Zverejnene patenty 18.06.2008

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/00, C21B 3/00, C21C 5/28...

Značky: přísad, priemysel, puzolánových, mletých, zásaditých, spôsob, trosiek, výroby, oxidických, cementársky, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Prístroj na svetelnú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286294

Dátum: 18.06.2008

Autori: Picka Pavel, Voves Vladimír

MPK: A61N 5/06

Značky: prístroj, terapiu, svetelnú

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na svetelnú terapiu zahŕňa vonkajšie puzdro (1) majúce prednú časť (120) zakončenú prvým otvorom (121), v ktorej je uložené vnútorné puzdro (2) so svetelným zdrojom (223), s reflektorom (222) a s Brewsterovým polarizátorom (5), pričom vo výstupnej časti vnútorného puzdra (2) je umiestnený svetelný filter (61), a tiež aj zadnú časť (110) prechádzajúcu do druhého otvoru (111), v ktorej je umiestnený ventilátor (3) na vytváranie tlakového...

Vozidlo s viacúčelovou odťahovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286287

Dátum: 18.06.2008

Autor: Keťko Ladislav

MPK: B60P 3/12

Značky: odťahovou, viacúčelovou, vozidlo, nadstavbou

Zhrnutie / Anotácia:

Na základnom ráme odťahovacej nadstavby je upevnený kryt (1) nadstavby, ktorý má na horizontálnej ložnej časti (11) vytvorený tvarový otvor (111), ktorého tvar výhodne zodpovedá pozdĺžnemu tvaru výložníka (2), a na zvislej zadnej časti (12) krytu (1) sú vytvorené otvory (13), ktorých profil výhodne zodpovedá priečnemu profilu nájazdových ližín (4) nadstavby. Pri vysunutom podvese (3) sú nájazdové ližiny (4) jedným koncom upevnené na nosiči (32)...

Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12630

Dátum: 18.06.2008

Autori: Sagfors Mats, Torsner Johan

MPK: H04L 1/18, H04L 1/16

Značky: riadení, systéme, komunikácie, správ, spracovanie, postupy, prístroj, bezdrôtovej, chýb

Text:

...Ďalej možno V obidvoch smeroch využiť ARQ schému. Pre ciele tohto vynálezu označuje pojem vysielací uzol všeobecne uzol, ktorý vysiela jednu alebo viacero dátových PDU v potvrdenom režime doprijímacieho uzla. V terminológii 3 GPP sú dáta v potvrdenomrežime, Acknowledged Mode, vysielané vysielacou stranou entity RLC Acknowledged Mode a PDU sú vysielané do peer entity alebo prijímacej strany RLC entity V režime Acknowledged Mode. Pri tomto...

Brómfenylsubstituované tiazolyldihydropyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12222

Dátum: 18.06.2008

Autori: Siegfried Goldmann, Liu Yisong, Li Jing

MPK: A61K 31/506, A61P 1/16, A61P 31/20...

Značky: brómfenylsubstituované, tiazolyldihydropyrimidíny

Text:

...|C 5 o nemôže rásť s menením hlavnýchPatent USA č. 7,074,784 B 2 uvádza aj príklad, vktorom je tiazol-2-yl nahradený ditluórovým zvyškom (opísaný vpriklade 45 patentu). Derivát mápodobnú hodnotu |C 5 o (2 nM, pozrite tabulku 1).Prekvapujúco sme objavili, že substitúciou tiazol-Z-ylom a zmenou hlavných substituentov na R o-bróm a R 2 p-fluór možno získat derivát s aktivitou 10-krát vyššou a hodnotou C 50 menšou ako 1 nM. Toto je s...

Žiaruvzdorná kompozícia pre pece na tavenie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12008

Dátum: 18.06.2008

Autori: Anderson Michael, Shah Shirish, Connors Charles

MPK: C04B 35/48, C04B 35/109, C04B 35/622...

Značky: tavenie, žiaruvzdorná, kompozícia

Text:

...teraz ďalej opísaný. V nasledujúcich pasážach budú detailnejšie definované rôzne aspekty vynálezu. Každý takto definovaný aspekt sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším aspektom alebo aspektmi, ak nie je výslovne uvedený opak. Najmä každý znak uvedený ako preferovaný alebo výhodný sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším znakom alebo s ľubovoľnými ďalšími znakmi uvedenými ako preferované alebo výhodné.0012 Tento vynález poskytuje spôsob prípravy...

Brómfenylsubstituované tiazolyldihydropyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15367

Dátum: 18.06.2008

Autori: Li Jing, Liu Yisong, Goldmann Siegfried

MPK: A61K 31/426, A61K 31/381, A61K 31/395...

Značky: brómfenylsubstituované, tiazolyldihydropyrimidíny

Text:

...buniek. Hodnota C 50 je 2 nMv príklade 9 patentu). A keď sa hlavné substituenty zmenia na R (o-chlór) a R 2 (p fluór), získa sa približne rovnaká hodnota i 05., (lC 5 o 2 - 4 nM v príklade 5).Tento zdroj naznačuje, že hodnota lC 5 o nemôže rásť s menením hlavnýchPatent USA č. 7,074,784 B 2 uvádza aj priklad, vktorom je tiazol-2-yl nahradený difluórovým zvyškom (opísaný vpríklade 45 patentu). Derivát máPrekvapujúco sme objavili, že...

Laserové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11008

Dátum: 18.06.2008

Autor: Hafner Thomas

MPK: H01S 5/40

Značky: zariadenie, laserové

Text:

...cez všetky smery prierezu zväzku. Eliptický zväzok Šíriaci sa v smere z, ktorý napríklad v smere x má 1/e prierez zväzku 3 mm a V smere y má 1/e prierez zväzku 7 mm, má typický 1/e prierezzväzku približne 5 mm. 1/e prierezy zväzku podľa nároku 4 saukázali ako výhodné na produkciu dobrej kvality projekcie. 1/e prierez zväzku sa môže pomocou súhrnného kolimátora zmenšiť na nanajvýš 8 mm, viac prednostné na aspoň 6 mm a ešte viacprednostne na...

Spojovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10965

Dátum: 18.06.2008

Autor: Schröter Sören

MPK: F16L 37/098, F16L 37/14, F16L 25/00...

Značky: systém, spojovací

Text:

...jedného príkladu uskutočnenia na základe priložených obrázkov. Tu zobrazujeobrázok 1 perspektívny pohľad na spojovací systém podľa vynálezuobrázok 2 pohľad na spojovací systém podľa obrázku l pri pohľade v smere šípky ll na obrázku l, pričom pripájacia objímka a spojovací prvok sú zobrazené v reze a hadica je zobrazená v pohľade zhoraobrázok 3 pohľad na spojovací systém podľa obrázku 1 pri pohľade V smere šípky III na obrázku 1, pričom...

Rameno bremena na súvislú prezentáciu tovarov a samoobslužný balík na tieto účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9155

Dátum: 18.06.2008

Autor: Dietsche Patrick

MPK: A47F 1/12

Značky: bremená, súvislú, prezentáciu, samoobslužný, rameno, účely, balík, tovarov, tieto

Text:

...vytvarovaná do uzla alebo ako elastické páska vytvarovaná do uzla, je zabezpečené rovnomemé predpnutie pružiny vozíka, a tým aj tovaru v smere oproti ohraniečeniu pri oblasti odberu.0012 Ked je v ďalšej úprave ramena bremena podľa vynálezu rameno bremena prevedené aspoň v oblasti zaťaženia ako vodiaca tyč sccntràlnym típevñovacím prvkom, zachová sa tvarová stabilita ramena bremena a optimálne vedenie vozíka.0013 Ked v ďalšom uskutočnení ramena...

Spôsob vytvárania matice korekcie chýb prenosu paketov multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9083

Dátum: 18.06.2008

Autori: Rigaudeau Serge, Crestel Jérôme

MPK: H03M 13/07, H04L 1/00

Značky: vytvárania, multimediálnych, paketov, korekcie, chýb, spôsob, přenosu, matice

Text:

...koncové zariadenie rekonštruuje korekčnú maticu. Každý prijatý paket multimediálnych dát jezaradený do takto rekonštmovanej korekčnej matice na miesto, ktoré mu prináležalovpôvodnej korekčnej matici, pomocou jeho poradového čísla adoplnkových informáciíStrata paketu multimediálnych dát sa v rekonštruovanej korekčnej matici prejavuje prázdnym miestom tam, kde by sa mal nachádzať stratený paket multimediálnych dát. Stratený paket...

Zariadenie na otváranie dvier alebo brán budov na diaľku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8496

Dátum: 18.06.2008

Autor: Farneti Aldo

MPK: G07C 9/00

Značky: dvier, budov, otváranie, zariadenie, diaľku, brán

Text:

...sú umiestnené v budovách A 1,An. Pamäť centrálnej jednotky 1 zahŕňa databázu 20 obsahujúcu zoznam periférnych jednotiek B 1,Bn a zoznam aktivačných hesiel alebo kódov združených s uvedenými jednotkami B 1,Bn umiestnenými v budovách A 1,An avhodných na aktivovanie spomenutých jednotiek.0010 Spomenutá centrálna jednotka 1 zahŕňa GSM rozhranie 30 na spojenie na diaľku s externými terminálmi G 1,Cn. Centrálna jednotka 1 zahŕňa rozhranie 31 na...

Zariadenie a spôsob na nastavenie úniku netesnosti na štrbinovom otvore rotačného výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8220

Dátum: 18.06.2008

Autor: Kind Michael

MPK: F24F 11/02

Značky: nastavenie, úniku, štrbinovom, výmenníka, tepla, rotačného, spôsob, otvore, zariadenie, netěsnosti

Text:

...priestore mení vzávislosti napriklad od pohybu osôb v priestore alebo(všeobecne vyjadrené) od užívania priestoru. Dosiahnuteľná miera výmeny vzduchucez netesnosť, ktorá je zámerne zhotovená V plášti priestoru, nie je schopná zohľadniťvýchylky nastavovanej miery výmeny vzduchu spôsobené užívaním priestoru.Ďalej DE 22 60 250 uverejňuje cirkulačný regeneračný výmenník tepla, ďalej stesneniami obmedzujúcimi dráhy prúdenia média výmeny tepla cez...

Slnečná clona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14641

Dátum: 18.06.2008

Autor: Frotz Thomas

MPK: B60J 3/02

Značky: slnečná, clona

Text:

...vo svojej zachádzajúcej a/alebo vychádzajúcej polohe aretovatelný pomocou blokovacej mechaniky, napríklad pomocou tlakovej blokovacej mechaniky. Blokovanie premiestniteľnej časti vzachádzajúcej a/alebo vo vychádzajúcej polohe nastáva svýhodou pomocou tlakom ovládaného blokovania obdobného tlakovej blokovacej mechanike pre náplň zaťahovacieho guličkového pera, pričom tlak nastáva najmä na spodnú hranu oddeleného segmentu clony. Zablokovanie v...

Spôsob a zariadenie na automatické vykonávanie servisu hlavy horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14502

Dátum: 18.06.2008

Autori: Keim Karl-heinrich, Schlumpp Günter, Kok Douwe

MPK: B08B 5/02, B08B 7/02, B08B 9/00...

Značky: zariadenie, hlavy, spôsob, servisu, horáka, vykonávanie, automatické

Text:

...hlavy horáka v obehovom potrubí zo zásobníka a do zásobníka ošetrovacieho činidla hlavy horáka, napríklad každé dve hodiny na približne päť minút.0019 Aby sa zabránilo znečisteniu zváracieho zariadenia kvôli prestreku ošetrovacieho činidla hlavy horáka, počas striekania možno ošetrovaciemu činidlu hlavy horáka vystaviť len dýzu a najmenej jeden kontaktný hrot hlavy horáka, pričom zvyšok hlavy horáka proti prestreku chráni kryt.0020 Ak sa...

Spôsob prípravy kyseliny deoxycholovej (DCA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19245

Dátum: 18.06.2008

Autori: Moriarty Robert, Mahmood Nadir Ahmeduddin, Sahoo Akhila Kumar, Prasad Achampeta Rathan, Swaringen Roy, Reid John Gregory, David Nathaniel

MPK: A61K 8/63, A61K 31/575, A61P 3/04...

Značky: kyseliny, spôsob, přípravy, dca, deoxycholovej

Text:

...si v Spojených štátoch získali veľkú pozomosť. Jedno takéto opísané ošetrenie pre lokalizovanú redukciu tuku, ktoré je populáme V Brazílii, a ktoré používa injekcie fosfatidylcholínu, sa mylne považovalo za synonymum mezoterapie. Navzdory atraktivite tuk-rozpúšťajúcej injekcie zostáva bezpečnosť a účinnost týchto kozmetických zákrokov pre mnoho pacientov a lekárov pochybná. Pozri publikácie Rotunda, A.M. and M. Kolodney,...