Zverejnene patenty 07.11.2008

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05B 17/20, E05B 55/00, E05B 17/00...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Uzatvárateľný koniec nápojovej nádobky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13684

Dátum: 07.11.2008

Autori: Manaut Vincent, Unwin Michael, Ramsey Christopher Paul, Althorpe Christopher, Farrow Sylvia Maria, Prestidge Mark Jonathan, Stuart Iain Charles Edward, Combe Florian Christian Gregory, Paris Alexandre

MPK: B65D 17/50

Značky: nápojovej, nádobky, spôsob, uzatvárateľný, koniec, výroby

Text:

...dôveru, že nápoj bol správne opäť uzavretý na zachovanie úrovne nasýtenia nápoja oxidom uhličitým a poskytne ochranu proti rozlievaniu pri uložení opätovne uzavretej plechovky V batožine, napríklad. Avšak jednoduché otvorenie nápojovej plechovky pri konzumácii počas jedného(0009) Príslušné je poskytnutý uzatvárateľný koniecplechovky/nápojovej plechovky, ktorý zaisťuje jednu alebo viac zopísaných výhod. V jednom uskutočnení môže taká...

Variabilná čalúnená kombinácia s klzným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13179

Dátum: 07.11.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: A47B 95/00, A47C 17/13

Značky: kombinácia, čalúnená, variabilná, kĺznym, prvkom

Text:

...slúži, po prvé, ako podpera apohlcuje záťaže, ktoré pôsobia na nábytkový dielec. Počas relatívneho pohybu medzi pohyblivým nábytkovým dielcom astabilným nábytkovým dielcom je, po druhé, kĺzavo pohyblivá na vodiacej lište azodpovedajúco slúži ako klzná plocha. Vodiaca plocha vedie zariadenie pri relatívnom pohybe nábytkových dielcov pozdĺž vodiacej lišty, čím táto, po prvé,predvolí smer relatívneho pohybu, ktorý je v nasledujúcom texte...

1,2,3-Triazolové deriváty na použitie ako inhibítory stearoyl-CoA desaturázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16872

Dátum: 07.11.2008

Autori: Laroze Alain, Trottet Lionel, Bouillot Anne Marie Jeanne

MPK: A61K 31/4192, A61P 3/06, C07D 249/04...

Značky: 1,2,3-triazolové, inhibitory, použitie, desaturázy, deriváty, stearoyl-coa

Text:

...Al , WO 2007/046868, WO 2007/O 46867). Bolo preukázané, že SCD hrajú fyziologickú úlohu pri homeostázii cholesterolu a de novo, biosyntéze esterov cholesterolu,triglyceridov a esterov voskov, požadovaných pre nonnálnu kožu a ñmkciu viečok a preto p môžu byť užitočné k liečbe akné a iných kožných problémov (Makoto et al. J of Nutrition(2001), 131 (9), 2260-2268, Harrison et al. J of lnvestigative Dermatology (2007) 127(6),1309-1317).0006...

Spôsob obmedzovania nalegovania hliníka a ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12145

Dátum: 07.11.2008

Autor: Steiner Ernst

MPK: H01R 43/02

Značky: hliníka, zváracie, nalegovania, ultrazvukové, obmedzovania, spôsob, zariadenie

Text:

...N/1). Pritom boli povrchy sonotródových hláv povrstvované výhradne spôsobom magnetrönového naprašovania. Ako materiály boli použité TiN a TiAIN. Pomocou uvedeného postupu nanášania sa dosiahli hrúbky vrstiev niekoľko m. Ako výsledok bolo možné konštatovať, že bolo možné pri zváraní obmedziť usadeniny hliníka, avšak len v priebehu prvých zváraní. Pokusy ukázali, že už po 100 procesoch zvárania došlo k opätovnému nežiaducemu nalegovaniu....

Spôsoby podávania N-(5-terc-butyl-izoxazol-3-yl)-N’-{4-[7-(2-morfolín-4-yl- etoxy)imidazo[2,1-b][1,3]benzotiazol-2-yl]fenyl}močoviny na liečenie proliferatívneho ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15353

Dátum: 07.11.2008

Autori: Savall Traci, Eichelberger Shawn, James Joyce

MPK: A61K 31/5377, A61P 35/00, A61P 35/02...

Značky: ochorenia, spôsoby, liečenie, proliferatívneho, etoxy)imidazo[2,1-b][1,3]benzotiazol-2-yl]fenyl}močoviny, podávania, n-(5-terc-butyl-izoxazol-3-yl)-n'-{4-[7-(2-morfolín-4-yl

Text:

...u ľudl v deň 10022 Na uľahčenie pochopenia tu uvedeného opisu je nižšie deñnovaný rad pojmov.0023 Výrazy .FLT 3-sprostredkované choroby alebo ochorenia majú zahmovať ochorenie spojené s FLT 3 aktivitou alebo tie, ktoré sa jej týkajú, napríklad nadmerná aktivita FLT 3, a podmienky, ktoré sprevádzajú takéto ochorenia. Výraz nadmemá aktivita FLT 3 sa týka bud 1) FLT 3 expresie v bunkách, ktoré zvyčajne neexprimujú FLT 3...

Spôsob a systém na galvanizáciu pomocou plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10005

Dátum: 07.11.2008

Autor: Vanden Brande Pierre

MPK: C23C 14/56, C23C 14/32, C23C 14/54...

Značky: plazmy, galvanizáciu, systém, pomocou, spôsob

Text:

...nádrži umiestnenej vo vákuovej vani,kde prebieha galvanizácia. Plazma vznikajúce v zinkovej pare sa spravidla vytvorí výbojom magnetrónu. Tlak zinkovej pary nadretenčnou nádržou je funkciou elektrického výkonu rozptýlenehona povrchu kvapalného zinku a určuje hmotnosť zinku, ktorú je možné naniesť za jednotku času na oceľový substrát. Tento tlak pary môže dosiahnuť niekoľko mbar odpovedajúcich všeobecne množstvu niekoľkých kg/min odpareného...

1,2,3-Triazolové deriváty na použitie ako inhibítory stearoyl-CoA desaturázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9873

Dátum: 07.11.2008

Autori: Trottet Lionel, Laroze Alain, Bouillot Anne Marie Jeanne

MPK: A61P 3/06, A61K 31/4192, C07D 249/04...

Značky: 1,2,3-triazolové, použitie, deriváty, inhibitory, stearoyl-coa, desaturázy

Text:

...ktora je vhodná na farmaceutické použitie.0016 Soli zlúčenin vzorca (I), vhodné na liečebné použitie sú tie, ktorých protiión je farmaceuticky prípustný. Solí, ktoré majú farmaceuticky neprípustné protiíony sú tiež zahrnuté v rozsahu tohto vynálezu, napríklad na použitie ako medziprodukty pri príprave ďalších zlúčenin vzorca (l) a ich farmaceuticky prípustných solí.0017 Vhodné farmaceuticky prípustné soli sú odborníkovi vtejto oblastí zrejmé...

Podstrešná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9827

Dátum: 07.11.2008

Autori: Drechsler Andreas, Cevales Martino

MPK: B32B 15/00, E04D 12/00, B32B 27/20...

Značky: fólia, podstrešná

Text:

...hliníka, čo sa môže realizovať naparením alebo katódovým rozprašovaním. Na kovovú vrstvu 20 sa ako antikorózna ochrana nanesie ochranná vrstva 22, ktorá obsahuje amorfný SiOZ. Amorfný SiO 2 je napríklad kremenné sklo. Pri príklade uskutočnenia opísanom na obrázku je vrstva umožňujúca difúziu vodnej pary vybavená kovovou vrstvou 20 tvorená druhou vrstvou 16 netkanej textílie 16. Alternatívne môže byt vrstva umožňujúca difúziu vodnej pary...

Lyžiarske viazanie s pružinou ako ohýbačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20865

Dátum: 07.11.2008

Autori: Pettersen Aksel, Wollo Even, Holm Thomas, Svendsen Oyvar

MPK: A63C 9/20, A63C 9/086, A63C 9/08...

Značky: ohýbačom, viazanie, pružinou, lyžiarske

Text:

...tyčky lyžiarskej topánky na mieste. Konkrétne môže byť mechanizmus hákovitých upevňovacích prostriedkov umiestnený na podkladovej doske tak, že otáčanie okolo spájacej tyčky vedie celkovo k tomu,že zahnuté časti na jednom konci pretialmutých ramien prekrývajú drážku upravenú V podkladovej doske na držanie spájacej a otočnej tyčky lyžiarskej topánky. Otáčanie hákovitého upevňovacieho mechanizmu V druhom smere vedie potom evidentne k...

Vnútromaternicové úložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19203

Dátum: 07.11.2008

Autori: Veenstra Harm, Mulders Titia, De Graaff Wouter

MPK: A61K 9/00, A61F 6/14, A61F 6/18...

Značky: úložisko, vnútromaternicové

Text:

...na vonkajšok IUD.0005 Na efektívne riadenie farmakodynamických vlastností musíbyť systém schopný uložiť dostatočnú dávku činidla, aby bolzaistený dostatočný tok počas dlhšieho obdobia, ale dosť malý,aby sa zabránilo zraneniu alebo bolesti pri prechádzaní cez maternicový čapík. Ďalší problém vznikol vo výrobe IUS, kedy je potrebné vyrobiť štruktúru, ktorá je dostatočne silná, aby Vydržala silu vkladania, odstránenia a využitia bez porušenia, a...