Zverejnene patenty 04.03.2008

Karta s elektronickým displejom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16902

Dátum: 04.03.2008

Autor: Droz François

MPK: G06K 19/077

Značky: displejom, karta, elektronickým

Text:

...ktorý je vytlačený motív 20. Inými slovami, vytlačený motív 20 je pre lepidlo dostatočne priepustný, aby sa mohlo vytvorit reálne prilnavé fázové rozhranie medzi obidvomi vrstvami alebo plastovými filmami. Ten istý účinok sa pozoruje aj v prípade karty, ktorá je podobná karte na obrázku 1, kde sú uvedené iba vytlačené motívy 14 a 20. Ak sa vyberie vhodná živica 6 s dobrou priInavostou k priehladným vrstvám 12 a 18, vrstvy majú dostatočnú...

Radiaca jednotka pre kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10840

Dátum: 04.03.2008

Autori: Vraa Jesper, Steen Stephan, Nielsen Peter Gammeljord

MPK: G05D 23/19

Značky: kúrenie, jednotka, radiaca

Text:

...2004/0245352 A 1 je navrhnutý ďalší programovateľný termostat. V termostate, tam opísanom, môžu byť pre každý deň v týždni jednotlivo naprogramované až štyri rôzne intervaly s individuálne nastaviteľnými hodnotami teplôt. Príslušné časové intervaly sú ľubovoľne programovateľné v 15 ~minútových krokoch. Na uľahčenie náročnosti programovania pre celý týždeň je ďalej implementovaná možnosť, skopírovať naprogramovanie dňa (napríklad pondelok) na...

Spôsob a zariadenie na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8694

Dátum: 04.03.2008

Autori: Tsui Tak Ming William, Christ Wilhelm

MPK: D06B 3/28

Značky: spôsob, textilného, tovarů, mokra, zariadenie, povrazca, spracovanie, formě

Text:

...prostriedku na spracovanie nastáva do transportnej Venturiho trysky v oblasti jej prstencovej štrbiny a/alebo, videné vždy V smere transportu povrazca, V oblasti pred alebo za transportnou tryskou. Konečne sú u stroja na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra, známeho z DE 103 49 374 Al, upravené prostriedky na nanášanie kúpeľa na spracovanie na povrazcc V úseku dráhy behu povrazca medzi motacím zariadením, predradeným...

Systém upevnenia závesu na krídlo dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8018

Dátum: 04.03.2008

Autori: Briault Michel, Erbs-jory Dominique, Vollet Ludovic, Desmard Frédéric

MPK: E05D 5/02, E05D 5/04, E05D 5/06...

Značky: dveří, systém, upevnenia, krídlo, automobilů, závěsu

Text:

...súčastí l, 2, 3 pri uskutočňovaní uvedeného spôsobu.Spodná časť (nie je znázornená) nosnej štruktúry 20 môže byť dimenzovaná tak, abymohla spolupracovať so spodnou časťou 120 na umožnenie autocentrovania nitovanýchspojov. Napríklad spodná časť môže obsahovať vyhĺbenie umožňujúce uloženie spodnej časti 120 na dosiahnutie požadovanej geometrie zariadenia 100 vzhľadom na záves a dvere 8 batožinového priestoru. S cieľom vyhotoviť nitované spoje...

Zariadenie na spätné získavanie tepelnej energie a čistenie dymových plynov z vyhrievacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19434

Dátum: 04.03.2008

Autor: Werner Martin

MPK: B01D 53/78, F23J 15/04, B01D 53/34...

Značky: plynov, špatně, dymových, energie, zariadenie, zariadení, čistenie, vyhrievacích, tepelnej, získavanie

Text:

...tiež zneutralizačnej oblasti, pričom jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre výpary adruhá jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre dymové plyny, ktorých spodné výstupy ústia do čistiacej oblasti. Táto čistiaca oblasť je tvorená spodnou vaňou, ktorá je naplnená kvapalinou, pričom vtejto spodnej vani je usporiadaná najmenej jedna disková(0010) Neutralízačná oblasť pozostáva z oddelenia s neutralízačným priestorom, usporiadanéhonad...

Farmaceutická kompozícia na báze hepatoprotektíva a probiotika, jej príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19179

Dátum: 04.03.2008

Autori: Dorozhko Oleg Valentinovich, Rudoy Boris Anatolievich

MPK: A23L 1/308, A61K 31/66, A23L 1/30...

Značky: kompozícia, hepatoprotektíva, probiotiká, príprava, farmaceutická, použitie, báze

Text:

...secretory polarity of hepatocytes. J. Hepatol. 1989 9 124).Medzi hlavné žlčové kyseliny, ktoré sa vyskytujú v ľudskej žlči, patria cholove kyseliny (3 a-,7 a-, IZa-trioxy-Sb-cholanová kyselina), chenodeoxycholová kyselina, deoxycholové kyseliny(3 a-, lZa-dioxy-Sb-cholanová kyselina). Okrem toho sa v žlči vyskytuje omnoho menšie množstvo stereoizomérov cholových a deoxycholových kyselín vo forme kyselinyKyselina cholová a chenodeoxycholová...