Zverejnene patenty 11.03.2008

K-ras mutácie a liečba anti-EGFR protilátkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16456

Dátum: 11.03.2008

Autori: Radinsky Robert, Freeman Daniel, Juan Todd

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/574

Značky: mutácie, liečba, protilátkami, k-ras, anti-egfr

Text:

...1994).0006 Niektoré pokroky V biologických vedách umožnili produkovať plne humánne antiEGFr protilátky. Použitie myší transgénnych pre humánne imunoglobulínové gény(Xenomousem technology, Abgenix, Inc.), boli vyvinuté humánne protilátky špecifické pre humánny EGFr (pozri napr. Mendez, Nature Genetics, 15 146-156, 1997 Jakobovits, Adv. Drug Deliv. Rev., 31 (l-2) 33-42, 1998 Jakobovits, Expert Opin. Invest. Drugs, 7(4) 607614, 1998 Yang a...

Anti – sklerostínové protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15841

Dátum: 11.03.2008

Autori: Smith Eric Michael, Marquis David Matthew, Swanson Barbara Anne, Korytko Andrew Ihor

MPK: A61K 39/395

Značky: sklerostínové, protilátky

Text:

...podľa predloženej prihlášky vynálezu líši v aminokyselinovej sekvencii CDR prítomnej v tejto pozícii vo východiskovej protilátke, t.j. v protilátke, ktorú vytvorí hlodavec(napr. myš), z ktorej sa variantná protilátka, t.j. humanizovaná alebo chimérická protilátka podľa predloženej prihlášky vynálezu odvodí. Výhodne vedie v porovnani s východiskovou protilátkou táto aminokyselinová substitúcia (tieto substitúcie) v CDR sekvencii...

Amorfné transdermálne systémy pre liečivá, spôsoby ich výroby a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15202

Dátum: 11.03.2008

Autori: Miller Kenneth, Beste Russell, Tang Jiansheng, Deverich Joseph

MPK: A61K 9/70

Značky: systémy, amorfné, stabilizácie, transdermálne, liečivá, výroby, spôsoby

Text:

...a skopolam inu sú veľmi nizke (nižšie než normálna teplota uskladnenia 20 C až 25 °C). Napriklad prihlasovatelia vynálezu zistili, že teplota skleného prechodu amorfnej formy oxybutynlnu je asi -20 C, čo je asi o 40 °C až asi 45 °C nižšia teplota než teplota miestnosti, Na druhej strane, teploty skleného prechodu terazosínu a rotigotlnu sú vyššie než normálna teplota uskladnenia. Vpodstate sa amorfné formy oxybutynlnu, fentanylu a skopolamlnu...

Substituované pyrimidodiazepíny užitočné ako inhibítory PLK1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10783

Dátum: 11.03.2008

Autori: Cai Jianping, Chu Xin-jie, Wovkulich Peter Michael, Luk Kin-chun Thomas, Chen Shaoqing, Le Kang

MPK: A61K 31/551, A61P 35/00, A61K 31/5517...

Značky: inhibitory, užitočné, pyrimidodiazepíny, substituované

Text:

...a pokiaľ nie je ukázané inak, tietosubstituenty na každom mieste substitúcie sú nezávisle vybrané z určitých možností.Terapeuticky účinné množstvo alebo účinné množstvo znamená množstvo aspoň jednej určenej zlúčeniny, ktorá významne inhibuje proliferáciu a/alebo zabraňuje diferenciácii ľudskejZlúčeniny podľa Vynálezu sú vhodné na liečenie a reguláciu porúch bunkovej proliferácie, obzvlášť pri onkologických poruchách. Tieto zlúčeniny a...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20343

Dátum: 11.03.2008

Autori: Tomzik Arkadiusz, Appel Thomas, Witzler Dietrich, Herre Frank, Helbing Ulrich, Stiegler Martin, Baumann Michael, Martin Herbert

MPK: F04C 2/08, F04C 13/00, F04C 15/00...

Značky: zubové, čerpadlo

Text:

...ozubenými kolesami a platňami skrine.Na realizovanie zvlášť kompaktnej konštrukcie je podľa výhodného uskutočnenia vynálezu k skrini čerpadla tlakotesne priradené tesniace puzdro, ktoré preniká do vybrania hnacieho hriadeľa vytvoreného koncentricky k hnaciemu hriadelu, a ktoré obopína tesniaci prostriedok usporiadaný na obvode hnacieho hriadela. Tým sa môže platňa skrine, používaná na uloženie hnacieho hriadela, vytvoriť úzka, v súlade s...

Mutácie K-ras a B-raf a anti-EGFr protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14619

Dátum: 11.03.2008

Autori: Siena Salvatore, Bardelli Alberto

MPK: C12Q 1/68

Značky: mutácie, anti-egfr, protilátky, k-ras, b-raf

Text:

...pre terapiu protilátkami proti solídnym nádorom exprimujúcim EGFr a viedli ku klinickým štúdiám s monoklonálnou protilátkou C 225 v rôznych ľudských solídnych nádoroch (pozri napríklad Baselga a kol. Pharmacol. Ther. 64 127-154, 1994 Mendelsohn a kol., Bioloaic Therapy of Cancer s. 607-623, Philadelphia J.B. Líppincott Co., 1995 Modjtahedi a kol., Intl. J. of Oncology 4277-296, 1994).0006 Niektoré pokroky v biologických technikách umožnili...

Ovládacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14483

Dátum: 11.03.2008

Autori: Seibt Jörg, Mühlenbrock Ludger

MPK: B60N 2/235, B60N 2/30, B60N 2/12...

Značky: zariadenie, ovládacie, sedadlo, vozidla, najmä

Text:

...prestavenie vykonáva pomocou takzvaného reclineru, ktorý je usporiadaný medzi operadlom chrbta a sedacou časťou. Celkom zvlášť výhodne pri reclineri ide o takzvaný kolotavý recliner (Taumelrecliner). Pri použití kolotavého reclinera má ovládacie zariadenie podľa vynálezu značný význam, pretože pri tomto reclineri sa mení os otáčania medzi operadlom chrbta a sedacou časťou. Napriek týmto zmenám, ovládacie zariadenie podľa vynálezu...