Zverejnene patenty 09.05.2008

Ultrazvukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7470

Dátum: 09.05.2008

Autori: Cionni Robert J, Injev Valentine

MPK: A61F 9/007

Značky: ultrazvukové, zariadenie

Text:

...rezného ostria. Výplach tiež udržiavarovnováhu tekutiny V oku a pomáha oku udržiavať si tvar.0005 Existovali už pokusy kombinovať ultrazvukový pozdĺžny pohyb rezneho ostria s otočným pohybom ostria, viď. US patent č. 5,222,959 (Anis), 5,722,945 (Anis a kol.) a 4,504,264 (Kelman). Tieto skoršie pokusy používali elektromotory na vykonávanie otáčania ostria, na to je potrebný 0-krúžok alebo ine tesnenie ktoré sa môžu poškodiť a navyše...

Spôsob a systém na monitorovanie prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13441

Dátum: 09.05.2008

Autori: Frezza Ruggero, Raccanelli Giorgio, Cenedese Angelo, Gennari Giambattista, D'alessi Fabio

MPK: G06T 7/00, H04L 29/08

Značky: prostredia, monitorovanie, spôsob, systém

Text:

...napr. pri aktualizácii starých sledovacích systémov vovezeniach alebo vo výrobných zariadeniach, ktoré spracovávajú nebezpečné látky.0016 Dokument W 0 00/56056 opisuje spôsob optimalizácie kamerového pokrytia v prostredí, monitorovanom prostredníctvom množstva fixných kamier majúcich vopredstanovenú trojrozmemú orientáciu. Pri spôsobe opísanom vo W 0 00/56056 je umiestnenie auhlová orientácia každej kamery optimalizovaná genetickým...

Spôsob na koordináciu množstva senzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13287

Dátum: 09.05.2008

Autori: Genedese Angelo, D'alessi Fabio, Raccanelli Giorgio, Gennari Giambattista, Frezza Ruggero

MPK: G06T 7/20, G08B 13/196, G06T 7/00...

Značky: koordináciu, senzorov, spôsob, množstva

Text:

...oblasťou, kde požiar začal vynorilí by sa teda dodatočné požiadavky na zobrazovanie uvedených iných oblastí. Keby bol rozhodovací proces pomalší než rozvoj požiaru, akčné prostriedky by pokračovali v prerozdeľovaní úloh, ktoré majú byť uskutočňované (čo sa mení podľa požadovaných služieb), bez toho aby skutočne plnilipožiadavky systém by sa teda stal nestabilným.0015 Obdobne alebo horšie problémy reakcieschopnosti sa môžu vynoriť, ak sú nutné...

Odtokový žľab a spôsob jeho inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286241

Dátum: 09.05.2008

Autori: Nielsen Elgard Schandorff, Edvardsen Allan

MPK: E04B 7/18, E04D 3/36, E04D 13/00...

Značky: žľab, inštalácie, spôsob, odtokový

Zhrnutie / Anotácia:

Odtokový žľab na použitie v spojení so strešným podkladom, zahŕňajúci najmenej jeden pozdĺžny žľabový člen s prvým profilom (1, 4) s prierezom v podstate tvaru U. Odtokový žľab ďalej zahŕňa najmenej jedny pridržiavacie prostriedky (2), ktoré môžu bez poškodenia strešného podkladu udržať strešný podklad v odtokovom žľabe.

Protinádorové látky, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286240

Dátum: 09.05.2008

Autori: Kelner Michael, Mcmorris Trevor

MPK: A61K 31/16, A61K 31/12, A61K 31/185...

Značky: obsahom, prostriedok, farmaceutický, látky, použitie, protinádorově

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo (II), kde významy R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 a ďalších substituentov sú definované v opise, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Opísané sú aj medziprodukty a spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II) a spôsoby inhibície nádorového rastu alebo liečby rakoviny podávaním jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II).

Spôsob zisťovania transformačnej schopnosti látky, spôsob zisťovania predispozície buniek stať sa nádorovými bunkami, použitie nukleovej kyseliny a diagnostická súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286235

Dátum: 09.05.2008

Autor: Noteborn Mathieu Hubertus Maria

MPK: G01N 33/50, G01N 33/574

Značky: kyseliny, použitie, diagnostická, spôsob, zisťovania, súprava, buňkami, stať, schopnosti, nukleovej, buniek, transformačnej, predispozície, nádorovými, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu zisťovania transformačnej schopnosti možnej transformačnej látky, ktorý zahŕňa poskytnutie netransformovanej diploidnej bunky s indukovateľnou apoptínovou apoptickou aktivitou, vystavenie tejto bunky možnej transformačnej látke a určenie lokalizácie apoptickej aktivity vnútri tejto bunky alebo zistenie indukcie apoptózy v tejto bunke, pričom apoptínová apoptická aktivita je poskytnutá plazmidom kódujúcim...

Pripevňovací veniec na tesniace pripevnenie stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286234

Dátum: 09.05.2008

Autori: Larsen Henrik Hauberg, Andersen Bjarne Andrés

MPK: E04D 13/14

Značky: ktorá, připevňovací, tesniace, strechou, veniec, pripevnenie, konštrukcie, prechádza, stavebnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pripevňovací veniec (10) na tesniace pripevnenie stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou, v streche, najmä rámu (1) strešného okna, k vonkajšiemu plášťu (7) proti poveternostným vplyvom v podstrešnej konštrukcii zahrnuje navzájom spojené pripevňovacie členy (11 až 14), pričom každý je vybavený vnútornou okrajovou obrubou (16) na pripevnenie k bočnej ploche stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou, a k vonkajšiemu bočnému okraju...

Spôsob prípravy infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, zahrnujúcom rekombinantnú nukleovú kyselinu, modifikovaný RNA vírus obsahujúci túto kyselinu a vakcínu obsahujúcu tento modifikovaný RNA vírus

Načítavanie...

Číslo patentu: 286231

Dátum: 09.05.2008

Autori: Meulenberg Johanna Jacoba Maria, Pol Johannes Maria Antonius, Bos-de Ruijter Judy Norma Aletta

MPK: A61K 39/12, C12N 15/40, C12N 5/00...

Značky: obsahujúcu, modifikovaný, klonů, zahrnujúcom, infekčného, rekombinantnú, genóme, kyselinu, obsahujúci, přípravy, spôsob, túto, založeného, nukleovú, vírusu, vakcínu, virus

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob vytvorenia infekčného klonu založeného na genóme +RNA vírusu, ktorý má genóm aspoň okolo 15 kb. Tento spôsob ďalej zahŕňa selekciu infekčných klonov pomocou transfekcie hostiteľskej bunky spomínanou rekombinantnou nukleovou kyselinou. Hostiteľská bunka je v podstate necitlivá na infekciu spomínaným vírusom. Sú tiež opísané modifikované RNA vírusy a vakcíny.

Rotor elektrického motora a spôsob výroby takého rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286229

Dátum: 09.05.2008

Autori: Von Dokonal Luiz, De Lima Claudio Werner, Möbius Marcos Romeu

MPK: H02K 1/27

Značky: elektromotora, výroby, takého, elektrického, motora, spôsob, rotor, rotora

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje: jadro (10) tvorené množstvom kovových lamiel (11) zhotovených z magnetického materiálu pólové okrajové časti (20) zhotovené z magnetického materiálu a upevnené okolo jadra (10) rovnaký počet magnetických častí (30) pripevnených medzi pólovými okrajovými časťami (20) a jadrom (10), rotor má svoju valcovú postrannú plochu tvorenú pólovými okrajovými časťami (20), ktoré sú po obvode navzájom predelené, a prostrednými okrajovými...

„V” ozubenie, „V” ozubené koleso a „V” ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 286226

Dátum: 09.05.2008

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 55/02

Značky: převod, ozubené, koleso, ozubený, ozubenie, „v”

Zhrnutie / Anotácia:

"V" ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1), kde uhol sklonu zubov (2) 45° <= beta <= 84° a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) vytvárajú vrcholy zubov (2). "V" ozubené koleso je tvorené dvoma "V" ozubeniami, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12° <= ksí <= 45° voči axiálnej osi, pričom...

Pancierový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286225

Dátum: 09.05.2008

Autori: Mohr Michael, Geitz Carsten, Wintersieg Jörg

MPK: B32B 3/10, F41H 5/00, B32B 7/00...

Značky: pancierový, kompozitný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Na zlepšenie správania sa pri mnohonásobnom zásahu je navrhnutý pancierový kompozitný materiál (10), ktorý je zložený minimálne z jednej k strane (1) ohrozenia obrátenej a na prvej nosnej vrstve (4) umiestnenej čelnej vrstvy (2), ktorá je zložená z viacerých susediacich segmentov (3) čelnej vrstvy navzájom tvarovo pospájaných, jednej zadnej vrstvy (8) odvrátenej od strany (1) ohrozenia a jednej opornej vrstvy (5) usporiadanej medzi čelnou...

Fólia z dierovaného trojrozmerne tvarovaného materiálu a matrica na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286224

Dátum: 09.05.2008

Autor: Iulianetti Lino

MPK: A61F 13/15, B23P 15/24, A61F 5/44...

Značky: materiálů, dierovaného, fólia, matrica, tvarovaného, trojrozměrné, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia je vyrobená z dierovaného plastického trojrozmerne tvarovaného materiálu, ktorého horný povrch obsahuje množstvo otvorov rozprestierajúcich sa vo forme priechodných dier (303) v smere nižšieho povrchu tej istej fólie. Navzájom susediace priechodné diery (303) sú oddelené segmentmi (301) fólie a majú profil v tvare kužeľovitého rezu ako priečneho rezu so symetrickými stranami a zbiehajú sa smerom k hornému povrchu. Opísaná je tiež matrica...

Torpédo pre pretláčaciu formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286222

Dátum: 09.05.2008

Autori: Lupke Stefan, Lupke Manfred

MPK: B29C 47/20

Značky: formu, torpédo, pretláčaciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je torpédo pre pretláčaciu formu s vnútorným a vonkajším dutým prstencom (53, 55), vyrobenými oddelene, pričom sú k sebe pripevnené medzi umiestnenými ramenami (57), ktoré sú uvoľniteľne pripevnené k vnútornému a vonkajšiemu prstencu.

Torpédo hlavy extrudéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 286221

Dátum: 09.05.2008

Autori: Lupke Manfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 47/00, B29C 47/20

Značky: torpédo, hlavy, extrudéra

Zhrnutie / Anotácia:

Torpédo hlavy extrudéra s viacerými vnútornými prietokovými kanálmi (13) na plastickú látku, prechádzajúcimi axiálne cez torpédo, a jedným ramenom (15) na každý prietokový kanál, pričom každé rameno má protiprúdovú časť (19) a poprúdovú časť (27) na opačných koncoch uvedeného ramena, pričom protiprúdová časť vytvára rozdeľovač toku, ktorý rozdeľuje tok plastickej látky okolo uvedeného ramena na viaceré nezávislé prúdy plastickej látky okolo...

Polyol-interferón-ß konjugát, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286217

Dátum: 09.05.2008

Autori: Harris Milton, Sawlivich Wayne, Roberts Michael, El Tayar Nabil

MPK: A61K 38/21, A61K 47/48, A61K 47/34...

Značky: konjugát, polyol-interferón-ß, obsahom, výroby, farmaceutický, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

PEG-IFN-b konjugáty, v ktorých je PEG časť kovalentne naviazaná na Cys17 ľudského IFN-b, sú vyrábané spôsobom miestne špecifickej PEGylácie s tiolreaktívnym PEGylačným činidlom. Opísaný je aj farmaceutický prostriedok na liečenie infekcií, nádorov a autoimunitných a zápalových ochorení.

Záložné sieťové pripojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12865

Dátum: 09.05.2008

Autor: Richardson Scott

MPK: H04L 12/56, H04L 12/28

Značky: pripojenie, záložné, sieťové

Text:

...m je svojím charakterom statické, kedže satelitné záložné spojenie sa v tomto usporiadaní vyžadujelen na zabezpečenie alternatívnej trasy medzi dvomi ñxnými bodmi v rámci súkromnej siete organizácie klientovým systémom m a ústredím m.0012 Primárne pripojenie organizácie k internetu sa zabezpečuje prostrednictvom ústredia 300 a poskytovateľa 1 Q 2 intemetových služieb cez spojenie E. V prípade zlyhania spojenia §Q§je stále možné...

Rezný nástroj s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12605

Dátum: 09.05.2008

Autori: Standler Franz, Pekec Zeliko, Patsch Richard

MPK: B27G 13/10

Značky: držiakom, nástroj, řezný

Text:

...prvok pre rezný prvok, aby sa zabránilo bočnému posunu rezného prvku. 0021 Výhodné pre účely údržby a nastavenia rezného prvku na materiál alebo obrobok,ktorý sa má obrábať je, ked je rezný prvok namontovaný na držiaku vymeniteľné, čo je uľahčené najmä vďaka zoskrutkovaniu upínacej čeľuste.0022 Okrem pružného vyhotovenia upínacej čeľuste v smere rezného prvku sa poskytuje aj pružné ukutočnenie upínacej čeľuste vsmere reznej hrany,...

Spôsob a zariadenie na aktiváciu atmosféry v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17599

Dátum: 09.05.2008

Autori: Green John Lewis, Ellsworth Knorr Robert, Zurecki Zbigniew

MPK: H05H 1/48, H05B 7/18

Značky: aktiváciu, spôsob, atmosféry, zariadenie

Text:

...sa vyriešili problémy stability plynu a povrchových povlakov pokrývajúcich vložené pracovné dielce, vyvinuli sa vákuové pecesiónovou plazmou, ale náklady na tieto systémy, problémy so spracovaním dielcov.3 zložitých tvarov a ťažkosti s regulovaním teploty obmedzujú použitie systémov s iónovou plazmou. Ďalšou komplikáciou týchto a podobných metód elektrického výboja, napr. výboja iskry, priameho oblúka alebo plazmového preneseného oblúka, je...

Jednoreťazcová kruhová RNA a spôsoby jej produkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16281

Dátum: 09.05.2008

Autori: Ito Yoshihiro, Abe Hiroshi, Toyobuku Hidekazu, Abe Naoko

MPK: A61K 31/7088, A61K 31/713, C12N 15/11...

Značky: produkcie, jednoreťazcová, kruhová, spôsoby

Text:

...3 konci nukleotidovej sekvencie s nespárovanými nukleotidmi v sense reťazci a nukleotíd na 5 konci nukleotidovej sekvencie s nespárovanými nukleotidmi v antisense reťazcl spolu Iigujú. člm vytvárajú slučku. Dĺžka slučky je 6 až 9 báz. Celá jednoreťazcová kruhová RNA sa teda výhodne skladá z 42 až 80 báz.0019 Pokiaľ nukleotidová sekvencia s nespárovanými nukleotidmi na 5 konci sense reťazca je označená ako A, nukleotidová sekvencia s...

Zlúčeniny vychytávajúce kyslík, výrobky obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16201

Dátum: 09.05.2008

Autori: Deshpande Girish Nilkanth, Ensley Michael, Weipert Paul David

MPK: C07D 209/44, B65D 81/26, B65D 1/02...

Značky: tieto, obsahujúce, spôsoby, zlúčeniny, vychytávajúce, výrobky, kyslík, použitia

Text:

...a kompatibilizátor je ďalší materiál, pri ktorom je potrebné vyhodnotiť, či je vhodný pre kontakt s potravinami. Ako je zrejmé zvyššie uvedených poznatkov, vodbore je stále potrebné hľadať zlepšené materiály, ktoré majú vysokú schopnosť vychytávať kyslík a sú v podstate priehľadné.SÚHRN WNÁLEZU 0007 Predložený vynález sa týka prostriedkov obsahujúcich(b) aspoň jednu zlúčeninu vzorca l alebo IIkde skupina X je vybraná zo skupiny zahrňujúcej...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11023

Dátum: 09.05.2008

Autori: Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 25/07, H01L 23/10, H01L 23/053...

Značky: výkonový, polovodičový, modul

Text:

...dosky, tak sú obidve rozširujúce sa ramená dimenzované primerane k pomeru dĺžky a šírky podložky.0009 V pripade výkonového polovodičového modulu podľa vynálezu sa dáva prednosť tomu, aby bol vytvorený vnútorný okraj schránky tvaru téglika s vyvýšeninami a vonkajší okrajs výstupkami proti pootočeniu a aby podložka dosadala svojous jej vonkajšiu okrajonl vnútorne susediacou okrajovou oblasťou na tieto vyvýšeniny. Takýmto usporiadaním sa...

Systém výroby sekaných povrazcov vytvorených z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9996

Dátum: 09.05.2008

Autori: Font Dominique, Bastard Michel

MPK: D01G 1/04, D01G 1/10

Značky: vytvořených, sekaných, výroby, termoplastického, systém, materiálů, povrazcov

Text:

...môže interagovat s ostatnými, a pri navíjaní na vodiacu súčasť môže spôsobiť zlom na vláknach z ostatných lisovníc. V takom pripade je potom potrebne opätovne spustit všetky lisovnice.Takýto zásah ľudskej obsluhy vo svojom dôsledku spôsobuje veľmi dlhéprerušenia výroby, pretože obsluha musí postupne opätovne spúšťať každý z povrazcov.0011 Je možné pozorovať, že sekacie zariadenia pre niekoľko lisovníc sú spravidla pomerne rozmerné, a je...

Axomadol na liečbu bolesti z artrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9346

Dátum: 09.05.2008

Autori: Bloms-funke Petra, Schiene Klaus, Bothmer John, Lefeber Claudia

MPK: A61K 31/135, A61P 25/04, A61P 19/02...

Značky: bolesti, liečbu, artrózy, axomadol

Text:

...samostatne alebo v kombinácii- chirurgická liečba, napríklad transplantácia autológnych buniek chrupavky, umelé kĺbové náhrady a pod.0008 Za účelom zhodnotenia úspešnosti konkrétnej terapie odporúča Európska liga proti reumatizmu (EULAR) Lequesne Index, t.j. celkové zhodnotenie lekárom ahodnotenie bolesti u pacienta. Okrem zhodnotenia opuchu, začervenania a tlakového odporu kĺbu odporúča FDA zhodnotenie bolesti a funkcie prostredníctvom...

Krabicové zariadenie na zadržiavanie vody, ako je nádrž na dažďovú vodu, a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9140

Dátum: 09.05.2008

Autori: Schouten Michael Adrianus Jacobus, Hoekstra Hielke Dolf, Kruijer Martinus Petrus

MPK: E03F 5/10, E03F 1/00

Značky: zariadenie, zadržiavanie, vodu, spôsob, použitia, vody, krabicové, dažďovú, nádrž

Text:

...častí panela, ku ktorým sú pripojené stĺpiky. Navyše môže byt panel na vonkajšej strane vybavený podperami. Každá podpera je výhodne vyrovnaná v línii so stĺpikom. Pokiaľ sú stĺpiky na koncoch, ktoré sú od podpier odvrátené, duté a pokiaľ je priemer dutiny stlpikanádrže na dažďovú vodu príslušne prispôsobený, potom, keď sú nádrže na dažďovú vodupoložené jedna na druhej, môžu byť podpery jednej nádrže na dažďovú vodu uložené do...

Prvok zadnej časti pre motorové vozidlo obsahujúci osvetľovaciu jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8749

Dátum: 09.05.2008

Autori: Schröbel Sven, Blass Rudolf, Halbländer Anton

MPK: B60Q 1/56, B60R 13/10

Značky: osvetľovaciu, prvok, vozidlo, částí, zadnej, motorové, obsahujúci, jednotku

Text:

...podľa vynálezu sú chránenénárokmi závislými na nároku l a naň sa vzťahujúcimi.V tejto súvislosti je predmetom predloženého vynálezu prvok zadnej časti motorového vozidla, obsahujúci osvetľovaciu jednotku na osvetlenie štítku spoznávacou značkou, pričom osvetľovacia jednotka osvetľuje zadnú stranu štítku s poznávacou značkou, a táto osvetľovacia jednotka obsahuje translucentné teleso a osvetľovaci prostriedok, ktorý sa vyznačuje tým, že...

Systém ultrazvukového násadca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14612

Dátum: 09.05.2008

Autori: Injev Valentine, Cionni Robert

MPK: A61F 9/007

Značky: ultrazvukového, násadca, systém

Text:

...aby produkoval krútiaci pohyb. Sú použité dvasamostatné poháñacie signály, aby rozvibrovali dva páry kryštálov. V skutočnej praxi je vytvorenie násadca za použitia dvoch párov kryštálov ako v pozdĺžnom smere, tak V smere krútenia ťažké dosiahnuť. Jedno možné riešenie je opísané V US patentovej publikácii č. US 2001/0011176 A 1 (Boukhny). Tento odkaz objavuje násadec, ktorý má jednu súpravu piezoelektrických kryštálov, ktorá...