Zverejnene patenty 22.07.2008

Stabilné kvapalné farmaceutické kompozície na báze trazodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18440

Dátum: 22.07.2008

Autori: Scarpetti Paolo, Marchetti Marcello, Valenti Mauro, Mariotti Francesca, Ragni Lorella

MPK: A61K 47/10, A61K 9/08, A61K 31/495...

Značky: kompozície, stabilné, farmaceutické, kvapalné, trazodónu, báze

Text:

...pre injekcie), pričom3 EP 2 494 955 využívaná kvapalná farmaceutická kompozícia pre orálnu aplikáciu, ktorá vykazuje maximálnu koncentráciu trazodón-hydrochloridu 2,5 (h 1 n./obj.), obsahuje ako kosolventy etanol a glycerol a jej pH sa pohybuje v rozmedzí od 4,3 do 4,7.Uvedená kvapalná farrnaceutická kompozícia však vykazuje i niekoľko nevýhod.Prvou nevýhodou je nízka koncentrácia trazodónu, takže požadované terapeutické dávky vyžadujú...

Stabilná kvapalná farmaceutická kompozícia na báze trazodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13555

Dátum: 22.07.2008

Autori: Valenti Mauro, Ragni Lorella, Marchetti Marcello, Scarpetti Paolo, Mariotti Francesca

MPK: A61K 9/08, A61K 47/10, A61K 31/495...

Značky: báze, trazodónu, stabilná, kvapalná, kompozícia, farmaceutická

Text:

...rôzne kvapalné formy pre perorálne(kvapky, sirupy) či parenterálne podanie (vialky pre injekcie)(hm./obj.). Napríklad kvapalný Moiipaxin® je perorálny roztok trazodón- hydrochloridu, obsahujúci 50 mg liečivej látky V 5 ml roztoku, t.j. s koncentráciou 1 (hm./obj.) trazodónu. Ďalšia V súčasnosti hojne využívaná kvapalná farmaceutická formulácia pre perorálne použitie má maximálnu koncentráciu trazodón-hydrochloridu 2,5 (hm./obj.), pričom...

Kryštalická forma 7-(dimetoxy-metyl)kamptotecínu, jej použitie ako medziproduktu a produkty z nej získané

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13357

Dátum: 22.07.2008

Autori: Marazzi Giuseppe, Marzi Mauro, Cabri Walter, Badaloni Elena, Giorgi Fabrizio, Armaroli Silvia

MPK: C07D 491/22

Značky: krystalická, produkty, získané, forma, medziproduktu, použitie, 7-(dimetoxy-metyl)kamptotecínu

Text:

...a 7-(dimetoxymetyl)-kamptotecln sa použije ako medziprodukt pri syntéze konečných produktov. Produkt 7-(dimetoxymetyD-kamptotecín je poskytnutý ako vyčistený pomocou stlpcovej chromatografie a ako žltá tuhá látka s teplotou topenia 201 °C (dec.). výťažok produktu je 55 .0017 Vo vyššie uvedenom Chemical Pharmaceutical Bulletin (1991), 39 (10), 257480 a v EP 0 056 692 je 7-(dimetoxymetyl)-kamptotecín uvedený ako vyčistený pomocou...

Kovová plechovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11024

Dátum: 22.07.2008

Autori: Yuan Sheery, Grabowski Marion

MPK: B65D 1/16

Značky: plechovka, kovová

Text:

...prvú vonkajšiu konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má prvý polomer zakrivenia R 1, a druhú, spodnú konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má druhý polomer zakrivenia R 2, a treti, vnútorne konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má tretí polomer zakrivenia R 3, a kde prvý, druhý a tretí rádius zakrivenia R...

Protišmykové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9885

Dátum: 22.07.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B60C 27/18

Značky: protismykové, zariadenie

Text:

...ovíjacie vláknosmerom k podkladu viackrát križuje uvažované nosné vlákno na kontaktnej strane.Aspoň pri jednej ďalšej výhodnej forme uskutočneniaje ďalej upravený väčší početovijacích vlákien, ktoré obklopujú nosné vlákna aspoň na obvodovom uhle väčšom než60 °. Aj tu tvoria ovíjacie vlákna pozdĺž každého nosného vlákna so vzájomným odstupomod seba usporiadané vyvýšenia na nosných vláknach.Každé uvažované ovijacie vlákno križuje uvažované...

Substituované bicyklolaktámové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9695

Dátum: 22.07.2008

Autori: Dow Robert Lee, Munchhof Michael John

MPK: A61P 3/04, A61P 3/10, A61K 31/553...

Značky: substituované, zlúčeniny, bicyklolaktámové

Text:

...izoxazol-S-ol-B-yl, izoxazoI-3 ol-5-yl, tiazolidin-2,4-dión-5-yl, imidazolidin-2,4-dión-5-yl, 1 H-pyrol-2,5-dión-3-yI, lHimídazol-2-ol-5-yl, dihydropyrimidin-2,4(1 H,3 H)-dión-6-yl, imidazolidín-2,4-dión-1-yl,1 H-imidazol-5-ol-2-yI, 1 H-pyrazol-3-ol-1-yl, 1 H-pyrazol-3-ol-4-yl, 1,3,4-tiadiazol-2-ol-5 yl, 1,3,4-oxadiazol-2-ol-5-yl, 1,2,4-oxadiazol-3-ol-5-y|, 1,2,4-tiadiazol-3-ol-5-y|, oxazol 2-ol-4-yl, tiazol-2-ol-4-yl, tiazol-4-ol-2-yl,...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8741

Dátum: 22.07.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B26D 5/08, B26F 1/38, B29C 49/72...

Značky: zariadenie, deliace

Text:

...nastavovacie práce deliaceho zariadenia, pokým by sa jedným deliacim zariadením chceli oddelovat rôzne druhy alebo veľkosti výrobkov-nádob od rámcového odpadu. Samozrejme sa môže zachovávať aj pätková časť a meniť sa hlavová časť,pokýmje to nevyhnutné.0014 Výhodným spôsobom sa odovzdávacimi zariadeniami, okrem najmenej jedného otočného zariadenia, usporiadanými za sebou v dopravnej linke, zlepší tok materiálu pre kartový rámcový zväzok...