Zverejnene patenty 02.06.2008

Štatistická detekcia spamových správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14136

Dátum: 02.06.2008

Autori: Hurley John Joseph, Worth Nicholas William John

MPK: H04W 4/12, H04L 12/58

Značky: správ, štatistická, detekcia, spamových

Text:

...na pôvodcu spamu. V týchto prípadoch ponesie náklady na posielanie správ vlastník mobilného sieťového predplatenia, a týmto môžu jednotlivci čeliť vysokým telefónnym účtom za správy, ktorých nie sú pôvodcami.0005 Existuje preto potreba adresovania posielania spamových správ v0006 Dokument US 2007/0226297 uvádza podľa svojho obsahu techniku nachádzania zhody a vymazávania pre ñltrovanie spamovej pošty. Technika priraďuje prinajmenšom dve adresy...

Funkcionalizované polyméry alfa-aminokyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286284

Dátum: 02.06.2008

Autori: Kubies Dana, Dvořák Milan, Machová Luďka, Rypáček František

MPK: C08G 69/00

Značky: alfa-aminokyselín, funkcionalizované, polyméry, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú funkcionalizované polyméry alfa-aminokyselín všeobecného vzorca (I) spôsob prípravy polymérov spočívajúci v tom, že zmes monoméru vo vhodnom pomere s iniciátorom a katalyzátorom sa ponechá reagovať vo vhodnom rozpúšťadle pri zvolenej teplote na čas potrebný na uskutočnenie reakcie a vzniknutý polymérny produkt sa izoluje z reakčnej zmesi bežnými postupmi, pričom takto získaný polymér môže byť podľa potreby buď konečným produktom...

Spôsob výroby čisteného citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286283

Dátum: 02.06.2008

Autori: Villa Marco, Dancer Robert, Sbrogió Federico

MPK: C07D 307/00

Značky: citalopramu, čisteného, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čisteného citalopramu vzorca (I), v ktorom sa odstráni desmetylcitalopram vzorca (III), pričom sa surový citalopramový produkt obsahujúci desmetylcitalopramovú nečistotu voliteľne podrobí niektorej počiatočnej purifikácii a následne sa naň pôsobí činidlom vytvárajúcim amidovú skupinu alebo skupinu podobnú amidovej skupine reakčná zmes sa potom podrobí kyselino-bázickému premytiu a/alebo kryštalizácii a rekryštalizácii citalopramu...

Deriváty 6-merkaptocyklodextrínu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, súprava s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286282

Dátum: 02.06.2008

Autori: Bennet David Jonathan, Zhang Mingqiang, Palin Ronald

MPK: A61P 43/00, A61P 21/00, A61K 31/716...

Značky: prostriedok, obsahom, súprava, 6-merkaptocyklodextrínu, použitie, deriváty, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 6-merkaptocyklodextrínu všeobecného vzorca (I), kde m je 0 až 7 a n je 1 až 8 a m + n = 7 alebo 8 R je (C1-6)alkylén voliteľne substituovaný 1 až 3 OH skupinami alebo (CH2)o-fenylén-(CH2)p- o a p sú nezávisle od seba 0 až 4 X je COOH, CONHR1, NHCOR2, SO2OH, PO(OH)2, O(CH2-CH2-O)q-H, OH alebo tetrazol-5-yl R1 je H alebo (C1-3)alkyl R2 je karboxyfenyl q je 1 až 3 alebo ich farmaceuticky prijateľné soli. Opísané je tiež použitie týchto...

Spôsob výroby orientovaných pásových ocelí na elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286281

Dátum: 02.06.2008

Autori: Abbruzzese Giuseppe, Fortunati Stefano, Cicale' Stefano, Rocchi Claudia

MPK: C21D 8/12

Značky: účely, oceli, orientovaných, pásových, elektrotechnické, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe pásových ocelí na elektrotechnické účely sa pred valcovaním za tepla uskutočňuje špeciálne predhrievanie plochých predvalkov tak, aby plochý predvalok dosiahol svoju maximálnu teplotu v peci v dostatočnom predstihu pred vyberaním z pece. V priebehu zahrievania a pri najvyšších teplotách termálneho cyklu sa rozpúšťajú častice druhej fázy a segregované prvky sú distribuované do kovovej matrice, zatiaľ čo v priebehu ochladzovania a pri...

Spôsoby liečenia a prípravky na liečenie recidivujúcich zhubných nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15463

Dátum: 02.06.2008

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick

MPK: A61P 35/00, A61K 31/337, A61K 31/555...

Značky: recidivujúcich, přípravky, nádorov, liečenia, spôsoby, zhubných, liečenie

Text:

...Alternatívne je recidivujúci zhubný nádor(napriklad recidivujúci gynekologický zhubný nádor, ako je recidivujúci nádor vaječnlkov, peritoneálny nádor alebo zhubný nádor vajcovodov), rezistentný proti pôsobeniu platiny. Alternatívne môže byt recidivujúcim zhubným nádorom zhubný nádor pľúc.0012 V špeciñckých prípadoch je recidivujúcim zhubným nádorom recidivujúci gynekologický zhubný nádor. V niektorých uskutočneniach je recidivujúcim zhubným...

Prvok tepelnej izolácie s vetracími kanálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10365

Dátum: 02.06.2008

Autor: Hauser Gerd

MPK: E04B 1/76

Značky: vetracími, kanálmi, izolácie, tepelnej, prvok

Text:

...na konci prvku otvorené tak, že vzduch môže prúdit z jedneho prvku do SUSCdHČhO prvku. Kanály pokračujúv jednotlivých oblastiach prvku k okraju prvku tak, že pri montáži prvku na vonkajšiu stenuvytvárajú na požadovaných miestach spojenie kanálov s vonkajšou stenou. Pritom sa jedná o tie miesta, na ktorých má byt vzduch vedený do budovy alebo z budovy. Na týchto miestach je spojenie kanálov s vonkajšou stenou napriek vyššie menovaným...

Triazolo[1,5-a]chinolíny ako ligandy adenozínového receptora A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9585

Dátum: 02.06.2008

Autori: Finet Michel, Timari Géza, Susán Edit, Urban-szabo Katalin, Szlávik Zoltán, Boer Kinga, Vargane Szeredi Judit, Bátori Sándor, Mikus Endre, Szabó Tibor, Kapui Zoltán

MPK: A61P 11/06, A61K 31/4745, A61P 29/00...

Značky: adenozínového, ligandy, receptora, triazolo[1,5-a]chinolíny

Text:

...A 3 zatiaľ publikované v literatúre patria medzi skupiny Ílavonoidov, 1,4-dihydropyridínových derivátov, triazolochínazolínov, tiazolonaftyridínov, tiazolopyrimidínov a aminochinolínov. Väčšina účinných a pre adenozínové subtypy selektívnych antagonistov však vykazuje silný lipofilný charakter a sú preto ťažko rozpustné vo vode. Táto vlastnosť bráni použiteľnosti zlúčenín in vivo. V literatúre sa nachádza stále viac a viac štúdií, s cieľom...

Lak alebo farba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9308

Dátum: 02.06.2008

Autori: Tallaire Francky, Gouy Jean Jacques, Michel Philippe, Bichet Pascale, Delorme Robert, Grymonprez Wim Maurits Ivo

MPK: C09D 177/02

Značky: farba

Text:

...nanášaná na podklad. To sa dá uskutočniť striekaním. Najlepšie sa farba strieka na podklad pomocou striekacej pištole. Tento spôsob je pokiaľje to možné automatizovaný, pričom sa farba strieka na povrchy dielov v automatickej striekacie jednotke, zatiaľčo tieto diely prechádzajú spomínanou striekacou jednotkou na automatickom dopravnom systéme. Výsledkom kontinuálneho striekania je rovnomernejší vzhľad farebných povrchov ako v prípade...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20791

Dátum: 02.06.2008

Autori: Schögler Hans Peter, Zeinlinger Helmut

MPK: H02K 1/18, F04B 35/04, H02K 3/38...

Značky: kompresor, chladiaceho, media

Text:

...ako je už známe, pomocou vhodných prípravkov. Týmto spôsobom sa čelá vinutí stabilizujú, dutiny medzi jednotlivými vodičmi vinutí sa minimalizujú a objem čiel vinutí sa zmenší.0008 Medzi jadrom cievky, resp. zväzkom plechov tvoreným statorovými lamelami a čelami vinutí je v montážnej polohe vždy vytvorená vzduchová štrbina, ktorá musí mať takú velkosť, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi0009 Pretože čelá vinutí sú však v prípade...

Nové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9121

Dátum: 02.06.2008

Autori: Tuli Davinder, Kasundra Ashok, Zambad Shitalkumar Pukharaj, Chauthaiwale Vijay, Bhattamisra Subrat Kumar, Siddiqui Amir, Munshi Siralee, Gupta Ramesh, Chhipa Laxmikant, Dutt

MPK: A61P 3/04, C07D 231/14, A61K 31/4155...

Značky: zlúčeniny, nové

Text:

...sa vyskytuje v ľudskej populácii ako sekundárny syndróm rôznych ďalších porúch. Avšak, hypertenzia je tiež preukázaná u mnohých pacientov, u ktorých sú kauzatívne faktory neznáme. Aj keď je esenciálna hypertenzia často spájaná s chorobami, ako je obezita, diabetes a hypertriglyceridémia, vzťah medzi týmito chorobami nebol doteraz dobre stanovený. U mnohých pacientov sa tiež prejavujú symptómy vysokého krvného tlaku, pri úplnej absencii...

Spôsob prípravy plnidla pre asfalt alebo betón z troskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8955

Dátum: 02.06.2008

Autori: Van Mechelen Dirk, Nguyen Evelyne

MPK: C04B 26/26, C04B 18/14, C04B 20/02...

Značky: troskového, plnidla, přípravy, spôsob, materiálů, betón, asfalt

Text:

...výhodne vysokej kvality, tzn. nemala by byt rozmelnená na prach v priebehu chladlaceho procesu ako dôsledok rozpínavej konverzie kryštálov B-dikalciumsilikátu (kremičitan vápenatý) na ich y-polymorf(vypadávajúci z trosky). Takéto trosky z vysokej pece, obsahujúce ydikalciumsilikát, sú preto menej vhodné na to, aby boli použité ako agregát.0006 Japonská patentová prihláška JP 2004-051425 navrhuje, že zostávajúca časť B-dikalciumsilikátu...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8531

Dátum: 02.06.2008

Autor: Bognarne Fejes Veronika

MPK: F28D 7/02, F28F 9/22

Značky: tepla, výmenník

Text:

...výmenník tepla by mohol byť použitý na ohrievanie vody akvária. Výmenník tepla podľa vynálezu je v princípevhodný aj na to, aby bol použitý ako chladič.0010 Účinok výmenníka tepla podľa vynálezu spočíva predovšetkým v tom, že existujúce usmerňovacie prvky cielene vedú úžitkovú vodu, ktorá má byť zohriata, v smere špirálovitej rúry. Okrem toho má byť rýchlosť prúdenia prvého média (úžitková voda) riadená tak, abypozdĺž Špirálovitého rúrovćho...

Cicavčie mliečne mikroorganizmy, kompozície s ich obsahom a ich použitie na liečenie mastitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19964

Dátum: 02.06.2008

Autori: Xaus Pei Jordi, Sobrino Abuja Odón Julián, Rodriguez Gomez Juan Miguel, Maldonado Barragán Antonio, Torre Lloveras Celina, Arroyo Rodríguez Rebeca, Blanch Martell Francesc, Marín Martínez María Luisa, Fernández Álvarez Leónides, Delgado Palacio Susana, Jiménez Quintana Esther Antonia, Sótano, Martin Jimenez Rocio, Boza Puerta Julio, Sierra Ávila Saleta, Martín Merino Virginia, Jimenez Lopez Jesús, Olivares Martín Mónica, Lara Villoslada Federico

MPK: A61K 35/74, A23L 29/00, A23C 9/12...

Značky: použitie, cicavčie, kompozície, mliečne, liečenie, mikroorganizmy, mastitidy, obsahom

Text:

...izoláciu kmeňov baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu alebo kmeňov biñdobaktérií, ktoré sa nachádzajú v čerstvom mlieku jednotlivých druhov cicavcov, prostredníctvom selekcie v kultivačnom médiu kyseliny mliečnej,(ii) selekciu tých kmeňov z kroku (i), ktoré sú schopné prejsť do mliečnej žlazy po perorálnom príjme a/alebo kolonizovať mliečnu žľazu po ich lokálnej aplikácii,(iii) selekciu tých kmeňov z kroku (ii), ktoré sú schopné redukovať...

Valcovacia stolica s chladiacim zariadením a spôsob valcovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14361

Dátum: 02.06.2008

Autori: Van Poecke Patrick, Vanderschueren Dirk

MPK: B21B 27/10

Značky: valcovania, zariadením, spôsob, stolica, valcovacia, chladiacim

Text:

...výhodne pod 4 bary a najvýhodnejšie pod 3 bary. Tieto tlaky sa ukázali ako dostatočné na dosiahnutie dobrého chladiaceho pôsobenia a pomoci pri obmedzení odskakovania chladiacej tekutiny na povrchu pracovného valca.Chladiace dýzy 5 a stieracie dýzy 6 môžu mat rôzne tvary a/alebo veľkosti prierezu. Výhodne sú rozmiestnené v rovnobežných radoch, pričom každý rad je bočne posunutý od susediacich radov tak, aby vytvorili päťkovú dispozíciu...