Zverejnene patenty 06.11.2008

Spôsob merania životaschopnosti buniek bez použitia kontrolných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17017

Dátum: 06.11.2008

Autor: Wang Yongzhong

MPK: G01N 33/50

Značky: použitia, merania, životaschopnosti, buniek, spôsob, kontrolných

Text:

...výhodne pracujú bez nutnosti použitiaPredložený vynález poskytuje spôsoby na ľahké, rýchle a presné meranieživotaschopnosti buniek pri rôznych podmienkach a bez nutnosti použitia kontrolných buniek.Spôsoby sú čiastočne založené na zistení, že Životaschopnosť buniek v kultivovanom produkte inžinierstva tkanivových kultúr môže byť stanovená detekciou frakcie jednej alebo viacerých enzýmových aktivít kultivovaných buniek, ktoré sú prítomné v...

Dráhová atrakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16060

Dátum: 06.11.2008

Autori: Müller Alfred, Beutler Jörg

MPK: A63G 7/00

Značky: dráhová, atrakcia

Text:

...voči jazdnej trati a pretína vodiacu rovinu vozíka, pričom táto vodiaca rovina je určená vodiacimi bodmi vozíka (4) na vodiacom zariadení a pričom kolmica na koľajnice prechádza kolmo na túto rovinu. Upínacie zariadenie má najmenej jednu sedačkovú zostavu s viacerými sedadlami, ktoré sú usporiadané okolo osi rotácie, pričom pohľad podľa predpisov na sedadlách upnutých cestujúcich smeruje vždy preč od stredovej osi. Ako pohyb upevňovacieho...

Zobrazovacie zariadenie a zariadenie na spracovanie informácií obsahujúce takéto zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11558

Dátum: 06.11.2008

Autori: Choi Jae-chang, Kim Sang-soo, Won Joo-yeon, Kang Jung-tae

MPK: G02F 1/13

Značky: obsahujúce, takéto, informácií, zobrazovacie, zariadenie, spracovanie

Text:

...3 je zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci zobrazovacie zariadenie z obrázku lna obrázku 4 je znázomene zobrazovacie zariadenie v priečnom reze vedenom pozdĺž príamky Il- II z obrázku 3na obrázku 5 je znázomené zobrazovacie zariadenie v priečnom reze vedenom pozdĺž príamky I - I z obrázku 3na obrázku 6 je perspektívny pohľad znázorňujúci prvú bočnú konzolu z obrázku 3na obrázku 7 je perspektívny pohľad na upevňovací rám z obrázku 3na...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11408

Dátum: 06.11.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: formě, inkontinenčný, nohavičiek, výrobok

Text:

...tomto mieste tiež uvádza, že v tejto oblasti často nie je žiaduca plošná rozťažnosť. Avšak aj v tomto prípadenastáva problém, že lepidlá bránia nastaveniu žiaducich vlastností výrobkov.Vychádzajúc z toho, úlohou predloženého vynálezu je vyrovnať sa so skôr opísanýmiproblémami, to znamená, najmä vytvoriť stabilné spojenie medzi úsekom v rozkroku abrušným úsekom a medzi úsekom v rozkroku a chrbtovým úsekom pri inkontinenčnom výrobku tohto typu...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11407

Dátum: 06.11.2008

Autori: Wenzel Benjamin, Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: formě, nohavičiek, inkontinenčný, výrobok

Text:

...k značnému vytváraniu záhybov, teda k veľkému počtu skladov alebo záhybov na centimeter (pri pozorovaní V smere elastického pôsobenia elastíñkačných prostriedkov). Táto trojrozmeme zvlnená štruktúra je potom veľkým napätím, ktoré spôsobujú elastiñkačnć prostriedky, pritláčaná na povrch kože a vyvolá najmä pri veľkej mobilite užívateľa relatívny pohyb, ktorýznova dráždi povrch kože a vedie knepríjemnému, až košetrovateľsky...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11406

Dátum: 06.11.2008

Autori: Hornung Fridmann, Ostertag Wolfgang, Wenzel Benjamin

MPK: A61F 13/496

Značky: výrobok, nohavičiek, inkontinenčný, formě

Text:

...a brušnýmKed sa na výrobu stabilného a trvalo na ťah namáhanćho spojenia medzi úsekom v rozkroku a brušným úsekom a medzi úsekom v rozkroku a chrbtovým úsekom používa veľké množstvo najmä plošne nanášaného lepidla, tak to vedie nevýhodným spôsobom k vystuženíuv oblasti prekrytia úseku V rozkroku a brušného úseku, resp. chrbtového úseku. To sa jednakpociťuje ako nepríjemné, a na druhej strane to môže brániť požadovanej rozťažnosti...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11405

Dátum: 06.11.2008

Autori: Hornung Fridmann, Wenzel Benjamin, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: výrobok, inkontinenčný, formě, nohavičiek

Text:

...strane pociťuje ako nepríjemné, a na druhej strane to môže zabraňovať žiaducej roztiahnuteľnosti materiálov kostry v tejto oblasti, pričom sa na tomto mieste tiežuvádza, že v tejto oblasti často nie je žiaduca plošná roztiahnuteľnosť. Avšak aj v tomtoprípade vzniká problém, že materiály lepidla zabraňujú nastaveniu žiaducich vlastnostíVychádzajúc z toho je úlohou predloženého vynálezu, riešiť skôr opísané problémy, teda najmä vytvárať...

Inkontinenčný výrobok vo forme nohavičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11368

Dátum: 06.11.2008

Autori: Hornrung Fridmann, Wenzel Benjamin, Ostertag Wolfgang

MPK: A61F 13/496

Značky: formě, inkontinenčný, nohavičiek, výrobok

Text:

...nevytvori priamo v susedstve povrchu kože plynová fáza, ale kvapalná fáza. Bez ohľadu na to, vedie silne predpätie v oblasti elastiñkačných prostriedkov k značnémuvytváraniu záhybov, teda kveľkému počtu skladov alebo záhybov na centimeter (pripozorovaní V smere elastického pôsobenia elastifikačných prostriedkov), Táto trojrozmeme zvlnená štruktúra je potom veľkým napätím, ktoré spôsobujú elastifikačné prostriedky,pritláčaná na povrch kože...

Komplex nukleovej kyseliny a prípravok na dodávku nukleovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10371

Dátum: 06.11.2008

Autori: Toyobuku Hidekazu, Hira Yasuyuki, Tozuka Yuichi, Takeuchi Hirofumi

MPK: A61K 47/48, A61K 48/00, A61K 47/40...

Značky: komplex, nukleovej, dodávku, prípravok, kyseliny

Text:

...dodávky alebo sa môže rýchlo dodať do bunky. Preto takéto známe ne-vírusové vektory nemôžu trvalo udržať nukleovú kyselinu V bunke čo zlyháva pri udržaní žiaducich účinkov získaných nukleovou kyselinou.0006 Z hľadiska doterajšieho stavu techniky sa stal žiaduciVývoj techník na účinnú stálu dodávku nukleovej kyseliny(napr. siRNA) do bunky a na trvalé udržanie nukleovej kyseliny s nízkou toxicitou a vysokou bezpečnosťou.0007 Patentový...

Fotovoltaické zariadenie s maticou z bezrámových solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9973

Dátum: 06.11.2008

Autori: Schwarze Sascha Oliver, Schäfer Maik

MPK: E04D 13/18, H01L 31/042, H01L 31/048...

Značky: zariadenie, fotovoltaické, maticou, solárnych, modulov, bezrámových

Text:

...z väčšieho počtu spolu prepojených solárnych článkov, ktoré sú zapuzdrenév Iamináte. V lamináte sú uložené aj vstupné a výstupné elektrické / elektronické prepojenia solárnych článkov. Na spodnej strane solárnych modulov sú nalepené aspoň dve protiľahlé lišty modulu, ktoré môžu byt rozoberateľne zoskrutkované so substrátom, takže solárne moduly sú pevne spojené s podkladom. Pritom ale vzniknú adekvátne montážne náklady. Na prechodových...

Protišmykové zariadenie kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9918

Dátum: 06.11.2008

Autor: Knobloch Rafael

MPK: B60C 27/04

Značky: automobilů, zariadenie, protismykové, kolesa

Text:

...zaberajúcim s ozubeným napínacím kolesom centrálneho prv ku. Ozubené napínacie koleso centrálneho prvku je usporiadané vždy medzi dvoma opačne orientovanými nosičmi. otáčaním ozubeného napínacieho kolesa dochádza k posuvu dvoch opačne orientovaných nosičov v smere dotyčnice k stredu kolesa. V jednom smere pohybu nosiče napínajú protišmykové strmene a pritláčajú ich na obvodovú plochu obruče kolesa a v opačnom smere pohybu nosiče...

Dvojkomorový pivný tank

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5040

Dátum: 06.11.2008

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00, B65D 88/00

Značky: pivný, dvojkomorový

Text:

...snažia prejsť z 1000 litrových tankov na 500 litrové tanky, čo vedie k potrebe nákupu nových 500 litrových tankov a má za následok stúpajúci počet nevyužitých, už existujúcich, 1000 litrových tankov.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť nové, alebo upraviť existujúce pivné tanky takým spôsobom, že tieto budú vnútri predelené klenutým dnom na dve, na sebe nezávislé časti....

Zámka statorových lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5039

Dátum: 06.11.2008

Autori: Saňka Jan, Parýzek Stanislav, Veselý Stanislav

MPK: F01D 9/02, F01D 17/00

Značky: statorových, zámka, lopatiek

Text:

...podľa stavu techniky, obr. 2 predstavuje lopatku na uloženie do zámky podľa obr. 1, obr. 3 je detailom drážky V lopatke, obr. 4 predstavuje rez lopatkou z obr. 2, obr. 5 je čelný pohľad na medzemík ako sa používa v zámke podľa stavu techniky, obr. 6 je pohľad z boku na medzemík z obr. 5, obr. 7 je pohľad na medzemík z obr. 5 zhora, obr. 8 predstavuje pohľad na celé statorové koleso so zárnkami podľa technického riešenia, obr. 9...

Teleskopická plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5038

Dátum: 06.11.2008

Autori: Truska Ján, Macourek Volfgang, Truska Roman

MPK: B66F 11/04

Značky: plošina, teleskopická

Text:

...plošina 7 je na teleskopickom ramene 6 a uložená prostredníctvom homého otočného ramena 6 f na pomocnom ráme 7 b plošiny zo senzormi zaťaženia 7 c. Podlaha 7 a plošiny je v tvare rovnobežníka - obdĺžnika zo stranovou prístavbou 7 d. Pracovní plošina 7 je ďalej zaopatrená navádzacirn zariadením 8 (na zdvíhanie a navádzanie vodičov a lán trolejového vedenia). Na homom otočnom ramene 6 f teleskopíckého ramena 6 a je upevnená stranová...

Zvitok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5037

Dátum: 06.11.2008

Autor: Berčík Miroslav

MPK: C10L 11/00

Značky: zvitok

Text:

...tak, že snop týchto rastlín je stočený do tvaru valca prostredníctvom skrucovacieho zariadenia, kde steblá tvoria skrutkovicu a následne sú impregnované vrstvou parañnu v parañnovom kúpeli, pričom parafín je aj spojivom stebiel rastlín navzájom. Ako steblá rastlín môžu byť použité steblá alebo stonky tráv známych ako seno a tiež steblá obilnín známych ako slama, prípadne steblá ako aj Celé rastliny a byliny iných druhov či už rastlín...

Odpruženie nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5036

Dátum: 06.11.2008

Autor: Rafaj Robert

MPK: B60G 11/00

Značky: odpruženie, nápravy, vozidla

Text:

...slúžiaci na presmerovanie pružiacich síl z vertikálneho na horizontálny smer, je umiestnený medzi spoduýrn ramenom 7 a pružiacou jednotkou 6, ktoré vzájomne prepája, pričom je otočne upevnený v úchyte 21 karosérie 2. Presmerovací čap 3 je znázornený na obr. 4 a a 4 b. Tvorí ho telo 31 vo vyhotovení dvoch trojuholníkových dielcov, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom vrchného čapu 32, spodného čapu 33 a úchytného čapu 34 uchytených vo...

Trvanlivý cestovinový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5035

Dátum: 06.11.2008

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A21D 13/00

Značky: trvanlivý, výrobok, cestovinový

Text:

...na niťovky, mušlíčky, písmenká, špagety, kolienka, rezance,špirály, vretená, šalátové makaróny, trubičky, fliačiky, kuskus, cestovinová ryža, ako i vo forme cestovinových výrobkov, napr. typu Tarhoňa, Corallí, Canelloní, Penne rigate, Tagliatclle, Bunte farfalle, Sedanini,Orecchiette, Capelli ďangelo, Penne lisce, Fusilli, Pastina, Malloreddus, Maltagliatí, Eliche, Rigatoni, Rotelle rigate, Fettucccine, Pappardelle, Ravioli, Spaccatelle,...

Lopatkový pohon do prietoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5034

Dátum: 06.11.2008

Autor: Kentoš Pavol

MPK: F03B 7/00

Značky: pohon, lopatkový, prietoku

Text:

...v sklopenom stave uchytených pomocou dvoch čapov na nosnom ramene.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu...

Ručný páskovač s bezsponkovým spojením viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5033

Dátum: 06.11.2008

Autor: Feifer Pavel

MPK: B65B 13/18

Značky: páskovač, bezsponkovým, spojením, pásky, ručný, viazacej

Text:

...nárokmi na presnosť, čím sa zvyšuje prácnosť a nákladnosť výroby.Typickým predstaviteľom vyššie uvedených riešení je napr. patent (autorské osvedčenie) č. 261638 a ďalej ručné páskovače firiem Illinois Tool Works Inc. Alebo Orgapack GmbH.Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery rieši konštrukčné usporiadanie uzatváracieho mechanizmu ručného páskovača podľa tohto technického riešenia, kedy pohyb prenášaný výstredníkovým čapom z...

Geofyzikálna metóda geokozmickej sondáže zemského povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5032

Dátum: 06.11.2008

Autori: Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny

MPK: G01V 9/00, G01V 1/28, G01V 3/00...

Značky: metoda, povrchu, geofyzikálna, sondáže, zemského, geokozmickej

Text:

...aparatúry. Družicová fotografia zemského povrchu územia geofyzikálneho prieskumu sa podrobí spektrálnej wavelet analýze v dvojrozmemom priestore.Veľmi dôležitým znakom wavelet analýzu sa pritom j avia práve špeciálne komplexné ñinkcie.Ďalším dôležitým znakom technického riešenia metódy geokozmickej sondáže zemského povrchu je to,že pre vývoj takých waveletov sa používajú základne prototypy skúmanej nerastnej suroviny. Na scanerovom...

Viacúčelová nasávacia vložka uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5031

Dátum: 06.11.2008

Autori: Filsák Vojtěch, Filsáková Eva

MPK: B65D 41/04

Značky: vložka, nasávacia, viacúčelová, uzávěru

Text:

...výstupok na uchytenie uzáveru. Výhoda viacúčelovej nasávacej vložky uzáveru podľa technického riešenia spočíva v tom, že umožňuje presné dávkovanie kvapalín pomocou injekčnej striekačky a rôznych druhov pipiet. Výhoda technologického riešenia taktiež spočíva v tom, že vonkajší tvar uzáveru zostáva nezmenený, čo umožňuje výrobcovi zachovať súčasnú technológiu na balenie svojich produktov. Ďalšou technologickou výhodou je poistný prstenec,...

Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou náplňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5030

Dátum: 06.11.2008

Autor: Beniač Marián

MPK: A21D 13/00

Značky: tekutou, náplňou, naplnené, pečivo, pastovitou

Text:

...obsahovať majonézu a/alebo rôzne druhy pikantného šalátu s majonézou alebo bez.Podľa ďalšieho uskutočnenia náplň môže obsahuje sterilizovanú zeleninu, mleté mäso a tekutú zložku.Výrobok podľa tohto technického riešenia možno podávať ako teplé jedlo alebo studené jedlo v závislosti od použitej náplne. Výrobok má byť skladovaný v chladničke, chladiacich boxoch alebo chladiacich vitrínach. Je vhodný aj ako balíček na cestovanie.Výhodou výrobku...

Zariadenie na čistenie výfukových plynov z dieselových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5029

Dátum: 06.11.2008

Autor: Novák Pavel

MPK: F01N 3/00, B03C 3/00

Značky: výfukových, dieselových, motorov, plynov, zariadenie, čistenie

Text:

...schopnosť tieto mikročastice do veľkej miery odstrániť a ich uskladniť. Jedná sa o zariadenie zo známou technológiou pri ktorej veľkoplošné unipolárne elektródy o vysokom napätí v prvej fáze nabíjajú častice obsažne v prechádzajúcich výfukových plynoch s pozitívnym nábojom a V druhej fáze sa častice vybíjajú a zhromažďujú na zápomej elektróde. Elektrostatické filtre vykazujú skoro úplné odstránenie častíc z plynov v celom spektre ich...

Asistent predbiehania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5028

Dátum: 06.11.2008

Autor: Rusňák Ondrej

MPK: B60R 1/00

Značky: asistent, predbiehania

Text:

...predbiehať Vozidlá 6 a 7, tak je nútený s vozidlom 8 čiastočne prejsť do jazdného pruhu v protismere 9 - čím ohrozuje ostatných účastníkov 10, 11 premávky idúcich v protismere ako naznačuje schéma obrázku č. 5.Pri jazde s Asistentom predbiehania obrázok č. 6, môžu všetky vozidla 6, 7 a 8 sledovať svoju dráhu jazdy plynule bez zbytočného vybočovania a vyhodnocovať situáciu, ktorá sa vďaka Asistentovi predbiehania zobrazuje na zobrazovacom...

Zariadenie na kontrolu prevádzkových teplomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5027

Dátum: 06.11.2008

Autor: Migra Karol

MPK: G01K 15/00

Značky: teplomerov, prevádzkových, kontrolu, zariadenie

Text:

...do značnej miery odstraňuje zariadenie, ktoré je jednoduché, na Výrobu nenáročné a pre kontrolu prevádzkových meradiel úplne postačujúce.Teleso skúšobného stavu tvorí valcová nádoba so vstupom pre zdroj horúceho vzduchu prípojkami pre rôzne druhy meracích teplomerov a čidiel. Teleso je tepelne izolované a odvetrané. Pre ľahkú manipuláciu je na ňom namontovaná drevená rukoväť.Zariadenie obr. č. l pozostáva z valcového telesa s...

Tandemový stabilizátor mínometných striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5026

Dátum: 06.11.2008

Autori: Pozdech Igor, Rumanovský Ján, Hodruský Miroslav

MPK: F42B 10/00

Značky: mínometných, tandemový, stabilizátor, striel

Text:

...je V prednej časti uložený tesniaci krúžok 4 v drážke 14. V strednej časti telesa 1 sú v držiakoch 8, otočne uložené vyklápateľné krídla 5 s nábežnýrni plochami 6, zasahujúce V sklopenom stave zubmi 7 cez výrezy 24 do vybrania 10 piesta 9, uloženého v centrálnej dutine 12. Do prednej časti centrálnej dutiny 12 zasahuje západka 11 a centrálna dutina 12 je prepojená s vonkajším povrchom telesa 1 pomocou prietokových dier 13. Na zadnú valcovú...

Detské dopravné ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5025

Dátum: 06.11.2008

Autori: Čitáry Ivan, Horváth Ján

MPK: A63C 19/00, E01F 9/00, E01C 13/00...

Značky: ihrisko, dopravné, dětské

Text:

...sú zvislé dopravné značky uložené odnímateľné a premiestniteľné.Viacúčelová plocha je plocha o rozlohe od 2 000 m 2 do 3 000 m 2. Vozovka má dĺžku od 400 m do l 000 m a jej vyznačený jazdný pruh má minimálnu šírku 1,2 m.Ľahko odstrániteľné značkovacie médium tvorí biela zmývateľná farba. Zvislá dopravná značka signalizačného zariadenia minimálne jednej križovatky je vyhotovená na mechanické i automatické ovládanie so signálmi pre chodcov a...

Injektážna malta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5024

Dátum: 06.11.2008

Autor: Hečko František

MPK: C04B 28/00

Značky: malta, injektážna

Text:

...že je požadované rýchle tuhnutie injektážnej malty, t. j. je predpísané dosiahnutie konkrétnej pewiosti za 2 h, 8 h, 24 h alebo za 2 až 7 dni, používajú sa prísady urýchľujúce hydratáciu cementu. Najčastejšie sú to urýchľovače na báze kremičitanov alebo hlinitanov alkalických kovov a urýchľovače na báze CaClg. V prípade, že je nutné dokonale vyplniť zložitý tvar injektážneho priestoru, k malte sa pridáva expanzná prisada, napr. hliníkový...

Kvapalný koncentrát zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5023

Dátum: 06.11.2008

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: zinku, kvapalný, koncentrát

Text:

...tiež ako tzv. lapač voľného formaldehydu pri výrobe drevotrieskových dosiek.Ako už bolo skôr spomínané, hydrolyzát kolagénových materiálov má výrazne charakter amfoterného elektrolytu, tzv. amfolytu., čo súvisí s vysokým obsahom aminokyselín. Tieto sú schopné vo vodných roztokoch vytvárať vnútome ionizované - oboj aké ióny (amñóny, zwitterióny), ktoré sa vzhľadom na silnú kyselinu chovajú ako zásady, ale vzhľadom na silnú zásadu ako kyseliny....

Spôsob získania vysokoúčinného ľudského albumínu na použitie v detoxifikačnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19932

Dátum: 06.11.2008

Autori: Costa Rierola Montserrat, Jorquera Nieto Juan Ignacio, Ristol Debart Pere

MPK: C07K 14/765, A61K 38/38

Značky: terapii, ľudského, albuminu, detoxifikačnej, spôsob, získania, použitie, vysokoúčinného

Text:

...karboxylových kyselín, ako je citrát (španielsky patent 2107 390). Táto ultraíiltrácia tiežumožňuje, aby sa albumínový roztok upravil na požadovanú koncentráciu.0012 Navyše, existuje tiež možnosť vykonať tepelné ošetrenie roztoku (prednostne tepelný šok medzi 56 °C a 63 °C), aby sa denaturovala a insolubilizovala akákoľvek tennolabilná zlúčenina, ktorá zostala V albumínovom roztoku a ktorá by mohla destabilizovať konečný produkt. Toto...

Brzdové alebo pohybovacie hnacie zariadenia so samočinným posilňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19146

Dátum: 06.11.2008

Autori: Putz Michael, Gruber Manfred

MPK: F16D 65/14

Značky: samočinným, brzdové, pohybovacie, zariadenia, posilňovaním, hnacie

Text:

...zariadeníPri brzde podľa vynálezu sa už neobjavuje problém so zablokovanim brzdy,pretože v prípade príliš vysokého (samočinného) posilňovania brzdenia regulpvaním, ktoré principiálne nevyžaduje silu, môže byť posilňovanie v zásade opät bezproblémovo a bez vynaloženia sily znížené.0012 Použitie mechanického samočinného posilňovania podľa tohto vynálezu je možné dosiahnuť vždy vtedy, ked je brzdové obloženie podopreté v inom ako vpravom...