Archív za 2008 rok

Strana 11

Spôsob nastavovania výsledkov prístroja na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14559

Dátum: 11.11.2008

Autori: Paul Justin, Beames Burton

MPK: C12Q 1/68, C12M 1/36, C12M 1/00...

Značky: prístroja, výsledkov, reťazovú, pcr, polymerázovú, reakciu, spôsob, nastavovania

Text:

...0011 Zariadenia/systémy, vsúčasnosti používané na spracovanie a interpretáciu dátz polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), môžu nesprávne identifikovať koncentráciu niektorých nukleových kyselín vo vzorkách. Tento problém môže byť spôsobený tým, ako sú spracovávané výsledky testov PCR v sofcwari na detekciu sekvencií (SDS) združenom s PCR analýzou. Napríklad značné množstvo PCR systémov, napríklad početné systémy na PCR v reálnom čase od...

Intranazálne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13565

Dátum: 10.11.2008

Autori: Watts Peter, Cheng Yu-hui

MPK: A61K 31/473, A61K 47/10, A61K 47/26...

Značky: kompozície, intranazálne

Text:

...intranazálna dávka bola 8 mg.0008 Ďalšie problémy spojené s poskytnutím vodných roztokov apomorfínu zahrňujú problémy stability, najmä v dôsledku toho, že apomorfín je vysokocitlivý na oxidáciu. 0009 Predkladaný vynález sa snaží vyriešiť jeden alebo viac z týchtoproblémov a poskytuje vodné roztoky obsahujúce apomorfín na intranazálnepodávanie. Tieto roztoky môžu byť použité na prevenciu, liečbu alebo zvládanie akéhokoľvek ochorenia alebo...

Zariadenie na aplikáciu práškovej alebo časticovej substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286510

Dátum: 10.11.2008

Autori: Pelaez Ricardo Palacios, Keldmann Erik, Keldmann Troels, Quesada Jorge Martinez

MPK: A61M 15/08

Značky: práškovej, časticovej, substancie, zariadenie, aplikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aplikáciu práškovej alebo časticovej substancie na sliznicu v nosnej dierke užívateľa obsahuje jednodielne rúrkové teleso (10), ktoré má náustkovú časť. Rúrkové teleso (10) má priamočiare úseky, pričom len jediná dávka aktívnej inhalovateľnej časticovej substancie je umiestnená vo vzduchovom prietokovom kanáli. Táto dávka je utesnená alebo uzavretá vzhľadom na okolité prostredie prostredníctvom uzatváracích prostriedkov, ktoré...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 286509

Dátum: 10.11.2008

Autor: Madič Saša

MPK: B67D 3/00, G07F 7/08, B67D 1/00...

Značky: nápojový, stôl, samoobslužný

Zhrnutie / Anotácia:

Samoobslužný pult alebo stôl obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku (1) nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je otočné okolo zvislej osi a obsahuje najmenej dva blokovacie prvky so spínačmi (2) na umiestnenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej jednotky v niektorej z polôh, kde táto poloha je vybavená zobrazovacím zákazníckym displejom (3).

Bezodpadový spôsob výroby triizopropanolamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286508

Dátum: 10.11.2008

Autori: Čamaj Vladimír, Šorman Miroslav, Mokrý Jozef, Weissensteiner Viliam, Stanček František

MPK: C07C 209/00, C07C 213/00, C07C 215/00...

Značky: bezodpadový, triizopropanolamínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bezodpadový kontinuálny spôsob výroby triizopropanolamínu z vodného roztoku amoniaku a propylénoxidu pri teplote do 105 °C a tlaku do 0,6 MPa.

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286502

Dátum: 10.11.2008

Autori: Galiasso Roberto, Rodriquez Edilberto

MPK: C10G 65/00

Značky: spracovanie, vakuový, integrovaný, benzin, suroviny, obsahujúcej, petrolej, plynový, olej, proces

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný proces na spracovanie suroviny obsahujúcej vákuový plynový olej, petrolej, benzín a plynový olej zahrnuje stupne dodávania reakčnej zmesi obsahujúcej zvyšok, vákuový plynový olej, petrolej, benzín, plynový olej, sírovodík, amoniak a zlúčeniny C1 - C4 v plynnej fáze dodávania stripovacieho plynu dodávania premývacej suroviny a privádzania reakčnej zmesi, stripovacieho plynu a premývacej suroviny do stripovacej a premývacej zóny tak,...

Zariadenie na výrobu tvarových dielcov z vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12949

Dátum: 10.11.2008

Autor: Heinl Manfred

MPK: B29B 11/16, D04H 1/00, B29C 70/30...

Značky: zariadenie, tvarových, výrobu, materiálů, dielcov, vláknitého

Text:

...z rôznych pozícii. Okrem toho má prstencové potrubie tú výhodu, že prúdenie vlákien môžebyť udržiavané trvalo, pretože spomínané ventily slúžia na časovo sekvenčnúreguláciu procesu plnenia. Je tým vylúčené nežiaduce usadzovaniu vlákien v dopravnom potrubí.0011 Pre rovnaký účel môže byt výhodné, ak na alebo pred tryskou je usporiadaný uzatváratelný otvor, cez ktorý môžu byt potrubie a prípadne nadväzujúca oblasť0012 Ďalej sa ukázalo byť...

Klietka pre valivé telesá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16899

Dátum: 10.11.2008

Autori: Fugel Wolfgang, Reimchen Alexander

MPK: F16C 19/10, F16C 33/38, F16C 33/42...

Značky: ložiska, tělesa, valivé, klietka

Text:

...poznatok, že vhodným výberom profilu priečky klietky jemožné rozhodujúcim spôsobom zlepšiť vlastnosti jej vedenia.Podľa znakov hlavného nároku sa vynález týka kruhovej klietky pre guľovité valivé telesá ložiska, napríklad pre axiálne ložiská alebo ploché vedenia, ktorá je V pozdlžnom reze vytvorená približne V tvare W, s axiálne orientovanou radiálne vonkajšou bočnou stenou a axiálne orientovanou radiálne vnútornou bočnou stenou, ktoré sú...

Zásobník na nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11331

Dátum: 10.11.2008

Autori: Bentley Andrew Charles, York Geoffrey

MPK: B65D 85/804

Značky: nápoje, zásobník

Text:

...analýzy dynamiky kvapalín (CFD)toku nápoja v časti zásobníka znázorneného na Obrázku 9Obrázok 11 b je fotografia toku nápoja v časti zásobníka znázorneného na Obrázku 9Obrázok 12 a je diagram analýzy CFD toku v kanále ejektora zásobníka z Obrázka 9Obrázok 12 b je diagram analýzy CFD toku v kanále ejektora zásobníka z Obrázka 1Obrázok 13 a je schematický pohľad z vrchného pôdorysu na časť vnútra zásobníka z Obrázka 1 (vybavený štyrmi...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce antagonisty bradykinínu a kyselinu hyalurónovú a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10661

Dátum: 10.11.2008

Autori: Maggi Carlo Alberto, Quartara Laura, Giuliani Sandro

MPK: A61K 9/08, A61K 9/00

Značky: hyalurónovú, antagonisty, použitia, farmaceutické, obsahujúce, kyselinu, prostriedky, bradykinínu

Text:

...8. Reumatism, 2004,50314-326).0020 Početné metody boli navrhnuté na liečbu osteoartritídy. vrátane použitia antagonistov BK alebo kyseliny hyalurónovej.0021 WO 03063799 tiež navrhuje použitie farmaceutických prostriedkov obsahujúcich množstvo chondroprotektivnych činidiel, vrátane inhibitorov matrix metaloproteinázy (MMP) (bradykinin inhibuje produkciu MMP), ale nieje tu uvedená žiadna zmienka o použití kyseliny hyalurónovej.0022...

Portálové zariadenie na používanie pri montáži alebo údržbe ťažkých častí pohyblivého zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14581

Dátum: 10.11.2008

Autori: Hölzl Hubert, Neszmerak Wolfgang, Illedits Thomas, Kubik Roland, Eder Christoph

MPK: B66C 5/02, B66B 31/00

Značky: údržbě, montáži, pohyblivého, částí, ťažkých, zariadenie, portálové, zariadenia, používanie

Text:

...pohľad z boku na spojovací člen obr. 4 B pohlad na vyrazený, príp. vyrezaný plechový diel, ktorý sapoužíva ako súčiastka na výrobu spojovacieho člena obr. 4 C pohľad na druhé vyrazené, príp. vyrezané a 3-rozmerne vytvorené plechové diely, ktoré spolu tvoria spojovací členobr. 4 D pohľad v perspektíve na spojovací člen podľa obr. 4 Apohľad z boku na portálové zariadenie podľa vynálezu podľa obr. 2zväčšený pohľad v perspektíve na...

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Hölzl Josef, Macheiner Andreas

MPK: E05B 17/00, E05B 17/20, E05B 55/00...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Uzatvárateľný koniec nápojovej nádobky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13684

Dátum: 07.11.2008

Autori: Prestidge Mark Jonathan, Unwin Michael, Farrow Sylvia Maria, Stuart Iain Charles Edward, Ramsey Christopher Paul, Manaut Vincent, Paris Alexandre, Althorpe Christopher, Combe Florian Christian Gregory

MPK: B65D 17/50

Značky: nádobky, koniec, výroby, uzatvárateľný, spôsob, nápojovej

Text:

...dôveru, že nápoj bol správne opäť uzavretý na zachovanie úrovne nasýtenia nápoja oxidom uhličitým a poskytne ochranu proti rozlievaniu pri uložení opätovne uzavretej plechovky V batožine, napríklad. Avšak jednoduché otvorenie nápojovej plechovky pri konzumácii počas jedného(0009) Príslušné je poskytnutý uzatvárateľný koniecplechovky/nápojovej plechovky, ktorý zaisťuje jednu alebo viac zopísaných výhod. V jednom uskutočnení môže taká...

Variabilná čalúnená kombinácia s klzným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13179

Dátum: 07.11.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: A47B 95/00, A47C 17/13

Značky: variabilná, kombinácia, prvkom, čalúnená, kĺznym

Text:

...slúži, po prvé, ako podpera apohlcuje záťaže, ktoré pôsobia na nábytkový dielec. Počas relatívneho pohybu medzi pohyblivým nábytkovým dielcom astabilným nábytkovým dielcom je, po druhé, kĺzavo pohyblivá na vodiacej lište azodpovedajúco slúži ako klzná plocha. Vodiaca plocha vedie zariadenie pri relatívnom pohybe nábytkových dielcov pozdĺž vodiacej lišty, čím táto, po prvé,predvolí smer relatívneho pohybu, ktorý je v nasledujúcom texte...

1,2,3-Triazolové deriváty na použitie ako inhibítory stearoyl-CoA desaturázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16872

Dátum: 07.11.2008

Autori: Trottet Lionel, Laroze Alain, Bouillot Anne Marie Jeanne

MPK: C07D 249/04, A61K 31/4192, A61P 3/06...

Značky: desaturázy, deriváty, inhibitory, 1,2,3-triazolové, stearoyl-coa, použitie

Text:

...Al , WO 2007/046868, WO 2007/O 46867). Bolo preukázané, že SCD hrajú fyziologickú úlohu pri homeostázii cholesterolu a de novo, biosyntéze esterov cholesterolu,triglyceridov a esterov voskov, požadovaných pre nonnálnu kožu a ñmkciu viečok a preto p môžu byť užitočné k liečbe akné a iných kožných problémov (Makoto et al. J of Nutrition(2001), 131 (9), 2260-2268, Harrison et al. J of lnvestigative Dermatology (2007) 127(6),1309-1317).0006...

Spôsob obmedzovania nalegovania hliníka a ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12145

Dátum: 07.11.2008

Autor: Steiner Ernst

MPK: H01R 43/02

Značky: ultrazvukové, zváracie, hliníka, spôsob, nalegovania, obmedzovania, zariadenie

Text:

...N/1). Pritom boli povrchy sonotródových hláv povrstvované výhradne spôsobom magnetrönového naprašovania. Ako materiály boli použité TiN a TiAIN. Pomocou uvedeného postupu nanášania sa dosiahli hrúbky vrstiev niekoľko m. Ako výsledok bolo možné konštatovať, že bolo možné pri zváraní obmedziť usadeniny hliníka, avšak len v priebehu prvých zváraní. Pokusy ukázali, že už po 100 procesoch zvárania došlo k opätovnému nežiaducemu nalegovaniu....

Spôsoby podávania N-(5-terc-butyl-izoxazol-3-yl)-N’-{4-[7-(2-morfolín-4-yl- etoxy)imidazo[2,1-b][1,3]benzotiazol-2-yl]fenyl}močoviny na liečenie proliferatívneho ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15353

Dátum: 07.11.2008

Autori: Eichelberger Shawn, James Joyce, Savall Traci

MPK: A61P 35/02, A61K 31/5377, A61P 35/00...

Značky: n-(5-terc-butyl-izoxazol-3-yl)-n'-{4-[7-(2-morfolín-4-yl, podávania, proliferatívneho, ochorenia, etoxy)imidazo[2,1-b][1,3]benzotiazol-2-yl]fenyl}močoviny, liečenie, spôsoby

Text:

...u ľudl v deň 10022 Na uľahčenie pochopenia tu uvedeného opisu je nižšie deñnovaný rad pojmov.0023 Výrazy .FLT 3-sprostredkované choroby alebo ochorenia majú zahmovať ochorenie spojené s FLT 3 aktivitou alebo tie, ktoré sa jej týkajú, napríklad nadmerná aktivita FLT 3, a podmienky, ktoré sprevádzajú takéto ochorenia. Výraz nadmemá aktivita FLT 3 sa týka bud 1) FLT 3 expresie v bunkách, ktoré zvyčajne neexprimujú FLT 3...

Spôsob a systém na galvanizáciu pomocou plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10005

Dátum: 07.11.2008

Autor: Vanden Brande Pierre

MPK: C23C 14/56, C23C 14/32, C23C 14/54...

Značky: systém, plazmy, spôsob, pomocou, galvanizáciu

Text:

...nádrži umiestnenej vo vákuovej vani,kde prebieha galvanizácia. Plazma vznikajúce v zinkovej pare sa spravidla vytvorí výbojom magnetrónu. Tlak zinkovej pary nadretenčnou nádržou je funkciou elektrického výkonu rozptýlenehona povrchu kvapalného zinku a určuje hmotnosť zinku, ktorú je možné naniesť za jednotku času na oceľový substrát. Tento tlak pary môže dosiahnuť niekoľko mbar odpovedajúcich všeobecne množstvu niekoľkých kg/min odpareného...

1,2,3-Triazolové deriváty na použitie ako inhibítory stearoyl-CoA desaturázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9873

Dátum: 07.11.2008

Autori: Laroze Alain, Bouillot Anne Marie Jeanne, Trottet Lionel

MPK: A61K 31/4192, A61P 3/06, C07D 249/04...

Značky: použitie, deriváty, 1,2,3-triazolové, inhibitory, desaturázy, stearoyl-coa

Text:

...ktora je vhodná na farmaceutické použitie.0016 Soli zlúčenin vzorca (I), vhodné na liečebné použitie sú tie, ktorých protiión je farmaceuticky prípustný. Solí, ktoré majú farmaceuticky neprípustné protiíony sú tiež zahrnuté v rozsahu tohto vynálezu, napríklad na použitie ako medziprodukty pri príprave ďalších zlúčenin vzorca (l) a ich farmaceuticky prípustných solí.0017 Vhodné farmaceuticky prípustné soli sú odborníkovi vtejto oblastí zrejmé...

Podstrešná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9827

Dátum: 07.11.2008

Autori: Cevales Martino, Drechsler Andreas

MPK: B32B 15/00, B32B 27/20, E04D 12/00...

Značky: fólia, podstrešná

Text:

...hliníka, čo sa môže realizovať naparením alebo katódovým rozprašovaním. Na kovovú vrstvu 20 sa ako antikorózna ochrana nanesie ochranná vrstva 22, ktorá obsahuje amorfný SiOZ. Amorfný SiO 2 je napríklad kremenné sklo. Pri príklade uskutočnenia opísanom na obrázku je vrstva umožňujúca difúziu vodnej pary vybavená kovovou vrstvou 20 tvorená druhou vrstvou 16 netkanej textílie 16. Alternatívne môže byt vrstva umožňujúca difúziu vodnej pary...

Lyžiarske viazanie s pružinou ako ohýbačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20865

Dátum: 07.11.2008

Autori: Holm Thomas, Pettersen Aksel, Wollo Even, Svendsen Oyvar

MPK: A63C 9/08, A63C 9/20, A63C 9/086...

Značky: lyžiarske, ohýbačom, viazanie, pružinou

Text:

...tyčky lyžiarskej topánky na mieste. Konkrétne môže byť mechanizmus hákovitých upevňovacích prostriedkov umiestnený na podkladovej doske tak, že otáčanie okolo spájacej tyčky vedie celkovo k tomu,že zahnuté časti na jednom konci pretialmutých ramien prekrývajú drážku upravenú V podkladovej doske na držanie spájacej a otočnej tyčky lyžiarskej topánky. Otáčanie hákovitého upevňovacieho mechanizmu V druhom smere vedie potom evidentne k...

Vnútromaternicové úložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19203

Dátum: 07.11.2008

Autori: Veenstra Harm, De Graaff Wouter, Mulders Titia

MPK: A61F 6/14, A61K 9/00, A61F 6/18...

Značky: úložisko, vnútromaternicové

Text:

...na vonkajšok IUD.0005 Na efektívne riadenie farmakodynamických vlastností musíbyť systém schopný uložiť dostatočnú dávku činidla, aby bolzaistený dostatočný tok počas dlhšieho obdobia, ale dosť malý,aby sa zabránilo zraneniu alebo bolesti pri prechádzaní cez maternicový čapík. Ďalší problém vznikol vo výrobe IUS, kedy je potrebné vyrobiť štruktúru, ktorá je dostatočne silná, aby Vydržala silu vkladania, odstránenia a využitia bez porušenia, a...

Spôsob merania životaschopnosti buniek bez použitia kontrolných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17017

Dátum: 06.11.2008

Autor: Wang Yongzhong

MPK: G01N 33/50

Značky: merania, buniek, spôsob, životaschopnosti, kontrolných, použitia

Text:

...výhodne pracujú bez nutnosti použitiaPredložený vynález poskytuje spôsoby na ľahké, rýchle a presné meranieživotaschopnosti buniek pri rôznych podmienkach a bez nutnosti použitia kontrolných buniek.Spôsoby sú čiastočne založené na zistení, že Životaschopnosť buniek v kultivovanom produkte inžinierstva tkanivových kultúr môže byť stanovená detekciou frakcie jednej alebo viacerých enzýmových aktivít kultivovaných buniek, ktoré sú prítomné v...

Dráhová atrakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16060

Dátum: 06.11.2008

Autori: Beutler Jörg, Müller Alfred

MPK: A63G 7/00

Značky: dráhová, atrakcia

Text:

...voči jazdnej trati a pretína vodiacu rovinu vozíka, pričom táto vodiaca rovina je určená vodiacimi bodmi vozíka (4) na vodiacom zariadení a pričom kolmica na koľajnice prechádza kolmo na túto rovinu. Upínacie zariadenie má najmenej jednu sedačkovú zostavu s viacerými sedadlami, ktoré sú usporiadané okolo osi rotácie, pričom pohľad podľa predpisov na sedadlách upnutých cestujúcich smeruje vždy preč od stredovej osi. Ako pohyb upevňovacieho...

Zobrazovacie zariadenie a zariadenie na spracovanie informácií obsahujúce takéto zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11558

Dátum: 06.11.2008

Autori: Won Joo-yeon, Kang Jung-tae, Choi Jae-chang, Kim Sang-soo

MPK: G02F 1/13

Značky: zariadenie, spracovanie, informácií, obsahujúce, takéto, zobrazovacie

Text:

...3 je zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci zobrazovacie zariadenie z obrázku lna obrázku 4 je znázomene zobrazovacie zariadenie v priečnom reze vedenom pozdĺž príamky Il- II z obrázku 3na obrázku 5 je znázomené zobrazovacie zariadenie v priečnom reze vedenom pozdĺž príamky I - I z obrázku 3na obrázku 6 je perspektívny pohľad znázorňujúci prvú bočnú konzolu z obrázku 3na obrázku 7 je perspektívny pohľad na upevňovací rám z obrázku 3na...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11408

Dátum: 06.11.2008

Autori: Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann

MPK: A61F 13/496

Značky: nohavičiek, výrobok, formě, inkontinenčný

Text:

...tomto mieste tiež uvádza, že v tejto oblasti často nie je žiaduca plošná rozťažnosť. Avšak aj v tomto prípadenastáva problém, že lepidlá bránia nastaveniu žiaducich vlastností výrobkov.Vychádzajúc z toho, úlohou predloženého vynálezu je vyrovnať sa so skôr opísanýmiproblémami, to znamená, najmä vytvoriť stabilné spojenie medzi úsekom v rozkroku abrušným úsekom a medzi úsekom v rozkroku a chrbtovým úsekom pri inkontinenčnom výrobku tohto typu...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11407

Dátum: 06.11.2008

Autori: Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann

MPK: A61F 13/496

Značky: inkontinenčný, nohavičiek, formě, výrobok

Text:

...k značnému vytváraniu záhybov, teda k veľkému počtu skladov alebo záhybov na centimeter (pri pozorovaní V smere elastického pôsobenia elastíñkačných prostriedkov). Táto trojrozmeme zvlnená štruktúra je potom veľkým napätím, ktoré spôsobujú elastiñkačnć prostriedky, pritláčaná na povrch kože a vyvolá najmä pri veľkej mobilite užívateľa relatívny pohyb, ktorýznova dráždi povrch kože a vedie knepríjemnému, až košetrovateľsky...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11406

Dátum: 06.11.2008

Autori: Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin

MPK: A61F 13/496

Značky: nohavičiek, výrobok, inkontinenčný, formě

Text:

...a brušnýmKed sa na výrobu stabilného a trvalo na ťah namáhanćho spojenia medzi úsekom v rozkroku a brušným úsekom a medzi úsekom v rozkroku a chrbtovým úsekom používa veľké množstvo najmä plošne nanášaného lepidla, tak to vedie nevýhodným spôsobom k vystuženíuv oblasti prekrytia úseku V rozkroku a brušného úseku, resp. chrbtového úseku. To sa jednakpociťuje ako nepríjemné, a na druhej strane to môže brániť požadovanej rozťažnosti...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11405

Dátum: 06.11.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: nohavičiek, formě, výrobok, inkontinenčný

Text:

...strane pociťuje ako nepríjemné, a na druhej strane to môže zabraňovať žiaducej roztiahnuteľnosti materiálov kostry v tejto oblasti, pričom sa na tomto mieste tiežuvádza, že v tejto oblasti často nie je žiaduca plošná roztiahnuteľnosť. Avšak aj v tomtoprípade vzniká problém, že materiály lepidla zabraňujú nastaveniu žiaducich vlastnostíVychádzajúc z toho je úlohou predloženého vynálezu, riešiť skôr opísané problémy, teda najmä vytvárať...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11368

Dátum: 06.11.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornrung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: inkontinenčný, nohavičiek, výrobok, formě

Text:

...nevytvori priamo v susedstve povrchu kože plynová fáza, ale kvapalná fáza. Bez ohľadu na to, vedie silne predpätie v oblasti elastiñkačných prostriedkov k značnémuvytváraniu záhybov, teda kveľkému počtu skladov alebo záhybov na centimeter (pripozorovaní V smere elastického pôsobenia elastifikačných prostriedkov), Táto trojrozmeme zvlnená štruktúra je potom veľkým napätím, ktoré spôsobujú elastifikačné prostriedky,pritláčaná na povrch kože...

Komplex nukleovej kyseliny a prípravok na dodávku nukleovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10371

Dátum: 06.11.2008

Autori: Toyobuku Hidekazu, Hira Yasuyuki, Takeuchi Hirofumi, Tozuka Yuichi

MPK: A61K 47/40, A61K 47/48, A61K 48/00...

Značky: prípravok, komplex, nukleovej, dodávku, kyseliny

Text:

...dodávky alebo sa môže rýchlo dodať do bunky. Preto takéto známe ne-vírusové vektory nemôžu trvalo udržať nukleovú kyselinu V bunke čo zlyháva pri udržaní žiaducich účinkov získaných nukleovou kyselinou.0006 Z hľadiska doterajšieho stavu techniky sa stal žiaduciVývoj techník na účinnú stálu dodávku nukleovej kyseliny(napr. siRNA) do bunky a na trvalé udržanie nukleovej kyseliny s nízkou toxicitou a vysokou bezpečnosťou.0007 Patentový...

Fotovoltaické zariadenie s maticou z bezrámových solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9973

Dátum: 06.11.2008

Autori: Schäfer Maik, Schwarze Sascha Oliver

MPK: H01L 31/042, H01L 31/048, E04D 13/18...

Značky: bezrámových, fotovoltaické, maticou, solárnych, modulov, zariadenie

Text:

...z väčšieho počtu spolu prepojených solárnych článkov, ktoré sú zapuzdrenév Iamináte. V lamináte sú uložené aj vstupné a výstupné elektrické / elektronické prepojenia solárnych článkov. Na spodnej strane solárnych modulov sú nalepené aspoň dve protiľahlé lišty modulu, ktoré môžu byt rozoberateľne zoskrutkované so substrátom, takže solárne moduly sú pevne spojené s podkladom. Pritom ale vzniknú adekvátne montážne náklady. Na prechodových...

Protišmykové zariadenie kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9918

Dátum: 06.11.2008

Autor: Knobloch Rafael

MPK: B60C 27/04

Značky: automobilů, protismykové, zariadenie, kolesa

Text:

...zaberajúcim s ozubeným napínacím kolesom centrálneho prv ku. Ozubené napínacie koleso centrálneho prvku je usporiadané vždy medzi dvoma opačne orientovanými nosičmi. otáčaním ozubeného napínacieho kolesa dochádza k posuvu dvoch opačne orientovaných nosičov v smere dotyčnice k stredu kolesa. V jednom smere pohybu nosiče napínajú protišmykové strmene a pritláčajú ich na obvodovú plochu obruče kolesa a v opačnom smere pohybu nosiče...

Dvojkomorový pivný tank

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5040

Dátum: 06.11.2008

Autor: Vaško Štefan

MPK: B65D 88/00, B67D 1/00

Značky: pivný, dvojkomorový

Text:

...snažia prejsť z 1000 litrových tankov na 500 litrové tanky, čo vedie k potrebe nákupu nových 500 litrových tankov a má za následok stúpajúci počet nevyužitých, už existujúcich, 1000 litrových tankov.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť nové, alebo upraviť existujúce pivné tanky takým spôsobom, že tieto budú vnútri predelené klenutým dnom na dve, na sebe nezávislé časti....

Zámka statorových lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5039

Dátum: 06.11.2008

Autori: Veselý Stanislav, Parýzek Stanislav, Saňka Jan

MPK: F01D 17/00, F01D 9/02

Značky: statorových, lopatiek, zámka

Text:

...podľa stavu techniky, obr. 2 predstavuje lopatku na uloženie do zámky podľa obr. 1, obr. 3 je detailom drážky V lopatke, obr. 4 predstavuje rez lopatkou z obr. 2, obr. 5 je čelný pohľad na medzemík ako sa používa v zámke podľa stavu techniky, obr. 6 je pohľad z boku na medzemík z obr. 5, obr. 7 je pohľad na medzemík z obr. 5 zhora, obr. 8 predstavuje pohľad na celé statorové koleso so zárnkami podľa technického riešenia, obr. 9...

Teleskopická plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5038

Dátum: 06.11.2008

Autori: Macourek Volfgang, Truska Roman, Truska Ján

MPK: B66F 11/04

Značky: plošina, teleskopická

Text:

...plošina 7 je na teleskopickom ramene 6 a uložená prostredníctvom homého otočného ramena 6 f na pomocnom ráme 7 b plošiny zo senzormi zaťaženia 7 c. Podlaha 7 a plošiny je v tvare rovnobežníka - obdĺžnika zo stranovou prístavbou 7 d. Pracovní plošina 7 je ďalej zaopatrená navádzacirn zariadením 8 (na zdvíhanie a navádzanie vodičov a lán trolejového vedenia). Na homom otočnom ramene 6 f teleskopíckého ramena 6 a je upevnená stranová...

Zvitok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5037

Dátum: 06.11.2008

Autor: Berčík Miroslav

MPK: C10L 11/00

Značky: zvitok

Text:

...tak, že snop týchto rastlín je stočený do tvaru valca prostredníctvom skrucovacieho zariadenia, kde steblá tvoria skrutkovicu a následne sú impregnované vrstvou parañnu v parañnovom kúpeli, pričom parafín je aj spojivom stebiel rastlín navzájom. Ako steblá rastlín môžu byť použité steblá alebo stonky tráv známych ako seno a tiež steblá obilnín známych ako slama, prípadne steblá ako aj Celé rastliny a byliny iných druhov či už rastlín...

Odpruženie nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5036

Dátum: 06.11.2008

Autor: Rafaj Robert

MPK: B60G 11/00

Značky: odpruženie, nápravy, vozidla

Text:

...slúžiaci na presmerovanie pružiacich síl z vertikálneho na horizontálny smer, je umiestnený medzi spoduýrn ramenom 7 a pružiacou jednotkou 6, ktoré vzájomne prepája, pričom je otočne upevnený v úchyte 21 karosérie 2. Presmerovací čap 3 je znázornený na obr. 4 a a 4 b. Tvorí ho telo 31 vo vyhotovení dvoch trojuholníkových dielcov, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom vrchného čapu 32, spodného čapu 33 a úchytného čapu 34 uchytených vo...

Trvanlivý cestovinový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5035

Dátum: 06.11.2008

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A21D 13/00

Značky: cestovinový, trvanlivý, výrobok

Text:

...na niťovky, mušlíčky, písmenká, špagety, kolienka, rezance,špirály, vretená, šalátové makaróny, trubičky, fliačiky, kuskus, cestovinová ryža, ako i vo forme cestovinových výrobkov, napr. typu Tarhoňa, Corallí, Canelloní, Penne rigate, Tagliatclle, Bunte farfalle, Sedanini,Orecchiette, Capelli ďangelo, Penne lisce, Fusilli, Pastina, Malloreddus, Maltagliatí, Eliche, Rigatoni, Rotelle rigate, Fettucccine, Pappardelle, Ravioli, Spaccatelle,...

Lopatkový pohon do prietoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5034

Dátum: 06.11.2008

Autor: Kentoš Pavol

MPK: F03B 7/00

Značky: lopatkový, pohon, prietoku

Text:

...v sklopenom stave uchytených pomocou dvoch čapov na nosnom ramene.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu...