Zverejnene patenty 23.07.2008

Koncová príchytka na bezrolkové papierové kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18952

Dátum: 23.07.2008

Autor: Andersson Anders

MPK: A47K 10/40, B65H 75/18

Značky: príchytka, bezrolkové, papierové, kotúče, koncová

Text:

...príchytky alebo jej časti. Tieto pružné prvky možno umiestniť do vnútornej polohy alebo ich vnej držať v priebehu vkladaniakoncovej príchytky a nechať ich roztiahnuť sa do vonkajšej polohy po ich vložení.0008 Stredové teleso má axiálny priebeh a uvedené pružné prvky axiálne pokračujú pozdĺž stredového telesa a vysunú sa z neho smerom von, pričom uvedené pružné prvky majú tvarkrídel, a pričom myslená čiara medzi vrcholom prvku v tvare krídla a...

Hydraulický stroj zahŕňajúci prostriedky na vstrekovanie prúdu odobratého z hlavného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13455

Dátum: 23.07.2008

Autori: Traversaz Monique, Mazzouji Farid

MPK: F03B 11/00, F03B 11/04, F03B 1/04...

Značky: hlavného, vstrekovanie, prúdu, zahŕňajúci, prostriedky, hydraulický, stroj, odobratého

Text:

...medzi vstupným otvorom 22 a výstupným otvorom 24, 26. Vstupné otvory 22 potrubí sú umiestnené v blizkosti homého konca 8 Iopatky 6 tak, aby odobrali prúd zhlavného prúdu E nad Iopatkou. Výstupné otvory 24, 26 potrubí sú upravené na vstrekovanie odobratého prúdu na bočné steny Iopatiek 6 v blizkosti horného konca 8 a/alebo dolného konca 10 Iopatky 6. Učinkom odobratého a potom vstrekovaného prúdu sa lokálne meni hlavný prúd E a tým sa...

N-2-Arylpropionylsulfónamidy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286372

Dátum: 23.07.2008

Autori: Sabbatini Vilma, Bertini Riccardo, Allegretti Marcello, Caselli Gianfranco, Porzio Stefano, Colotta Francesco, Bizzarri Cinzia, Cesta Maria Candida, Gandolfi Carmelo, Mantovanini Marco

MPK: A61K 31/18, A61K 31/16, A61K 31/165...

Značky: obsahom, n-2-arylpropionylsulfónamidy, použitie, farmaceutické, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-2-arylpropionylsulfónamidy všeobecného vzorca (I), farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na inhibíciu chemotaxie a degranulácie neutrofilov indukovaných interleukínom 8 (IL-8). Na inhibíciu chemotaxie a degranulácie neutrofilov indukovaných IL-8 je opísané aj použitie R-(-)-2-[(4-izobutyl)fenyl]propiónamidu.

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286371

Dátum: 23.07.2008

Autor: Freehauf Keith

MPK: A61K 9/10, A61P 1/00, A61K 31/44...

Značky: prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na perorálne podanie obsahuje 1 až 60 % hmotn. omeprazolu, 0,1 až 2 % hmotn. dvoch až štyroch zásadotvorných činidiel, 1 až 3 % hmotn. zahusťovadla a nosič hydrofóbnej olejovitej tekutiny, ktorý obsahuje rastlinný olej a trigliceridy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom alebo propylénglykolové diestery kyselín so stredne dlhým reťazcom. Prostriedok je vhodný na liečbu ochorení súvisiacich so žalúdočnou kyselinou...

Zariadenie na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286370

Dátum: 23.07.2008

Autor: Pilka Ján

MPK: B02C 4/00, C03B 7/00

Značky: odpadového, spracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie odpadového skla, najmä lepeného autoskla a skla s drôtenou výplňou, pozostávajúce najmenej z jednej dvojice okolo pozdĺžnej osi otočne uložených valcov s upraveným povrchom, z ktorých jeden je uložený v nosnej konštrukcii nepohyblivo a druhý valec je uložený posuvne nastaviteľne. Dvojice otočne uložených valcov (1 - 1', 3 - 3', 4 - 4', 5 - 5', 6 - 6', 7 - 7') sú v nosnej konštrukcii (10) usporiadané vertikálne a za...

Trazodón a hydrochloridová soľ trazodónu v prečistenej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17309

Dátum: 23.07.2008

Autori: Marchetti Marcello, Iacoangeli Tommaso, Biondi Giuseppe, Ciottoli Giovanni Battista

MPK: A61K 31/4196, A61P 25/22, A61P 25/24...

Značky: hydrochloridová, prečistenej, formě, trazodónu, trazodón

Text:

...reakciou so zlúčeninou VI alebo 1-bróm-3-chlórpropánu, ktorý je využitý na získanie zlúčeniny II reakciou so zlúčeninou IV.Zlúčeniny II, III, VIII a IX sú tiež alkylačnými činídlami, a sú teda potenciálne genotoxickć. Okrem vyššie uvedených alkylačných činidiel je možné pri altematívnych postupoch prípravy trazodónu použiť aj iné obdobne alkylačné činidlá, napr. 2,2 dibrómetylamín či 1,3-dichlórpropán.Obsah uvedených alkylačných činidiel v...

Dipeptoidné proliečivá a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16380

Dátum: 23.07.2008

Autori: Diedrichs Nicole, Krahn Thomas, Krenz Ursula, Hirth-dietrich Claudia, Albrecht-küpper Barbara, Keldenich Jörg, Lerchen Hans-georg

MPK: A61P 9/00, A61K 31/4439, C07D 417/12...

Značky: použitie, proliečivá, dipeptoidné

Text:

...jednak dovoľuje iba intravenózne podanie účinnej látky len v malých dávkach infúzne roztoky na báze fyziologických soľných roztokov s použitými solubilizujúcimi látkami sa dajú pripraviť len s veľkými ťažkosťami. Na druhej strane je sťažene í formulovanie do tabletovej formy. Cieľom tohto vynálezu preto bolo identifikovanie derivátov alebo proliečiv zlúčeniny (A), ktoré majú zlepšenú rozpustnosť v uvedených médiách a/alebo zlepšenú biologickú...

Diagnostika fetálnej chromozomálnej aneuploidie použitím sekvencovania genómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16032

Dátum: 23.07.2008

Autori: Chiu Rossa Wai Kwun, Lo Yuk-ming Dennis, Chan Kwan Chee

MPK: G06F 19/00, C12Q 1/68

Značky: sekvencovania, chromozomálnej, genómu, použitím, diagnostika, aneuploidie, fetálnej

Text:

...s ľudským genómom pomocou počítačového systému.0014 Určl sa prvé množstvo sekvencii identifikovaných ako zoradené s prvým chromozomom a druhé množstvo sekvencii identifikovaných ako zoradené s jedným alebo viacerými druhými chromozómami. Z prvého množstva a druhého množstva sa určí parameter, pričom parameter predstavuje relatívne množstvo medzi prvým a druhým množstvom a potom sa porovná s jednou-3 alebo viacerými medznými hodnotami. Na...

Diagnostikovanie fetálnej chromozomálnej aneuploídie pomocou genómového sekvenovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21037

Dátum: 23.07.2008

Autori: Lo Yuk-ming Dennis, Chiu Rossa Wai Kwun, Chan Kwan Chee

MPK: C12Q 1/68, G06F 19/00

Značky: chromozomálnej, pomocou, fetálnej, aneuploidie, diagnostikovanie, genómového, sekvenovania

Text:

...prítomnosť LOH vo vzorke (El Karoui at al., Stat Med 25, 3124-3133 (2006.0012 V metódach použitých v predchádzajúcich štúdiách je množstvo dát zozbieraných v digitálnej PCR dosť nízke. Čiže možno znížiť presnosť kvôli malému počtu dátových bodov a typickým štatistickým fluktuáciám.0013 Preto je žiaduce, aby neinvazlvne testy mali vysokú citlivosť a špecifičnosť, aby sa minimalizovali falošné negative, resp. falošné pozitíva. Avšak fetálna...

Spôsob a sledovací systém na prevádzkové riadenie koľajových dopravných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8708

Dátum: 23.07.2008

Autor: Rögener Baldur

MPK: B61L 23/04, E01B 35/12

Značky: prevádzkové, sledovací, koľajových, spôsob, systém, dopravných, ciest, riadenie

Text:

...termín údržby alebo nariadilo0007 V dokumente DE 100 65 954 A 1 je opísaný tiež čisto k zvršku vztiahnutá meracia kontrola polohy koľají. Koľajové teleso je pritom kontrolované na lom materiálu, na čo sa do koľajnice zavedie signál kladivom a na trhu bežným snímačom zrýchlenia sa vykoná meranie vibrácií. Signál vibrácií sa znázorňuje na0008 Z nemeckej patentovej prihlášky č 10 2006 0430 43.3 toho istého prihlasovateľa, na ktorú sa tu...