Zverejnene patenty 27.03.2008

Topické prípravky pre prevenciu pohlavne prenosných chorôb a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17945

Dátum: 27.03.2008

Autori: Iparraguirre Jose, Lichtblau Craig

MPK: A61K 8/02, A61K 33/30, A61K 9/00...

Značky: chorôb, spôsoby, přípravky, přenosných, výroby, topické, prevenciu, pohlavne

Text:

...sa skladá z protilátky, ktorá je schopná zachytiť spermie a farmaceutického nosiča.0011 US Patent č. 6328991 od Myhling opisuje chemickú zmes na zabránenie prenosu sexuálne prenosných chorôb obsahujúcu nonylphenoxpoIy-(ethyIenoxy)etanol, benzalkóniumchlorid a povidón jód.0012 US patent 5439685 od Augros je zlúčenina aktívneho činidla proti mikroorganizmom zodpovedným za sexuálne prenosné choroby spolu s činidlom,vytvárajúcim ñlm, ako je...

Tuhé formy zahrnujúce (+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4- acetylaminoizoindolín-1,3-dión, ich prostriedky a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16689

Dátum: 27.03.2008

Autori: Muller George, Xu Jean, Ge Chuansheng, Man Hon-wah, Schäfer Peter

MPK: A61K 31/4035

Značky: zahrnujúce, prostriedky, acetylaminoizoindolín-1,3-dión, tuhé, použitia, formy, +)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4

Text:

...chronické a akútne odpovede v zvieracích modeloch0007 Zvýšená alebo neregulovaná produkcia TNF-cx má za následok vírusové, genetické, zápalové, alergické aautoimunitné ochorenia. Príklady takýchto ochorení zahrnujú, ale bez obmedzovania sa na HIV hepatitídu syndróm dychovej nedostatočnosti dospelých ochorenia kostnej resorpcie chronické obštrukčné choroby pľúc chronické pľúcne zápalové ochorenia astmu dermatitídu cystickú fibrózu septický...

Kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11695

Dátum: 27.03.2008

Autor: Angenheister Markus

MPK: F16C 11/06, C09J 127/12

Značky: kĺbové, ložisko

Text:

...prvého uskutočnenia vynálezu je elastická vrstva v panve klzného ložiska predpätá V podstate kolmo na smer rozprestretia vrstvy. Týmto predpätím elastickej vrstvy sa dosahujeto, že sa môže postupné ubúdanie materiálu v klznej vrstve v priebehu životnosti kĺbovéholožiska kompenzovať zodpovedajúcim rozťahovanim predpätej elastickej vrstvy, takže je v priebehu celej doby životnosti kĺbového ložiska zabezpečené vedenie časti ložiska v panve...

Zariadenie na minimalizáciu obsahu kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10963

Dátum: 27.03.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65B 31/04, B65B 3/02

Značky: kyslíka, obsahu, zariadenie, minimalizáciu

Text:

...zariadenia možné nechat vtíecť do príslušného zásobníka tak, že zvyškový kyslík je pred uzatvorenim zásobníka z neho takmer úplne vytesnený, takže sa zamedzl vyššie opísaným oxidačným procesom na úkor produktu,ktorý je maximálne citlivý na kyslík aje naplnený v zásobníku, čo sa pozitívne prejaví na dlhej skladovateľnosti celkového výrobku.Vjednom výhodnom uskutočnení zariadenia podľa vynzilezu slúži kanál na transport média na...

Sanitárne zariadenie s protipožiarnym prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15118

Dátum: 27.03.2008

Autor: Weber Lothar

MPK: F16L 5/04, E03D 11/14

Značky: protipožiarnym, sanitárne, zariadenie, prvkom

Text:

...l vykazuje montážny stojan 4, ktorý je podľa obrázku 5 postavený na dlážke 23 budovy a podopretý o tu nezobrazenú stenu budovy. Tento môže byť podľa obrázkov 1 a 2 doplnený kolajničkami 55 opláštenia, na ktorých je uložená stena 12 z dosiek 13. Na prednej strane 16 steny 12 môžu byt napríklad nalepenć tu nezobrazené dlaždice. Montážny stojan 4 obsahuje dve vertikálne podpery 5 a traverzy 6, 7 a 8, ktoré sú s týmito vertikálnymi...

Spôsob výroby stúpacieho skialpinistického pásu pre lyže a stúpací skialpinistický pás pre lyže vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9987

Dátum: 27.03.2008

Autor: Schwitter Eugen

MPK: D03D 27/00, A63C 7/02, D01F 1/10...

Značky: týmto, spôsobom, stúpací, lyže, vyrobený, skialpinistický, skialpinistického, stúpacieho, spôsob, výroby, pásu

Text:

...nárokov, následného opisu ako aj z obrázkov.Príklady uskutočnenia vynálezu sú následne bližšie vysvetlené na základe obrázkov. Tu zobrazujeobrázok l schematicky rez cez časť stúpacieho skialpinistického pásu a obrázok 2 zväčšený rez cez vlákno podľa vynálezu.Obrázok l zobrazuje lyžu 2, napríklad turistickú lyžu, na ktorúje bežným spôsobom pripevnený stúpací skialpinistický pás l. Tento obsahuje nosnú vrstvu 3, na ktorejje fixovaná...

Zariadenie na spracovanie odpadov s biomasou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9132

Dátum: 27.03.2008

Autori: Páll Ernö, Barabás Gyözö, Hajdú István, Szilágyi Mihály, Töröcsik Ferenc

MPK: B02C 19/22, C02F 11/04, C02F 3/28...

Značky: biomasou, zariadenie, spracovanie, odpadov

Text:

...drviace závitovky a hnacie jednotky, pričom dnová doska prijímacej misy je perforovaná a je vytvorená ako uloženie pre závitovky s otvorenou hornou časťou pre vloženie dvojice závitoviek, pričom v tomto uložení pre závitovky sú uložené dve drviace závitovky, pričom pod dnovou doskou je vytvorená komora pre uloženie jednej alebo viac miešacích závitoviek, a pričom na konci prijímacej misy opačnom voči hnacej jednotke drviacej závitovky je...

Nová imunoterapia proti nervovým nádorom a nádorom mozgu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20150

Dátum: 27.03.2008

Autori: Hilf Norbert, Emmerich Niels, Singh Harpreet, Weinschenk Toni, Walter Steffen, Trautwein Claudia, Schoor Oliver

MPK: C07K 7/06, A61K 39/00, A61P 35/00...

Značky: nádorom, mozgu, proti, nová, nervovým, imunoterapia

Text:

...cytokínu IL 2 stimulujúceho imunitný systém. (Dix et al., 1999)Intrakraniálne neoplazmy môžu vzniknúť z akýchkoľvek štruktúr alebo bunkových typov prítomných V CNS, vrátane mozgu, mozgových blán, hypofýzy, lebky, dokonca z reziduálneho embryonálneho tkaniva. Celkový ročný výskyt primárnych nádorov mozgu v Spojených štátoch je 14 prípadov na 100 000 osôb. Najčastejšie primárne nádory mozgu sú meningiómy, ktoré predstavujú 27 všetkých...

Ochranný odev pre pohotovostné zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8515

Dátum: 27.03.2008

Autor: Schneider Otmar

MPK: A41D 31/00, A41D 13/01

Značky: pohotovostné, ochranný, zložky

Text:

...ponúka aj maximálnu možnúRiešenie týchto nedostatkov podľa predstaveného vynálezu je popísané v patentovomZákladný pás je vo všeobecnosti vyrobený zo žltého, ťažko vzplanuteľného,íluoreskujúceho tkaniva, ktoré má vysokú priedušnosť a je veľmi ľahko očistiteľne. Toto tkanivo je spravidla vyrobené na báze bavlny/metakrylátu alebo zo zmesi aramidových vlákien, aby boli zaručené pre nasadenie pri požiari nevyhnutné mechanické a termicke...

Kombinácia blys inhibície a mykofenolát mofetilu na liečenie autoimunitného ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14687

Dátum: 27.03.2008

Autori: Graffner Hans Otto Lennart, Van Ness Kirk, Pena Rossi Claudia, Littau Alisa, Ponce Rafael, Wallis Wayne, Zuckerman Linda, Holdren Matthew

MPK: A61K 31/365, A61K 38/19, A61K 45/06...

Značky: ochorenia, autoimunitného, liečenie, kombinácia, mofetilu, mykofenolát, inhibície

Text:

...0,05) za použitia Iog-transformovaných dát,okrem porovnania vehikulum vs. len MMF.0025 Obrázok 2 znázorňuje graf priemerných hodnôt (zl štandardná odchýlka) IgM pre štyri terapeutické skupiny vehikulum, len MMF, len atacicept a atacicept a MMF. Všetky párové porovnania týchto hodnôt boli štatisticky signitikantné (p 0,05) za použitia Iog-transformovaných dát,okrem porovnania vehikulum vs. len MMF.0026 Obrázok 3 znázorňuje graf priemerných...

Zlúčeniny imidazo[1,2-a]pyridínu ako inhibítory receptorových tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14484

Dátum: 27.03.2008

Autori: Robinson John, Greschuk Julie Marie, Marmsater Fredrik, Schlachter Stephen, Kallan Nicholas, Topalov George, Rizzi James, Munson Mark, Allen Shelley, Lyssikatos Joseph, Zhao Qian

MPK: A61K 31/33, C07D 471/04, A61P 35/00...

Značky: zlúčeniny, imidazo[1,2-a]pyridínu, inhibitory, tyrozínkináz, receptorových

Text:

...pri identifikácii rakoviny prostaty (Dhanasekaran, S.M, et al, Nature, 2001, 4 l 2(l 3) 822-826). Nedávno bolo zistené, že Pim-l sa reguluje smerom nahor s pomocou Flt-3 a môže hrať pomocnú úlohu pri prežiti buniek s pomocou Flt-3 (Kim, K.T. et al Neoplasia, 2005, l 05(4) 1759-1767). Keďže samotný F lt-3 je súčasťou leukémií ako je AML, dodatočné zníženie Pim-l môže byť užitočným prístupom na liečbu leukémie s pomocou Flt-3 alebo rôznych...