Zverejnene patenty 10.07.2008

Zariadenie na oddelenie pripájacieho konca hypodermickej ihly od hrotu injekčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286348

Dátum: 10.07.2008

Autori: Bergeron Luc, Bosset Grégoire, Moulin Jérôme, Soldini Laurent

MPK: A61M 5/32, A61M 5/34

Značky: konca, hrotu, oddelenie, zariadenia, injekčného, zariadenie, hypodermickej, pripájacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájací koniec (2a) hypodermickej ihly je navrhnutý tak, aby sa dal pripojiť a potom odpojiť od hrotu (3) injekčného zariadenia (4) tlakom, to znamená axiálnou ťažnou silou vyvinutou medzi ihlou (2) a injekčným zariadením (4). Vyťahovacie zariadenie má otvor (17), vymedzený blokovacími prvkami (13) tvoriacimi jeden kus s elastickými kusmi (10b, 12) tak, aby sa umožnilo meniť jeho priemer medzi minimálnym priemerom a maximálnym priemerom,...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286345

Dátum: 10.07.2008

Autori: Brioschi Elena, Jacquet Rémy, Bergeron Luc, Soldini Laurent, Moulin Jérôme

MPK: A61M 5/31, A61M 5/42

Značky: zariadenie, injekčné

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčné zariadenie zahŕňa otvorenú dutinu (2), injekčnú ihlu (9), vyčnievajúcu zo spodku tejto dutiny (2), prvé nepriepustné oddelenie (6), vymedzené prvým úsekom pohyblivej bariéry (11), prvý prostriedok (13) na posunutie prvého úseku pohyblivej bariéry (11), aby sa menil objem oddelenia, najmenej jeden priechod (7), prepojený medzi prvým nepriepustným oddelením (6) a dutinou (2), druhé nepriepustné oddelenie (5) pre produkt, ktorý sa má...

Kuchynský krájač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11873

Dátum: 10.07.2008

Autor: Boerner Jürgen

MPK: B26D 3/28

Značky: krájač, kuchyňský

Text:

...prostredníctvom zvieravých prostriedkov upevnená na základnom telese a môže byť uvoľnením zvieracích prostriedkov ku zmene hrúbky rezu uvedená do inej polohy. Pritom nemusí byť vložka odobratá od základného telesa. Rôzne polohy vložky sú pritom realizované paralelným presadením prostredníctvom paralelného vedeniaalebo natočením prostredníctvom otáčavého vedenia.Vo zvláštnom uskutočnení tohto kuchynského krájača sa nechá výmenná vložka...

Zariadenie na spájanie konštrukčného prvku a na ňom ležiacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11012

Dátum: 10.07.2008

Autor: Mouchet Steve

MPK: F16B 43/02

Značky: zariadenie, konštrukčného, prvků, ležiacej, dosky, spájanie

Text:

...kruh, ktorého priemer je menší než priemer vonkajšieho okraja osadenia,- voľný koniec každého poddajného ramienka obsahuje úkos orientovaný smerom dovnútra uloženia,- zvieracia matica a/alebo oporná pätka je získaná tvarovaním z plastu.0009 Ďalšie výhody a znaky jasnejšie vyplynú z nasledujúceho opisu konkrétneho uskutočnenia vynálezu, poskytovaného len ako neobmedzujúci príklad a znázorneného na pripojených výkresoch, na ktorých- obrázok 1...

Optimalizovaná sekvencia DNA a proteínová sekvencia protilátky na zlepšenie kvality a výťažku bakteriálne exprimovaných protilátkových fúznych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9330

Dátum: 10.07.2008

Autori: Wels Winfried, Dälken Benjamin, Schwarz Sylvia

MPK: C07K 16/32, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: kvality, protilátkových, sekvencia, výtažků, fúznych, exprimovaných, proteínov, protilátky, zlepšenie, proteínová, bakteriálne, optimalizovaná

Text:

...sekvencíi scFv(FRP 5)-ETA mRNA.0009 V prvom aspekte sa vynález týka polypeptidu obsahujúceho prvú aminokyselinovú sckvenciu, ktorá obsahuje aminokyseliny 2-120 zo sekv. id. č. l l, a druhú aminokysclinovúsekvenciu, ktorá obsahuje aminokyseliny 136-242 zo sekv. id. č. 11, kde uvedená prvá a druhá aminokyselínová sekvencía sú spojené skupinou peptidového spacera. Výhodne polypeptid podľa vynálezu obsahuje nasledujúcu štruktúru V -- VLV je prvá...

Spôsoby výroby predizolovaného potrubia a výrobná linka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20418

Dátum: 10.07.2008

Autori: Thomsen Tina, Bronnum Thomas, Pedersen Martin

MPK: F16L 59/14, B29L 23/00, B29C 44/32...

Značky: linka, výrobňa, výroby, predizolovaného, spôsoby, potrubia

Text:

...na koncoch predizolovaného potrubia počas výroby. Tieto prstence však zaručujú iba to, že vnútorné potrubie je vzhľadom na plášť vycentrované na príslušných koncoch tohto predizolovaného potrubia. Proces výroby týchto predizolovaných potrubí je veľmi nešikovný a náročný z hľadiska prácnosti V tom zmysle, že tieto prstence sa musia manuálne montovať na každý kus vnútomého potrubia. Okrem toho je proces výroby navrhnutý tak, že tekutý...

Nové protilátky inhibujúce dimerizáciu c-Met a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19225

Dátum: 10.07.2008

Autor: Goetsch Liliane

MPK: A61P 35/00, C07K 16/28

Značky: protilátky, dimerizáciu, použitie, c-met, inhibujúce, nové

Text:

...Aug 17, 43210570-8. Aktivovaný c-Met priťahuje signalizujúce efektory na jeho nmltidokovacie miesto umiestnené V cytoplazmovej doméne, čo vedie k aktivácii niekoľkých kľúčových signalizujúcich dráh, zahŕňajúcich RasMAPK, PI 3 K, Src a Stat 3 Gao CF, Vande Woude GF, Cell Res. 2005,l 5(l)49-51 Furge KA, Zhang YW, Vande Woude GF, Oncogene. 2000,l 9(49)5582-9. Tieto dráhy sú nevyhnutné pri proliferácii,invázii a angiogenéze nádorových buniek a...