Zverejnene patenty 06.05.2008

Abrazívna zostava pre dobývacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18723

Dátum: 06.05.2008

Autori: Ollinger Charles Iv, Snyder Chris, Kreitzberg John

MPK: E02F 9/28

Značky: zostava, abrazívna, dobývacie, zariadenia

Text:

...aby sa na prijatie poistky zabezpečil celý nos,vybranie alebo kanálik v nose, ako je to bežné. Takto sa zvýši pevnosť nosa.V ďalšom aspekte vynálezu zaisťovacia zostava pre zabezpečenie raziaceho dláta o základňu sa môže nastaviť tak, aby dôsledne vyvíjala vopred určenú uťahovaciu silu o raziace dláto, bez ohľadu na veľkosť opotrebenia, ktoré môže existovať v základni a/alebo na raziacom dláte.V ďalšom aspekte vynálezu raziace dláto obsahuje...

Kompozície flurbiprofénu so svalovými relaxantmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17813

Dátum: 06.05.2008

Autori: Turp Hasan Ali, Cifter Ümit, Türkyilmaz Ali

MPK: A61K 31/192, A61K 45/06, A61K 9/00...

Značky: flurbiprofénu, relaxantmi, svalovými, kompozície

Text:

...a výhodne je hmotnostný pomer tizanidínu k ibuprofénu od 150 do 1200, špeciálne 1100.0022 FR 2 725 134 B 1 (Laboratoires Lederle), 04.10.1994, sa týka novej farmaceutickej kompozicie obsahujúcej ibuprofen alebo jeho farmaceuticky akceptovatelnú sol, a tiokolchikozid alebo jeho farmaceutický akceptovatelnú sol v pomere všeobecne v rozsahu od približne 150 do približne 11200. Podľa tohto vynálezu farmaceutické kompozlcia sa používa pri liečbe...

Organicky modifikované polysiloxány a ich využitie na odpenenie kvapalných palív s prímesou biologických palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17020

Dátum: 06.05.2008

Autori: Venzmer Joachim, Lohse Andrea, Vetter Andreas, Hänsel Rene, Seidensticker Peter, Herrwerth Sascha

MPK: C10L 1/12, C08G 77/46

Značky: organicky, prímesou, palív, využitie, kvapalných, biologických, odpenenie, polysiloxany, modifikované

Text:

...je atóm vodíkaalebo iná monofunkčná skupina.Nevýhodou tohto činidla proti peneniu je zlý účinok pri odpenení mokrej nafty. Mokrá motorová naftaje definovaná ako palivo, ktoré obsahuje 250 ppm alebo viac vody, Táto voda je bud kondenzovaná voda, ktorá sa dostane do skladovacej nádrže na palivá, alebo sa dostáva do paliva pri preprave v tankových lodíach prostredníctvom neúplného vyprázdneniaVpatente DE-A-10 2004 018 926 sa opisuje použitie...

Imidazochinolíny s imunomodulačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12786

Dátum: 06.05.2008

Autori: Thom Stephen, Mcinally Thomas, Wada Hiroki, Bonnert Roger Victor

MPK: C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 37/02...

Značky: vlastnosťami, imunomodulačnými, imidazochinolíny

Text:

...substituentamí zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén, kyano, s(o)R, ok, cozlťs, con,OC(0)R, SO 2 NR 5 R°, C 0 NR 5 R°, NRR°, NR 5 SO 2 R, NRCOR°, NRlsCogRlć,heteroaryl, Cl-Cóhalogénalkyl, Cg-Cgcykloalkyl a Cj-Cballcyl, pričom posledne dve uvedené skupiny sú prípadne substituovanć jednou alebo viacerými skupinami nezávisle zvolenými zo súboru zahŕňajúceho kyano, s(o)qR, OR, CO 2 R, so 2 NRR, coNklhą alebo NRlRRDR 9 znamená halogén,...

Koľajnicový žeriav na transport koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11917

Dátum: 06.05.2008

Autor: Widlroither Otto

MPK: B66C 7/10, B66C 23/02, B66C 1/64...

Značky: koľajnicový, žeriav, transport, koľajníc

Text:

...od žeriavového stĺpa 8, je upevnený pomocný výložník 21, ktorý je posuvne uložený v pozdĺžnom smere žeriavového výložníka 9, a ktorý je prestaviteľný z polohy mimo prevádzky do pracovnej polohy. Tento teleskopícký pomocný výložník 21 je pomocou aretačného zariadenia 27 usporiadaný na aretáciu, resp. na zablokovanie V rôznych vysunutých polohách. V tu znázornenom, konštrukčne zvlášť jednoduchom vyhotovení pozostáva tento pomocnývýložník 21...

Spôsob prípravy trans-2,3-disubstituovaných naftochinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11232

Dátum: 06.05.2008

Autori: Nardi Antonio, Salvi Annibale, Sada Mara, Maiorana Stefano

MPK: C07C 50/32, C07C 46/10, C07C 46/00...

Značky: přípravy, trans-2,3-disubstituovaných, naftochinónov, spôsob

Text:

...je skupina skupina, ktorá chráni hydroxy skupinu, ktorá sa môže hydrolyzovať V kyslom prostredí a je výhodne vybraná z acylových skupín, buď alifatických alebo aromatických, napríklad acetyl a benzoyl,atď.0013 Výhodná Pr skupina je acetylová skupina.0014 Výraz koncentrovaná kyselina sírová tu definuje kyselinu sírovú, ktorá má titer okolo 90 , napríklad rovný alebo vyšší ako 96 .0015 Podľa predloženého vynálezu výraz pri teplote pod...

Spôsob a zariadenie na potlač komponentu s dvoma navzájom naklonenými povrchovými oblasťami pomocou digitálneho spôsobu tlače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10207

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B41J 3/407

Značky: oblasťami, navzájom, naklonenými, zariadenie, pomocou, digitálneho, komponentu, dvoma, spôsobu, spôsob, tlače, povrchovými, potlač

Text:

...°) konštantné 100 , a v oblasti od Oi. 45 ° do napríklad o 60 ° sa potom znižuje na 0 . Oblast, vktorej je sklon medzi prechodovou oblasťou 18 a prvou povrchovou oblasťou 16 väčší ako 60 stupňov, nie je v diskutovanom kroku potlače vôbec potláčaný, pretože vdôsledku vysokého uhla sklonu by v dôsledku odrážania kvapiek neboli zaistené definované pomery.Na vysvetlený krok potlače I nadväzuje ďalší krok potlače Il, v ktorom sa potlačí druha...

Spôsob spaľovania s nízkymi emisiami nox na tavenie skla a zmiešaný injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21015

Dátum: 06.05.2008

Autori: Garnier Laurent, Mazzotti De Oliveira Carlos, Rouchy Patrice, Vernaz Joseph

MPK: F23D 17/00, C03B 5/235

Značky: injektor, spôsob, spaľovania, emisiami, tavenie, nízkými, zmiešaný

Text:

...muriva, najmä pokiaľ ide o tesnosť a odolnosť proti korózii- druhá kategória spočíva v tom, že sa pôsobí na plameň znižovaním alebobránením tvorby NOx v jeho úrovni. Na tento účel je možné napríkladusilovať o zníženie prebytku spaľovacieho vzduchu. Je takisto možné usilovať o obmedzenie teplotných špičiek udržiavaním dĺžky plameňa a zvyšovaním objemu čela plameňov na zníženie strednej teploty vo vnútri plameňa. Také riešenie je napríklad...

Deriváty 1,3-dihydroimidazol-2-tiónu ako inhibítory dopamín-beta-hydroxylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9290

Dátum: 06.05.2008

Autori: Learmonth David Alexander, Beliaev Alexander, Soares Da Silva Patrício Manuel Vieira Araújo

MPK: A61K 31/4178, A61P 25/22, C07D 405/04...

Značky: dopamín-beta-hydroxylázy, deriváty, 1,3-dihydroimidazol-2-tiónu, inhibitory

Text:

...W.C., akol., Br. J Pharmacol., 121 str. 1803-1809, 1997). Hoci sa u nepicastatu neprejavovali niektoré problémy pozorované u prvej a druhej generácie DBH inhibítorov, bolo zistené, že prechádza bariérou krv/mozog (BBB), a tedaje schopený vyvolať účinky v centrálnom aj perifémom systéme, čo môže viest k vzniku nežiadúcich a potenciálne vážnych vedľajších účinkov tohto liečiva na CNS. Potreba vyvinutia silného netoxického a periféme...

Strešný systém premeny energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9039

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nightingale Christopher George Edward

MPK: F03D 3/02, F03D 3/04, E04D 13/08...

Značky: systém, přeměny, strešný, energie

Text:

...aspoň jednej fotovoltaickej dosky a aspoň jednej tepelnej dosky, ktorá mení solárnu energiu na tepelnú energiu. Základné dosky môžu byť zostavené alebo inak vytvarované, abytvorili tepelnú izoláciu strešnej konštrukcie.0010 Strešná rámová konštrukcia môže zahrnovať konštrukciu sklonenej strechy, majucej aspoň dve šikmé strany, ktoré sasmerom hore zbiehajú vzájomne k sebe.0011 Krycie dosky ako pre fotovoltaické dosky tak pre tepelné dosky môžu...

Spôsob, počítačový program, počítačový programový produkt a systém pre dohľad nad komunikačnou cestou GTP v sieti UMTS/GPRS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19902

Dátum: 06.05.2008

Autori: Maerz Frank, Hirsch Christian

MPK: H04W 24/08, H04L 29/06, H04L 12/26...

Značky: sietí, systém, dohľad, produkt, komunikačnou, programový, počítačový, cestou, program, spôsob

Text:

...vyznačuje znakmi nezávislého patentového nároku 1. Monitorovací systém podľa tohto vynálezu je deñnovaný v nezávislom nároku 4.0008 Tento vynález s výhodou navrhuje spôsob uskutočňovania dohľadu nad komunikačnou cestou GTP v sieti UMTS/GPRS, ktorý zahrňuje nasledujúce kroky- generovanie správy GTP-C v podobe správy GTP Echo Request v monitorovacom systéme spojenom s touto sieťou UMTS/GPRS, pričom táto správa GTP Echo Request ako zdrojovú...

Pridržiavacie zariadenie pre vedenia, napríklad komíny, prechádzajúce cez zastrešenia budov alebo priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7493

Dátum: 06.05.2008

Autori: Maas Siegbert, Elfert Thomas

MPK: E04F 17/00, F23J 13/00

Značky: komíny, zariadenie, vedenia, prechádzajúce, pridržiavacie, například, zastrešenia, priestorov, budov

Text:

...vynálezu spočíva vtom, že sa už zásadne nevyžadujú dvojice upevňovacích, respektive pridržných prvkov s upevňovacími puzdrami na rozličných miestach stačí už iba jeden druh upevňovacích, respektíve prldržných prvkov.Z hľadiska efektívnosti postupu montáže a stability po jej realizácii je osobitne výhodne na upevňovacie prvky použit ťahané neohýbané ploché profily s radom otvorov na každom konci,predovšetkým pozdĺž stredovej línie, aby bolo...