Zverejnene patenty 31.10.2008

Nástroj na trecie zváranie premiešaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18613

Dátum: 31.10.2008

Autori: Pitonak Reinhard, Weinberger Thomas, Weissenbacher Ronald, Kolbeck Christian

MPK: B23K 20/12

Značky: nástroj, premiešaním, zváranie, trecie

Text:

...pri teplotách väčších než l 000 °C môže prispievať difúziou do povlaku k jeho zničeniu, čo je podporené vyššími obsahmi kobaltu. Minimálny obsah kobaltu je potrebný pre žiadanú odolnosť, húževnatosť, pričom sa v súvislostis tým odporúča vylúčenie ďalších karbidov (nehľadiac na nečistoty podmienené výrobou) akokarbid titánu a/alebo karbid tantalu a/alebo karbid nióbu, ako aj zmiešané karbidy, pretože tiemôžu pôsobiť ako skrehčujúce.0012 Zvlášť...

Cenný a/alebo bezpečnostný dokument s jemným čiarovým vzorom, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16055

Dátum: 31.10.2008

Autori: Muth Oliver, Hagemann Michael, Paeschke Manfred

MPK: B41M 3/14, B41M 5/00, B42D 15/10...

Značky: jemným, bezpečnostný, dokument, vzorom, spôsob, výroby, cenný, čiarovým

Text:

...vzor z jemných čiar, ktoré sa s atramentovým vzoromvyrovnajú, keď je film V registri usporiadaný s kartou.0007 Z JP 2006 123207 A sú známe tlačoviny, pri ktorých je vzor, ktorý používa čiary, nanášaný na základný materiál a tento vzor obsahuje písmená alebo znaky, ktoré sú pomocou týchto čiar0008 Z JP 2000 118121 A je známy spôsob na vytvorenie strojne čitateľného vytlačeného prvku. Alternujúco sa na jednej čiare usporiadajú striedavo...

Vylepšenie v a súvisiace s logaritmickými detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11571

Dátum: 31.10.2008

Autor: Brown Forrest James

MPK: H03D 5/00, H03D 1/18

Značky: detektormi, súvisiace, logaritmickými, vylepšenie

Text:

...odozvu je možné dosiahnuť kaskádou z viacerých ziskových blokov (zosilňovače 1, 2,n) v sérii. Výstup každého zosilňovacieho stupňa napája ďalší stupeň a ďalej výstup každého zo zosilňovačov prechádza príslušnou diódou (D 1, D 2,Dn) kde sú tak jednotlivé takto generované signály sčítané do súčtového zosilňovača 10, pričom celkový výstup tohoto sčitacieho zosilňovača 10 dáva požadovanúObvod zobrazený na obr. 1 je skôr zjednodušená verzia toho,...

Neiónovo hydrofilizované disperzie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10315

Dátum: 31.10.2008

Autori: Rische Thorsten, Casselmann Holger, Feller Thomas, Grablowitz Hans Georg, Naujoks Karin, Meixner Jürgen

MPK: C08G 18/28, C08G 18/08

Značky: spojív, disperzie, neiónovo, hydrofilizované

Text:

...75 °C, a teda by mali dostatočnú stabilitu priÚloha sa Vyriešila V súlade s nárokmi. Pritom sa nárokujú polyuretánmočovinové disperzie, ktoré majú V kostre polyméru monofunkčné zložky obsahujúce PEG s určitou molekulovouhmotnosťou a V určitom hmotnostnom pomere terminálne na polyuretánovom reťazci.Predmetom predkladaného vynálezu sú Vodné polyuretánmočovinové disperzie obsahujúce na sledujúce štruktúrne zložky3 A) 10 až 40 hmotn., výhodne 15...

Test liekovej rezistencie HCV založený na takmer kompletnom genóme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9633

Dátum: 31.10.2008

Autori: Dumont Jean-maurice, Snoeck Joke, Vuagniaux Grégoire, Vandamme Anne-mieke, Van Dooren Sonia

MPK: C12Q 1/70

Značky: kompletnom, rezistencie, liekovej, genóme, založený

Text:

...citlivosti liečby proti HCV. (Gretch et al. (1997)Hepatology 26, 43 s-47 s Podzorski (2002) Arch Pathol Lab Med 126, 285290). Tieto testy zahrňujú sérologické testy a kvalitatívne alebo kvantitatívne molekulárne testy. Príklady testov na báze PCR pre stanovenie HCV vírusovej záťaže sú Cobas AmpIicor® (Roche) a diagnostický systém m 2000 Real-Time PCR Diagnostics System® (Abott). Ďalšie testy na báze PCR, ktoré zahrňujú napr. test...

Zariadenie na kalibráciu v polohe neutrálu riadiacej páky prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8083

Dátum: 31.10.2008

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 59/04

Značky: kalibráciu, převodovky, neutrálu, polohe, zariadenie, riadiacej, automobilů, páky

Text:

...alebo chodník.0010 Vychádzajúc zo súčasnej techniky rieši vynález problém kalibrácie V polohe neutrálu radiacej páky prevodovky s vnútorným radenim tejto prevodovky pomocou inej koncepcie0011 Podľa vynálezu má kalibračné zariadenie prípravok,ktorý môže byť priamo namontovaný na vratnú pružinu, aby0012 Ak uvážime tvar vratnej pružiny, prípravok je nasunutý na dve vetvy pružiny namontované na otočný čap, pričom uvedenévetvy sa opierajú o palec...