Zverejnene patenty 14.04.2008

Kompozícia spojiva a spôsob úpravy výstužných vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13573

Dátum: 14.04.2008

Autor: Kurz Günter

MPK: C09J 161/12, C09J 163/04, C08J 5/06...

Značky: spojiva, kompozícia, úpravy, vložiek, výstužných, spôsob

Text:

...vystužených polymérových výrobkov. Vystužené polymérové produkty majú dobrú adhéziu medzi výstužnou vložkou a matricou, napr. gumou alebo0012 Táto úloha je, pokiaľ ide o kompozíciu spojiva, riešená znakmi nároku l, a pokiaľ ide o spôsob, znakmi nároku 12.0013 Podľa vynálezu je navrhnutá disperzia spojiva pre jednostupňový systém na úpravu výstužných vložiek na výrobu vystužených polymérových výrobkov, v ktorej je vedľa izokyanátu a...

Diazo bicyklické Smac mimetiká a ich využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17261

Dátum: 14.04.2008

Autori: Nikolovska-coleska Zaneta, Peng Yuefeng, Sun Haiying, Lu Jianfeng, Wang Shaomeng, Cai Qian, Qiu Su

MPK: A61K 31/55, C07D 487/04, A61P 35/00...

Značky: diazo, bicyklické, mimetiká, využitia

Text:

...sa, že cIAP-l jeesenciálny kontinuálne prežitie endoteliálnych buniek ahomeostázy krvných ciev počas vaskulámeho vývoja (Santoro et al., Nature Genetics 3921397 (2007. cIAP-l tak môže zohrávať dôležitú úlohu v ovládaní angiogenézy ahomeostázy krvných ciev počas embryogenézy, regenerácie a tumorigenézy.0009 Apoptóza nie je jedným procesom ale je zapojená do niekoľkých rôznych, niekedy prepojených, signalizačných dráh vedúcich k degradácii...

Hydroxyindol, spôsob jeho prípravy a jeho použitie ako inhibítora fosfodiesterázy 4

Načítavanie...

Číslo patentu: 286192

Dátum: 14.04.2008

Autori: Egerland Ute, Szelenyi Stefan, Kronbach Thomas, Heer Sabine, Polymeropoulos Emmanuel, Poppe Hildegard, Marx Degenhard, Höfgen Norbert

MPK: A61K 31/4427, A61P 11/00, A61K 31/403...

Značky: přípravy, hydroxyindol, fosfodiesterázy, použitie, inhibítora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydroxyindoly všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú význam vysvetlený v opise, ich fyziologicky prijateľné soli, spôsob prípravy uvedených zlúčenín a solí a ich použitie na liečebné účely. Ďalej sú opísané lieky s obsahom týchto zlúčenín a tiež spôsob výroby týchto liekov na liečbu porúch, pri ktorých je terapeuticky prínosná inhibícia fosfodiesterázy 4.

Použitie solí monoalkylesterov kyseliny fumarovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286191

Dátum: 14.04.2008

Autori: Strebel Hans-peter, Joshi Rajendra Kumar

MPK: A61K 31/21, A61J 3/07, A61J 3/06...

Značky: solí, použitie, kyseliny, monoalkylesterov, fumarovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie jednej alebo viacerých solí monoalkylesterov kyseliny fumarovej všeobecného vzorca (I), prípadne s prímesou dialkylfumarátu všeobecného vzorca (II), kde A je dvojmocný katión z radu zahrnujúceho Ca, Mg, Zn alebo Fe alebo jednomocný katión z radu Li, Na alebo K a n znamená číslo 1 alebo 2 v závislosti od typu katiónu, a prípadne všeobecne používaných excipientov a vehikúl na prípravu farmaceutickej kompozície vo forme...

Viaclistová osovo symetrická mechanická chlopňová náhrada

Načítavanie...

Číslo patentu: 286190

Dátum: 14.04.2008

Autor: Červinka Peter

MPK: A61F 2/24

Značky: viaclistová, symetrická, osovo, náhrada, chlopňová, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Chlopňová náhrada má vnútri prstenca žliabok (3) alebo jamky, v ktorých sú na čapoch (5) uložené listy (4) v počte 4 až 6. Prstenec je vytvorený z dolného dielu (1) a horného dielu (2).

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286189

Dátum: 14.04.2008

Autori: Fischer Rainer, Haug Willi

MPK: F16B 13/06, E04B 1/41, F16B 13/00...

Značky: kotva, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozpínacia kotva (10) s rozšíriteľným kotvovým puzdrom (12) a s rozpínacou skrutkou (14) na rozopretie kotvového puzdra (12). Rozpínacia skrutka (14) má skrutkovitý závit (30) s pílovitým profilom, ktorého strmší a kratší bok (34) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vpredu a plochejší a dlhší bok (32) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vzadu a ktorý má k smeru osi rozpínacej skrutky...

Kotva na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286187

Dátum: 14.04.2008

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/00, F16B 13/06

Značky: plných, upevnenie, kotva, dutých, materiáloch, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch je vybavená rozpínacími ramenami (18) rozkladajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné zaskrutkovaním rozpínacej skrutky (44), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitým koncom (14), ktorým je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na zadnom konci puzdrovitou špičkou (16), do ktorej je zaskrutkovateľná rozpínacia skrutka (44)....

Koncentráty antimikrobiálneho aditíva na aditivovanie syntetických vlákien a plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286186

Dátum: 14.04.2008

Autori: Krivoš Štefan, Brejka Ondrej, Mezovský Milan

MPK: D06M 11/00

Značky: syntetických, plastov, aditiva, vlákien, antimikrobiálneho, aditivovanie, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty antimikrobiálneho aditíva na aditivovanie syntetických vlákien a plastov pozostávajú z antimikrobiálneho aditíva na báze striebra na anorganickom nosiči výhodne v množstve od 10 do 30 % hmotn. vhodného pre každý polymér, polymérneho nosiča na báze polypropylénu, polyesteru alebo polyamidu výhodne v množstve od 0,66 do 89,0 % hmotn. a dispergátora, prípadne stabilizátora, v celkovom množstve výhodne od 1,0 do 4,0 % hmotn.

Obalená tableta s cyklofosfamidom a spôsob jej výroby a spôsob výroby jadier tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: 286185

Dátum: 14.04.2008

Autori: Wichert Burkhard, Rawert Jürgen, Engel Jürgen, Sauerbier Dieter

MPK: A61K 31/675, A61P 35/00, A61K 9/28...

Značky: obalená, výroby, cyklofosfamidom, tableta, tablety, spôsob, jadier

Zhrnutie / Anotácia:

Obalená tableta s cyklofosfamidom ako účinnou zlúčeninou obsahuje v jadre cyklofosfamid, jedno alebo viac plnív zvolených zo skupiny pozostávajúcej z monohydrátu laktózy, D-manitolu a hydrogenfosforečnanu vápenatého, jedno alebo viac suchých spojív zvolených zo skupiny pozostávajúcej z vopred nenapučaného kukuričného škrobu a mikrokryštalickej celulózy, vysokodispergovaný oxid kremičitý ako regulátor tečenia a mazadlo zvolené zo skupiny...

Spôsob zameriavania koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286184

Dátum: 14.04.2008

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: G01S 5/10, E01B 35/00

Značky: koľaje, zameriavania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na zameranie koľaje (9) sa premiestni prvé, mobilné meracie vozidlo (1) v smere k druhému, stacionárnemu meraciemu vozidlu (2), pričom sa registruje odchýlka skutočnej polohy koľaje (9) od vzťažnej priamky (14) vytváranej laserovým lúčom. Na začiatku každého meracieho cyklu sa prostredníctvom nasadenia prijímača (19) globálneho určovania polohy zisťuje relatívna poloha stacionárneho meracieho vozidla (2) vzhľadom na miestne pevne inštalovanú...

Spôsob výroby fotovoltaického modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286183

Dátum: 14.04.2008

Autori: Moosheimer Ulrich, Langowski Horst-christian, Plessing Albert

MPK: B32B 9/00, H01L 31/04

Značky: fotovoltaického, modulu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby fotovoltaického modulu (1) v tvare laminátu, ktorý ako jadro obsahuje systém (2) solárnych článkov, na ktorý sú z oboch strán nanesené oplášťovacie materiály (3, 3'), pričom najmenej jeden oplášťovací materiál (3') pozostáva z tesniacej vrstvy (4') a bariérovej vrstvy (6). Bariérová vrstva (6) je tvorená plastovou fóliou alebo vrstvenou plastovou fóliou, na ktorej sa na strane privrátenej k systému (2) solárnych...

Dierkovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8573

Dátum: 14.04.2008

Autor: Dallan Sergio

MPK: B21D 28/26

Značky: dierkovačka

Text:

...plochu dosky 24.0010 Pružiny 36 majú nižšiu tuhosť, ako pružiny 38. 0011 Hlavová časť 40 dierovača 20 má menšie rozmery ako jej driek 42 (ktoreho priemer je menší, ako protilahlý0012 Horná plocha protiľahlého dierovača je vybavená časťou 46 tvaru nízkeho zrezaného kužeľa, ktorej vonkajšípriemer je väčší, ako priemer hlavice 40 dierovača 20, alemenší, ako priemer drieku 42. 0013 Stroj podľa vynálezu pracuje nasledujúcim spôsobom.0014 Ak nie je...