Zverejnene patenty 08.07.2008

Povrchová štruktúra vedúca svetlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16534

Dátum: 08.07.2008

Autori: Walze Günther, Haese Wilfried, Stollwerck Gunther

MPK: G02B 3/00, G02B 5/02, G02B 27/00...

Značky: povrchová, struktura, vedúca, světlo

Text:

...Tieto štruktúry majú vytvárať 3 čisté verné obrazy lámp a rozšíriť sa prostredníctvom dodatočne, aj V rámci štruktúry použitého rozptyľujúceho aditíva, aby sa tak umožnilo homogénne podsvietenie. V tejto konštelácii ale použitá rozptyľujúca prísada ruší svetlo usmerňujúci účinok štruktúry, takže vkonečnomdôsledku nie je možné dosiahnuť žiadne homogénne podsvietenie.V US 2007047260 a US 20062508 l 9 sú opísané Compound Parabolic Concentrators...

Spôsob výroby 4´-[[4-metyl-6-(1-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H- benzimidazol-1yl]metyl]bifenyl-2-karboxylovej kyseliny (telmisartanu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12073

Dátum: 08.07.2008

Autori: Cinibulk Josef, Rádl Stanislav, Stach Jan, Strelec Ivo, Jarrah Kamal

MPK: C07D 235/18

Značky: výroby, kyseliny, telmisartanu, 4´-[[4-metyl-6-(1-metyl-1h-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1h, spôsob, benzimidazol-1yl]metyl]bifenyl-2-karboxylovej

Text:

...ktorá sa ďalej okysľuje vo vodnom acetonitrile, po izolácii kryštalizuje zo zmesí dichlórmetán/metanol a nakoniec zo samotného metanolu, kde sa používa tlaková aparatúra na rozpustenie vmetanole pri teplote nad jeho bodom varu (80 °C). Výsledkom zložitéhopostupu, ktorý nesie už vyššie uvedené nedostatky, je nízky výťažok produktu.0007 Postup ñnny Teva (W 0 2006/044648) je vmnohom obdobný vyššie uvedenému postupu ñrmy Cipla, kde sa taktiež...

Spôsob prípravy a použitia chelátových prostriedkov pyrofosfátu a citrátu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11845

Dátum: 08.07.2008

Autor: Mccall William

MPK: A61K 31/295, A61K 31/66, A61K 31/194...

Značky: spôsob, použitia, citrátu, přípravy, chelátových, železitého, pyrofosfátu, prostriedkov

Text:

...3 275 514 od Saltman a spol. Vo všeobecnosti to sú prostriedky, v ktorých sa železo viaže na polymérové substráty, alebo chelátované rôznymi ligandmi, sacharidmi, dextránmi, hydrolyzovaným proteínom, atd. Všetky boli neúspešne a/alebo mali také závažné nežiaduce účinky, že k praktickému použitiu nedošlo.0013 Je známe, že železo sa môže podávať pacientovi trpiacemu jeho nedostatkom dialýzou použitím prostriedku. zahrnujúceho komplex iónov...

Rýchlospojka, najmä pre pažbu ručnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15622

Dátum: 08.07.2008

Autor: Moretti Luigi

MPK: F41A 23/20, F41A 3/66, F41C 23/10...

Značky: najmä, zbraně, rýchlospojka, ručnej, pažbu

Text:

...tiež obsahuje závitový kolik, ktorý je upravený priamo na pažbu, kde je uložená cylindrická časť hlavného tela, ktorá tvorí záberový člen0014 Aby sa zaistilo, že cylindrická časť hlavného tela je riadne registrovaná na pažbe, je centrovaná na doske, ktorá je kontúrovaná a zablokovaná k pažbe pomocou skrutky a matice, aby sa zaistila kompaktná a tuhá konštrukcia, ktorá môže byť tiež vyrobená pretvorením (angl. overmolding) kontúrovanej...

Fólie z polymérneho kompozitu s funkciou bariéry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11011

Dátum: 08.07.2008

Autori: Dujardin Ralf, Schmuck Arno, Streitenberger Almuth

MPK: B32B 27/00, A01G 13/02

Značky: kompozitů, fólie, bariéry, funkciou, polymérneho

Text:

...výhodne je spojivom, superabsorbent-polymér, výhodnejšie je spojivom polyakrylát.Pod termínom základná polymérna zmes sú chápané všetky polymérne zmesi, ktoré vykazujú dostatočnú stabilitu voči UV žiareniu a povetemostným vplyvom v takej miere, že odolávajú trvalému vystaveniu vonkajšiemu prostrediu počas najmenej 12 mesiacov a nereagujú s organickými biocídmi používanými v poľnohospodárstve a ktorých vlastnosti sa nemenia organickými...

Spôsob výroby 5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluórfenyl)-2-oxoetyl]-4,5,6,7- tetrahydrotieno[3,2-c]pyridín-2-yl acetátu (prasugrelu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9296

Dátum: 08.07.2008

Autori: Štěpánková Hana, Hájíček Josef

MPK: C07D 495/02

Značky: prasugrelu, acetátu, tetrahydrotieno[3,2-c]pyridín-2-yl, výroby, spôsob, 5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluórfenyl)-2-oxoetyl]-4,5,6,7

Text:

...trietylamínu v dichlórmetáne na zlúčeninu (XIV). Konečný prasugrel vzorca l sa potom pripraví z látky (XIV) najprv po odstránení ochrannej0008 Okrem a-halogćnketónov (VIII) a (XIII) je ďalším kľúčovým intermediútom 2-oxotienotetrahydropyridín (III), ktorý sa v schéme 1 používa vo forme hydrochloridu a V schéme 2 vo forme tosylátu. Jeho príprava bola publikovaná firmou Sanoñ a vychádza z komerčne0009 Najprv sa reakciou s...

Samozhášacie termoplastické lisovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8978

Dátum: 08.07.2008

Autori: Charoensirisomboon Piyada, Pepers Michel, Staal Maarten, Link Christoph

MPK: C08K 5/523, C08K 3/04, C08K 3/32...

Značky: samozhášacie, lisovacie, kompozície, termoplastické

Text:

...materiálov chráničiek,skríň a vnútorných časti elektrických, elektronických a kancelárskych automatickýchzariadení vnútorných materiálov vozidiel a stavebných materiálov.Mnohé polymérne materiály na také použitie, najmä na elektrické a elektronické zariadenia, musia byt samozhášacie zo zákona. Známe samozhášacie prísady na zabezpečenie samozhášavosti polymérnych materiálov zahŕňajú halogénové samozhášacie prísady, hydroxid horečnatý,...

Spôsob, zariadenie a systém tepelného spracovania postupujúceho kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8654

Dátum: 08.07.2008

Autor: Raick Jean-marc

MPK: F27B 9/30, C21D 9/56

Značky: spracovania, tepelného, kovového, pásu, systém, postupujúceho, spôsob, zariadenie

Text:

...cirkulácie plynu nad určitý bod je všetok zisk z prenosu tepla viac ako kompenzovaný prídavnou prácou potrebnou na to, aby cirkulácia plynu bola rýchlejšia.0009 Problém na riešenie je teda zmenšenie spotreby energie v procesetepelného spracovania postupujúceho kovového pásu.0010 Podľa vynálezu je tento problém riešený tým, že sa prenos tepla uskutočňuje hlavne vedením. Teplo je tak prenašané veľmi účinne bez potreby značného prídavného...

Hydraulické rozrušovacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8534

Dátum: 08.07.2008

Autor: Konečník Štefan

MPK: B25D 9/04, B25D 9/20, B25D 9/14...

Značky: hydraulické, rozrušovacie, kladivo

Text:

...riešenie podľa vynálezu s inverznou koncepciou, ked údernikom je valec uložený na piestnici pevne spojenej s nosným telesom. Riadenie je hydraulický kiopný obvod, ktorý reaguje iba na obe krajné polohy údernika. Riadiaci člen, umiestnený v piestnici, prepína smer prúdenia tlakovej pracovnej kvapaliny vysokou rýchlosťou. V krajných polohách je hydraulicky ubrzdený. V pripade, že sa pracovný nástroj dostane do mimopracovnej polohy, zníži sa...

Systém na meranie tvaru pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14355

Dátum: 08.07.2008

Autori: Sakoda Naokazu, Morimoto Tsutomu, Takahashi Eiji

MPK: G01M 17/02, G06T 7/00, G01B 11/25...

Značky: tvaru, systém, meranie, pneumatik

Text:

...výsledkov detekcie chybného tvaru v podstate v reálnom čase z dôvodu skrátenej doby spracovania procesu robenia snímky z povrchu pneumatiky (napr. jednej sekundy) v rámci kontrolného procesu detekcie chybného tvaru pneumatiky.0014 Avšak z dôvodu obmedzenia procesného výkonu prakticky využiteínej MPU,ktorú je možné využiť ako súčasť kontrolného systému (meracieho systému) na detekovanie pneumatiky s chybným tvarom, je pre MPU ťažké...