Zverejnene patenty 15.08.2008

Derivát 4-pyrimidínsulfamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12825

Dátum: 15.08.2008

Autori: Treiber Alexander, Bolli Martin, Boss Christoph

MPK: A61K 31/506, A61P 25/00, A61P 3/10...

Značky: derivát, 4-pyrimidínsulfamidu

Text:

...prijateľnej soli použitej ako liečivo.Vynález sa ďalej týka farmaceutických kompozícii obsahujúcich ako účinnúlá.tku zlúčeninu vzorca I alebo jej farmaceutický prijateľnej soli a najmenej jedenZlúčenina vzorca I a jej farmaceutický prijateľné soli môžu byť rovnako využité pri príprave liečiva a sú vhodné na liečbu hypertenzie, pulmonálnej hypertenzie (predovšetkým pulmonálnej arteriámej hypertenzie), koronámych ochorení, srdcovej...

Brzdné zariadenie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15206

Dátum: 15.08.2008

Autor: Ozturk Mustafa Naci

MPK: F16D 63/00, B60T 1/10, F16D 57/00...

Značky: zariadenie, spôsob, brzdné

Text:

...viacerých z nasledovných parametrov otáčanie okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, uhlová rýchlosť otáčania okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, poloha telesa, krútiaci moment otáčania okolo prvej osi a/alebo druhej osi a/alebo tretej osi, sila, rýchlosť a/alebo krútiaci moment pohybu, ktorý sa má brzdiť.0023 Brzdné zariadenie, použité vo vynálezcovskom spôsobe, môže zahrnovat jeden alebo viac prostriedkov...

Systém a spôsob na budenie pomocného vinutia elektrického motora a elektrický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10350

Dátum: 15.08.2008

Autori: Pereira Da Silva Douglas, Teixeira Carlos Alberto

MPK: H02P 1/44

Značky: pomocného, elektricky, spôsob, vinutia, elektrického, systém, budenie, motor, motora

Text:

...keď je pomocné vinutie (11) elektrického motora pripojené na sieťové napätie,zapojenie elektronického spínača (13) paralelne so sériovým zapojením elektromechanického spínača (12) a rozbehového kondenzátora (14) a- ponechanie elektromechanického spínača (12) aelektronického spínača (13)súčasne zapnutých na čas stabilizácie pripojenia (th).0012 Vynález tiež zahŕňa elektrický motor obsahujúci systém podľa popisu vyššie.Stručný popis...

Peptidy na zníženie precitlivenosti organizmu na alergény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8541

Dátum: 15.08.2008

Autori: Laidler Paul, Hafner Roderick Peter, Larche Mark

MPK: A61K 39/35, C07K 14/435

Značky: alergeny, organizmu, peptidy, precitlivenosti, zníženie

Text:

...na prachové roztoče.0011 Polypeptidy podľa tohto vynálezu boli vybrané ako epitópy rozpoznávané Tlymfocytmi na základe in sílíca a in vitro hodnotení vlastností väzieb hlavnéhohistokompatibílného komplexu s peptidmí. Napríklad Tabuľka 3 znázorňuje schopnosť radu peptidov odvodených od hore uvedených alergénov viazať sa na mnoho typov DR pri skúškach väzieb MHC triedy II. Na základe homológie boli následne identiñkované ďalšie epitópy. U týchto...

Peptidy na desenzibilizáciu voči alergénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19570

Dátum: 15.08.2008

Autori: Hafner Roderick Peter, Larche Mark, Laider Paul

MPK: C07K 14/435, A61K 39/35

Značky: peptidy, desenzibilizáciu, alergénom, voči

Text:

...peptidov naviazaných na ich molekuly MHC. identifikácia univerzálnych epitopov viažucich MHC v populácii vzdialeného krlženia, ako je ľudská, je ťažšie než v prípade pokrvne príbuzných zvierat (eko sú určité kmene laboratórnych myši). Na základe diferenciálnej expresie MHC medzi jednotlivcami a vlastných rozdielov vo väzbe peptidov a s ňou súvisiace prezentácie, je nepravdepodobné, že by mohol byť identiñkovaný jediný peptid, ktorý by sa dal...

Stroj na sanáciu koľajiska s trojnásobnou separovanou ťažbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7936

Dátum: 15.08.2008

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: stroj, trojnásobnou, koľajiska, sanáciu, ťažbou, separovanou

Text:

...ktorý je pri týchto rôznych podmienkach efek tívny a lacný.Z európskeho patentu EP l 643 035 B 1 je s cieľom zlepšenia známeho spôsobu sanácie koľajísk známe analyzovať povahu koľajiska na stroji na pokládku koľají, aby sa získal úsudok okvalite materiálu starého podložia koľajiska, a aby sa sanácia koľajiska mohla riadiť prípadne vykonávanou opätovnou úpravou a zhodnocovaním materiálu starého podložia koľajiska. Takým spôsobom síce môže...