Zverejnene patenty 19.11.2008

Skleníkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18788

Dátum: 19.11.2008

Autori: Giesen Leon, Villari Valentino, Rutten Jacques

MPK: B32B 17/10, A01G 9/14

Značky: skleníkový, systém

Text:

..., obzvlášť prednostné až do 100 zasklenia a obzvlášť zasklenia strechy skleníkového systému.0023 Prispôsobené na rastlinnú kultúru podľa predloženého vynálezu pritom môže znamenať, že minimálne jedna vlastnosť časti zasklenia skleníkového systému je vďaka minimálne jednej funkčnej vrstve priblížená príslušnému optimu pre túto rastlinnú kultúru. Pritom môže byť obzvlášť napríklad podiel difúzneho prechádzajúce svetla respektíve...

Spôsob prevádzky koksovacej batérie koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286544

Dátum: 19.11.2008

Autori: Schumacher Ralf, Dobert Helmut, Kochanski Ulrich, Krebber Frank

MPK: C10B 27/00

Značky: koksovacej, prevádzky, koksárenskej, baterie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prevádzky koksovacej batérie koksárenskej pece s väčším počtom rovnakých koksovacích komôr (1), s predlohou (2) surového plynu a so škrtiacim zariadením usporiadaným v predlohe (2) surového plynu na individuálnu reguláciu tlaku plynu v koksovacích komorách (1), v ktorom sa použijú škrtiace zariadenia, ktoré majú prepad zvisle prestaviteľný servopohonom na reguláciu hladiny kvapaliny v ponornej miske (4) koksovacej komory (1),...

Spôsob demodulácie nosnej vlny modulovanej digitálnym reťazcom symbolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286543

Dátum: 19.11.2008

Autori: Kammeyer Karl-dirk, Cinkler Kalman

MPK: H04L 25/06, H04L 25/03

Značky: digitálnym, nosnej, symbolov, reťazcom, spôsob, modulovanej, demodulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob demodulácie nosnej vlny prenášanej kanálom, ktorý je zaťažený šumom, pričom ideálne tvary bokov impulzov možných prechodov medzi dvomi symbolmi sú známe a sú uložené v pamäti (referenčné boky impulzov). Prijatý bok impulzu sa vzorkuje a digitalizuje so vzorkovacou frekvenciou, ktorá je mnohonásobkom frekvencie reťazca symbolov. Na detekciu prijatého vzorkovaného boku impulzu sa použijú všetky vzorkované hodnoty na vytvorenie vždy...

Spôsob úpravy tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286542

Dátum: 19.11.2008

Autori: Intorp Michael, Nikulla Hans-jürgen

MPK: A24B 3/00

Značky: tabáku, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob úpravy tabaku, hlavne tabaku Burley, pri ktorom sa tabak, ktorý je výhodne vo forme listového tabaku, upravuje pomocou parfumovania, ktoré výhodne obsahuje cukor. Nasleduje tepelná úprava tabaku upraveného parfumovaním pomocou nasýtenej pary, pričom obsah vlhkosti v tabaku je pred úpravou parou v rozmedzí od 15 % do 25 % a po úprave parou je obsah vlhkosti v rozmedzí od 15 do 25 % a teplota tabaku je v rozmedzí od 80 °C do 115...

Spôsob detekcie imunoglobulínov založený na alergénovom čipe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286541

Dátum: 19.11.2008

Autori: Harwanegg Christian, Hiller Reinhard, Müller Manfred

MPK: G01N 33/68

Značky: čipe, detekcie, imunoglobulínov, spôsob, založený, alergénovom

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka spôsobu detekcie imunoglobulínu, ktorý sa viaže na alergén vo vzorke, pričom spôsob spočíva v tom, že jeden alebo viacej alergénov je imobilizovaných na (mikro)maticovom čipe, vzorka sa inkubuje s alergénmi imobilizovanými na čipe tak, že imunoglobulíny špecifické pre alergény sa naviažu na špecifické alergény a potom sa detegujú imunoglobulíny naviazané na špecifické imobilizované alergény. Vynález sa ďalej týka...

Spôsob spracovania termoplastického polymérneho materiálu obsahujúceho termicky nestabilnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286538

Dátum: 19.11.2008

Autori: Chodák Ivan, Miková Gizela

MPK: B29B 7/00, C08J 3/20, C08J 3/00...

Značky: termoplastického, zložku, spracovania, spôsob, termicky, obsahujúceho, polymérneho, materiálů, nestabilnú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spracovanie termoplastických polymérnych materiálov obsahujúcich termicky nestabilnú zložku, ktoré spočíva v tom, že sa do taveniny polyméru alebo zmesi polymérov, ktorá má teplotu topenia výrazne nižšiu než termicky nestabilný polymér alebo než je teplota rozkladu nízkomolekulovej zložky, pridá druhá polymérna zložka ako tuhá fáza vo forme prášku. Spracovanie sa uskutočňuje pri teplote vyššej než teplota topenia prvej zložky, ale...

Spôsob stereoselektívnej prípravy aminokyselinových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13016

Dátum: 19.11.2008

Autori: Rafecas Jane Llorenç, Ramon Albalate Rosario, Alonso Xalma Monica, Riera Escale Antoni

MPK: C07C 227/32, C07B 53/00, C07C 229/36...

Značky: spôsob, přípravy, stereoselektívnej, derivátov, aminokyselinových

Text:

...mesitylovú skupinu v bočnom reťazci.0007 E. Medina et al. opísali syntézu mesityl aminokyselín na základe Sharplessovej epoxidácie a Sharplessovej aminohydroxylácie (porovnaj Helv. Chim. Acta 2000, diel 83, ss. 972-988). Predsa len táto syntéza má významné nevýhody, ktoré bránia jej použitiu na priemyselnej úrovni. Medzi týmito nevýhodami dominuje to, že v Sharplessovej epoxidácii je dosiahnutá velmi nízka konverzia mesityl propenolu a...

Zlúčeniny na liečbu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12530

Dátum: 19.11.2008

Autori: Tu Yong, Bender John, Yang Zhong, Hewawasam Piyasena

MPK: C07D 471/08, C07D 487/04

Značky: liečbu, hepatitidy, zlúčeniny

Text:

...a štiepi spojenie NS 2-NS 3 druhá je serínproteáza obsahujúca v rámci N-terminálnej oblasti NS 3 (tiež označená ako NS 3 proteáza) a sprostredkováva všetky následné štiepenia po NS 3,aj V cis, na NS 3-NS 4 A mieste štiepenia, aj V trans, pre zostávajúce miesta NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NSSA-NSSB. NS 4 A proteín zrejme spĺňa viacero funkcií, pôsobí ako kofaktor pre NS 3 proteázu a možno asistuje V membránovej lokalizácii NS 3...

Spôsob zníženia emisie nasýtených a nenasýtených aldehydov z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12144

Dátum: 19.11.2008

Autor: Nezverejnený

MPK: B27N 3/04, C08G 18/76, B27N 3/14...

Značky: aldehydov, zníženia, dřevěných, nasýtených, nenasytených, spôsob, emisie, materiálov

Text:

...lepidlá(UF lepidlá), melamln-močovinovo-fenol-formaldehydové lepidlá (MUPF lepidlá) alebo melamínmočovinovo-fonnaldehydové lepidlá (MUF lepidlá). Ďalšie lepidlá, aké sa typicky používajú pri drevených materiáloch, zahŕňajú lepidlá na báze diizokyanátov (PMDI), polyuretánové lepidlá,fenolformaldehydové lepidlá (PF lepidlá) a/alebo tanln-formaldehydové lepidlá (TF lepidlá) alebo ich zmesi. Pritom sa voblasti drevovláknitých dosiek...

Fóliový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11910

Dátum: 19.11.2008

Autori: Cerf Sabine, Pierron Eliane

MPK: B65D 75/28, B32B 15/20, B32B 15/08...

Značky: fóliový

Text:

...iónomerná vrstva na hliníkovej fólii vynikajúcu adhéziu prevrstvy tesnenia za tepla.0007 Za tepla pečatíaci lak je výhodne nízko teplotný pečatiaci lak, toznamená pečatiací lak, ktorý tesní už od teplôt napr. 50 °C.0008 Hliníková fólia vo fólii nádoby fólie viečka je výhodne potiahnutá0009 Hrúbka hlíníkovej fólie vo fólii nádoby a vo fólií víečka sa pohybuje výhodne od 6 do 12 m.alebo teriónomer akrylátu so zinkom. Vhodným íónomerom je...

Panelový prvok so zosilnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9616

Dátum: 19.11.2008

Autori: Krecov Dejan, Stücklin Michael

MPK: E04B 5/02

Značky: prvok, zosilnením, panelový

Text:

...telies s dutými telesami vnútri. V spodnom a hornom strope sú zaliate napinacie prvky, prip. armovacie rohože, ktore prebiehajú vo dvoch smeroch voči sebe v pravom0013 Úlohou tohto vynálezu je poskytnúť vylepšený panelový prvok,ktorý je materiálovo úsporný, ľahký a nosný ale pritom je lacno vyrobiteľný.0014 Tato úloha je vyriešená panelovým prvkom a najmä stropným prvkom podľa nároku 1.0015 V rámci tejto prihlášky by sa malo pritom...

Anti-mezotelínové protilátky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20901

Dátum: 19.11.2008

Autori: Kahnert Antje, Heitner Hansen Tara Renee, Light David, Schubert Ulrike, Parry Renate, Schneider Doug, Satozawa Noboru, Steidl Stefan

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30, A61P 35/00...

Značky: protilátky, použitie, anti-mezotelínové

Text:

...a myšou skríženou reaktivitou.Ďalším nevyhnutným rysom nových protilátok je invariantná afinita k rôznym nádorovým bunkovým líniám, ktoré exprimujú mezotelín na svojom povrchu. Mezotelín je vysoko variabilný proteín, ktorý podstupuje posttranslačné proteolytické štiepenie a taktiež aj glykozyláciu na viacerých miestach (Hassan, R. a kol., Clin. Cancer Res. (2004) 10 (12 Pt 1) 3937). Variabilita zasahuje aj transkripčnú úroveň, pretože...

Tesniaca zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8507

Dátum: 19.11.2008

Autori: Mungall Stuart Alexander William, Chalmers Derek James, Lee Stephen John

MPK: B22D 41/20

Značky: zátka, tesniaca

Text:

...oblasti (medziľahlej zóne) ajej celková mechanická pevnosť je vyššia ako pri zariadeniach podľa stavu techniky, čo je pre zátku podľa vynálezu príznačné. Mechanická pevnosť zahŕňa aj pevnosť naprieč voči pozdĺžnej osy zátky.0013 Uvedené zvýšenie mechanickej pevnosti je dosiahnuté tým, že vonkajší priemer zátky je vcelej dĺžke uvedenej medziľahlej zóny viac menej nemenný aviac menej zhodný s vonkajším priemerom prvého konca zátky. Medzi...

Požiarna ochranná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8484

Dátum: 19.11.2008

Autori: Gurny Rüdiger, Grabner Dieter, Dammers Heinz

MPK: A62C 2/12, A62C 2/06

Značky: ochranná, požiarna, klapka

Text:

...pri tomto, pri pohľade do smeru otočnej osi, prebiehať šikmo alebo tiež zakrivene nahor. Pri takejto forme uskutočnenia nebude sa nenavrhuje žiadny odskok z obvodovej plochy uzatváracej klapky do predsadeného úseku.0007 Aspoň jeden predsadený úsek môže vykazovať rotačne symetrickú čelnú plochu. Alternatívne môže byť navrhnutá tiež hranato stvárnená čelná plocha.0008 Pri tomto môže byt navrhnutý určitý, najmä mierne stúpajúci prechodový úsek k...

Tlačný kontakt v zariadení obsahujúcom výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7917

Dátum: 19.11.2008

Autori: Lederer Marco, Reusser Lars

MPK: H01L 23/00, H01L 25/00, H05K 1/00...

Značky: obsahujúcom, tlačný, výkonový, zariadení, polovodičový, kontakt, modul

Text:

...výkonový polovodičový modul má izolačnú plastovú schránku. Táto plastová schránka má rámovú časť a ďalej predovšetkým do jedného celku s touto rámovou časťou spojenúprvú kryciu plochu. Táto prvá krycia plocha schránky má väčšípočet vybraní. Cez tieto vybrania dosahujú prípojné prvky po elektrické spojenie prvých vodivých dráh výkonového polovodičového modulu s kontaktnými bodmi druhých vodivých dráh nad prvou krycou plochou usporiadanú...