Zverejnene patenty 27.08.2008

Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13559

Dátum: 27.08.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B30B 15/30, B27N 7/00, B27N 3/22...

Značky: podávacie, spôsob, dosku, nalisovania, dřeva, krátkým, povrchového, jednovrstvového, aspoň, zariadenie, materiálů, potahu, báze, taktom

Text:

...sa paket zložený z protiťahu, dosky a aspoň jednej, spravidla dvoch alebo viacerých vrstiev povrchového poťahu zlisoval v jednej pracovnej operácii, vedie k problémom. Zabezpečenie jednotlivých vrstiev proti posúvaniu,ktoré je dôležité najmä na správne umiestnenie dekoru, je veľmi nákladné. (Pri zrýchlení a brzdení paketu mápredovšetkým doska sklon k zosúvaniu na protiťah).0008 Podľa stavu techniky sa paket zaisťuje prostredníctvom...

Prostriedok kahalalid F, súprava, rekonštituovaný a zriedený roztok s obsahom tohto prostriedku a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286421

Dátum: 27.08.2008

Autori: Faircloth Glynn Thomas, Nuyen Bastian, Weitman Steve

MPK: A61K 38/15, A61K 47/12, A61K 47/26...

Značky: rekonštituovaný, roztok, súprava, tohto, použitie, prostriedku, prostriedok, kahalalid, obsahom, zriedený

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prostriedok kahalalidu F, ktorý obsahuje lyofilizovanú zmes kahalalidu F, neiónovú povrchovo aktívnu látku, organickú kyselinu a plnidlo. Je opísaná aj súprava, rekonštituovaný roztok a zriedený rekonštituovaný roztok s obsahom tohto prostriedku, použitie prostriedku, súpravy a roztokov na výrobu liečiva na liečenie rakoviny.

Zlúčenina so štruktúrou chinolónu, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286420

Dátum: 27.08.2008

Autori: Hu Xiufeng Eric, Gray Jeffrey Lyle, Ledoussal Benoir, Almstead Ji-in Kim

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4709, A61K 31/47...

Značky: strukturou, obsahom, použitie, zlúčenina, farmaceutický, chinolonů, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I), farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie na prípravu liečiva určeného na prevenciu alebo liečbu mikrobiálnych infekcií.

Spôsob vykonávania elektrického príhrevu skloviny v sklárskej peci a zariadenie elektrického príhrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286419

Dátum: 27.08.2008

Autor: Škultéty Karol

MPK: H05B 3/62, C03B 5/00

Značky: elektrického, zariadenie, spôsob, vykonávania, příhřevu, skloviny, sklárskej

Zhrnutie / Anotácia:

Smer prúdenia vynútených konvekčných prúdov taveniny - globálnych trajektórií je vždy kolmý na os rotácie momentu zotrvačnosti topografického obrazca elektrického vybaveného výkonu, ktorý ho generuje pri súčasnom zachovávaní celistvého násobku pracovnej dĺžky elektród proti celkovej geometrii bazénu taviaceho agregátu - sklárskej pece a pri súčasnom zachovaní - neprekročení hodnoty strednej výkonovej hustoty elektrického vybaveného výkonu od...

Sulfónamidom a sulfamidom substituované imidazochinolíny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286418

Dátum: 27.08.2008

Autori: Rice Michael, Lindstrom Kyle, Crooks Stephen, Merrill Bryon

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4738, A61K 31/4353...

Značky: substituované, použitie, kompozícia, obsahom, sulfamidom, farmaceutická, sulfónamidom, imidazochinolíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú imidazochinolínové a tetrahydroimidazochinolínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré obsahujú sulfónamidovú alebo sulfamidovú funkčnú skupinu v polohe 1-, ich použitie na prípravu liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) indukujú u živočíchov biosyntézu rôznych cytokínov, čo ich predurčuje na použitie pri liečbe vírusových a neoplastických ochorení.

Gén na fukozyltransferázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286416

Dátum: 27.08.2008

Autor: Altmann Friedrich

MPK: C12N 15/11, C12N 5/10, C12N 15/54...

Značky: fukozyltransferázu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula DNA, ktorá obsahuje sekvenciu podľa SEQ ID NO: 1 s otvoreným čítacím rámcom od bázového páru 211 po bázový pár 1 740 alebo má aspoň 50 % homológiu s uvedenou sekvenciou, alebo za stringentných podmienok hybridizuje s uvedenou sekvenciou, alebo obsahuje sekvenciu, ktorá je dôsledkom genetického kódu degenerovaná k uvedenej sekvencii, pričom sekvencia kóduje rastlinný proteín s fukozyltransferázovou aktivitou alebo je k...

Zariadenie na rozrezávanie materiálov a spôsob rozrezávania materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286415

Dátum: 27.08.2008

Autori: Hammer Ralf, Kleinwechter André, Gruszynsky Ralf, Flade Tilo

MPK: B23D 59/00, B28D 7/00, B28D 5/00...

Značky: rozrezávania, rozrezávanie, materiálov, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom zariadení je prvému zariadeniu (10) a druhému zariadeniu (11) priradené riadenie na uskutočňovanie chladenia a čistenia časovo od seba oddelene, a to na privádzanie chladiaceho - čistiaceho prostriedku počas rezacieho procesu a čistiaceho prostriedku po rezacom procese, keď je časť (1a) už oddelená od materiálu (1). Pri tomto spôsobe sa chladenie a čistenie uskutočňuje vzájomne časovo oddelene tak, že sa chladiaci - mazací...

Tekutá formulácia konjugátu G-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16989

Dátum: 27.08.2008

Autori: Scheckermann Christian, Hinderer Walter

MPK: A61P 7/06, A61K 47/48, A61P 25/00...

Značky: konjugátu, tekutá, g-csf, formulácia

Text:

...takže nespôsobí žiadnu, alebo aspoň menšiu bolesť kostí. Existuje teda jasná potreba zlepšených rekombinantných molekúl G-CSF a farmaceutických prípravkov obsahujúcich molekuly G-CSF ako stabilné prípravky pripravené na podávanie.0006 Boli publikované proteínové varianty humánneho G-CSF vytvorené genetickým inžinierstvom, G-CSF varianty sú opísané vdokumentoch W 00007 Boli tiež publikované modifikácie humánneho G-CSF a ďalších polypeptidov...

Kvapalná formulácia G-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17753

Dátum: 27.08.2008

Autori: Lubenau Heinz, Hinderer Walter

MPK: A61K 38/19, A61K 47/12, A61K 47/26...

Značky: formulácia, kvapalná, g-csf

Text:

...Táto úloha je riešená formami uskutočnenia, charakterizovanýrni V patentových nárokoch a ďalej osvetlenými. Predložený vynález sa najmä týka liečiva na použitie v liečbe rakoviny, ťažkej chronickej neutropénie (SCN), infekcie HIV, poškodenia centrálneho nervového systému alebo vedľajších účinkov na základe cytotoxickej terapie, zahmujúceho kvapalnú vodnú formuláciu G-CSF, pozostávajúeu v podstate z G-CSF a cukrového alkoholu,polysorbátu 80...

Zariadenie a spôsob potlače a sušenia plastových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15863

Dátum: 27.08.2008

Autor: Engelmann Volker

MPK: B41F 23/04

Značky: potlače, spôsob, fólií, zariadenie, plášťových, sušenia

Text:

...vodou, čo zvyšuje výkonnosť a redukuje tepelnú stratu.výhodnejšie je nad stanicou sušenia plameňom umiestnená odsávacia stanicaplynov vytvorených v priebehu procesu sušenia plameňom. Odsávacia stanica čistí odpadový vzduch od výparov, ktoré vznikajú pri šokovom odparení rozpúšťadla nanesenej farby a zaistí tak nezaťaženú atmosféru v prevádzke.Medzi stanicou sušenia plameňom a zadným vratným valcom je výhodnejšie umiestnený chladiaci...

Opierka hlavy pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15405

Dátum: 27.08.2008

Autori: Fröse Ernst-otto, Dillinger Thomas, Hasler Alexander

MPK: B60N 2/48

Značky: vozidlo, hlavy, opierka

Text:

...vynálezu je ďalej výhodné, že pohyb blokovacieho kolika je realizovaný ovládacím prvkom prostredníctvom mechanizmu so šikmými plochami. Tým je obzvlášť jednoduchým spôsobom možné stabilné mechanické spojenie medzi blokovacím kolíkom a ovládacímĎalej je podľa vynálezu výhodné, že relatívnym pohybom čiastkových častí je otáčanie okolo osi otáčania, V podstate rovnobežné so smerom premiestňovania. Tým je možné obzvlášťjednoduché a stabilné...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8898

Dátum: 27.08.2008

Autori: Turfan Erdem, Abdik Bora, Fidan Umit

MPK: F04B 39/02, F04B 39/00

Značky: kompresor

Text:

...vlavo na hornej a dolnej časti (obrázok 3).0015 Počas otáčania kľukového hriadeľa (5), ked sa piest (9) dostáva do najzadnejšej polohy(dolnej úvrate), sa klukový hriadeľ (5) ohýba dopredu a opiera sa o Iožisko (7) z horného dielu. V tejto polohe časť (A) dolného dielu (K) ložiska na rovnakej strane (SE) ako excenter (10) a časť(D) horného dielu (K) ložiska na opačnej strane (SO) excentra (10) sú v styku s ložiskom (7) a nesú zaťaženie....

Opierka hlavy pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20077

Dátum: 27.08.2008

Autor: Werner Hans-georg

MPK: B60N 2/48

Značky: vozidla, opierka, sedadlo, hlavy

Text:

...závitovková valcová pružinas predĺženýmí koncami, ktorá je výhodne predpätá buď za účelom nehodou podmieneného premiestnenía prvej čiastkovej časti do bezpečnostnej polohy, alebo je jednoducho predpätápre nastavenie v smere úžitkovej polohy. Obrázky predstavujú príkladne a schematicky znázomené rôzne uskutočnenia vynálezu.obrázok l sedadlo vozidla s opierkou hlavy, obrázky 2 a až 2 d rezy hnacím zariadením, usporiadaným pre vsadenie...

Opierka hlavy pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14887

Dátum: 27.08.2008

Autori: Hasler Alexander, Fröse Ernst-otto, Dillinger Thomas

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, vozidlo, hlavy

Text:

...časť vykazuje aspoň jednu prvú šikmú plochu a druhá čiastková časť aspoň jednu druhú šikmú plochu resp. že tretia čiastková časť vykazuje aspoň jednu tretiu šikmú plochu a druhá čiastková časť aspoň jednu štvrtú šikmú plochu, pričom aspoň časť šikmých plôch prebieha v podstate V tvare skrutkovice okolo osiotáčania a vyvoláva pri relatívnom pohybe druhej čiastkovej časti okolo osi otáčania pohyb prvejresp. druhej čiastkovej časti v smere...

Opierka hlavy pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14442

Dátum: 27.08.2008

Autori: Fröse Ernst-otto, Hasler Alexander, Dillinger Thomas

MPK: B60N 2/48

Značky: hlavy, vozidlo, opierka

Text:

...prevádzkových situáciách ľahko idúci a tým bezpečnostným požiadavkám vyhovujúci pohyb opierky hlavy resp. časti opierky hlavy.Podľa predloženého vynálezu je ďalej výhodné, ked je upravený obojstranný účinok prvej a druhej šikmej plochy a/alebo obojstranný účinok tretej a štvrtej šikmé plochy. Tým je možné, že V podstate každému posuvnému nastaveniu prvej čiastkovej súčasti opierky hlavy zodpovedá pomeme dobre definované otočné resp. otočné...