Zverejnene patenty 09.12.2008

Spôsob pre identifikáciu a dokumentáciu kvality akumulátorov, ako i akumulátor pre priemyslové nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14127

Dátum: 09.12.2008

Autor: Zielke Guido

MPK: H01M 10/48, G01R 31/36

Značky: priemyslové, kvality, nástroje, spôsob, identifikáciu, akumulátorov, dokumentáciu, akumulátor

Text:

...elektrické vedenia, takže je nutné, vynakladať ďalšie zvýšené náklady.V DE 299 18 369 Ul je popísaný prístroj na nabíjanie akumulátorov, s aspoň jednou nabíjacou priehradkou pre akumulátor, akoi čítacími a písacími prostriedkami, ktoré sú spojené s riadiacouz nosiča informácií, ktoré sú uložené v dátovej pamäti, adresovateľné elektronickým zapojením. Nosič informácií je tu vytvorený ako transpondér. Transpondéry majú tu nevýhodu, že majú...

Nesteroidné antagonisty mineralokortikoidného receptora odvodené z 6H-dibenzo[b,e]oxepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13301

Dátum: 09.12.2008

Autori: Gavardinas Konstantinos, Jadhav Prabhakar Kondaji

MPK: A61K 31/4184, C07D 405/06, A61P 5/40...

Značky: odvodené, 6h-dibenzo[b,e]oxepínu, antagonisty, nesteroidné, receptora, mineralokortikoidného

Text:

...renoprotektívnu a kardioprotektívnu aktivitu, ale vyznačujú sa zníženým výskytom alebo pravdepodobnosťou vyvolania hyperkalémie.0005 Je dôležité si uvedomiť, aká je pravdepodobnosť, že prostriedok spôsobí predĺženie intervalu QT. Hlavným mechanizmom, ktorým terapeutické prostriedky môžu indukovať predĺženie intervalu QT, je blokovanie kanálov hERG vsrdcovom svale. Blokovanie kanálu hERG zabraňuje prechodu draslikových iónov cez membrány...

Tesnenie pre plutvový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12706

Dátum: 09.12.2008

Autor: Govert Vermeiden Jacob

MPK: B63H 1/36, B63H 1/32

Značky: tesnenie, pohon, plutvový

Text:

...28. marca 1995 (TRIANTAFYLLOU a ďal.), ktorý predstavuje najbližší stav techniky predstavuje hnací systém využívajúci kmitajúcich krídeliek. Patent, ktorý opisuje systém využívajúci aspoň jedno krídelko, predstavuje hnací systém, kde krídelko kmitá v smere ako priečne na smer pohybu lodi, tak otáčavo okolo zvislej osi. Podľa amerického patentu je výhodné, keď je hnací systém zostavený zradu fázovo posunutých kmitajúcich krídeliek, čo má...

4-(4-kyano-2-tioaryl)-dihydropyrimidinóny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11800

Dátum: 09.12.2008

Autori: Meibom Daniel, Delbeck Martina, Li Volkhart Min-jian, Lustig Klemens, Von Nussbaum Franz, Anlauf Sonja, Karthaus Dagmar, Schamberger Jens

MPK: A61P 11/00, A61K 31/505, C07D 239/22...

Značky: použitie, 4-(4-kyano-2-tioaryl)-dihydropyrimidinóny

Text:

...smrti príememe v priebehu 2,8 rokov od stanove nia diagnózy. Progresívne zužovanie pľúcneho cievneho riečíšťa vedie k nárastu zaťaženia pra vej časti srdca, ktoré môže vyvolať až zlyhanie pravej časti srdca. Podľa definície má pri chronickej pľúcnej hypertenzii stredný arteriálny tlak v pľúcníci (main pulmonary aterial pressure,mPAP) hodnotu 25 mm Hg v pokoji alebo 30 mm Hg pri záťaži (normálna hodnota je 20 mm Hg). Patofyziológia pľúcnej...

Zariadenie na uvoľňovanie lavín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15548

Dátum: 09.12.2008

Autori: Neuville Jean-marc, Farizy Bruno, Constant Stéphane, Noel Louis, Berthet-rambaud Philippe, Roux Pascal

MPK: E01F 7/04, F42D 3/00

Značky: lavín, zariadenie, uvoľňovanie

Text:

...bezzáklzové kanóny alebo delá LoCAT.Keďže však právne predpisy niektorých krajín, a najmä Francúzska,nedovoľujú prechovávať nálože so zápalnou šnúrou, používať takéto zariadenia nie je možné.Na účely odstránenia uvedených nevýhod je v dokumente WO 2007/096524 navrhnuté prenosné zariadenie na uvoľňovanie lavín, pomocou ktorého sa výbuch nasmerujesmerom ksnehovej pokrývke, pričom nie je potrebná ani preprava, ani skladovanievýbušniny, takže...