Zverejnene patenty 12.08.2008

Skladacia krabica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6919

Dátum: 12.08.2008

Autor: Hohl Wolfgang

MPK: B65D 5/00

Značky: krabica, skladacia

Text:

...tým spôsobom, že skladacia krabica v naplnenom stave môže byt usporiadaná K/ ľubovoľnej polohe. Neexistuje tedanebezpečie, že sa vieko otvorí.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že vieko obsahuje aspoň jeden zástrčný jazyk, ktorý je vytvorený pre zasunutie do štrbiny V hornej hrane dvojstennej prednej steny. To je jedna možnost, ako môžu predná stena a vieko spolupracovat pre vzájomnéVieko je u...

Umiestnenie vnútroočnej šošovky použitím predoperačných obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16632

Dátum: 12.08.2008

Autori: Boukhny Michael, Bott Steven

MPK: A61F 9/00, A61F 2/16, A61B 8/10...

Značky: predoperačných, použitím, obrazov, vnútroočnej, umiestnenie, šošovky

Text:

...pre výpočet optickej výkonnosti torickej šošovky a umiestnenie a orientácia osi takejto IOL šošovky používanej pre nahradenie šošovkového tkaniva V oku,podľa uskutočnenia predloženého vynálezuObr. 3, 4 a 5 predstavujú rôzne spôsoby, ktoré informácie môžu. byť použité pre generovanie sprievodcu umiestnenia podľa vyhotovenia predloženého vynálezuObr. 6 znázorňuje systém použiteľný pre uľahčenie umiestnenia IOL podľa vyhotovenia...

Spôsob a zariadenie na regeneráciu pri čistení plynov vznikajúceho, amíny obsahujúceho pracieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12403

Dátum: 12.08.2008

Autor: Günther Lothar

MPK: B01D 53/14, C10L 3/10

Značky: plynov, regeneráciu, obsahujúceho, spôsob, čištění, aminy, zariadenie, vznikajúceho, roztoku, pracieho

Text:

...až na 160 °C, prednostne na 145 °C, a stláča na tlak najmenej 4 bary,prednostne 5 až 8 barov, a v druhom expanznom stupni expanduje na tlak , ktorý je najmenej o 0,5 baru, prípadne až o 3 bary, vyšší ako expanzný tlak prvého expanzného stupňa, pričom sa z pracieho roztoku vo forme plynu odlúčiprevažná časť ešte pritomného C 02 a zlúčenin siry (krok b) spôsobu). V prvoma druhom expanznom stupni prebieha expanzia prednostne ako...

Spôsob a systém na určovanie umiestnenia a orientácie implantovaných vnútroočných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9477

Dátum: 12.08.2008

Autori: Bott Steven, Boukhny Mikhaill

MPK: A61B 8/10, A61F 2/16, A61F 9/00...

Značky: implantovaných, vnútroočných, systém, šošoviek, umiestnenia, spôsob, orientácie, určovanie

Text:

...porozumenie prihlasovaného vynálezu a jeho výhod, je teraz uskutočnení odkaz na nasledujúci opisvzatý V nadväznosti na pripojené vyobrazenia, na ktorých podobné odkazové značky označujú podobné znaky a na ktorýchObr. 1 znázorňuje vybrané tkanivo okaObr. 2 znázorňuje rôzne vstupy, ktoré sa môžu používaťpočítačovým programom na výpočet IOL na vypočítavanie výkonnosti tórickej šošovky a umiestňovanie a osovej orientácie takej IOL šošovky...

Devulkanizácia kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9288

Dátum: 12.08.2008

Autori: Dees Michiel Jan, Hough Philip James

MPK: C08J 11/08

Značky: kaučuku, devulkanizácia

Text:

...kaučuku je 27 kcal/mol, Vynález využíva slabšiu väzbu uhlik-síra a síra-síra aplikáciou trojdimenzionálncho namáhania povrchovej vrstvy častice kaučuku, ktorá prekračuje medzné zaťaženie zosieťovacích väzieb, pričom neprekračuje medzné zaťaženie väzieb uhlík-uhlík pozdĺž hlavnej štruktúry molekuly kaučuku.Výber teploty a tlaku nadkritickej tekutiny v priebehu napučania je zvolený tak, žeparametre rozpustnosti ô kaučuku a nadkritickej...

Spôsob zamedzenia ping pong odovzdávania v mobilných rádiotelefónnych sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9074

Dátum: 12.08.2008

Autor: Neubacher Andreas

MPK: H04W 36/30

Značky: sieťach, odovzdávania, mobilných, spôsob, rádiotelefónnych, zamedzenia

Text:

...sú spravidla rozdielne aj používané rozhodovacie algoritmy.0013 Dokument US 2006/0003768 A 1 opisuje spôsob zamedzenia ping pong odovzdávania v mobilných rádíových sieťach s viacerými bunkami siete,ktoré sú definované stacionárnymi zákiadňovými stanicami, ktoré sú umiestnené voči sebe navzájom v určitých vzdialenostiach, ako aj so stacionárnymi a / alebo prenosnými mobilnými rádiovými stanicami, ktoré sa nachádzajú v oblasti vysielania a...

Vylepšenia v organických zlúčeninách a vylepšenia týkajúce sa organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20181

Dátum: 12.08.2008

Autori: Tovey Ian David, Harris Clair Louise, Bell Gordon Alastair

MPK: A01N 25/02

Značky: vylepšenia, zlúčenín, organických, zlúčeninách, týkajúce

Text:

...a Emamectin, spodmienkou, že agrochemikáliou nie jeŠtruktúra abamectinu je znázomená na obrázku l.Štruktúra emamektínu (vo forme benzoátu) je znázornená na obrázku 2.Štruktúra trinexapak etyluje znázomená na obrázku 3.Štruktúra mandipropamidu je znázomená na obrázku 4.Alkylové skupiny a zvyšky sú priame alebo rozvetvené reťazce. Prikladmi sú metyl, etyl, izo propyl, n-propyl, n-butyl, sek-butyl, terc-butyl, n-amyl a izo-amyl...