Zverejnene patenty 07.06.2008

Substituované (oxazolidinón-5-ylmetyl)-2-tiofénkarboxamidy a ich použitie v oblasti zrážania krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13375

Dátum: 07.06.2008

Autori: Saatmann Uwe, Röhrig Susanne, Bauser Marcus, Von Degenfeld Georges, Paulsen Holger, Rester Ulrich, Krüger Joachim, Gnoth Mark, Heitmeier Stefan, Heimbach Dirk, Dittrich-wengenroth Elke, Tersteegen Adrian, Allerheiligen Swen, Gerdes Christoph

MPK: A61P 7/00, A61K 31/4439, C07D 413/14...

Značky: zrážania, substituované, použitie, oblastí, oxazolidinón-5-ylmetyl)-2-tiofénkarboxamidy

Text:

...hovädzieho dobytka), z ktorých je podľa preparácie asi 30 antikoagulačne účinných. Dávkovanie sa preto uskutočňuje v jednotkách a musí byt pretopri pacientoch presne kontrolované. Nekontrolované podanie týchto látok má za následok vysokériziko poddávkovania, poprípade predávkovania a tým aj riziko krvácania. Nízkomolekuláme heparíny (NMH) sa vyrábajú z nefrakcionovaného heparínu (UFH). Pokiaľ ide o ich veľkosť, sú nízkomolekuláme heparíny...