Zverejnene patenty 29.09.2008

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13946

Dátum: 29.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: prístroj, vysielanie, prijímanie, vysielania, signálu, spôsob, prijímania

Text:

...v ktorom sa jediná služba vysiela do iba jedného vysokofrekvenčného či rádiofrekvenčného (RF) pásma, prístroj na vysielanie signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez aspoň jedno RF pásmo (prípadne niekolko RF pásiem),takže môže získať výhodu štatistického multiplexovania, umožňujúceho vysielanie oveľa viac služieb. Prístroj na vysielanie/príjem signálu vysiela/prijíma jedinú službu cez niekolko RF kanálov,takže môže získať...

Spojkový mechanizmus, predovšetkým pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13926

Dátum: 29.09.2008

Autori: Bouchez Olivier, Brailly Julien

MPK: F16D 13/58

Značky: mechanizmus, spojkový, vozidlo, predovšetkým, motorové

Text:

...ktorý umožňuje obmedziť odpojovacie dráhy bez negatívneho vplyvu na spoľahlivosť mechanizmu a bez zníženia jeho životnosti alebo životnosti ovládania.0011 Jeho predmetom je takisto mechanizmus vyššie menovaného typu,ktorý je jednoduchší a lacnejší, ako mechanizmus v súčasnom stave techniky.0012 Za týmto účelom navrhuje spojkový mechanizmus tlačeného typu,predovšetkým pre motorové vozidlo, ktorý obsahuje kruhovú membránu, ktorej...

Aparát a spôsob pre tekutinou chladený kryt pre zlepšené uskutočňovanie prerážania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18399

Dátum: 29.09.2008

Autori: Lindsay Jon, Liebold Stephen

MPK: H05H 1/34

Značky: tekutinou, uskutočňovanie, spôsob, zlepšené, chladený, aparát, prerážania

Text:

...(napr. vodou) môže byt prínos pre bezpečnosť. Bez chladenia tekutinou môžu spotrebné komponenty počas používania dosiahnut extrémne vysoké teploty, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Bezstratový chladiaci systém umožňuje používanie suchej plazmy a suchého rezacieho stola. Suché stoly môžu byt výhodné vďaka menšiemu neporiadku a eliminácii potreby likvidovať použitú/kontaminovanúvodu, ktora môže byt považovaná za nebezpečný...

Potláčanie nádoru použitím ľudského placentárneho perfuzátu a ľudských, od placenty odvodených medzistupňových prirodzených zábíjačských buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18243

Dátum: 29.09.2008

Autori: Zeitlin Andrew, Zhang Xiaokui, Padliya Neerav Dilip, Hariri Robert, Pal Ajai, Heidaran Mohammad, Voskinarian-berse Vanessa, Kang Lin

MPK: A61P 35/00, A61K 35/50

Značky: medzistupňových, ľudských, buniek, perfuzátu, nádorů, placenty, použitím, potláčanie, prirodzených, odvodených, ľudského, placentárneho, zábíjačských

Text:

...napr. celkových jadrových buniek z placentárneho perfuzátu, kombinácií placentárnych perfuzátových buniek a buniek pupočníkovej krvi a/alebo prirodzených zabíjačských buniek z placenty, napr. prirodzených zabíjačských buniek z placentárneho perfuzátu alebo prirodzených zabíjačských buniek získaných štiepením placentárneho tkaniva na potlačenie proliferácie nádorových buniek, pričom ľudské placentárne perfuzátové bunky zahrnujú CD 56, CD 16...

Ľudská protilátka viažuca mezotelín a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17904

Dátum: 29.09.2008

Autori: Rao-naik Chetana, Yang Lan, Terrett Jonathan, Chen Bingliang, Toy Kristopher, Pogue Sarah

MPK: A61K 39/395, A61K 39/00, A61K 47/48...

Značky: protilátka, ľudská, mezotelín, viažuca, použitie

Text:

...ako antigén rakoviny vaječníka. Ďalej, väzba CA 125 na membránovo viazaný mezotelín sprostredkováva heterotypickú bunkovú adhéziu a CA 125 a mezotelín sú koexprimované v pokročilom štádiu adenokarcinómu(Rump, A. et al. (2004) J. Biol. Chem. 2799190-9198). Expresia mezotelínu vo výstelke peritonea koreluje s preferenčným miestom tvorby metastáz rakoviny vaječníka a predpokladá sa, že väzba mezotelín-CA 125 uľahčuje peritoneálne metastázovanie...

Prístroj a spôsob na prijímanie OFDM signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12379

Dátum: 29.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: signálu, spôsob, prístroj, prijímanie

Text:

...takže môže získať výhodu štatistického multiplexovania, umožňujúceho vysielanie ovela viac služieb. Prístroj na vysielanie/príjem signálu vysiela/prijima jedinú službu cez niekolko RF kanálov,takže môže získať výhodu frekvenčnej diverzity (kmitočlového výberu).0055 Prvá až tretia služba (služby 1 - 3) sa vysielajú do štyroch RF pásiem (RF 1 - RF 4). Avšak tento počet RF pásiem a tento počet služieb sa tu uvádza iba na ilustratívne ciele, takže...

Upevňovacie zariadenie pre nízko-profilovú poistku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16429

Dátum: 29.09.2008

Autori: Min Park Cheol, Sub Lee Chul

MPK: H01H 85/041, H01H 85/02, H01H 85/20...

Značky: poistku, vozidla, upevňovacie, zariadenie, nízko-profilovú

Text:

...nízko~profilovej poistky, ale aj účinné spojenie medzi nízko-profilovou poistkou a spínacou skrinkou,pričom je zachované spojenie zástrčky a objímky.0009 Ďalším výhodným predmetom uvádzaného Vynálezu jeposkytnúť upevňovacie zariadenie pre nízko-profilovú poistkuvozidla, ktoré môže chrániť nízko-profilovú poistku pred bočným vychýlením počas pohybu jej zástrčky nahor a nadol.0010 Ďalším výhodným predmetom uvádzaného vynálezu je poskytnúť...

Zariadenie na vysielanie signálu a spôsob na vysielanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11346

Dátum: 29.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: vysielanie, spôsob, zariadenie, signálu

Text:

...segmentovania (TFS schéma). V porovnaní s prípadom, v ktorom sa jediná služba vysiela do iba jedného vysokofrekvenčného či rádiofrekvenčného (RF) pásma, zariadenie na vysielanie signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez aspoň jedno RF pásmo (pripadne niekoľko RF pásiem), takže môže ziskat výhodu štatistického multiplexovania, umožňujúceho vysielanie oveľa viac služieb. Zariadenie na vysielanie/príjem signálu vysiela/prijima...

Spôsob určovania množstva výstužných vlákien pre betón alebo rozloženia výstužných vlákien v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9341

Dátum: 29.09.2008

Autor: Vitt Gerhard

MPK: C04B 28/02, E04C 5/01, B28C 5/40...

Značky: betón, vlákien, určovania, výstužných, betóne, spôsob, rozloženia, množstva

Text:

...a/alebo po vytvrdeni. Vynález sikladie za úlohu vyhnút sa vyššie uvedeným nevýhodám.0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť informácie vláknami vystuženémubetónu a vláknami vystuženým betónovým štruktúram.0010 Cieľom vynálezu je taktiež poskytnúť jednoduchý spôsob pre dávkovanie betónových výstužných vlákien do betónu.0011 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob určenia obsahu a kvality výstužných vlákien do betónu, ako napríklad množstvo...

Použitie imidazolotiadiazolov ako inhibítorov proteínových kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20080

Dátum: 29.09.2008

Autori: Pevarello Paolo, García Collazo Ana María, García García Ana Belén

MPK: A61K 31/41, A61P 17/06, A61K 35/00...

Značky: použitie, inhibítorov, imidazolotiadiazolov, kináz, proteinových

Text:

...- 55EP 2193133 alebo fosforylácie heterochromatín proteínu 1, molekuly zahrnutej v štruktúre chromatínu a transkripčnej regulácie Koike, N. a kol, FEBS Lett. 2000, 467, 17-21 0010 Myši bez všetkých troch PIM génov preukázali zhoršenú odpoveď na krvotvorné rastové faktory a preukázali, že PlM proteíny sú nevyhnutné pre úspešnú proliferáciu periférnych T Iymfocytov. Preukázalo sa najmä to, že funkcia PlM pre úspešnú indukciu bunkového cyklu T...