Zverejnene patenty 01.09.2008

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie OFDM signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12510

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 5/00...

Značky: prístroj, signálu, vysielanie, prijímanie, spôsob

Text:

...na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0045 V nasledovnom opíse pojem služba znamená bud obsah vysielania, ktorý možno vysielat prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu, alebo poskytnutie obsahu.0046 Pred opisom uskutočnenl prístroja na vysielanie/prijímanie signálu podľa predk|adaného vynálezu sa opiše signálový rámec, vysielaný/prijimaný prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu. 0047 Obrázok 1...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie OFDM signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12428

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04L 1/00...

Značky: signálu, prístroj, vysielanie, spôsob, prijímanie

Text:

...1 sú prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (P 2) umiestnené v začiatočnej časti signálového rámca. Pásmo RF 1 obsahuje tri úseky (sloty) súvisiace so službou 1. dva sloty súvisiace so službou 2 a jeden slot súvisiaci so službou 3. Sloty súvisiace s ostatnými službami možno taktiež umiestniť v ostatných slotoch (sloty 4 až 17), umiestnenými za jediným slotom súvisiacim so službou 3.0050 Pásmo RF 2 obsahuje prvý pilotný signál (P 1),...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12366

Dátum: 01.09.2008

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00

Značky: signálu, prijímanie, spôsob, prijímania, zariadenie, vysielanie, vysielania

Text:

...so službou 3.0045 Pásmo RF 2 obsahuje prvý riadiaci signál (P 1). druhý riadiaci signál (P 2) a dalšie segmenty 13 až 17. Okrem toho pásmo RF 2 obsahuje tri segmenty súvisiace so službou 1, dva segmenty súvisiace so službou 2 ajediný segment súvisiaci so službou 3.0046 Služby 1 až 3 sa multiplexujú a potom sa vysielajú do pásiem RF 3 a RF 4 podľa schémy časovo-frekvenčného segmentovania (TFS). Modulačná schéma na prenos signálu sa môže...

Zariadenie a spôsob na vysielanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12169

Dátum: 01.09.2008

Autori: Ko Woo Suk, Hong Ho Taek, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: zariadenie, spôsob, vysielacieho, vysielanie, signálu

Text:

...získať zisk štatistického multiplexovania. ktorý dokáže vysielať ovela viac služieb. Zariadenie na vysielanie/prijímanie signálu vysiela jedinú službu cez viacero RF kanálov tak, že možno získať zisk frekvenčnej diverzity.0047 Prvá až tretia služba (služba 1 až 3) sa vysiela do štyroch RF pásiem (RF 1 až RF 4). Avšak tento počet RF pásiem a tento počet služieb sa uvádza len na ilustračné účely, takže v pripade potreby sa môžu použiť iné...

Zariadenie a spôsob na prijímanie a vysielanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12010

Dátum: 01.09.2008

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/26...

Značky: prijímanie, signálu, vysielanie, zariadenie, spôsob

Text:

...Predtým, ako sa opíšu uskutočnenia zariadenia na vysielanie/prijímanie signálu podľa tohto vynálezu, opiše sa signálový rámec, vyslanýlprijatý zariadením na vysielanie/prijímanie signálu.0046 Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0047 Signálový rámec zobrazený na obrázku 1 zobrazuje priklad signálového rámca na vysielanie vysielacej služby vrátane audio/video (NV) tokov. V tomto pripade je jediná...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11739

Dátum: 01.09.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk, Hong Ho Taek

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00

Značky: prijímanie, signálu, vysielanie, zariadenie, spôsob

Text:

...(RF - radio frequency) pásma, zariadenie na prenos signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez viacero RF pásiem tak, že sa môže získať zisk štatistického multiplexovania, ktorý dokáže vysielať ovela viac služieb. Zariadenie na vysieIanie/prijlmanie signálu vysiela jedinú službu cez viacero RF kanálov tak, že možno zlskať zisk frekvenčnej diverzity.0048 Prvá až tretia služba (služba 1 až 3) sa vysiela do štyroch RF pásiem...

Flexibilná chirurgická sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9476

Dátum: 01.09.2008

Autori: Farley Mark, Auld Jack, Zica Michael

MPK: A61F 9/011

Značky: sonda, chirurgická, flexibilná

Text:

...násadca zasunutá do kanyly s hlavicou, čo umožní maximálne ohýbanie pružnej časti a tým i minimalizáciu ohybového namáhania a zodpovedajúcich trecich síl pri zasúvaní. Takýto veľký polomer ohybu, pružná rúrka s veľkým priemeronx a rovný distálny hrot spôsobujú, že použiteľná časť vlákna je roztiahnutá na relatívne veľkú vzdialenosť z distálneho hrotu sondy a obmedzuje tak prístup sondy. Ďalšounevýhodou tejto známej techniky je pružnosť...