Zverejnene patenty 04.07.2008

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14101

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/00, B01D 46/42, B05B 15/12...

Značky: spôsob, prestreku, oddeľovania, zariadenie, mokrého, filtračné

Text:

...prúdu odpadového plynu ležiacej ostatne voči dráheprúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadeniauzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo záchytnej nádoby pomocného materiálu nedostane do dráhy prúdenia prúdu surového plynu ležiacej pred vstupným otvorom alebo do aplikačnej oblasti,pretože by sa tento pomocný materiál za tým účelom musel pohybovať...

Zámkový systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13970

Dátum: 04.07.2008

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/18, F41A 17/58

Značky: systém, viachlavňovú, zbraň, zámkový

Text:

...z nasledujúceho opisu prednostnéhopríkladu uskutočnenia na záldade obrázkov, na ktorých znamenáobr. l pohľad v reze z boku na zámkový systém kozlice V nenatialmutej východiskovejobr. 2 pohľad v reze z boku na zámkový systém z obr. 1 v natialmutej východiskovej polohe obr. 3 pohľad v reze z boku na zámkový systém z obr. l po uvedení do činnosti prvejspúšte bezprostredne pred spustením prvého výstreluobr. 4 pohľad vreze z boku na zámkový...

Umelý stiahnuteľný zvierač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18643

Dátum: 04.07.2008

Autori: Von Segesser Ludwig, Hayoz Daniel, Borghi Enzo, Horst Martin, Tozzi Piergiorgio

MPK: A61F 2/00

Značky: umělý, zvierač, stiahnuteľný

Text:

...°C až 7 °C nad normálnu telesnú teplotu 37 °C) a ireverzibilné tepelné Iézie vznikajú, ked sa miestna teplota zvýši nad 45 °C0009 Navyše, v normálnom stave sa zliatinové súčasti s tvarovou pamäťou nezahrievajú a sú oba ohnuté za účelom sťahovania čreva. To znamená, že zahriatie je potrebné na otvorenie umelého zvierača. Pokial prostriedky kzahrievaniu zlyhajú, zvierač zostáva uzatvorený a nemožno ho otvoriť, čo môže viest kživot ohrozujúcim...

Spôsob privádzania pomocného materiálu a zachytávacia nádoba pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17931

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12

Značky: nádoba, pomocného, spôsob, privádzania, materiálů, zachytávacia

Text:

...materiálu v pracovnej polohe usporíadaná pod aspoň jedným filtračným elementom tak, že zmes pomocného materiálu a prestreku mokrého laku odstránená z filtračného elementu padá pri čistení smerom nadol do zachytávacejĎalej je s výhodou uskutočnené také opatrenie, že čerstvý pomocnýmateriál sa zo zachytávacej nádoby pomocného materiálu dostávapriamo do prúdu odpadového plynu, Za tým účelom je zvlášť výhodné, ked je prúd odpadovéhoplynu...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pomocného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17843

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12

Značky: pomocného, materiálů, spôsob, zariadenie, zavádzanie

Text:

...dostatočného prúdenia odpadového plynu sa i v prípade jednej takej prevádzkovej poruchy spoľahlivo zabráni zavádzaníu pomocného materiálu doaplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia.Keď sa zavádzanie pomocného materiálu do dráhy prúdeniaprúdu odpadového plynu uskutočňuje rozvírenie pomocného materiálunachádzajúceho sa v zachytávacej nádobe pomocného materiálu prostredníctvom zariadenia na rozvírenie, tak sa pri neexistujúcom dostatočnom...

Zariadenie a spôsob na tvarovanie potravinového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16855

Dátum: 04.07.2008

Autori: Van Der Laak Jacobus Johannes Maria, Van Gerwen Hendrikus Petrus Gerardus

MPK: A23G 1/28, A22C 7/00, A23G 3/02...

Značky: tvarovanie, potravinového, zariadenie, spôsob, produktů

Text:

...ktorom je formovanýpotravinový produkt, napríklad sem a tam sa pohybujúca doska alebo rotujúci bubon. Toto telo zahŕňa jeden alebo viac otvorov, v ktorých je potravinový produkt vytvarovaný. S výhodou je súčasne formovaný väčší počet0008 Potravinové produkty sa odoberajú z tvárniaceho tela pomocou vyhadzovacieho ústrojenstva, ktoré sa pohybuje sem a tam v priebehu jedného cyklu z východiskovej polohy do vyhadzovacej polohy a späť. Výhodne sa...

Pyrimidinylpyridazinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12475

Dátum: 04.07.2008

Autori: Stieber Frank, Schadt Oliver, Blaukat Andree, Dorsch Dieter

MPK: C07D 413/10, C07D 413/14, C07D 403/14...

Značky: deriváty, pyrimidinylpyridazinónové

Text:

...transdukciu tyrozínkináz a/alebo serín/treonínových kináz, najmä Met-kinázy, je pretožiaduca a je cieľom predloženého vynálezu.0008 Zistilo sa, že zlúčeniny podľa vynálezu a ich soli majú pri dobrej znášanlivosti veľmi cenné farmakologické0009 Konkrétne sa predložený vynález týka zlúčenín, ktoré inhibujú, regulujú a/alebo modulujú signálnu transdukciu Metkinázy, kompozícii, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú, a tiež spôsobu ich použitia na...

Filtračné zariadenia a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17485

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12, B01D 46/00...

Značky: prestreku, filtračné, zariadenia, spôsob, oddeľovania, mokrého

Text:

...nádoby pomocného materiálu, sa dosiahne toho, že do prúdu odpadového plynu sa dodáva dostatočné množstvo pomocnéhoTým, že prúd odpadového plynu vstupuje vstupným otvorom do dráhy prúdenia prúdu odpadového plynu ležiaceho ostatne voči dráhe prúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadenia uzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo zbernej nádoby pomocného...

Kontrastné činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17360

Dátum: 04.07.2008

Autor: Thaning Mikkel

MPK: A61K 49/04

Značky: činidla, kontrastné

Text:

...nepriaznivému klinickému účinku. Toxicita a nepriaznivé biologickéúčinky kontrastného média sú spôsobené zložkami média na prípravu liekovej formy, napr. rozpúšťadlo alebo nosič, rovnako ako samotným kontrastným činidlom a jeho zložkami, ako sú ióny pre iónové kontrastné činidlá, a tiež metabolity.0009 Hlavné faktory prispievajúce k toxicite kontrastného média boli identifikované ako chemotoxicita kontrastného činidla, osmolalita...

Nastavovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11984

Dátum: 04.07.2008

Autor: Grasmann Josef

MPK: G09F 9/37

Značky: zariadenie, nastavovacie

Text:

...držané v module pre zobrazenie znakov za účelom zobrazenia znaku, ktorý sa má zobraziť, z prvej polohy, v ktorej čelné plochy posuvných prvkov sú viditeľné na ploche viditeľnosti modulu pre zobrazenie znakov, do druhej polohy, v ktorej sú tieto čelné plochy vovzdialenosti za plochou vidítelnosti v module pre zobrazenie znakov v podstate neviditerne usporiadané.0007 Nastavovacie zariadenie má záberové lišty s nastavovacomi šablónami. ktoré sú...

Spôsob výroby koncentrovaného vodného roztoku glukózy z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11371

Dátum: 04.07.2008

Autori: Choi Jong-kyu, Kochner Arno, Chung Jin Won, Kim Mo Se, Lohscheidt Markus, Seo Jae Yeol, Kim Sung Hyun, Boy Matthias, Braun Jörg, Choi Jong In

MPK: C12P 19/02, C07K 14/415, A23K 1/14...

Značky: kukurice, výroby, glukózy, spôsob, vodného, koncentrovaného, roztoku

Text:

...spravidla obmedzená na 30 až 33 hmotn. Zatial čo vysoké koncentrácie glukózy nie sú pre fermentačnú výrobu bioetanolu nevyhnutné azdôvodu toxicity etanoluvytvárajúceho sa počas fermentácie sú dokonca problematícké, vedú nízke koncentrácie glukózy pri výrobe iných chemikálií knežiaducemu zvýšeniu objemového prietoku. Okrem toho môžu mat nerozpustné zložky negatívny vplyv na fermentáciu, napríklad ohľadom rýchlosti prenosu kyslíka...

Kryštalická forma [3-(4,5-dihydro-3-izoxazolyl)-2-metyl-4-(metylsulfonyl)fenyl]-(5- hydroxy-1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)metanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10625

Dátum: 04.07.2008

Autori: Saxell Heidi Emilia, Bratz Matthias, Gebhardt Joachim, Erk Peter, Kröhl Thomas

MPK: A01N 43/80, C07D 413/10

Značky: krystalická, forma, 3-(4,5-dihydro-3-izoxazolyl)-2-metyl-4-(metylsulfonyl)fenyl]-(5, hydroxy-1-metyl-1h-pyrazol-4-yl)metanónu

Text:

...Ill, forma lV, forma Vlll, forma V-S, forma Vl-S a forma VlI-S.Okrem toho je možné s kryštalickou formou llahšie manipulovať ako s ostatnými tuhými formami topramezónu, pretože táto vzniká pri výrobe vo forme diskrétnych kryštálov alebo kryštalitov. Na rozdiel od ihlicovitých kryštálov iných modiñkácií topramezónu vzniká forma l ako kompaktné, spravidla blokové kryštály,ktoré je možné ľahko filtrovať. Vporovnani s ostatnými tuhými formami...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9883

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/00, B05B 15/12, B01D 46/42...

Značky: zariadenie, mokrého, spôsob, oddeľovania, prestreku, filtračné

Text:

...pomocného materiálu, sa dosiahne to, že do prúdu surového plynu sa pridáva dostatočné množstvoTým, že prúd surového plynu vstupuje vstupným otvorom do filtračného zariadenia uzatvoreného ostatne voči dráhe prúdenia prúdu surového plynu, ležiacej pred vstupným otvorom,a voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že žiadny pomocný materiál sa z nádoby na zachytávanie pomocného materiálu nedostane do dráhy...

Materiál s CTP charakteristikou pre stredne- a vysoko-teplotné aplikácie, samoregulačné štruktúry s jeho obsahom a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9344

Dátum: 04.07.2008

Autori: Paul Bert Philippe, Lagréve Christian, Fermin Christian

MPK: H01C 7/02, C08L 67/02

Značky: vysoko-teplotné, aplikácie, struktury, výroby, spôsob, obsahom, stredne, charakteristikou, samoregulačné, materiál

Text:

...kábli obsahujúcom najmenej dva elektrické vodiče, okolo ktorých je vytlačovanýmateriál podľa vynálezu. Je výhodné, ak sú vodiče rovnobežne a umiestené pozdlžne v kábli pozdlž oboch okrajov kábla. vodiče sú udržiavané v danej polohe tým, že pri extrúzii sa okolo nich vytláča páska z materiálu uvedeného V tomto vynáleze. Okolo pásky je potom vytláčane lôžko z izolačného materiálu ako ohňovzdorný polypropylén alebo...

Použitie probiotík a vláknin pri liečbe hnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9240

Dátum: 04.07.2008

Autori: Goedhart Anna Christina, Bindels Jacques

MPK: A23L 1/308, A61K 31/7024, A23L 1/30...

Značky: liečbe, vláknin, hnačky, probiotík, použitie

Text:

...hnačky u ľudského subjektu. Tento vynález je možné tiež formulovať ako kompozíciu obsahujúeu Lactobacillus rhamnoszzs, inulín a sójovépolysacharidy na liečbu a/alebo prevenciu hnačky, najmä akútnej diarey ľudského subjektu.0013 Táto kompozícia obsahuje Lactobacillurs rhamnoszzs. Zo všetkých druhov laktobaeilov prítomných vľudských črevách je tento druh jedným z najhojnejších azistilo sa, že kmene,ktoré patria k tomuto druhu, sú účinne pri...