Zverejnene patenty 03.04.2008

Terapeutické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13437

Dátum: 03.04.2008

Autori: Trotter Wesley, Nanda Kausik, Bilodeau Mark

MPK: A61P 25/22, A61P 25/18, A61K 31/428...

Značky: terapeutické, činidla

Text:

...0002 Príklady antipsychotík sú opisané V JPB 333368 EP 0464846 Ishizumi et al., Chem. Pharm. Bull 43 (12), 2139-2151 (l 995) a0003 Predložený vynález je zameraný na terapeutické činidlá, ktoré sú atypické antipsychotiká a ktoré sú vhodné na liečenieneurologických a psychiatrických porúch súvisiacich s dopaminovou D 2 a serotonínovou 5-HT 2 A dysfunkciou neurotransmisie0004 Predložený vynález je zameraný na zlúčeniny vzorca IR 1 je Clůalkyl,...

Troskový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 286170

Dátum: 03.04.2008

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: troskový, cement

Zhrnutie / Anotácia:

Troskový cement so zlepšenou začiatočnou pevnosťou obsahuje hlinitokremičitany, vysokopecnú trosku, slinok a CaSO4 a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje od 70 do 95 % hmotn. vysokopecnej trosky, použitej v zomletej forme s jemnosťou mletia podľa Blaineho > 4500 cm2/g, pričom maximálne polovica tohto podielu sa môže nahradiť hlinitokremičitanmi, ako je popolček, oxid hlinitý, slieň a podobne, 0,01 až 2 % hmotn. slinku, CaSO4 v množstvách...

Použitie konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterón acetátu, farmaceutický prostriedok, farmaceutická dávková jednotka a farmaceutický balíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 286169

Dátum: 03.04.2008

Autor: Pickar James

MPK: A61K 31/56, A61K 31/00, A61K 31/57...

Značky: prostriedok, farmaceutický, estrogénov, dávková, balíček, konjugovaných, medroxyprogesterón, jednotka, acetátu, použitie, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterón acetátu na výrobu farmaceutických balíčkov obsahujúcich denné dávkové jednotky na liečenie alebo inhibíciu menopauzálnych alebo postmenopauzálnych porúch u perimenopauzálnych, menopauzálnych alebo postmenopauzálnych žien, pričom každá denná dávková jednotka obsahuje kombináciu konjugovaných estrogénov a dennú dávku 1,5 mg medroxyprogesterón acetátu. Opísané sú tiež farmaceutické...

Výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286161

Dátum: 03.04.2008

Autori: Mäkimattila Simo, Aulanko Esko, Mustalahti Jorma, Rantanen Pekka

MPK: B66B 7/06

Značky: výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výťahu, výhodne vo výťahu bez strojovne, dvíhací stroj zaberá so súborom ťažných lán (3) cez trakčnú kladku (7), pričom uvedený súbor ťažných lán (3) zahrnuje ťažné laná kruhového prierezu. Laná majú časť, ktorá nesie zaťaženie, pletenú z oceľových drôtov kruhového a/alebo nekruhového prierezu. Oceľové drôty ťažných lán (3) majú plochu prierezu väčšiu než okolo 0,015 mm2 a menšiu než okolo 0,2 mm2 a pevnosť, ktorá prekračuje okolo 2000...

Medzidruhovo-špecifické bišpecifické viažuce molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12926

Dátum: 03.04.2008

Autori: Kischel Roman, Mangold Susanne, Lutterbüse Ralf, Klinger Matthias, Raum Tobias, Hoffmann Patrick, Rau Doris, Kufer Peter

MPK: C07K 16/30, C07K 16/28, C07K 14/705...

Značky: viažúce, bišpecifické, medzidruhovo-špecifické, molekuly

Text:

...zohrávajú hlavnú úlohu pri akútnom odmietnutí. OKT 3 reaguje s CD 3 komplexom v membránach ľudských T-buniek a blokuje jeho funkciu. CD 3 komplex súvisí s antigén-rozpoznávajúcou štruktúrou T-buniek (TCR) a je nevyhnutný pre signálnu transdukciu. Ktorá podjednotka TCR/CD 3 viaže OKT 3 je predmetom mnohých štúdii. Hoci niektoré výsledky poukázali na špeciñcim OKT 3 preTCR/CD 3 komplexu vyžaduje prítomnosť ďalších podjednotiek tohto komplexu...

Motorizovaný skladací skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11719

Dátum: 03.04.2008

Autori: Wilkinson Simon James Hemmingway, Sluijter Robert Hugo, Van Den Brande Camille Wilhelmus

MPK: B62K 11/00, B62K 15/00

Značky: motorizovaný, skúter, skládací

Text:

...ústrojenstvo, zahrňujúce predné koleso, pôsobia ako jednotka, takže musia byť zložené iba dve tuhé časti a nemusí sa dávať pozor na polohu riadiaceho ústrojenstva počas skladania. Je výhodné, pokial riadiace ústrojenstvo môže byť zablokované pomocou pohybu riadidiel smerom dole,pretože to spája dve funkcie do jednej činnosti zmenšovanie veľkosti skútra vo0011 Znaky patentového nároku 5 umožňujú užívateľovi odvaľovať zložený skúter na zemí, čo...

Chinolíny a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11088

Dátum: 03.04.2008

Autori: Hynd George, Cramp Michael Colin, Finch Harry, Arienzo Rosa, Montana John Gary, Mclean Neville

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4709, C07D 215/227...

Značky: použitie, chinolíny, terapeutické

Text:

...alergénu (Fujitani a kol. J. Immunol., 2002, 168, 443-449). Vedľa toho exogénne podávanie agonistov receptora CRTH 2 zvyšuje alergickú odpoveď u senzitizovaných myší (Spik a kol. J. Immunol., 2005, 174, 37033708). Exogénne podávanie agonistov receptora CRTH 2 potkanom spôsobuje pulmonálnu eozinofiliu, ale agonista receptora DP (BW 245 C) alebo agonista receptora TP (l-BOP) nevykazujú žiadne účinky (Shirashi a kol. J. Pharmacol. Exp Ther.,...

Medzidruhovo špecifická CD3-epsilon viažuca doména

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15271

Dátum: 03.04.2008

Autori: Raum Tobias, Rau Doris, Lutterbüse Ralf, Kischel Roman, Mangold Susanne, Klinger Matthias, Kufer Peter, Hoffmann Patrick

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, A61P 31/12...

Značky: medzidruhovo, doména, špecifická, cd3-epsilon, viažuca

Text:

...(Tunnaclíffe, Int. Immunol. l (1989), 546-50 Kjer-Nielsen, PNAS 101, (2004), 76757680). Ďalšie výsledky ukázali, že OKT 3 viazanie TCR/CD 3 komplexu vyžaduje prítomnosť ďalších podjednotiek tohto komplexu (Salmeron, J. Immunol. 147 (1991), 3047-52).Ďalšie známe protilátky špecifické pre CD 3 molekuly sú uvedené v Tunnacliffe, Int. Immunol. 1(1989), 546-50. Ako je už vyššie naznačené, takéto CD 3-špecifické protilátky sú schopné vyvolať...

Spôsob a zariadenie na využitie slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10400

Dátum: 03.04.2008

Autor: Grassmann Walter

MPK: F24J 2/54, F24J 2/10

Značky: slnečnej, zariadenie, energie, využitie, spôsob

Text:

...slnka v priebehu dňa, aby tak boli reflektory počas dňa prispôsobované zdanlivému pohybu slnka po oblohe. Príslušné osi sú súčasťou usporiadania osí, ktoré je na sledovanie skloniteľnć podľa poludňajšej výšky slnka v priebehu roka. Tým je zariadenie prispôsobiteľné zmene zdanlivej dráhy slnka na základe uhlamedzi zemskou osou a rovinou obehu zeme okolo slnka.(0016) Otáčaním zrkadla alebo reflektora okolo osi, ktorá je ako vyššie uvedený...

Zariadenia na inštalovanie solárnych modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9251

Dátum: 03.04.2008

Autor: Genschorek Gido

MPK: F16C 11/02, F24J 2/52, F16C 11/10...

Značky: inštalovanie, modulov, solárnych, zariadenia

Text:

...príslušného podperného stĺplka.0014 Vo výhodnom vyhotovení vykazuje nosný stĺpik v hornom koncovom úseku,ktorý je vzdialený od podperného stĺpika, vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a vnútorný prstenec kĺbového ložiska, vložený vo výstupe, je spojený so spojovacou prírubou.Samozrejme je možné taktiež aj opačné usporiadanie, že totiž rameno alebo priehradka pripojovacej príruby vykazuje vstup pre vonkajší prstenec kĺbového ložiska a...