Zverejnene patenty 21.08.2008

Komunikačný systém, spôsob spracovania odovzdávania v sieti a prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14019

Dátum: 21.08.2008

Autori: Zhang Hongzhuo, Huang Min, Qiu Yong, Huang Ying

MPK: H04W 36/00

Značky: spôsob, prístroj, spracovania, odovzdávania, sietí, komunikačný, systém

Text:

...kompetenčné centrum 650, Route des Lucious F-06921 Sopida-Antipolis Cedex Francúzsko, zv. RAN WG 3, St. Louis, Missouri l 0 20070219, 19. Februára 2007, uvádza,že T-eNB si rezervuje nový C-RNTI ado S-eNB vysiela nový C-RNTI poteni, čo prijal požiadavku na odovzdanie. S-eNB vysiela do UE nový C-RNTI cez príkaz odovzdať. KeďUE úspešne vstúpilo do cieľovej bunky, UE vysiela správu potvrdenie odovzdania s novým C-RNTI, aby ho T-eNB...

Spôsob zrušenia registrácie funkčných čísel pre mobilné stanice bezdrôtového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18396

Dátum: 21.08.2008

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26, H04W 8/04, H04Q 3/76...

Značky: stanice, registrácie, zrušenia, funkčných, čísel, bezdrôtového, spôsob, mobilné, systému, komunikačného

Text:

...sa pri tom zistí, poukazuje naprechod mobilnej stanice z prvej siete, v ktorej sa predtým vykonala funkčnáregistrácia, do aktuálnej siete pôvodu.Iniciovaním technického systému prislúchajúceho k domácej sieti mobilnej stanice sa takto dá dosiahnut časové oneskorenie zrušenia registrácie o prednastaviteInú hodnotu. Táto prednastavitelná hodnota časového oneskorenia sa dá individuálne modifikovať napríklad aj v závislosti od identity...

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286412

Dátum: 21.08.2008

Autori: Katuščák Svetozár, Havlínová Bohuslava, Čeppan Michal, Maková Alena, Čepcová Katarína, Reháková Milena, Mikula Milan

MPK: D21H 25/00

Značky: archívnych, nosičov, úpravy, papierových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidifikácii, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorením do ich roztoku, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidifikácia sa uskutočňuje hydrogenuhličitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým, alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatým a následne...

Spôsob úpravy papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 286411

Dátum: 21.08.2008

Autori: Katuščák Svetozár, Vrška Milan

MPK: D21H 25/00

Značky: spôsob, papiera, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy papiera v prítomnosti oxidačných plynov podľa vynálezu spočíva v tom, že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm po klimatizácii sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plynnej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cirkulujúcich oxidačných plynov s rýchlosťou 0,1 m.s-1 až 1 m.s-1.

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286410

Dátum: 21.08.2008

Autori: Cedzová Martina, Vizárová Katarína, Bakoš Dušan, Katuščák Svetozár, Vrška Milan

MPK: D21H 25/00

Značky: multikomponentná, papierových, přípravy, hárkov, stabilizáciu, spôsob, spevňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Multikomponentná zmes na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov pozostáva z chitozanu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpusteného v 0,1 M kyseliny octovej, z metyl-hydroxyetyl celulózy s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn. a škrobu s koncentráciou 0,2 až 2 % hmotn., rozpustených v 0,04 M hydrogenuhličitanu horečnatého. Spôsob prípravy multikomponentnej zmesi spočíva v tom, že sa metyl-hydroxyetyl celulóza rozpustí v hydrogenuhličitane...

Implantovateľný kardiostimulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 286403

Dátum: 21.08.2008

Autor: Mower Morton

MPK: A61N 1/368

Značky: kardiostimulátor, implantovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Implantovateľný srdcový stimulátor na cyklickú komorovú stimuláciu, začínajúcu pri frekvencii tesne nad vlastnou frekvenciou predsieňových impulzov (stimulácia prebudením), po ktorej nasleduje relaxácia na frekvenciu tesne pod vlastnou frekvenciou predsieňových impulzov (komorový únik). Stimulátor sa dá aplikovať na jednu alebo obe komory a môžu využívať jednu alebo viac elektród na jednu komoru. Elektróda/-y sa zavádzajú na vnútorné alebo...

Deriváty flavónov, xantónov a kumarínov, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286402

Dátum: 21.08.2008

Autori: Valenti Piero, Bombardelli Ezio

MPK: A61P 35/00, C07D 311/00, A61K 31/366...

Značky: deriváty, xantónov, farmaceutický, flavónov, prostriedok, použitie, kumarínov, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty flavónov, xantónov a kumarínov všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty, kde Z znamená skupinu vzorca (IA) alebo (IB). Opísané zlúčeniny majú antiproliferatívnu aktivitu a sú užitočné ako modulátory viacnásobnej rezistencie na liečivá pri chemoterapii rakoviny. Zlúčeniny môžu byť použité na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu neoplaziem, menopauzových porúch a osteoporózy.

V podstate nehydratovaná a nehygroskopická alebo iba mierne hygroskopická hydrochloridová soľ 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286399

Dátum: 21.08.2008

Autor: Craig Andrew Simon

MPK: A61K 31/4427, C07D 417/00, A61P 3/00...

Značky: spôsob, přípravy, použitie, podstatě, prostriedok, nehydratovaná, obsahom, mierne, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, farmaceutický, hydrochloridová, hygroskopická, nehygroskopická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]-benzyl]tiazolidín-2,4-diónu poskytuje infračervené spektrum s píkmi pri približne 1745, 1516, 1257, 1056 a 803 cm-1, poskytuje záznam röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy s difrakčnými maximami pri približne 10,1, 13,4, 17,2, 22,2 a 29,4 °2théta a/alebo poskytuje Ramanovo spektrum, obsahujúce píky pri približne 1314, 1242, 1185, 918 a 404 cm-1.

Zariadenie indikujúce otáčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16729

Dátum: 21.08.2008

Autor: Marczynski Michael

MPK: F16B 1/00, F16B 39/10, F16B 31/02...

Značky: zariadenie, indikujúce, otáčanie

Text:

...Avšak,odbornikovi v danom odbore by bolo zrejmé, že ďalšie silikónové kaučuky, ďalšie syntetické kaučuky, ako je butylkaučuk alebo nitrylová guma a iné pružné materiály s vhodnými vlastnosťami môžu byť vybrané z mnohých iných, ktoré sú komerčne dostupné.0008 Vynález má potenciál pre široké uplatnenie vo vzťahu k akémukoľvek zariadeniu pre montáž na šesťhranné matice alebo hlavy skrutiek, a tiež pokiaľ ide o zariadenia pre montáž na rôzne...

Formulácia Paliperidonu s postupným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10910

Dátum: 21.08.2008

Autori: Di Capua Simona, Reinberg Ronny, Fox Michael

MPK: A61K 9/16, A61K 9/50, A61K 9/20...

Značky: formulácia, postupným, paliperidónu, uvoľňovaním

Text:

...na základe plochy pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) za rovnaký čas po perorálnom podaní u ľudských subjektov, medzi približne 1,5 a približne 3,0, výhodne medzi približne 1,7 a približne 3,0, a výhodnejšie medzi približne 1,9 a približne 3,0, v porovnani s komerčne dostupnými tabletami s predĺženým uvoľňovaním lNVEGA® obsahujúcimi rovnaké množstvo Paliperidonu podávaného v rovnakej dávkeTento vynález poskytuje aj dávkovú formu na...

Doskový tepelný výmenník na ostrekovanie prúdu privádzaného vzduchu chladiacou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10232

Dátum: 21.08.2008

Autori: Westerdorf Thomas, Klingenburg Hans

MPK: F28F 13/18

Značky: tepelný, vzduchu, doskový, energiou, chladiacou, ostrekovanie, výmenník, privádzaného, prúdu

Text:

...vzduchu je vytvorený takže je v ňom akumulovateľná vlhkosť z prúdu chladiaceho vzduchu. Prostredníctvom tohto akumulačného média môže byť uložená vlhkosť, ktorá je dodávaná v tých časových úsekoch, kedy ječasovo taktované rozprašovacie zariadenie, ktoré proti prúdualebo pred doskovým tepelným výmenníkom ostrekuje prúd chladiaceho vzduchu vlhkosťou, mimo prevádzky. Týmto dodávaním vlhkosti z akumulačného média na voľný povrch hydrofilnêho...

Zariadenie na škrtenie horúcich, prachom zaťažených plynových prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10115

Dátum: 21.08.2008

Autor: Gasser Urs

MPK: F27B 7/20, F16K 3/02, C04B 7/47...

Značky: prachom, zariadenie, zaťažených, škrtenie, prúdov, plynových, horúcich

Text:

...vedeniach prebiehajúcich priečne k smeru prúdu.0009 Ako bolo v úvode spomenuté, môže byt zariadenie podľa vynálezu zvlášť výhodne použité v slinkových zariadeniach, pričom je tu vyhotovenie výhodne urobené tak, že škrtiaci ventil je usporiadaný v terciárnom vzduchovom kanáli slinkovej pece blízko prívodu plynu predkalcinátora.0010 Vo zvlášť výhodnom spôsobe sa realizuje usporiadanie tak, že segmenty sú v kanáli usporiadané závesné a sú v...

Adsorpcia rádionuklidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9691

Dátum: 21.08.2008

Autori: Brings Burkhard, Klipper Reinhold

MPK: G21F 9/04, G21F 9/12

Značky: rádionuklidov, adsorpcia

Text:

...odpojené, pričom personál jeokrem iného vystavený žiareniu pri práci na čerpadlách, rozvodoch apodobných zariadeniach okruhu reaktorovej vody mimo jadrový reaktor. Základ pre to spočíva vtom, že rádioaktívne korózne produkty sa ukladajú na povrchu časti systému mimo vlastné jadro. 6 °Co je zodpovedný za absolútne najväčšiu časť rádioaktívneho žiarenia, ktoré vychádza ztýchto koróznych produktov. Co má ďalej polčas rozpadu 5,3 rokov, čo...

Karbonylamino deriváty vhodné na liečbu zápalových ochorení čriev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9112

Dátum: 21.08.2008

Autori: Christophersen Palle, Madsen Lars Siim

MPK: A61K 31/165, A61P 1/00, A61P 1/04...

Značky: ochorení, vhodné, liečbu, čriev, karbonylamino, deriváty, zápalových

Text:

...hydrochlorid odvodený od kyseliny chorovodíkovej, hydrobromid odvodený od kyseliny bromovodíkovej,Iaktát odvodený od kyseliny mliečnej, maleát odvodený od kyseliny maleínovej. malonát odvodený od kyseliny malonovej, mandelát odvodený od kyseliny mandlovej, metansulfonát odvodený od kyseliny metansulfonovej,naftaIén-Z-sulfonát odvodený od kyseliny naftalén-Z-sulfonovej, dusičnanodvodený od kyseliny dusičnej, perchlorát odvodený od kyseliny...