Zverejnene patenty 14.03.2008

Bezpečný prístup k pamäti kvapalinovej náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14206

Dátum: 14.03.2008

Autori: Benjamin Trudy, Ness Erik, Torgerson Joseph, Bruce Kevin

MPK: B41J 2/175, G06K 15/10

Značky: kvapalinovej, bezpečný, náplne, pamäti, přístup

Text:

...pamäti, rozlíšenie medzi dátami načitanými z pamäte a riadiacimi dátami by sa stalo zložitou úlohou z dôvodu objemu dát prechádzajúcich cez riadiace a dátové vedenia.0014 EP-A-1 004 448 predstavuje tlačovú kazetu s rozhraním vyznačujúcim sa znakmi uvedenými v predvýznakovej časti nároku 1. vynález je uvedený v nezávislých nárokoch 1 a 9.0015 Aktuálna špecifikácia opisuje protokol, v ktorom je aktuálny stav závislý od predchádzajúcich stavov, a...

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Gautier Antoine, Durey David

MPK: G21D 3/00, G21C 17/10

Značky: rozloženia, určovania, jadrového, reaktora, spôsob, objemového, jádra, výkonu

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidín s kombinovanou inhibíciou spätného odčerpávania serotonínu a norepinefrínu na liečenie ADHD, melanchólie, rezistentnej depresie alebo reziduálnych depresívnych symtómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13568

Dátum: 14.03.2008

Autori: Stensbol Tine Bryan, Miller Silke

MPK: A61K 31/451, A61P 25/28, A61P 25/24...

Značky: liečenie, norepinefrínu, depresie, inhibíciou, odčerpávania, serotonínu, rezistentnej, symtómov, adhd, melanchólie, 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidín, depresívnych, spätného, reziduálnych, kombinovanou

Text:

...röntgenový difraktogram adičnej soli (1 1) zlúčeniny I s kyselinouObr. 18 röntgenový difraktogram hydrátu adičnej soli (1 1) zlúčeniny I s kyselinou L-asparágovou v zmesi s kyselinou L-asparágovouObr. 19 röntgenový difraktogram hydrátu adičnej soli (1 1) zlúčeniny l s kyselinou glutámovou v zmesi smonohydrátom kyseliny glutámovejObr. 20 röntgenový difraktogram hydrátu adičnej soli (21) zlúčeniny Is kyselinou citrónovou Obr. 21 röntgenový...

Systém vedúci tlak s bezpečnostným zariadením na zaistenie pretlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13562

Dátum: 14.03.2008

Autor: Conrads Hermann Josef

MPK: F16K 17/10

Značky: zariadením, bezpečnostným, přetlaku, systém, zaistenie, vedúci

Text:

...rovnako ako poistné ventilystabilizujúce tlak. To existuje principiálne v dvoch rôznychvariantoch, totiž pre poistné ventily, ktoré pracujú na princípezaťažovania alebo na princípe odľahčovania.Vždy podľa princípu práce poistných ventilov spočíva úloha riadiacich ventilov vtom, že ich riadiaci priestor sa má zaťažiť tlakom alebo sa má od tohto tlaku odľahčiť. Pre prevádzku je u nich vyžadovaná extrémna tesnosť v sedlách, ktorá sa obvykle...

Zlúčeniny zahŕňajúce (S)-2-amino-1-(4-chlorophenyl)-1-[4-(1H-pyrazol-4-yl)-fenyl]-etanol ako modulátor proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17534

Dátum: 14.03.2008

Autori: Grimshaw Kyla Merriom, Woodhead Steven John, Rees David Charles, Frederickson Martyn

MPK: A61P 35/00, A61K 31/415, C07D 231/12...

Značky: proteín, zlúčeniny, zahŕňajúce, modulátor, kinázy, s)-2-amino-1-(4-chlorophenyl)-1-[4-(1h-pyrazol-4-yl)-fenyl]-etanol

Text:

...PI 3 K katalytickej podjednotky, PIK 3 CA, sú bežné (25-40) medzi kolorektálnymi karcinómami, rakovinou žalúdka, prsníka, ovariálnymi karcinómami, a mozgovými nádormi s vysokým stupňom. PIK 3 CA mutácie sú bežným javom, ktorý môže nastať v rannom štádiu karcinogenézy močového mechúra. U invazívnych karcinómov prsníka, sú PIK 3 CA zmeny prítomné prevažne u Iobulárnych a duktálnych karcinómov. PI 3 K cesta je značne aktivované u...

BTK inhibítory na použitie pri liečení epitelových nádorov rezistentných na chemoterapeutiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16007

Dátum: 14.03.2008

Autori: Helin Kristian, Lavitrano Marialuisa, Grassilli Emanuela

MPK: C12N 15/11, A61P 35/00, C12N 15/113...

Značky: nádorov, rezistentných, chemoterapeutiká, epitelových, použitie, liečení, inhibitory

Text:

...ilustrujúci výsledky inhibície schopnosti tvoriť kolóníe nádorových buniek rezistentných na lieky pri hrubom čreve ošetrenom zlúčeninami podľa vynálezu a chemoterapeutikom, Obr. 2 a a 2 b sú grafy ukazujúce výsledky analýzy potlačenia rezistencie nádorovej bunkovej línie k dvom rôznym chemoterapeutikám pomocou utlmenia alfa a beta izoformy génu GSK 3, Obr. 3 a - 3 c sú grafy ukazujúce výsledky testov potlačenia rezistencie troch rôznych...

Pyrazol[3,4-b]pyridínové deriváty ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11654

Dátum: 14.03.2008

Autori: Baregama Lalit Kumar, Salla Manohar, Agarwal Ritu, Palle Venkata, Gupta Nidhi, Vijaykrishnan Lalitha, Balachandran Sarala, Kondaskar Atul, Khairnar Vinayak Vasantrao, Rudra Sonali, Ramaiah Mandadapu Raghu, Ray Abhijit, Dastidar Sunanda

MPK: A61K 31/437, A61P 11/00, A61P 17/00...

Značky: pyrazol[3,4-b]pyridínové, fosfodiesterázy, deriváty, inhibitory

Text:

...objavených doteraz, samotná PDE 7 A sa javí byť sľubným kandidátom,pre svoju bunečnú distribúciu V takmer všetkých prozápalových a imunitných bunkách (Curr Pharm Des. (2006) 121-14). Ďalej sa zistilo, že je taktiež primámy modulátor funkcie ľudských T buniek (Science. (1999) Feb 5 283 (5403)848-51).0007 Inhibítory s duálnou špecifickosťou, ktoré sú zamerané ako na PDE 4 tak PDE 7, budú mať v princípe zlepšené spektrum a širšie terapeutické...

Častice jadro-vrstva na použitie ako plnivo pre vtokové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11635

Dátum: 14.03.2008

Autori: Riemann Klaus Dieter, Lanver Ulrich, Hübert Jürgen, Lieber Hermann

MPK: B22C 1/18, B22D 7/10, B22C 9/08...

Značky: použitie, plnivo, vtokové, hmoty, částice, jadro-vrstva

Text:

...materiály (ktoré sa používajú ako nosné jadrá) s teplotnou stabilitou nedostatočnou, napríklad na použitie ako plnivo vo vtokových hmotách, na častice jadro-vrstva, ktoré sú stabilné až do teploty aspoň l 450 °C, obvykle však aspoň l 500 °C. Pritom je žiaduce obaleníe nosného jadra časticami s hodnotou D 50 veľkosti častíc maximálne 15 m, ktoré, posudzované samy o sebe, sú stabilné až do teploty aspoň l 500 °C, výhodne 1 600 °C.0014 V...

Spôsob výroby viacvrstvového svetlopriepustného kompozitného stavebného prvku na fasády a stavebný prvok takto vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10695

Dátum: 14.03.2008

Autor: Fischer Oliver

MPK: B28B 19/00, B28B 23/00, B28B 23/02...

Značky: svetlopriepustného, prvků, spôsob, stavebného, kompozitného, takto, viacvrstvového, fasády, vyrobený, stavebný, výroby, prvok

Text:

...svetlovodná betónová doska. Pre riešenie takto postavenej úlohy jevynález charakterizovaný technickými znakmi nároku 1.0015 Podstatným znakom vynálezu je, že svetlopriepustný stavebný prvok pozostáva z viacvrstvového kompozitného prvku, pričom na viditelnej strane je usporiadaná Iícna vrstva z betónového materiálu, za ktorou je v odstupe usporiadaná aspoň jedna izolačná vrstva, ktorá je opäť na zadnej strane spojená s nosnou vrstvou z...

Kvapalné formulácie solí 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10577

Dátum: 14.03.2008

Autori: Lopez De Diego Heidi, Stensbol Tine Bryan, Lasskogen Gudrun

MPK: A61P 25/00, A61K 9/08, A61K 31/451...

Značky: solí, 4-[2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyl]piperidínu, formulácie, kvapalné

Text:

...ako soli podľa predmetného vynálezu.0013 Kyselina DL mliečna je taktiež známa pod názvom kyselina DL-2 hydroxypropiónová, pričom tvorí adičnú sol s 4-2-(4-metylfenylsulfanyl)fenyljpiperidínom v pomere 1 1, ktorá je použitá podľa predmetného vynálezu.0014 Kyselina glutárová je taktiež známa pod názvom kyselina 1,5 pentándiová, pričom tvori adičnú sol 4-2-(4-metylfenylsulfanyl)fenylpiperidínom v pomere 1 1, ktorá je použitá podľa...

Zariadenie a spôsob výroby lisovaných balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10357

Dátum: 14.03.2008

Autor: Strautmann Wolfgang

MPK: B30B 9/30, B65B 27/12

Značky: spôsob, balíkov, lisovaných, zariadenie, výroby

Text:

...elektrickúinfraštruktúru. Táto infraštruktúra nie je čiastočne na mieste inštalácie Iisovprítomná a je možné len nákladne ju dodatočne dodať.0005 Pri balíkových Iisoch s horizontálne pojazdným štítom sa uskutočňuje plnenie Iisovacieho priestoru tiež skrz presuvné dvere Iisovacej komory. Lisovacia komora je tu plnená, ked sa lisovací štít nachádza vo svojej zadnej koncovej polohe. Keď je Iisovacia komora napinená dostatočne Iisovaným...

Podvozok, najmä pre vagón na prepravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9870

Dátum: 14.03.2008

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 1/12

Značky: podvozok, najmä, vagón, tovarů, prepravu

Text:

...technológie,obrázok 2, už uvedený, znázorňuje priečny čap podvozku podľa obrázku 1,obrázok 3 znázorňuje prvý spôsob výroby priečneho čapu podľa tohto vynálezu, aobrázok 4 znázorňuje druhý spôsob výroby priečneho čapu podvozku podľa tohto vynálezu.-2 0018 Priečny otočný čap 34 podľa vynálezu znázornený na obrázku 3 má podobný tvar, takmer identický s priečnym otočným čapom 4 podľa staršej výroby, znázorneným na obrázku 2. Napriek tomu sa...

Spôsob a zariadenie na fúkanie plynu na pohybujúci sa pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9090

Dátum: 14.03.2008

Autori: Santi Ivan, Muller Jérôme, Petesch Thierry, Elias Akli, Durighello Paul, Beaujard Karen

MPK: C21D 9/52, B21B 45/02

Značky: pohybujúci, fúkanie, plynů, spôsob, zariadenie

Text:

...na chladenie fúkaním jednak v prípade, keďje pás chladený pomocou zariadenia podľa vynálezu, a potom v prípade,ked je pás chladený zariadením na fúkanie cez strbiny podľa doterajšieho stavu techniky.- Obrázok 8 je schematicke znázornenie výstupu zo zariadenia na nanášanie povrchu ponáraním vybaveného zariadením na chladenie,- Obrázok 9 je grafická závislosť postranneho vychýlenia pásu chladeneho v zariadeni na chladenie fúkaním v...

1-[2-(2,4-Dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín ako zlúčenina s kombinovaným spätným vychytávaním serotonínu, 5-HT3 a 5-HT1A aktivitou na liečenie bolesti alebo reziduálnych symptómov depresie vzhľadom na spánok a kognitívne schopnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8900

Dátum: 14.03.2008

Autori: Moore Nicholas, Stensbol Tine Bryan

MPK: A61P 25/22, A61K 31/495, A61P 25/04...

Značky: kombinovaným, aktivitou, depresie, serotonínu, schopnosti, zlúčenina, spánok, vychytávaním, bolesti, liečenie, symptómov, 5-ht1a, spätným, 1-[2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín, 5-ht3, reziduálnych, vzhľadom, kognitívne

Text:

...zapamätania) (čierne stĺpce).Obrázok 23 Zmena v položke 4 hodnotenia HAM-D (Skorá nespavosť) za placebo, 5 mg a 10 mg zlúčeniny l (HBr soľ) počas 6 týždňov. V každej skupine bolo približne 100 pacientov. Obrázok 24 Zmena v položke 5 hodnotenia HAM-D (Stredná nespavosť) za placebo, 5 mg a 10 mg zlúčeniny I (HBr soľ) počas 6 týždňov. V každej skupine bolo približne 100 pacientov. Obrázok 25 Zmena v položke 6 hodnotenia HAM-D (Neskorá...

Žehliaci valec s dvojitým výkyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8362

Dátum: 14.03.2008

Autori: Annels Trevor Shaun, Osborne Paul Ronald, Small David George

MPK: B65H 18/26, B21C 47/06

Značky: dvojitým, válec, žehliaci, výkyvom

Text:

...je omnoho citlivejšie, a tým sa umožní presné meranieširšieho rozmedzia hrúbok pásu.0004 Zmena dráhy pásu medzi naberacím valcom a zvitkom, ktorá je spôsobená zmenou polohy naberacieho valca, vedie k premiestneniu dotyčnicového bodu pásu. Preto u zariadenia s dvojitým uhlom opásania nie je dráha dotyčnicového bodu behom navíjania konštantná, avšak meni sapre rôzne polohy naberacieho valca.0005 Pre zaistenie konštantnej...

Spôsob rozoznania chyby senzora prúdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7824

Dátum: 14.03.2008

Autor: Tomczak Heinz-jörg

MPK: G01F 25/00

Značky: senzora, spôsob, rozoznania, chyby, prúdenia

Text:

...pre vypočítaný hmotný prúd, obrázok 3 teploty oboch teplotných senzorov ako aj ich rozdiel pre vypočítaný hmotný prúd,pričom sú znázornené referenčné a chybové prípady, aobrázok 4 vypočítaný podiel oboch teplôt pre vypočítaný hmotný prúd, pričom sú znázornené referenčný a chybový prípad.0012 Senzor 1 prúdenia podľa obrázku 1 obsahuje elektrické ohrievadlo 2 medzi dvoma teplotnými senzormi 3, 4, a všetky časti sú usporiadané na jednej membráne...

Kompaktné usporiadanie sedadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19110

Dátum: 14.03.2008

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B60N 2/01

Značky: sedadiel, kompaktné, usporiadanie

Text:

...operadlo sedadla na podopieranie chrbta vodiča, pričom priestor alebo výrez je upravený na každej strane sedáka sedadla a/alebo operadla sedadla vodiča na umožnenie najvnútornejšej nohe každého z cestujúcich, aby saEP 2 137 024 35451 0008 Bolo by možné, aby bolo navrhnuté spoločné Iavicové sedadlo, vktorom sú vytvorené uvedené dve zadné sedadlá pre cestujúcich. Alternatívnemôžu byt upravené dve samostatné zadné sedadlá pre cestujúcich.0009 V...