Zverejnene patenty 02.04.2008

Samozatvárací mechanizmus dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286172

Dátum: 02.04.2008

Autori: Ginzel Olaf, Parzanka Lars, Migchielsen Roger, Fengler Rainer

MPK: E05F 3/00

Značky: dveří, samozatvárací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Samozatvárací mechanizmus (1) dverí pozostáva z pozdĺžneho, z jedného kusa zhotoveného telesa (2), tvoriaceho kompaktnú a vzhľadovo vyhovujúcu jednotku, ktorá môže byť zhotovená s minimálnou spotrebou materiálu. Bočné steny (5, 6) telesa (2) sú od spodnej strany (4) smerom k vrchnej ploche (3) zakrivené a/alebo zošikmené, pričom na telese (2) sú medzi prednými plochami (13, 14), vystupujúcimi zo spodnej strany (4), a bočnými stenami (5, 6)...

Rotor do elektronicky komutovaného motora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286168

Dátum: 02.04.2008

Autori: Carli Fabrizio, Bellomo Matteo

MPK: H02K 15/03, H02K 1/27

Značky: rotor, komutovaného, výroby, motora, elektronický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor do elektrického motora, ktorý obsahuje jadro (1), segmenty (5, 6, 7) valca vyrobené z magnetizovateľného materiálu, valcový sťahovací obal (10), ktorého koncové časti sú spojené aspoň s dvoma rovinnými prvkami (8, 9). Rotor taktiež obsahuje prvé elastické zariadenia (11, 12, 13), ktorých dĺžka nie je menšia ako dĺžka jadra a ktoré sú upevnené pomocou zariadení (2, 3, 4), ktoré sú v paralelnom smere osi (X) rotácie rotora integrované do...

Spôsob prípravy guľovitých častíc katalyzátora, častice katalyzátora a ich použitie v chemických syntézach

Načítavanie...

Číslo patentu: 286167

Dátum: 02.04.2008

Autori: Bretz Karl-heinz, Strebelle Michel, Derleth Helmut

MPK: B01J 37/00, B01J 35/00, B01J 29/00...

Značky: použitie, chemických, částic, přípravy, spôsob, syntézách, guľovitých, částice, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy guľovitých častíc katalyzátora obsahujúceho zeolit ako aktívnu zložku, pri ktorom je sól obsahujúci kryštály zeolitu a prinajmenšom jednu gélotvornú zlúčeninu rozstrekovaný smerom zdola priamo do reakčnej zóny obsahujúcej reakčný plyn tak, že sa tento sól tesne pred vstupom alebo pri vstupe do reakčnej zóny rozptýli do jednotlivých guľovitých útvarov, kde tieto guľovité formy sólu prechádzajú reakčnou zónou po zakrivenej dráhe,...

Spôsob výstavby budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286165

Dátum: 02.04.2008

Autori: Michalski Jacek, Michalski Piotr

MPK: E04B 1/24

Značky: budovy, výstavby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výstavby budovy s použitím konštrukčných prvkov, pripravených mimo miesta stavby, spočíva v tom, že sa konštrukčné prvky, ako sú nosníky, stĺpiky a dosky, pripravia mimo miesta stavby narezaním na požadované rozmery. Tieto prvky sa tiež vybavia príchytkami a otvormi vyvŕtanými v požadovaných rozstupoch. Hotové konštrukčné prvky sa potom dopravia na miesto stavby, kde sa vyhotoví základ (1) pod nosnými stenami. Prahy (2) s montážnymi...

Spôsob fermentačnej výroby O-acetyl-L-serínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286164

Dátum: 02.04.2008

Autori: Maier Thomas, Böck August, Daßler Tobias

MPK: C12P 13/00

Značky: výroby, o-acetyl-l-serínu, spôsob, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby O-acetyl-L-serínu, pri ktorom sa z divokého mikroorganizmu odvodený kmeň, ktorý v porovnaní s divokým typom má zvýšenú endogénnu tvorbu O-acetyl-L-serínu a zosilnený eflux, kultivuje vo fermentačnom médiu, ktorého hodnota pH je 5,1 až 6,5.

Spôsob fermentačnej výroby neproteinogénnych L-aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286163

Dátum: 02.04.2008

Autor: Maier Thomas

MPK: C12P 7/00

Značky: výroby, spôsob, fermentačnej, neproteinogénnych, l-aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neproteinogénnych L-aminokyselín prostredníctvom priamej fermentácie známych kmeňov mikroorganizmov s poruchou regulácie metabolizmu cysteínu, ktorého podstata spočíva v tom, že počas fermentácie sa do fermentačného média pridáva také množstvo nukleofilnej zlúčeniny, ktoré vedie k produkcii neproteinogénnych L-aminokyselín prostredníctvom produkčného kmeňa mikroorganizmov.

Stabilné soli kyseliny o-acetylsalicylovej s bázickými aminokyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286162

Dátum: 02.04.2008

Autori: Franckowiak Gerhard, Leifker Gregor, Appolt Hubert, Wirges Hans-peter, Ledwoch Wolfram

MPK: A61K 47/16, A61K 45/00, A61K 31/60...

Značky: bázickými, aminokyselinami, o-acetylsalicylovej, stabilné, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané stabilné soli kyseliny o-acetylsalicylovej s bázickými aminokyselinami, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv.

Spirozlúčenina, spôsob a medziprodukt na jej prípravu, jej použitie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286158

Dátum: 02.04.2008

Autori: Janssens Frans Eduard, Leenaerts Joseph Elisabeth

MPK: A61K 31/55, A61K 31/438, A61P 37/00...

Značky: přípravu, medziprodukt, přípravy, obsahom, spirozlúčenina, použitie, farmaceutická, kompozícia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spirozlúčenina vzorca (I), jej N-oxid, adičná soľ, kvartérny amín a stereochemicky izomérna forma, kde R1 je H, C1-6alkyl, halogén, formyl, -COOH, C1-6alkyloxykarbonyl, C1-6alkylkarbonyl, N(R3R4)C(=O)N(R5)-, etenyl substituovaný -COOH alebo C1-6alkyloxykarbonylom alebo substituovaný C1-6alkyl n je 1 alebo 2 -A-B- je -Y-CH=CH-, -CH=CH-Y- alebo -CH=CH-CH=CH-, pričom každý H atóm môže byť nahradený R6 Y je -O-, -S- alebo -NR7- pričom R7 je H,...

Posuvná stena vedená aspoň v jednej vodiacej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: 286157

Dátum: 02.04.2008

Autori: Blöbaum Ernst Udo, Janutta Reinhard

MPK: E05D 15/06, E05D 15/00

Značky: vodiacej, vedená, aspoň, jednej, posuvná, stěna, lište

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena (1) je vedená aspoň v jednej vodiacej lište (2), ktorej jednotlivé diely (3, 4), keď je posuvná stena (1) v zatvorenej polohe, sú usporiadané vzájomne v rade za sebou, zatiaľ čo keď je posuvná stena (1) otvorená, sú jednotlivé diely (3, 4) premiestené do tzv. odstavnej polohy, v ktorej sa nachádzajú v polohe kolmej na vodiacu lištu (2), na ktorú je v prechodovej oblasti do odstavnej polohy napojený zakrivený alebo pod uhlom...

Azolový derivát, spôsob prípravy tohto azolového derivátu, použitie tohto azolového derivátu na výrobu liečiva a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento azolový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286156

Dátum: 02.04.2008

Autori: Meerpoel Lieven, Backx Leo Jacobus Jozef, Van Der Veken Louis Jozef Elisabeth

MPK: A61P 31/00, A61K 31/495, A61K 31/496...

Značky: azolového, obsahujúca, přípravy, tohto, výrobu, azolový, farmaceutická, použitie, derivátů, kompozícia, derivát, spôsob, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Azolové deriváty všeobecného vzorca (I), ich N-oxidových foriem, farmaceuticky prijateľných adičných solí a ich stereochemicky izomérnych foriem, v ktorých L znamená radikál všeobecného vzorca (a), (b), (c), (d), (e) alebo (f) v ktorých každé Alk znamená nezávisle prípadne substituovanú alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, n znamená 1, 2 alebo 3 Y znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo NR2 R1 znamená arylovú skupinu, Het1 alebo prípadne...

Na plaste založený radiátorový ventil a metóda jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15795

Dátum: 02.04.2008

Autor: Topalyan Aksel

MPK: B29C 45/33, B29C 45/14, F16K 27/06...

Značky: založený, ventil, výroby, pláště, metoda, radiátorový

Text:

...alebo rohových tiel ventilov charakterizovaný tým, že zahŕňa dva kusy v tvare valca alebo jeden kovový kus vyrobený vjednom kuse. V dizajne z dvoch kusov adaptér zahŕňa dve časti, menovite vložně ventilové sedlo a podporná vložka. Vložné sedlo je namontované na profilu uzáveru spôsobom upevnenia utiahnutím/narazením, takže je poskytnutá plne otvorená poloha termostatickej vložky ventilu. Podpora vložky je valcovitá kovová časť s vnútornou...

Anti-EpCAM protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10094

Dátum: 02.04.2008

Autori: Petronzelli Fiorella, De Santis Rita, Alberti Saverio, Anastasi Anna Maria

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30

Značky: anti-epcam, protilátka, použitie

Text:

...a fragmentom protilátok, ktoré môžu tiež obsahovat ďalšie funkčné skupiny a diagnostické látky, preparátom obsahujúcim tieto protilátky a fragmenty protilátok a diagnostíckým a terapeutickým preparátom, ktore ich obsahujú, ich využitiu pri terapii a diagnóze a metódam výroby týchto protilátok a fragmentov protilátok.(0014) Predmetom tohto vynálezu sú teda anti-EpC/M protilátky alebo ich funkčné deriváty, u ktorých variabilné oblasť...

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Martin William, Sommer Todd

MPK: B02C 21/00, F01K 23/06, F02C 3/28...

Značky: spôsob, používaného, zariadenie, výrobe, přípravu, práškového, syntetického, plynů, uhlia

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Chladenie elektrických súčiastok odkláňaním prúdu vzduchu vo ventilačnom systéme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8856

Dátum: 02.04.2008

Autor: Queinnec Jean-yves

MPK: B60H 1/00

Značky: prúdu, systéme, elektrických, chladenie, vozidla, ventilačnom, vzduchu, súčiastok, odkláňaním

Text:

...zariadenia. V prípade, že si cestujúci neželá dodávanie prúdu vzduchu využívaného na chladenieelektrických súčiastok, preruši sa cirkulácia tohto prúdu vo ventilačnom systémea elektrické súčiastky prestanú byť chladené. Musia však byt stále v chode, aby poháňalí turbinu určenú na urýchľovanie druhého prúdu vzduchu, a ichprevádzka spôsobuje ich zahrievanie. Predmet vynálezu0006 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ventilačný systém pre...