolačnej ťažkej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9062

Dátum: 23.10.2008

Autori: Braendle Josef, Schwarz Herwig

MPK: B29B 17/02, B29B 17/00

Značky: pórovité, fólie, ťažké, zvukovoizolačnej, výroby, ťažkej, systém, pórovitej, protihlukový, zvukovoizolačné, spôsob

Text:

...06 411 A 1 je opísaný viacvrstvový systém zložený z ťažkých a pružných vrstiev. W 0 98118657 prezentuje viacvrstvový systém z nepriepustných a pórovitých vrstiev ako montážny balík. Viaceré na seba naskladané vrstvy určené na dosiahnutie tepelnej azvukovej izolácie sú podobne opisané aj v DE 198 21 532. 0018 Na zvýšenie nepriezvučnosti tenkých plechov je teda v automobilovom priemysle známy a.3 vo viacerých variantoch už viac než 40 rokov...

Kryt držadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8858

Dátum: 23.10.2008

Autori: Hanning Günther, Hetland Detlev, Köster Thomas, Wedler Andreas, Storm Siegfried, Heggemann Christian

MPK: B25G 1/10, B25B 7/00, H01R 43/04...

Značky: držadla

Text:

...kryt držadla a tým je umožnená modifikácia šírky držadla klieští. Na obr. 2 je vedľa klieští napríklad pre ručnú páku 2 a 3 zobrazený priklad uskutočnenia ďalšieho výmenného krytu 8 držadla pre hornú ručnú páku 3, ktorá je prispôsobená obrysom ručnej páky 3 a obklopuje ručnú páku 3 zo štyroch strán. Ako je znázornené na obr. 2, je kryt 5 držadla výhodne vytvorený v tvare L. Chrbát 9 krytu držadla je výhodne vyklenutý v rozmere x. Mimoriadne...

Rotačné brány s rýchlo vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8328

Dátum: 23.10.2008

Autori: Gebbeken Martin, Heicks Alois, Werries Dieter

MPK: A01B 33/14

Značky: rotačné, vyměnitelnými, rýchlo, brány, klinmi

Text:

...tak, aby umožnil montáž a demontáž spojovacej časti, že otočné blokovanie má priečny čap. ktorý lixuje spojovaciu časť v pracovnej polohe, a že priečny ćap má dĺžku väčšiu ako je šírka predĺžcnćho otvoru, ale menšiu ako dlžka predĺženeho otvoru.0014 Ďalšie jednotlivosti u výhody predmetu vynálezu vyplývajú z itasledujúeelto opisu a príslušných výkresov, na ktorých je znázomcný príklad uskutočnenia s k tomu ncvyhnutnýmí1 pôdny kultivátor vo...

Spôsob výroby tepelnoizolačných papierových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19226

Dátum: 23.10.2008

Autor: Chang Ching-wen

MPK: A47J 41/00, B32B 37/15, B29C 44/14...

Značky: papierových, výroby, tepelnoizolačných, spôsob, nádob

Text:

...tepelnoizolačnej papierovej nádoby.0009 Pre zlepšenie je možne potiahnuť fóliou dva povrchy papiera, a potom vytvarovať papier do papierovej nádoby.0010 V kroku a) je lepidlom polyuretánová živica na báze oleja, a hmotnosť polyuretánovej živice je vrozmedzí od 5 do 20 z celkovej hmotnosti polymérneho materiálu.0011 V kroku e) teplota ohrevu pre tvarovanie peny je medzi 80 °C a 200 °C inak je teplota ohrevu nad 200 °C. Tvarovanie peny...

Generovanie prekurzorového impulzu pre atramentovú tlačovú hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18591

Dátum: 22.10.2008

Autor: Linn Scott

MPK: B41J 2/045, B41J 29/38

Značky: tlačovú, atramentovú, prekurzorového, generovanie, impulzů, hlavu

Text:

...hlavu alebo teleso tlačovej hlavy 122, ktoré vypúšťa tlačovú farbu prostredníctvom niekoľkých otvorov alebo dýz 103 smerom k tlačovému médiu 112 tak, aby dochádzalo k tlači na tlačové médium 112. Tlačové médium 112 je akýkoľvek druh vhodného plošného materiálu, ako napríklad papier, kartón, priehľadné hárky, mylar a podobne. Typicky sú dýzy 103 usporiadané v jednom alebo viacerých stĺpcoch alebo poliach tak, aby správne zoradené...

Spôsob extrúzie plastového materiálu ako aj extrudér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17892

Dátum: 22.10.2008

Autori: Wendelin Gerhard, Hackl Manfred, Eckhart Christian, Feichtinger Klaus

MPK: B29C 47/92, B29C 47/10

Značky: extrúzie, plášťového, materiálů, spôsob, extrudér

Text:

...rezného zhutñovača alebo reaktora.0018 Pre jednoduchú, robustnú a prevádzkovo bezpečnú konštrukciu je výhodné, ak je pred extrudérom predradená dodávacia jednotka plastového materiálu, napríklad zásobník alebo rezný zhutňovač alebo reaktor, aaby bola medzi dodávacou jednotkou a extrudérom umiestnená dávkovacia jednotka regulovaná ríadiacou jednotkou.0019 Možné je aj to, aby ako dávkovacia jednotka extrudéra bol použitý závitovkový prepravník...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6463

Dátum: 22.10.2008

Autori: Samuel Asanbeng Atungsiri, John Nicholas Wilson, Matthew Paul Athol Taylor

MPK: H04L 27/00, H04L 1/00, H03M 13/00...

Značky: zariadenie, spôsob, spracovanie

Text:

...a na vyčítanie vstupných dátových symbolov preOFDM subnosné z pamäti interleaveru, čím sa uskutočňuje mapovanie. Vyčítanie sa uskutočňuje v inom poradí ako načítanie, kde toto poradie je určené množinou adries, čo má za účinok, že dátové symboly sú interleavované na subnosných signáloch. Množina adries je určená generátorom adries a pre každý zo vstupných symbolov je vygenerovaná adresa pre indikáciu jedného zo subnosných signálov, na ktoré sa...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6329

Dátum: 22.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Atungsiri Samuel Asangbeng, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H03M 13/00...

Značky: spôsob, spracovanie, zariadenie

Text:

...uskutočňuje mapovanie, pričom sa vyčítanie uskutočňuje v inom poradí ako načítanie, kde toto poradie je určené množinou adries, čo má za účinok, že dátové symboly sú deinterleavované zo subnosných signálov OFDM. Generátor adries je určený na generovanie množiny adries, pričom sa adresa generuje pre každý zprijatých dátových symbolov pre indikáciu subnosného signálu OFDM, zktorého má byť prijatý dátový symbol namapovaný na výstupný tok...

Použitie gestagénu v kombinácii s estrogénom a jednou/jedným alebo niekoľkými farmaceuticky prijateľnými pomocnými látkami/nosičmi na orálnu antikoncepciu bez laktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17227

Dátum: 22.10.2008

Autori: Bürglen Beate, Claussen Claus, Pfeifer Manuela, Fricke Sabine, Ladwig Ralf

MPK: A61K 31/565, A61K 47/38, A61K 31/57...

Značky: niekoľkými, kombinácii, orálnu, prijateľnými, laktózy, antikoncepciu, pomocnými, estrogénom, použitie, farmaceutický, gestagénu

Text:

...ako príklad obsahuje taktiež noretisterónacetát a estradiolÚlohou vynálezu je nájsť spôsob, ako pacientkam s laktózovou intoleranciou, alebo ženám,ktorým dosiaľ nebola diagnostikovaná laktózová intolerancia, realizovať perorálnuPreto sa má súčasne poskytnúť možnosť, ako zlepšiť profylaxiu laktózovej intolerancie prípadne faktorom, ktorý tiež prispieva, pokiaľ ide o komplexne vyšetrenie neznášanlivostiTeraz bolo zistené, že úloha sa podľa...

Skladovacie zariadenie s predvoliteľnou skladovacou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12559

Dátum: 22.10.2008

Autor: Ellwanger Harald

MPK: F24F 3/16

Značky: predvoliteľnou, zariadenie, skladovacie, atmosférou, skladovacou

Text:

...preteká skladovací priestor vo vertikálnom smere.Skladovacie zariadenie podľa vynálezu vykazuje výhodu, že vertikálnym vedením vzduchu v skladovacom priestore častice,ktoré sa uložili na horizontálnych plochách, nie sú, alebo len vo veľmi malej miere, prúdom vzduchu zvírené. Tým sa zmenšuje hustota častíc vo vzduchu V skladovacom priestore, čo vedie kuzlepšeným vlastnostiam čistého priestoru.Výhodné vytvorenia vynálezu sú predmetom...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a iných prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a kompozície na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17531

Dátum: 22.10.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08L 89/00, B27N 1/00, C08H 8/00...

Značky: organických, kompozície, zníženia, materiálov, zlúčenín, spôsob, prchavých, iných, emisie, dřevěných, účel, aldehydov

Text:

...ako aj po ich výrobe alebo pri ich použití. Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózy dôjsť k čiastočnému chemickému odbúravaniu dreva. Pri tomto vznikajúce ľahko prchavézlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počas neskoršieho výrobného-3 procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevených materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16022

Dátum: 22.10.2008

Autori: Wilson John, Atungsiri Samuel, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H04L 1/00, H03M 13/27, H04L 27/00...

Značky: spracovanie, prístroj, spôsob

Text:

...stavu kanála a odhaduje informácie o stave kanála,ktoré sú tiež vhodné na spracovanie signálu s interferenciami spoločného kanála. Vysielač aprijímač zahŕňajú vnútomý bitový prekladač a vonkaj ší znakový prekladač.Podľa hľadiska predloženého vynálezu je poskytovaný prístroj na spracovanie dát pre mapovanie znakov prijímaných z predurčeného počtu čiastkových nosných signálov ortogonálne frekvenčne delených multiplexovaných (OFDM) znakov do...

Použitie terapeutického ľudského albumínu na prípravu lieku na liečenie pacientov trpiacich kognitívnymi poruchami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15090

Dátum: 22.10.2008

Autor: Grifols Roura Victor

MPK: A61K 38/38

Značky: poruchami, lieku, trpiacich, kognitívnymi, liečenie, pacientov, terapeutického, ľudského, přípravu, albuminu, použitie

Text:

...hlbokýrn zmenám v cholínergických a glutamátergických systémoch neurotransmiterov, dnešné liečebné postupysa snažia zmiemiť patologické synaptické prejavy v súčasnosti používanými liekmi na bázeanticholínesteráz a glutamátergických antagonistov NMDA. Tieto cholinergické a antíglutamátergické lieky sa môžu indikovať aj v budúcnosti, pretože pre značnú molekulámu zložitosť tejto choroby môže byť prispôsobená polyterapia v každom vývojovom...

Spôsob a zariadenie na zoskupovanie ramienok na šaty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8967

Dátum: 22.10.2008

Autor: Schneuing Ralf

MPK: B65G 47/08, B65G 47/88

Značky: zariadenie, ramienok, spôsob, zoskupovanie, šaty

Text:

...po dĺžke koľajnice. Koľajnica môže byť umiestnená napríklad šikmo, takže pohyb hákov adaptéra a ramienok na šaty nastáva pôsobením tiaže a nemusia sapoužit žiadne špeciálne pohonné prostriedky.0011 Hák adaptéra zahŕňa vybranie na zavesenie aspoň jedného ramienka na šaty. Tým sa môže hák adaptéra použit aj sám na prepravuramienok na šaty, čo optimalizuje prepravnú kapacitu.0012 Na spoľahlivé zabránenie chybám pri zoskupovani ramienok na...

Predkompresný systém, rozprašovacie zariadenie a zostava, ktoré ho zahrnujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286478

Dátum: 20.10.2008

Autori: Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus, Maas Wilhelmus Johannes Joseph

MPK: B05B 11/00

Značky: zariadenie, zostava, rozprašovacie, predkompresný, zahrnujú, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Predkompresný systém na umiestnenie medzi pumpu (3) a výstupnú dýzu (8), ktoré sú spojené potrubím (9), rozširujúcim sa do určitého priestoru (54). Tento systém zahrnuje predkompresný ventil, pohyblivý medzi uzatváracou polohou a uvoľňovacou polohou a zapružený do uzatváracej polohy pružiacimi prostriedkami. Podľa tohto vynálezu je tento priestor spojený s pumpou (3) a potrubie je spojené s výstupnou dýzou (8). Pružiace prostriedky môžu byť...

Kanister z ušľachtilej ocele na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom, zásobník, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286477

Dátum: 20.10.2008

Autori: Lostritto Richard Thomas, Hoelz Hubert, Nagel Jurgen, Vega Julio César

MPK: B21D 51/16, B65D 83/14, C22C 30/00...

Značky: ocele, hnacím, plynom, ušľachtilej, kanister, poháňané, použitie, aerosóly, výroby, spôsob, dávkované, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Kanister (1) na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom skladajúci sa zo zásobníka (2) a taniera ventilu (8) s vloženým ventilom (9) z ušľachtilej ocele, odolný proti korózii na aerosólové formulácie obsahujúce hnací plyn na použitie v inhalátoroch poháňaných hnacím plynom.

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku pre dvojitú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286476

Dátum: 20.10.2008

Autori: Kladders Heinrich, Zierenberg Bernd, Wuttke Gilbert, Hausmann Mathias, Eicher Joachim, Essing Martin, Hochrainer Dieter

MPK: B65D 83/00, B05B 11/00

Značky: zariadenie, dvojitú, tlaku, vyrovnávanie, nádobu

Zhrnutie / Anotácia:

Na medicínske kvapaliny sa používajú dvojité nádoby, ktoré pozostávajú z vnútornej nádoby (2) a vonkajšej nádoby (1) tesnej proti difúzii. Pri odoberaní kvapaliny sa vnútorná nádoba deformuje. Na vyrovnanie tlaku medzi plynovým priestorom (15), ktorý sa nachádza medzi vnútornou a vonkajšou nádobou, a okolím dvojitej nádoby je potrebné zariadenie tlaku, ktorým sa súčasne udržiava strata kvapaliny difúziou z deformovanej vnútornej nádoby čo...

Deriváty kyseliny aminometylkarboxylovej, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286474

Dátum: 20.10.2008

Autori: Gilfillan Robert, Gibson Samuel George, Thorn Simon Nicholas, Jaap David Robert

MPK: A61K 31/185, C07C 229/00

Značky: prostriedok, deriváty, použitie, aminometylkarboxylovej, farmaceutický, obsahom, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny aminometylkarboxylovej všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú definované v patentových nárokoch, sú užitočné ako zlúčeniny s účinkom na CNS. Je opísaný aj farmaceutický prostriedok s ich obsahom na liečenie alebo prevenciu schizofrénie, depresie, demencie a iných foriem narušeného poznávania, neurodegeneratívnych chorôb, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a Huntigtonova choroba.

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním alebo dvojitým režimom uvoľňovania obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, spôsob jej prípravy a použitie inhibítora cGMP PDE-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 286473

Dátum: 20.10.2008

Autori: King Elizabeth, Macrae Ross James

MPK: A61K 31/519, A61K 31/505, A61K 45/00...

Značky: pde-5, obsahujúca, uvoľňovaním, přípravy, predĺženým, inhibítora, farmaceutická, dvojitým, spôsob, použitie, uvolňovania, režimom, inhibitor, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, v ktorej inhibítor cGMP PDE-5 tvorí 5 až 50 % hmotn. kompozície, a až 75 % hmotn. inhibítora cGMP PDE-5 sa z kompozície do gastrointestinálneho traktu uvoľní po časovom úseku v rozmedzí 1 až 24 hodín po podaní, pričom inhibítor cGMP PDE-5 je a) uložený v matrici alebo b) obsiahnutý v jadre, ktoré je potiahnuté membránou riadiacou rýchlosť uvoľňovania, alebo c)...

Deriváty 2-fenylpyran-4-ónu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286471

Dátum: 20.10.2008

Autori: Soca Pueyo Lidia, Puig Duran Carles, Crespo Crespo Maria Isabel, Jimenez Mayorga Juan Miguel

MPK: A61K 31/351, A61K 31/35, A61P 21/00...

Značky: použitie, 2-fenylpyran-4-ónu, obsahom, spôsob, deriváty, přípravy, farmaceutické, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 2-fenylpyran-4-ónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená alkylovú skupinu alebo skupinu -NR4R5, v ktorej R4 a R5 každý nezávisle znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu R2 znamená skupinu zo skupiny zahŕňajúcej alkyl, C3-C7cykloalkyl, pyridyl, tienyl, naftyl, tetrahydronaftyl alebo indanyl, alebo fenyl nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo niekoľkými atómami halogénu alebo alkyl, trifluórmetyl, hydroxy,...

Posuvná stena s bočne posuvnými stenovými elementmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286470

Dátum: 20.10.2008

Autori: Blöbaum Ernst Udo, Janutta Reinhard

MPK: E05D 15/06, E05F 3/00

Značky: stěna, posuvnými, bočně, posuvná, elementmi, stěnovými

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena je uskutočnená s bočne posuvnými stenovými elementmi (12/1-12/n), z ktorých je najmenej jeden stenový element (12/2) vytvorený ako dverový element, uvádzaný do činnosti zatváračom dverí, tvoreným pohonom (30), ktorý je usporiadaný stacionárne voči posuvným elementom (12/1-12/n). Ovládací prostriedok, nachádzajúci sa medzi zatváračom dverí a stenovým elementom (12/2), je vytvorený ako tyčové ústrojenstvo, ktoré je pri posúvaní...

Zámok so závorou vyčnievajúcou zo zámkového puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 286469

Dátum: 20.10.2008

Autor: Kotterheit Günter

MPK: E05B 55/00

Značky: zámkového, puzdra, vyčnievajúcou, závorou, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok (1) je vytvorený so závorou (9) vyčnievajúcou zo zámkového puzdra (2), ktorej v zámkovom puzdre (2) posuvne vedené ťahadlo (8) je prostredníctvom orecha (21) zatiahnuteľné späť do zámkového puzdra (2). Nadstavec orecha (21) zaberá s výstupkom ťahadla (8). Ťahadlo (8) závory (9) obsahuje unášací výstupok (19) pevne s ním spojený, s ktorým je v zábere rameno (20) orecha (21). Unášací výstupok (19) má šikmo prebiehajúcu klznú plochu (23) na...

Škridla, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15153

Dátum: 20.10.2008

Autori: Delangue Thierry, Dubost Daniel, Cambier Carryl, Guichoux Gwenaël

MPK: E04D 1/12, E04D 1/26, E04D 1/16...

Značky: škridly, niekoľkonásobku, štandardnej, zodpovedá, plochy, ktorej, plocha, škridla

Text:

...smerom od strešnej konštrukcie, je viditeľná najmä na obrázku 1. Vrchná strana 4 nesie vyčnievajúcu časť 5, ktorá je celkovo obdĺžníkového tvaru a rozprestiera sa od horného okraja smerom k dolnému okraju. Dĺžka vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá približne dvom tretinám celkovej dĺžky L škridly 1. Dĺžka l vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá dĺžke klasickej plochej škridly.Vyčnievajúca časť 5 je umiestnená presne v strede v smere šírky.Táto...

Zariadenie na miešanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8997

Dátum: 20.10.2008

Autori: Vogt Sebastian, Wüst Edgar, Büchner Hubert, Von Brühl Clemens Graf

MPK: B01F 13/00, A61F 2/46, B01F 11/00...

Značky: kostného, zariadenie, miešanie, cementů

Text:

...teleso a uchopovací kus. Vodiace telesomôže byť s vynášacou rúrkou spojené rozoberateľne lisovaným spojením tohto rozpcrnčhotelesa (upínacieho telesa) s vnútrajškom valca opatreného vnútomými axiálnymí zárezmi a s vonkajším valcom, tieto oba môžu byt usporiadané na uchopovacom kuse, a po ukončení postupu miešania sa môže axiálnym pohybom vodiaceho telesa v smere kuchopovaciemu kusu toto lisované uloženie uvoľniť, pričom vodiace teleso môže byt...

Hranová lišta pre nábytkové diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20043

Dátum: 20.10.2008

Autori: Affeldt Jens-uwe, Krämer Uwe, Joachimmeyer Daniel, Bauer Dieter

MPK: A47B 95/04

Značky: lišta, diely, hráňová, nábytkové

Text:

...svetla na sklonenej ploche, dosahuje obzvlášť kvalitného optického dojmu, pričom je možné plochu bežnými spôsobmi dekorovať.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu sa týka hranovej lišty podľa jednéhoz predchádzajúcich uskutočnení, pričom prechodová oblasť bezprostredne nadväzuje na okrajzákladného telesa, tzn. okraj homej strany základného telesa a/alebo okraj dolnej strany základného telesa.Toto opatrenie má výhodu, že môže byt vytvorený...

Fluidné ohnisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11989

Dátum: 18.10.2008

Autor: Kaden Michael

MPK: F23C 10/04

Značky: fluidné, ohnisko

Text:

...fluidného ohniska s prvým stacionárnym fluidným lôžkom, do ktorého môže byť privádzané palivo určené pre spaľovanie. Prvému fluidnému lôžku je priradené druhé Stacionárne fluidné lôžko s ponornými vykurovacími plochamí. Vydávanie tepla z prvého fluidného lôžka sa dosiahne tým, že nadbytočný materiál lôžka je samočinne vedený z prvého fluidného lôžka do druhého fluidného lôžka. Ďalej môže byť materiál lôžka ochladený v druhom fluídnom lôžku...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13867

Dátum: 17.10.2008

Autori: Taylor Matthew Paul Athol, Atungsiri Samuel Asanbeng, Wilson John Nicholas

MPK: H04L 27/00, H04L 1/00, H03M 13/27...

Značky: spracovanie, spôsob, prístroj

Text:

...do výstupného toku symbolov. Dátový procesor obsahuje de-prekladač (de-interleaver), ktorý načíta vopred určený počet dátových symbolov do pamätena de-preloženie dátových symbolov prijímaných zo signálov sub-nosičov OFDM. Deprekladač číta dátové symboly zpamäte prekladača do výstupného toku symbolov na vykonanie de-prekladania, pričom čítanie prebieha vínom poradí, ako načítanie, pričom poradie je stanovované zo súboru adries, stým...

Ochrana proti elektrickému oblúku, ktorá využíva netkanú štruktúru s viacerými ohňovzdornými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13744

Dátum: 17.10.2008

Autori: Jolly Marc, Smith Stuart, Hattum Jos Van, Sorensen Bettina Balslev, Lang André

MPK: B32B 5/26, A41D 31/00, B32B 27/12...

Značky: viacerými, vrstvami, ohňovzdornými, proti, využíva, ochrana, ktorá, štruktúru, elektrickému, oblúku, netkanú

Text:

...označovaný ako materiál triedy 1 pri použití0008 Pre ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú v súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené 2 tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne odolných tkanín a pletených materiálov dostupných na trhu, pričom tieto materiály spadajú do dvoch kategórií.l. Tkaniny vyrobené za použitia vlákien...

Navštívenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286472

Dátum: 17.10.2008

Autor: Fischer Gerhard

MPK: G06K 19/04, G11B 7/00, G11B 17/04...

Značky: navštívenka

Zhrnutie / Anotácia:

Navštívenka (1) z plastového materiálu má hornú stranu (12') potlačenú priamo vizuálne čitateľnými informáciami, pričom spodná strana (12) navštívenky (1) je vybavená elektronicky spracovanými dátami, ktoré sú opticky alebo akusticky reprodukovateľné pomocou CD prehrávača (2) s prehrávacou priehradkou s vystreďovacím vybraním (23) na kompaktné minidisky. Navštívenka (1) je vybavená prostriedkami prebiehajúcimi od spodnej strany (12) dole na jej...

Zariadenie a spôsob zmenšovania prehybu zaťaženého stavebného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 286468

Dátum: 17.10.2008

Autori: Willnow Klaus, Freiman Michael

MPK: E04H 5/00, E04G 23/02, E04C 3/04...

Značky: stavebného, zariadenie, zmenšovania, zaťaženého, přehybů, spôsob, dielca

Zhrnutie / Anotácia:

Na zmenšovanie prehybu (w) stavebného dielca (1) vystaveného pôsobeniu zaťažujúcej sily (9), predovšetkým pozdĺžneho rebra v kondenzačnej veži jadrovej elektrárne, pričom prehyb (w) nastáva naprieč k pozdĺžnej osi (7) tohto stavebného dielca, s dištančníkom (21) sa zvolí také riešenie, že dištančník (21) dosadá v dosadacom mieste (26) na čelnú plochu (23) stavebného dielca (1), pričom toto dosadacie miesto (26) leží na čelnej ploche (23)...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Schimske Gerhard, Stauss Gerold

MPK: G01D 4/00, F24D 19/10, G01K 1/02...

Značky: merača, elektronického, prevádzkovania, hlavne, spôsob, nákladov, spotřeby, rozdelovača, vykurovanie

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Formulácie pre meningokokálnu vakcínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12327

Dátum: 17.10.2008

Autori: Ugozzoli Mildred, Singh Manmohan, O'hagan Derek, Kazzaz Jina, Contorni Mario

MPK: A61K 39/095

Značky: vakcínu, meningokokálnu, formulácie

Text:

...prijímaný iný prístup, pri použití dvojitej formulácie (i) adjuvans emulzie olej vo vode a (ii) Men-B imunogénnej zložky v lyofilizovanej forme. Lyofilizované Men-B antigény môžu byt rekonštituované do kvapalného adjuvans pre použitie pre podanie pacientovi. Táto formulácia vykazuje výborné výsledkyVynálezcovia dalej zistili, že lyofilizovaná zložka môže zdržać účinné pôsobenie, pokiaľ obsahuje jeden alebo viacej konjugovaných sacharidov z...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12013

Dátum: 17.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Asanbeng Atungsiri Samuel, Taylor Matthew Paul Athol

MPK: H03M 13/27, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: prístroj, spôsob, spracovanie

Text:

...znak mapovaný.Generátor adries obsahuje posuvný register s lineámou spätnou väzbou, ktorý zahŕňa vopred určený počet stupňov registra a je prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencie podľa stupňa polynómu generátora, a perrnutačný obvod a riadiacu jednotku. Permutačný obvod je prevádzkovateľný na prijímanie obsahu stupňov posuvného registra a na permutovanie bitov prítomných v stupňoch registra podľa rádu perrnutácie s...