Zverejnene patenty 14.07.2008

Hĺbkotlačové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13987

Dátum: 14.07.2008

Autori: Degott Pierre, Chabrier Stéphane, Magnin Patrick

MPK: C09D 11/10, B41M 3/14

Značky: farby, hĺbkotlačové

Text:

...tlačové lisy vybavené gumou, zhotovené na tlač s farbami tvrdnúcimi v žiarení UV farba sa nemôže tlačiť na hĺbkotlačovom lise vybavenom na používanie štandardných mastných farieb0010 Prihláška W 0 0/38445 Al sa zaoberá obťahovaním hĺbkotlačových farieb na polyméme podklady. Spojivo vhĺbkotlačovej farbe opisovanej vtejto prihláške obsahuje autooxidačnú polyesterovú živicu obsahujúcu zvyšky mastných kyselín adísperziu vosku steplotou sklovítého...

Umelohmotná nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286350

Dátum: 14.07.2008

Autor: Blumenschein Marcus

MPK: B65D 43/02

Značky: nádoba, vekom, umělohmotná

Zhrnutie / Anotácia:

Umelohmotná nádoba pozostáva zo samotnej nádoby a jej veka (1). Nádoba je na svojom hornom obvode vybavená prírubou a veko (1) je obvodovo vytvarované do prstencovej časti (2), obklopujúcej okraj horného obvodu nádoby. Prstencová časť (2) je tvorená radiálne vnútornou stenou (3), dienkom (4), ktoré uzatvára túto vnútornú oblasť, a vonkajšou nadol pretiahnutou stenou (5). Veko (1) je na svojej radiálnej vnútornej stene (3) vybavené hranolovitými...

Prostriedok na zisťovanie optimálnej doby oplodnenia z moču u žien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13199

Dátum: 14.07.2008

Autori: Bellér Imrich, Bellér Róbert

MPK: G01N 33/50

Značky: moču, optimálnej, žien, zisťovanie, oplodnenia, prostriedok

Text:

...na osobitné miestnosti a kvalifikáciu, stači jednorazová informácia prečitaním alebo slovom, výsledky rozboru sú objektívne (kvalitatívneho procesu), bez akýchkoľvek subjektívnych pochybnosti, známe za 5Účinok roztoku z vynálezu sa prejavuje priamou väzbou voľných aniónov síranov S 042 vo vzorke moču na anión C 1, katión, kyselinu a nosič, pridané roztokom z vynálezu v kyslomprostredí. Pri tejto reakcii vzniká zrazenina pôsobením všetkých...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20325

Dátum: 14.07.2008

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26

Značky: prijímanie, vysielanie, spôsob, vysielania, signálu, prístroj, prijímania

Text:

...sú multiplexované a vysielané TFS metódou a metóda ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania(OFDM) sa používa ako metóda modulácie používaná na prenos signálu.V signálovej snímke sa služby posúvajú v RF pásme a po časovej osi.Obrázok 2 je pohlad, zobrazujúci štruktúru prvého pilotného signálu (P 1) v signálovej snímke.Prvý pilotný signál a druhý pilotný signál sú usporiadané v začiatočnej polohe signálovej snímky. Prvý pilotný signál...