Zverejnene patenty 15.04.2008

Cievka na navíjanie drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14085

Dátum: 15.04.2008

Autor: Ruggenenti Luca

MPK: B65H 75/14

Značky: drôtu, cievka, navíjanie

Text:

...doplnková príruba 12 (pozri obr. 5) má vypuklý profil, ktorý prechádza od vnútomého okraja 12 a dotýkajúceho sa ohybu 13 a steny valcovitého telesa 13 po celej doplnkovej prírube s čapmi 14 vytvarovanými monolitne tak, aby bola v určitej vzdialenosti od zodpovedajúcej príruby 15.0016 Aj doplnkové príruby 16 a 17 na obrázkoch 6 a 7 majú vypuklé profily, ktoré prechádzajú od vnútomých okrajov 16 a a 17 a a pokrývajú ich v celom rozsahu, a sú...

Pyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16422

Dátum: 15.04.2008

Autori: Zhang Weihan, Cui Yumin, Su Wei-guo, Jia Hong, Duan Jifeng, Sai Yang, Yan Xiaoqiang, Ren Yongxin

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 239/42...

Značky: pyrimidinové, deriváty

Text:

...í-propyl, nbutyl, i-butyl a t-butyl. Výraz alkoxyskupinď označuje -O-alkyl.0008 Výraz aryľ vtomto texte označuje G-uhlíkový monocyklický, 10 uhlíkový bicyklický, 14-uhlíkový tricyklický aromatický kruhový systém, kde každý kruh môže mať 1 až 4 substituenty. Príklady arylových skupín zahrňujú,bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, fenyl, naftyl a antracenyl.0009 Výraz cykloalkyľ označuje nasýtenú alebo čiastočne nenasýtenú cyklickú uhľovodíkovú...

MS spôsoby hodnotenia glykánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10166

Dátum: 15.04.2008

Autori: Bosques Carlos, Zhu Xiangping, Washburn Nathaniel, Parsons Ian Christopher

MPK: G01N 33/68, G01N 33/66

Značky: glykánov, hodnotenia, spôsoby

Text:

...jednotiek (b) priemernej intenzity hmotnostného signálu v danom rozsahu hmotnostných jednotiek (c) plochy spojenej srozsahom hmotnostných jednotiek pre daný pík a (d)kombinácie dvoch alebo viacerých z nich. Daný rozsah hmotnostných jednotiek môže bytzaložený napr. na jednej alebo viacerých pološírok (FWHM) píku, hmotnostnom rozlíšení hmotnostného spektrometra, a pod.0008 V rôznych uskutočneniach predkladaného vynálezu sa hmotnostné...

Vonkajšia nástenná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19351

Dátum: 15.04.2008

Autori: Lautso Petteri, Valtari Juha, Lempinen Juhani, Smolander Juha-pekka

MPK: E06B 3/54, E04F 13/14

Značky: vonkajšia, nástenná, jednotka

Text:

...907 B 1 EP 224 lZ-Tša/alebo k vonkajšej nástennej jednotke, ktorá je určená k nainštalovaniu nad ňu a obsahuje zodpovedajúcu nosnú štruktúru. Spojenie s vonkajšou nástennou jednotkou nainštalovanou hore alebo dole je uskutočnené na vnútornej strane najvnútornejšieho skleneného povrchu. inými slovami, ku spojeniam so skeletom budovy a akýmikoľvek ďalšími vonkajšími nástennými prvkami dochádza na vnútornej strane sklenenej tabule.0009 Výhodou...