Zverejnene patenty 07.06.2008

Substituované (oxazolidinón-5-ylmetyl)-2-tiofénkarboxamidy a ich použitie v oblasti zrážania krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13375

Dátum: 07.06.2008

Autori: Saatmann Uwe, Dittrich-wengenroth Elke, Röhrig Susanne, Gnoth Mark, Krüger Joachim, Gerdes Christoph, Von Degenfeld Georges, Rester Ulrich, Heimbach Dirk, Bauser Marcus, Tersteegen Adrian, Heitmeier Stefan, Paulsen Holger, Allerheiligen Swen

MPK: A61P 7/00, C07D 413/14, A61K 31/4439...

Značky: použitie, oxazolidinón-5-ylmetyl)-2-tiofénkarboxamidy, substituované, oblastí, zrážania

Text:

...hovädzieho dobytka), z ktorých je podľa preparácie asi 30 antikoagulačne účinných. Dávkovanie sa preto uskutočňuje v jednotkách a musí byt pretopri pacientoch presne kontrolované. Nekontrolované podanie týchto látok má za následok vysokériziko poddávkovania, poprípade predávkovania a tým aj riziko krvácania. Nízkomolekuláme heparíny (NMH) sa vyrábajú z nefrakcionovaného heparínu (UFH). Pokiaľ ide o ich veľkosť, sú nízkomolekuláme heparíny...