Zverejnene patenty 26.11.2008

Izoxazolopyridínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18397

Dátum: 26.11.2008

Autori: Thomas Andrew, Buettelmann Bernd, Knust Henner, Jakob-roetne Roland, Lucas Matthew

MPK: A61P 25/28, A61K 31/4439, C07D 413/12...

Značky: izoxazolopyridínové, deriváty

Text:

...uskutočnenia. Ako prednostné halogén-Clq-alkyl-skupiny je možné uviesť difluór- alebo trifluórmetyl- alebo -etylskupíny.Pod pojmom hydroxy-Cm-alkyl, Cm-hydroxyalkyl Cm-alkyl poprípade substítuovaný hydroxyskupinou sa rozumie vyššie definovaná Clq-alkylskupina, v ktorej je aspoň jeden z atómov vodíka nahradený hydroxyskupinou, Ako príklady hydroxy-CH-alkylskupín je možné okrem iného uviesť metyl, ethl, propyl, izopropyl, izobutyl,...

Dýza na vedenie roztaveného kovu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286549

Dátum: 26.11.2008

Autori: Khurana Shuchi Priye, Sahai Yogeshwar

MPK: B22D 41/50

Značky: roztaveného, použitie, dýza, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dýza (10) na vedenie roztaveného kovu tečúceho z nádoby do formy zahrnuje rúru (11), ktorá je predĺžená pozdĺž osi, pričom dýza je počas používania orientovaná v podstate zvisle a má najmenej jeden horný vtok (12) a najmenej dva spodné výtoky (17), ktoré sú sklonené šikmo na uvedenú os, a ďalej zahrnuje dutinu (45) umiestnenú v podstate axiálne medzi šikmými výtokmi (17). Dutina (45) má horný otvor (21) a je definovaná bočnými stenami (14, 36),...

Nové zlúčeniny a kompozície a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17226

Dátum: 26.11.2008

Autori: Gunic Esmir, Quart Barry, Yeh Li-tain, Girardet Jean-luc

MPK: C07D 235/28, C07D 249/12

Značky: zlúčeniny, kompozície, nové, použitia, spôsoby

Text:

...tiež spôsoby liečenia alebo prevencie polycytémie, myeloidnej metaplázie,dny, opakujúcich sa záchvatov dny, dnavej artritídy, hyperurikémie, vysokého tlaku,kardiovaskulárneho ochorenia, ischemickej choroby srdca, Leschovho-Nyhanovho syndrómu,Kelleyovho-Seegmillerovho syndrómu, ochorenia obličiek, obličkových kameňov, zlyhania obličiek, zápalu kĺbov, artritídy, urolitiázy, otravy olovom, hyperparatyreoidizmu, lupienky a sarkoidózy u jedinca,...

Kondenzované indánové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12902

Dátum: 26.11.2008

Autori: Hoshii Hiroaki, Shiraishi Nobuyuki, Yamasaki Shingo, Hayashibe Satoshi, Tobe Takahiko

MPK: A61K 31/435, A61K 31/403, A61K 31/4365...

Značky: zlúčeniny, indánové, kondenzované

Text:

...receptora NMDA je tiež známy memantín, ktorý má relatívne menej vedľajších účinkov (Parsons C. G.,Neuropharmacol., 38 (1999) 735-767) a nedávno bolo publikované, že je účinný pri Alzheimerovej chorobe (Reisberg B., N. Engl. J. Med., 348 (2003) 1333-1341). Bezpečnostné rozmedzie memantínu ako liečiva však nie je uspokojivé a bolo by žiadúce vyvinúť antagonistu receptora NMDA, ktorý by mal širšie bezpečné rozmedzie (Ditzler...

Spôsob výroby pneumatík a ich bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11810

Dátum: 26.11.2008

Autori: De Vries Jakob Pieter, Van Tienen Luuk, Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/24, B29D 30/32

Značky: výroby, bubna, spôsob, pneumatik

Text:

...riadiaci segment pohybuje smerom k segmentuobruby, riadiaca plocha dosadne k prvku riadenia tak, aby sa valcový prvok pohyboval z prvej pozície, po ktorej V ďalšom pohybe riadiaceho segmentu smerom k segmentu obruby valcový prvok na prvom konci sklopných ramien stláča časti pneumatík z vonkajšej strany segmentov obruby oproti jadru obruby umiestneného na segmente obruby zatiaľ čo sa zároveň valcový prvok vzďaľuje od pozdĺžnej osi, pričom...

Konfekčný bubon pneumatiky na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11696

Dátum: 26.11.2008

Autori: Van Tienen Luuk, De Vries Jakob Pieter, Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/24

Značky: konfekčný, pneumatiky, výrobu, nevulkanizovanej, bubon

Text:

...a teda sa nepoužíva. Použiteľná časť základového hriadeľa musí byť mimo dutého druhého hriadeľa, v dôsledku čoho je celková dĺžka konfekčného bubna pneumatiky je zbytočne väčšia. Pretože hriadele V súlade s predkladaným Vynálezom sú umiestnené vedľa seba, strednú časťhriadeľov je možné taktiež užitočne využiť, v dôsledku čoho sa3 EP 2 217 433 B 1 môže celková dĺžka konfekčného bubna pneumatiky kratšia.0005 Jednotlivé vyhotovenia vynálezu...

Polymorfizmus VEGF a anti-angiogenézna terapia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10560

Dátum: 26.11.2008

Autori: Sledge George, Schneider Bryan, Radovich Milan

MPK: G01N 33/50

Značky: terapia, anti-angiogenézna, polymorfizmus

Text:

...York, N.Y. 1992), poskytujú odborníkovi v tejto oblasti všeobecného sprievodcu pre mnohé pojmy použité v tejto prihláška0018 V tomto dokumente sa používa forma jednotného čísla tak, že zahrnuje aj množné číslo, ak to kontext jasne neprikazuje inak. Napriklad pojem bunka bude tiež zahrnovat bunky.0019 Pojem zahrnujúci sa uvažuje tak, že znamená, že kompozície a spôsoby zahmujú uvedene prvky,ale nevylučujú ine prvky.0020 Pojmy VEGF a VEGF-A...

Deriváty izoxazol-pyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19870

Dátum: 26.11.2008

Autori: Lucas Matthew, Buettelmann Bernd, Knust Henner, Thomas Andrew, Jakob-roetne Roland

MPK: C07D 413/12, A61P 25/28, A61K 31/4439...

Značky: izoxazol-pyridínu, deriváty

Text:

...bola preukázaná afinita a selektivita pre väzobné miesta na podjednotke (x 5 receptora GABAA a ktoré môžu byť účinné ako kognitívne enhancéry alebo liečivá účinné v liečbe kognitívnych porúch,napr. Alzheimerovej choroby.Nasledujúce definície tu používaných všeobecných výrazov sú platne bez ohľadu na to, či sa vyskytujú samostatne, alebo v kombinácii.Tu používaný výraz alkylová skupina označuje nasýtenú skupinu s priamym alebo rozvetveným...

Potiahnuté pevnostné nosiče a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14946

Dátum: 26.11.2008

Autor: Scheuer Christoph

MPK: B64C 27/473, B32B 27/38, B32B 17/10...

Značky: pevnostně, spôsob, nosiče, potiahnuté, výroby

Text:

...polymérov (napr. aramid) alebo prírodných polymérov (napr. lan, bavlnlkové vlákna, celulóza, konope a sisal).0008 Ako živicové komponenty sa používajú epoxidované fenolovénovolaky (kondenzačný produkt z fenolu a napr. formaldehydu a/alebo glyoxalu), epoxidované krezolové novolaky, polyepoxidy na báze bisfenolu A(napr. tiež produkt z bisfenolu A a tetraglycidylmetyléndiamínu), epoxidované fluorenónbisfenoly (napr. polyepoxidy na báze...