Zverejnene patenty 10.04.2008

Mechanizmus vnútorného riadenia prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6844

Dátum: 10.04.2008

Autori: Aleksander Boris, Matias Carlos

MPK: F16H 63/30

Značky: riadenia, převodovky, mechanizmus, vnútorného

Text:

...vo vzťahu ku skrini prevodovky tak, aby súčasneindexovalo nastavenie polohy posunom zasúvacích prvkov a rotujúceho palca radenia.Podľa jedného zo znakov, medziblokovací kľúč obsahuje zub umiestnený vedľa zaistenia pomocou guličky, pokiaľ je kľúč V neutrálnej polohe tak, aby voľný koniec zubu spolupracoval so zaistenim pomocou guličky, aby sa mohla vykonať indexácia a spätný návrat kľúča súčasne v rotačnom pohybe a posuvnom pohybe.Podľa iného...

Spôsob liečby alebo prevencie zvracania použitím sektretagoga rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13361

Dátum: 10.04.2008

Autori: Mann William, Polvino William

MPK: A61P 1/08

Značky: zvracania, rastového, spôsob, prevencie, použitím, sektretagoga, hormonu, liečby

Text:

...môžu ďalej zahŕňať jednu alebo viac kompozícii proti zvracaniu alebo proti nevoľnosti. Výhodné farmaceutické kompozície podľa vynálezu zahŕňajú zlúčeninu podľavzorca III formulovanú na perorálne podanie na liečbu zvracania.0013 Predložený vynález je založený na nečakanom objave, že perorálne podanie agonistov grelínového receptora znižuje nevoľnosť keď sa podávajú pacientom s rakovinou a znižujú záťaž rakovinových príznakov pacienta,...

Spôsob dopravy jemného prášku, zariadenie a systém na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286182

Dátum: 10.04.2008

Autori: Parks Derrick, Pham Xuyen, Stout Gordon, Naydo Kyle, Reich Patrick, Rocchio Michael

MPK: B65B 1/30

Značky: tohto, zariadenie, jemného, systém, spôsobu, uskutočňovanie, spôsob, dopravy, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dopravy jemného prášku, ktorý zahrnuje umiestnenie jemného prášku do násypky s otvorom v nej, vibrovanie vibrovateľným členom v jemnom prášku v okolí uvedeného otvoru a zachytenie prinajmenšom časti jemného prášku, vystupujúceho cez otvor, do komory, kde je zachytený prášok dostatočne nezhutnený, takže sa pri odstránení z komory dá rozptýliť. Ďalej vynález poskytuje zariadenie, ktoré zahrnuje násypky (12) s otvorom. Násypka je...

Nástroj na vloženie príchytky izolačnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11536

Dátum: 10.04.2008

Autori: Frommelt Markus, Spröwitz Michael, Herwig Peter

MPK: E04D 15/04, B25B 21/00

Značky: nástroj, vloženie, hmoty, príchytky, izolačnej

Text:

...aspoň V určitých oblastiach vniknúť do0005 Zo spisu US 5,255,485 je známý nástroj na vloženie takýchto prichýtiek na izolačnú hmotu, pri ktorom pôsobenie sily medzi nástrojom na vloženie a príchýtkou na izolačnú hmotuprebieha stredom. Nástroj na vloženie má prvý hnací hriadeľ adruhý hnací hriadeľ, uložený súosovo s prvým hnacím hriadeľom, s dutým driekom, ktorý má na prvom konci tretí otočný prvok na unášanie pre príchytky na izolačnú...

(Aza)indolový derivát a jeho použitie na liečebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15496

Dátum: 10.04.2008

Autori: Takigawa Yasushi, Fujikura Hideki, Hiratochi Masahiro, Iizuka Masato, Kikuchi Norihiko, Shimizu Kazuo

MPK: A61K 31/165, A61K 45/06

Značky: derivát, liečebné, aza)indolový, použitie, účely

Text:

...prenášač urátu zobličiek (napríklad viď Nepatentový odkaz 9). Prenášač kódovaný týmto génom(prenášač urátu 1, tu ďalej označovaný ako URATl) je molekula 12-transmembránového typu patriaca do rodiny OAT. URATl mRNA bola špeciñcky exprimovaná vobličke a na tkanivovom reze ľudskou obličkou bolo pozorované umiestnenie URATl na apikálnej strane proximálneho tubulu. V pokuse s použitím expresného systému oocytu xenopus bol znázomený príjem...

Jednonosníkový lodný mostík pre loď

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11042

Dátum: 10.04.2008

Autor: Grimaldi Michele

MPK: B63B 27/14

Značky: jednonosníkový, lodný, mostík

Text:

...43 tohto valca 41 je upevnený k distálnemu koncu 5 a distálneho nosného prvku 5.0012 Podľa vynálezu a ako je znázornená na obrázkoch 3 až 6, každý nosný prvok 4, 5 má polygonálny prierez s prinajmenšom šiestimi stranami. Vo výhodnom príklade podľa obrázkov 3 až 5 má tento polygonálny prierez presne šesť strán. Tento prierez nosných prvkov 4 a 5 je tvorený prostredníctvom- priamočiarej hornej strany 51 , ktorá je privrátená k zodpovedajúcej...

Pyrimidinyl-piperazíny použiteľné ako ligandy dopamínových D3/D2 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10399

Dátum: 10.04.2008

Autori: Schmidt Éva, Gyertyán István, Sághy Katalin, Kiss Béla, Domány György, Komlódi Zsolt, Ágainé Csongor Éva, Bartáné Szalai Gizella, Farkas Sándor, Laszy Judit

MPK: A61P 25/00, A61K 31/506, C07D 239/48...

Značky: ligandy, receptorov, použitelné, dopamínových, pyrimidinyl-piperazíny

Text:

...a/alebo solí a/alebo hydrátov a/alebo solvátov, spôsobov ich prípravy, farmakologických kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri liečbe a/alebo prevencii patologických stavov, ktoré vyžadujú moduláciu dopamínových receptorov, ako sú napr., ale bez obmedzenia psychózy (napr. schizofrénia, schizo-afektívne choroby), zneužívanie drog (napr.alkoholu, kokaínu, nikotínu, opioidov), kognitívne poranenie sprevádzajúce schizofřénimmierne...

Spôsob skladovania tovaru v skladovom regáli s viac regálovými jednotkami a transportnou šachtou, ako aj taký skladový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8162

Dátum: 10.04.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: spôsob, regálovými, transportnou, taký, skladovom, regáli, tovarů, šachtou, jednotkami, skladovania, skladový, regál

Text:

...V každej dopravnej Šachte je usporiadaný dopravník na uskutočňovanie vertikálnych a horizontálnych pohybov. Každýmz dopravnikov je možné zavážať resp. vyprázdňovaťVšetky skladovacie miesta regálových stĺpcov. Ďalej je možné, za využitia voľných skladovacích miest v regálových stĺpcoch, uložiť nosiče tovaru v za sebou zoraďených regálových stĺpcoch. Každé skladovacie miesto regálových stĺpcov medzi dvoma dopravnými šachtami je možné...