Zverejnene patenty 17.10.2008

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13867

Dátum: 17.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Taylor Matthew Paul Athol, Atungsiri Samuel Asanbeng

MPK: H04L 27/00, H03M 13/27, H04L 1/00...

Značky: prístroj, spracovanie, spôsob

Text:

...do výstupného toku symbolov. Dátový procesor obsahuje de-prekladač (de-interleaver), ktorý načíta vopred určený počet dátových symbolov do pamätena de-preloženie dátových symbolov prijímaných zo signálov sub-nosičov OFDM. Deprekladač číta dátové symboly zpamäte prekladača do výstupného toku symbolov na vykonanie de-prekladania, pričom čítanie prebieha vínom poradí, ako načítanie, pričom poradie je stanovované zo súboru adries, stým...

Ochrana proti elektrickému oblúku, ktorá využíva netkanú štruktúru s viacerými ohňovzdornými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13744

Dátum: 17.10.2008

Autori: Hattum Jos Van, Smith Stuart, Sorensen Bettina Balslev, Lang André, Jolly Marc

MPK: A41D 31/00, B32B 5/26, B32B 27/12...

Značky: elektrickému, proti, viacerými, štruktúru, ochrana, ktorá, oblúku, vrstvami, netkanú, ohňovzdornými, využíva

Text:

...označovaný ako materiál triedy 1 pri použití0008 Pre ochranu človeka proti elektrickému oblúku sú v súčasnej dobe k dispozícii odolné, opakovateľne použiteľné PPE oblečenia zvyčajne vyrobené 2 tradičných textílií, ako sú napríklad tkané a pletené materiály. Existuje viacero rôznych druhov plne odolných tkanín a pletených materiálov dostupných na trhu, pričom tieto materiály spadajú do dvoch kategórií.l. Tkaniny vyrobené za použitia vlákien...

Navštívenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286472

Dátum: 17.10.2008

Autor: Fischer Gerhard

MPK: G11B 7/00, G06K 19/04, G11B 17/04...

Značky: navštívenka

Zhrnutie / Anotácia:

Navštívenka (1) z plastového materiálu má hornú stranu (12') potlačenú priamo vizuálne čitateľnými informáciami, pričom spodná strana (12) navštívenky (1) je vybavená elektronicky spracovanými dátami, ktoré sú opticky alebo akusticky reprodukovateľné pomocou CD prehrávača (2) s prehrávacou priehradkou s vystreďovacím vybraním (23) na kompaktné minidisky. Navštívenka (1) je vybavená prostriedkami prebiehajúcimi od spodnej strany (12) dole na jej...

Zariadenie a spôsob zmenšovania prehybu zaťaženého stavebného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 286468

Dátum: 17.10.2008

Autori: Freiman Michael, Willnow Klaus

MPK: E04G 23/02, E04C 3/04, E04H 5/00...

Značky: zmenšovania, dielca, spôsob, zaťaženého, zariadenie, přehybů, stavebného

Zhrnutie / Anotácia:

Na zmenšovanie prehybu (w) stavebného dielca (1) vystaveného pôsobeniu zaťažujúcej sily (9), predovšetkým pozdĺžneho rebra v kondenzačnej veži jadrovej elektrárne, pričom prehyb (w) nastáva naprieč k pozdĺžnej osi (7) tohto stavebného dielca, s dištančníkom (21) sa zvolí také riešenie, že dištančník (21) dosadá v dosadacom mieste (26) na čelnú plochu (23) stavebného dielca (1), pričom toto dosadacie miesto (26) leží na čelnej ploche (23)...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Schimske Gerhard, Stauss Gerold

MPK: G01K 1/02, F24D 19/10, G01D 4/00...

Značky: nákladov, merača, rozdelovača, elektronického, hlavne, vykurovanie, prevádzkovania, spôsob, spotřeby

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Formulácie pre meningokokálnu vakcínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12327

Dátum: 17.10.2008

Autori: Contorni Mario, O'hagan Derek, Singh Manmohan, Ugozzoli Mildred, Kazzaz Jina

MPK: A61K 39/095

Značky: vakcínu, formulácie, meningokokálnu

Text:

...prijímaný iný prístup, pri použití dvojitej formulácie (i) adjuvans emulzie olej vo vode a (ii) Men-B imunogénnej zložky v lyofilizovanej forme. Lyofilizované Men-B antigény môžu byt rekonštituované do kvapalného adjuvans pre použitie pre podanie pacientovi. Táto formulácia vykazuje výborné výsledkyVynálezcovia dalej zistili, že lyofilizovaná zložka môže zdržać účinné pôsobenie, pokiaľ obsahuje jeden alebo viacej konjugovaných sacharidov z...

Prístroj a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12013

Dátum: 17.10.2008

Autori: Asanbeng Atungsiri Samuel, Taylor Matthew Paul Athol, Wilson John Nicholas

MPK: H04L 27/26, H03M 13/27, H04L 1/00...

Značky: prístroj, spôsob, spracovanie

Text:

...znak mapovaný.Generátor adries obsahuje posuvný register s lineámou spätnou väzbou, ktorý zahŕňa vopred určený počet stupňov registra a je prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencie podľa stupňa polynómu generátora, a perrnutačný obvod a riadiacu jednotku. Permutačný obvod je prevádzkovateľný na prijímanie obsahu stupňov posuvného registra a na permutovanie bitov prítomných v stupňoch registra podľa rádu perrnutácie s...

Zariadenie a spôsob na spracovanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11940

Dátum: 17.10.2008

Autori: Wilson John Nicholas, Taylor Matthew Paul Athol, Asanbeng Atungsiri Samuel

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00, H03M 13/27...

Značky: spracovanie, spôsob, zariadenie

Text:

...znakov na mapovanie do OFDM čiastkových nosných signálov, a na čítanie (read-out) z pamäte dátových znakov pre OFDMčiastkové nosné na uskutočňovanie mapovania. Čítanie prebieha v inom poradí ako načítanie,pričom poradie je určované zo súboru adries, s tým výsledkom, že dátové znaky sú prekladané do čiastkových nosných signálov. Sada adries je určovaná adresovým generátorom, pričom adresa je generovaná pre každý zo vstupných znakov na...

Syntetické analógy peptidov nervovej regenerácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15238

Dátum: 17.10.2008

Autori: Sieg Frank, Brimble Margaret Anne, Harris Paul William Richard

MPK: C07K 14/48, C07K 7/08

Značky: regenerácie, peptidov, syntetické, nervovej, analogy

Text:

...glycínového zvyšku a/alebo (4) cyklizácia.0011 Chou a Fasmanove pravdepodobnosti predpovede B-otočenia opisujú, že B-otočenia v SEQ ID NO 1 možno nàjst vdoménach APGR (SEQ lD N 022) aRAGG (SEQ ID NO 3), ako je vyznačené tučne ďalejSEQ lD NO 1. NH 2.G 1 RRAAPGRAGG-NH 2 seo ID NO 10012 B-otočenia možno stabilizovať zavedením priestorových obmedzení ako sú alkylované aminokyseliny. Medzi lahko dostupné aminokyseliny, ktoré možno použiť,...

(R)-4-(heteroaryl)fenyletylové deriváty a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9388

Dátum: 17.10.2008

Autori: Aramini Andrea, Moriconi Alessio

MPK: A61K 31/422, A61K 31/427, A61P 37/00...

Značky: farmaceutické, r)-4-(heteroaryl)fenyletylové, kompozície, deriváty, obsahom

Text:

...artritídy. Okrem toho sú užitočné aj na liečenie psoriázy, bulózneho pemfigoidu, ulceratívnej kolitidy, syndrómu akútnej respiračnej tiesne,idiopatickej fibrózy, glomerulonefritídy a na prevenciu a liečenie poškodenia, spôsobeného ischémiou alebo reperfúziou.0012 Tento vynález sa týka zlúčenin vzorca (l)a ich farmaceutický prijateľných soli,kde X znamená heteroatóm vybraný z- S, O a N Y znamená H alebo zvyšok vybraný zo skupiny,...

Imunoterapeutické režimy v závislosti na stavoch Apoe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20148

Dátum: 17.10.2008

Autori: Jacobsen Jack Steven, Black Ronald, Tchistiakova Lioudmila, Grundman Michael, Widom Angela, Ekman Lars, Gill Davinder, Lieberburg Ivan, Gregg Keith, Callaway James

MPK: C07K 16/28, A61K 39/00, C07K 16/18...

Značky: imunoterapeutické, režimy, závislosti, stavoch

Text:

...jeden aminokyselinový zvyšok V konštantnej časti nahradený iným zvyškom, upravujúc efektorovú funkciu protilátky V porovnaní s nemodifikovanou protilátkou.0004 Apolipoproteín E (ApoE) kóduje cholesterol spracujúci proteín. Gen, ktorý mapuje do 19 q 13.2, má tri alelické varianty ApoE 4, ApoE 3 a ApoE 2. Frekvencia apoE 4 verzie génu V celkovej populácii sa líši, ale je vždy menšia než 30 a často 8-15. ApoE 3 je najbežnejšia forma a ApoE 2...

Prevodový stupeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14482

Dátum: 17.10.2008

Autori: Bossmanns Bernd, Kalmus Karsten, Schüler Rolf

MPK: F16H 1/32, B60N 2/02, B60N 2/225...

Značky: převodový, stupeň

Text:

...a z klinovej štrbiny von, pričom tento pohybTým, že poloha excentricity vzhľadom na skriňu pri tomto prevodovom stupni, rozhodujúcom pre vznik hluku, je priestorovo nepohyblivá, čo je výhodne dosiahnuté fixným, to znamená,priestorovo nepohyblivým uložením pohonu a výstupu v spoločnej skrini, sú body pôsobenia sily v priestore nepohyblivé. S touto extrémne presnou definíciou absolútnej hodnoty a smeru excentricity je miera excentricity v...

Spôsob výroby výrobku na čistenie a/alebo ošetrovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14335

Dátum: 17.10.2008

Autori: Clermont Anne-gaëlle, Bret Bruno, Florence Jocelyne

MPK: A61K 8/25, A61K 8/26, A61K 8/02...

Značky: ošetrovanie, čistenie, spôsob, výroby, výrobků

Text:

...tampóny, všeobecne spôsobuje postupnú difúziu prostriedku v čase a od hornej časti do spodnej časti vrstiev prostriedok preto už nie je distribuovaný homogénne vjednotlivých vrstvách počas relativne dlhého skladovania.0018 V druhom prípade je nutné použiť zvlášť zložitú a nákladnú technológiu pre zabezpečenie dobrého napustenia každého z nosičov, čím sa podstatne znížia výťažky výroby v porovnaní s tými, ktoré sa dosahujú počas...