Zverejnene patenty 02.12.2008

Povrchovo mineralizované organické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13588

Dátum: 02.12.2008

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Blum René Vinzenz

MPK: C01F 11/18, D21C 9/00, C09C 1/02...

Značky: vlákna, mineralizované, organické, povrchovo

Text:

...prostriedky na zvyšovanie retencie, atď. Uvádza sa, že retenčný účinok plnív je možné zvýšiť ich zmiešaním s jemnou frakciou vlákien a pridaním retenčných činidiel, ako je napríklad škrob tak, aby s jemnými vláknami vytvorili aglomeráciu.0013 W 0 98/35095 opisuje spôsob výroby papiera, ktorý zahrnuje miešanie vodnej kaše minerálneho plniva s vodnou kašou drevených vlákien a prídavok tlokulačných činidiel,v ktorom je základná časť plniva vo...

Bezpečnostný systém pre jadrové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13236

Dátum: 02.12.2008

Autori: Losch Norbert, Eckardt Bernd

MPK: G21C 9/06, G21C 19/317

Značky: jádrové, bezpečnostný, zariadenie, systém

Text:

...doby oneskoreného zážihu. Rovnako dlhodobá prevádzkazapaľovacieho systému, ktorá by bola potrebná na pokrytievšetkých mysliteľných scenárov vzniku poruchy, je možná len s obmedzeniami. Ďalej nie je ani možné predbežné vybudenie zapaľovacieho systému nejakou externou stanicou, ako napríkladĎalej existuje u bezpečnostných systémov, založených výlučne na použití spôsobov zapálenia. vodíka, napríklad vo forme systémov so zapaľovacou sviečkou,...

Ticagrelor na liečenie aneuryziem brušnej aorty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17346

Dátum: 02.12.2008

Autor: Michel Jean-baptiste

MPK: A61K 31/519, A61P 9/10, A61P 9/00...

Značky: aneuryziem, aorty, ticagrelor, brušnej, liečenie

Text:

...42. deň. Priemer aorty a plocha trombu (T) boli väčšie u aneuryziem z kontroly, v porovnaní s potkanmi ošetrenými zlúčeninou (A). Je zaznamenané,že ukladanie kolagénu (červené zafarbenie) v trombe je pozorované len u skupiny ošetrenej zlúčeninou (A). (b) Plocha trombu/plocha steny vzrástli medzi 10. a 42. dňom V oboch skupinách potkanov, ale sígnifikantne boli znížené liečenim zlúčeninou (A) (pevné stĺpce),ako v 10. deň, tak v 42. deň. (c)...

Nový spôsob syntézy moguisteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9957

Dátum: 02.12.2008

Autori: Molteni Renato, Arrighi Massimiliano, Vigano' Enrico, Landonio Ernesto, Lanfranconi Simona

MPK: C07D 277/04, C07D 317/22

Značky: spôsob, syntézy, nový, moguisteínu

Text:

...(R,S)-2-(2-metoxyfenoxymetyl)-1,3-tiazolidín získaný týmto spôsobom potom reaguje setylmalonylchloridom vdvojtłizovom systéme etylacetát/voda vprítomnosti hydrogenuhličitanu draselného za získania reakčného produktu, ktorý sa premyje, suší, odfarbí a koncentruje vo vákuu. Moguisteín sa získa zkonccntrátu zriedeného hexánom po íiltrácii aprcmytí ako rekryštalizačný produkt zo zmesi etanol/voda.0010 Avšak, známe postupy prípravy...

Elektrické pripojenie prívodného prvku vo vnútri motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9853

Dátum: 02.12.2008

Autor: Larvor Philippe

MPK: B60N 2/02

Značky: elektrické, vozidla, vnútri, prvků, prívodného, motorového, pripojenie

Text:

...elektrických vodičov, vychádzajúci zpodlahy vozidla, ukončený prvým vhodným konektorom, a jednak aspoň druhý zväzok elektrických vodičov, vychádzajúci zo sedadla a taktiež ukončený druhýmvhodným konektorom, pričom pripojenie nastáva vzájomným spojením prvého a dru hého vhodného konektora a pričom jeden z vhodných konektorov je umiestnený na pripájacej doske, vytvorenej na tento účel, ktoré sa vyznačuje tým, že pripájacia doska obsahuje aspoň...

Elektrické pripojenie prvku vnútornej výbavy automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9581

Dátum: 02.12.2008

Autori: Larvor Philippe, Jouenard Eric

MPK: B60N 2/02, B60R 16/02, B60N 2/44...

Značky: výbavy, elektrické, pripojenie, vnútornej, prvků, automobilů

Text:

...priečneho dielca na to, aby bola viditeľná pre operátora, a pevnoupolohou na priečnom dielci.Výhodne môže mat vynález jednu alebo niekoľko z nasledujúcich charakteristík« uvedená spojovacia doska môže byt otočne pohyblivá okolo osi, ktorá je v podstate kolmá na os tuhćho priečneho dielca,- uvedená spojovacia doska môže obsahovat dva konce, pričom prvý koniec je neoddeliteľný s uvedenou osou otáčania a čap s uvedenou osou je privarený na...