Zverejnene patenty 12.05.2008

Kompozície a spôsoby zahŕňajúce KLK3, PSCA alebo FOLH1 antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18742

Dátum: 12.05.2008

Autori: Shahabi Vafa, Paterson Yvonne, Rothman John

MPK: A61P 35/00, A61K 39/00, A61K 39/02...

Značky: spôsoby, klk3, folh1, kompozície, antigen, zahŕňajúce

Text:

...na 99 homologická, pričom N-koncový LLO peptid zvyšuje imunogénnosť fúziového peptidu a KLK 3 peptid neobsahuje sígnálnu sekvenciu. Predložený vynález poskytuje aj nukleotidovú molekulu kódujúcu rekombinantný polypeptid a rekombinantnú vektorovú vakcínu kódujúcu rekombinantný polypeptid alebo zahŕňajúcu nukleotidovúmolekulu kódujúcu rekombinantný polypeptid.0008 Predložený vynález poskytuje aj vakcínu, ktorá zahŕňa rekombinantný kmeň...

Spôsob a zariadenie na tvarovanie časti profilového povrazca extrudovaného na predmet a výrobok obsahujúci takýto predmet

Načítavanie...

Číslo patentu: 286251

Dátum: 12.05.2008

Autori: Fischer Florian, Verbeek Stefan, Cornils Gerd

MPK: B29C 47/02, B29C 70/00, B29C 43/18...

Značky: spôsob, zariadenie, extrudovaného, částí, obsahujúci, profilového, povrazca, výrobok, předmět, tvarovanie, takýto

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tvarovania oblasti (3) profilového povrazca (2) extrudovaného na predmet, hlavne na okennú tabuľku (1), upevnený v spracovávacej stanici (E), pri ktorom sa v príslušnej oblasti (3) vytvorí spočiatku beztvaré nahromadenie hmoty (4) materiálu, ktoré sa pomocou pohyblivého nástroja (5) tvaruje na požadovaný konečný tvar zodpovedajúci rovnomernému prierezu profilového povrazca (2), pričom prebytočný materiál sa vytláča kvôli jeho...

Vodiaci prah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286250

Dátum: 12.05.2008

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 15/00, E01F 9/04

Značky: vodiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaci prah zostavený z priebežných a koncových dielov navzájom pripojených spojovacími prostriedkami. Spojovacie prostriedky sú vytvorené na oboch koncoch priebežného dielu a na jednom konci koncového dielu. Spojovacie prostriedky dielov pozostávajú z dvoch korešpondujúcich častí. Jedna časť pozostáva z nosnej dosky (1), v strede ktorej je umiestnený podstavec (2), na ktorom je umiestnený zámok (3), a ktorá je na voľnom konci vybavená výrezom...

Spôsob čistenia peľu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286249

Dátum: 12.05.2008

Autor: Tomek Jiří

MPK: B01D 36/00

Značky: peľu, vykonávanie, spôsobu, čistenia, zariadenie, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia peľu spočíva v privedení znečisteného peľu (6) spoločne s prúdom vzduchu do kužeľovitej časti (16) separátora (3) z izolantu, kde peľ prepadáva do filtra (2) a nečistoty rotujú v elektrostatickom poli vyvolanom trením o separátor (3). Zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu pozostáva z nasávacej jednotky (1) s filtrom (2), ku ktorému je privedený výstup separátora (3). V oblasti jeho najväčšieho priemeru je do separátora (3)...

Galenická formulácia na orálne podávanie, spôsob jej prípravy a použitie činidla podporujúceho absorpciu na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286248

Dátum: 12.05.2008

Autori: Giet Philippe, Michel Dominique, Saslawski Olivier, Hulot Thierry

MPK: A61K 47/14, A61K 31/155, A61K 31/16...

Značky: přípravu, použitie, přípravy, podávanie, spôsob, činidla, galenická, orálne, podporujúceho, absorpciu, formulácia

Zhrnutie / Anotácia:

Galenická formulácia na orálne podávanie umožňujúca zlepšenú absorpciu účinných látok transmembránovou alebo paracelulárnou cestou v gastrointestinálnom trakte, ktorá obsahuje a) metformín alebo jeho farmaceuticky vhodnú soľ, najmä jeho hydrochlorid, b) činidlo podporujúce absorpciu s hodnotou hydrofilne-lipofilnej rovnováhy vyššou ako 8, ktorým je jedna alebo niekoľko lipidových látok zvolených z polysorbátov, éterov polyoxyetylénu a alkylu,...

Benzamidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri príprave liečiva na liečbu chorobných stavov sprostredkovaných cytokínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286247

Dátum: 12.05.2008

Autori: Brown Dearg Sutherland, Brown George Robert

MPK: A61K 31/167, A61K 31/495, A61K 31/165...

Značky: prostriedky, přípravy, sprostredkovaných, liečivá, cytokínmi, stavov, liečbu, přípravě, benzamidové, farmaceutické, použitie, spôsob, obsahujú, chorobných, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, alebo in vivo štiepiteľné estery
spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a použitie týchto zlúčenín pri liečbe chorôb alebo chorobných stavov sprostredkovaných cytokínmi.

Stavebný prvok na vytvorenie pôdu pokrývajúcich, zadržujúcich a vystužujúcich konštrukcií, najmä na vytvorenie nepriepustných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 286246

Dátum: 12.05.2008

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: pokrývajúcich, zadržujúcich, konštrukcií, nepriepustných, stien, vystužujúcich, prvok, pôdu, najmä, stavebný, vytvorenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prvok (1) na vytváranie pôdnej krytiny, zadržujúcej a spevňovacej konštrukcie, najmä na vytváranie nepriepustných stien, je tvorený jednoliatym plátom drôteného pletiva a je rozdelený na spodnú časť (301), na prostrednú čelnú časť (101) a na hornú koncovú kryciu časť (201). Tieto časti sú ohraničené spevňovacími tyčami (2, 3), ktoré sú vsadené do ôk drôteného pletiva a smerujú pozdĺž čelnej časti (101) alebo určujú medzi časťami (101, 201, 301)...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ziprasidon a spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286245

Dátum: 12.05.2008

Autori: Rasadi Bijan, Hausberger Angela Carol Gatlin, Busch Frank Robert, Arenson Daniel Ray

MPK: A61K 9/14, A61K 47/26, A61K 31/495...

Značky: veľkých, ziprasidon, spôsob, hydrochloridu, výroby, farmaceutická, kryštálov, ziprasidonu, obsahujúca, kompozícia, monohydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca častice kryštalickej voľnej bázy ziprasidonu alebo kryštalického hydrochloridu ziprasidonu, ktorých stredná veľkosť je asi 85 mím alebo menej, a farmaceuticky vhodné riedidlo alebo nosič. Táto kompozícia je vhodná na liečenie psychóz. Spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu, podľa ktorého sa (1) voľná báza ziprasidonu rozpustí v rozpúšťadle obsahujúcom tetrahydrofurán a vodu v...

Fajčiarsky výrobok dodávajúci aerosól

Načítavanie...

Číslo patentu: 286244

Dátum: 12.05.2008

Autor: Charles Frank Kelly

MPK: A24F 47/00

Značky: fajčiarský, dodávajúci, výrobok, aerosol

Zhrnutie / Anotácia:

Fajčiarsky výrobok dodávajúci aerosól, ktorý obsahuje otvorenú zakončenú trubicu (12) ohraničujúcu vzduchový priechod medzi ohrievaným koncom (18) a ústnym koncom (20) trubice (12), ktorá je nehorľavá pri pôsobení tepelného zdroja (21), vzduchový priechod, ktorý má prierez v podstate rovnomerný po svojej dĺžke, a substrát (14), ktorý je usporiadaný naprieč trubice (12) a ktorý obsahuje zložku vytvárajúcu aerosól, pričom substrát (14) má...

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286236

Dátum: 12.05.2008

Autor: Krajec Pavol

MPK: E01C 23/00, E02D 29/00, E02D 23/00...

Značky: spôsob, potrubia, opravy, predĺženia, životnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opravy a predĺženia životnosti potrubia sa uskutočňuje bez potreby jeho vyradenia z prevádzky pomocou zariadenia nazvaného portál a s následným použitím plavenej zakládky na elimináciu napätí vznikajúcich po sekundárnom zásype opravovaného potrubia.

Alkalická fosfatáza zacielená na kosť, súpravy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16320

Dátum: 12.05.2008

Autori: Crine Philippe, Landy Hal, Heft Robert, Loisel Thomas, Lemire Isabelle, Boileau Guy, Leonard Pierre

MPK: A61P 19/08, A61K 38/46, C12N 15/55...

Značky: súpravy, zacielená, fosfatáza, kosť, spôsoby, použitia, alkalická

Text:

...ako inhibítor mineralizácie. Preukázalo sa, že TNALP hydrolyzuje inhibítor mineralizácie PP,-, čím uľahčuje vyzrážanie minerálu ajeho rast (Rezende et al., 1998). Nedávne štúdie, pri ktorých sapoužili Akp 2/ myši, naznačili, že primámou úlohou TNALP in vivo je obmedziť veľkosťextracelulárneho PP.~ súboru, aby sa umožnila náležitá mineralizácia kostry (Hessle et al., 2002Závažnosť hypofosfatázie je variabilná a ovplyvňuje ju typ mutácie...

Alkalická fosfatáza zacielená na kosť, sady a spôsoby jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11446

Dátum: 12.05.2008

Autori: Landy Hal, Leonard Pierre, Heft Robert, Crine Philippe, Lemire Isabelle, Boileau Guy, Loisel Thomas

MPK: A61P 19/08, A61K 38/46, C12N 15/55...

Značky: fosfatáza, spôsoby, použitia, alkalická, kosť, zacielená

Text:

...vyšších koncentráciách ako inhibítor mineralizácie. Preukázalo sa, že TNALP hydrolyzuje inhibítor mineralizácie PP, čím uľahčuje vyzrážanie minerálu a jeho rast (Rezende et al., 1998). Nedávne štúdie, pri ktorých sapoužili Akp 2/ myši, naznačili, že primárnou úlohou TNALP in vivo je obmedzit veľkostextracelulámeho PP súboru, aby sa umožnila náležitá mineralizácia kostry (Hessle et al., 2002Závažnosť hypofosfatázie je variabilná a ovplyvňuje ju...

Aryloazol-2-yl kyanoetylamino zlúčeniny, spôsob ich prípravy a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20160

Dátum: 12.05.2008

Autori: Jacobs Robert Toms, Soll Mark David, Le Hir De Fallois Loic Patrick, Lee Hyoung Ik, Wilkinson Douglas Edward, Huber Scot Kevin

MPK: A01N 37/34, A01N 43/707, A61P 33/00...

Značky: zlúčeniny, aryloazol-2-yl, kyanoetylamino, použitia, spôsob, přípravy

Text:

...halogénalkylsulfmyl, alkylsulfonyl, halogénalkylsulfonyl alkylamino, di(alkyl)-amino nesubstituovaný alebo substituovaný hetaryl, kde substituenty môžu byť vždy od seba nezávislé a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí kyano, nitro, halogén, alkyl, halogénalkyl,alkyltio, halogénalkyltio, aryltio, alkoxy, halogénalkoxy, alkylkarbonyl, halogénalkylkarbonyl, alkylsulfinyl, halogénalkylsulñnyl, alkylsulfonyl, alkylamino,...

Spôsoby použitia antagonistov vazopresínu s antracyklínovými chemoterapeutickými činidlami na zníženie kardiotoxicity a/alebo zlepšenie prežívania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14921

Dátum: 12.05.2008

Autori: Liu Yongge, Kambayashi Junichi

MPK: A01N 43/00, A61K 31/553, A61K 31/55...

Značky: antagonistov, chemoterapeutickými, antracyklínovými, činidlami, spôsoby, zlepšenie, vazopresínu, kardiotoxicity, prežívania, zníženie, použitia

Text:

...indukovanej kardiotoxicity s veľmi obmedzenými priaznivými účinkamiře. Existuje teda urgentná a neuspokojená lekárska nevyhnutnoť na vyvinutie liečenia, ktoré je schopné znižovaťumožní, aby boli pacientom s rakovinou bezpečne podávané vyššie0008 Vazopresín (známy tiež ako antidiuretický hormón (ADH je malý peptid s deviatimi aminokyselinami, syntetizovaný v supraoptickom a paraventrikulárnom jadre hypotalámu a skladovaný v zadnej mozgovej...

Génová expresia a bolesť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19295

Dátum: 12.05.2008

Autor: Mamet Julien

MPK: A61K 48/00, C07H 21/04, C12N 15/113...

Značky: expresia, bolesť, génová

Text:

...1 väzbou sa detegovala protilátkami špecitickými pre transkripčné faktory bud za prítomnosti alebo pri absencii konkurenta SEQ ID NO 42 (512 nM). Pre porovnanie je zobrazená väzba SEQ lD NO 11 na to hSP 1. Dolný graf. Zobrazené sú krivky inhibície väzby pre každý faktor. Priemer a SEM sú udané ako percento maximálnej väzby pre každý transkripčný faktor pozorovaný za absencie konkurenta Ab protilátka, n 1 až 3.Obrázok 3 A Citlivosť...