Zverejnene patenty 24.04.2008

Spôsob a zariadenie na spracovanie dát, ako aj systém, zahrnujúci také zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16586

Dátum: 24.04.2008

Autori: Seiler Andreas, Hochleitner Kurt, Lichtnekert Johann, Kussyk Jaroslaw

MPK: H04L 12/803, H04L 12/721, H04B 3/54...

Značky: zariadenie, systém, dát, spracovanie, také, spôsob, zahrnujúci

Text:

...poznamenať, že sa u základňovej stanice jedná o uzol, ktorý disponuje prípojom resp. možnosťou pripojenia k chrbticovej sieti. Ďalej je ďalším uskutočnením,že každá základňová stanica je spojená s chrbticovou sieťou alebo disponuje možnosťou pripojenia k chrbticovej sieti, obzvlášť prostredníctvom aspoň jednéhoUzol sa výhodne hodí k tomu, aby viedol dáta ďalej k aspoň jednému ďalšiemu uzlu.Tento aspoň jeden ďalší uzol je preto nepriamo...

Automatická pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17395

Dátum: 24.04.2008

Autor: Kaminsky Victor Anatolevich

MPK: F41C 3/00, F41A 5/26, F41A 5/20...

Značky: pištoľ, automatická

Text:

...nachádza koncový kus a predná časť uzáveru sa pri spätnom pohybenadvihne a pričom sa zadná časť uzáveru podopiera cez podperu na telese. Opis vynálezu0008 Účelom tu opisaného vynálezu je zjednodušenie konštrukcie avýroby strelných-3 zbraní ako aj zvýšenie spoľahlivosti a zlepšenie bojových vlastností.0009 Táto úloha môže byť vyriešená nasledovneAutomatická pištoľ V podstate pozostáva z nepohyblivej hlavne, uzáveru s údemíkom a vyťahovačom...

Zmes formovacieho materiálu, formovaný polotovar pre účely odlievania a spôsob výroby formovaného polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9711

Dátum: 24.04.2008

Autori: Wehren Bettina, Gerlach Ralf-joachim

MPK: B22C 1/18

Značky: účely, výroby, polotovarů, formovaného, formovacieho, polotovar, spôsob, materiálů, formovaný, odlievania

Text:

...sa dosiahne špeciñcky vytvorená subštruktúra.0011 Opatrenia rozmiestnenia asušenia sú predstavené vnárokoch na postup, pričom zo súvisiacich nárokov sa musia vybrat aj ďalšie opatrenia ako výhodné kroky postupu. Predovšetkým je potrebné dbat na to, aby nevznikia žiadna aglomerácía jemnozrnných častíc zmesi, ale aby sa oveľa viac v každej skupine s určitou veľkosťou zrna dosiahlo rovnomerné rozmiestnenie častíc. Tu sa osvedčil...

Nové agonistické ligandy RAR receptorov, použitie v ľudskej medicíne a v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9006

Dátum: 24.04.2008

Autor: Biadatti-portal Thibaud

MPK: A61K 8/41, A61K 31/196, A61K 31/235...

Značky: kozmetike, medicině, ludskej, agonistické, ligandy, použitie, receptorov, nové

Text:

...retinoidov na epidermis (Retinoic acid receptor gamma mediates topical retinoid efficacy and irritation in animal models, Chen S,Ostrowski J, Whiting G, Roalsvig T, Hammer L, Currier SJ,Honeyman J, Kwasniewski B, Yu KL, Sterzycki R, et al. J Invest Dermatol. 1995 104 (5) 779 - 83).0008 RAR gamma receptory sú teda jediný cieľ V liečbe ochorení na úrovni epidermis, ako je napríklad akné alebo psoriáza alebo všetky ostatné kožné ochorenia,...

Adaptér na spojenie medzi pohonom rolety a hlavovým dielom rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20179

Dátum: 24.04.2008

Autor: Pielmeier Günter

MPK: E06B 9/50, E06B 9/174

Značky: dielom, adaptér, rolety, hlavovým, pohonom, medzi, spojenie

Text:

...a hlavovým dielom sa zamedzi tým, že druhá strana adaptéra slícovaným sedlom je prispôsobená na tvar hlavového dielu. výhodnejšie sa potočeniu medzi adaptérom a hlavovým dielom zamedzi tým, že licované sedlo vykazuje tvar rebier.Vynález sa ďalej týka rolety, zahŕňajúcej pohon, hlavový diel a adaptér medzi pohonom a hlavovým dielom, pričom adaptérom je adaptér podľa vynálezu a pohon,adaptér a hlavový diel sú vzájomne spojené stlačením.Prehľad...

Obvodová tvarovka pre komínové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14840

Dátum: 24.04.2008

Autori: Pühringer Herbert, Steinecker Gerald

MPK: E04F 17/02

Značky: systémy, obvodová, komínové, tvarovka

Text:

...tvarovka na von nevykazuje cylindrický priebežný otvor, ale tento je vytvorený pravouhlo,predovšetkým kvadraticky.0012 Podla osobitného uskutočnenia vynálezu sa obvodová tvarovka podľa vynálezu zabuduje v prechodovej oblasti komína cez prekrytie strechy asíce tak, že horná časť až po oddelovací prstenec je obopnutá manžetovým, tepelno-izolačným vonkajším plášťom, ktorý je účinný akododatočné tepelná bariéra v oblasti a nad prekrytim...