Zverejnene patenty 20.02.2008

Postup delenia diastereoizomérov kyseliny 5-metyltetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19001

Dátum: 20.02.2008

Autori: Valoti Ermanno, Valetti Marco, Bianchi Davide

MPK: C07D 475/04, A61K 31/519

Značky: postup, kyseliny, diastereoizomérov, delenia, 5-metyltetrahydrolistovej

Text:

...vodorozpustnej soli vo vode a pridanie roztoku N-etyl-2-aminometylpyrolidinu alebo jeho optického izoméru vo vode, pričom sa následne vyzráža výsledná soľ. Zahrievaním reakčnej zmesi na 40 - 90 °C vedie k rozpusteniu soli BS-kyseliny, ktorá sa tak oddelí od soliSR-kyseliny. Sol EBS-kyseliny sa pri ochladení roztoku znova vyzráža. Jej suspenziavo vode a pridanie roztoku hydroxidu sodného vedie k vzniku sodnej soli, ktorá sa môže previesť...

Foláty, ich kompozície a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18900

Dátum: 20.02.2008

Autori: Valetti Marco, Bianchi Davide, Valoti Ermanno

MPK: A61K 31/519, C07D 475/04

Značky: použitie, kompozície, foláty

Text:

...vo vode. Okrem toho je publikovaných niekoľko kompozícii na spotrebu ľuďmi azvieratami, obsahujúcich buď foláty a/alebo redukované foláty v rôznych formách a spolu s vitamínmi,arginínom, Iyzínom, tiamínom a/alebo ďalšími účinnými látkami, napríklad vUS 5817659, US 5,997,915, US 6,093,703, US 6,241,996, US 6,254,904, US 6,261,600, US 6271374, US 6,440,450, US 6441168, US 6,444,218, US 6,451,360, US 6,514,973, US 6,544,944, US 6596721, US...

Zostava pohyblivej plošiny pre loď, konkrétne na vyťahovanie a spúšťanie pomocného plavidla a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13951

Dátum: 20.02.2008

Autor: Grimaldi Michele

MPK: B63B 23/32, B63B 27/14

Značky: plavidla, konkrétne, spúšťanie, loď, podobně, zostava, pohyblivej, vyťahovanie, plošiny, pomocného

Text:

...nadlacej jednotke U 2 smerový signál sklonu, naznačujúci sklon plošiny 3 zostavy plošiny.-3 0017 Druhá riadiaca jednotka U 2 je naprogramovaná na vzájomné porovnávanie hodnôt referenčného signálu a smerového signálu. Ak počas pohybu zostavy táto riadiaca jednotka deteguje, že sa tieto hodnoty líšia o viac než určitú toleranciu, zasiahne, čo spôsobí, že hydraulická riadiaca jednotka U 1 zmení rozdelenie riadiacej kvapaliny privádzanej...

Spôsob výroby aromatických molekúl v streptomycétach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13178

Dátum: 20.02.2008

Autori: Zucca Joseph, Lambert Fanny, Mane Jean

MPK: C12P 7/22, C12N 9/02, C12N 9/04...

Značky: výroby, molekúl, streptomycetách, aromatických, spôsob

Text:

...znamená každú sekvenciu DNA, do ktorej je možné Vložit fragmenty cudzej kyseliny nukleovej. pričom vektory umožňujú vniesť cudziu DNA do hostiteľskej bunky. Príkladmi Vektorov sú plazmidy. kozmidy, umelé kvasinkové chromozómy (YAC), umelé bakteriálne chromozómy (BAC) a umelé chromozómy odvodené z bakteriofága P 1 (PAC) alebo vektory odvodené od vírusu.0020 Vjednom uskutočnení vynálezu je expresný Vektor obsahujúci nukleotidovú sekvenciu SEQ...

Adhezívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286097

Dátum: 20.02.2008

Autori: Kucera Helmut, Rizzo Thomas

MPK: C08F 36/00, C08L 19/00, C08F 2/12...

Značky: kompozícia, adhezívna

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kompozícia zahrnuje nasledovné zložky: a) vodný butadiénový polymérny latex pripraviteľný emulznou polymerizáciou najmenej jedného butadiénového monoméru v prítomnosti stabilizátora zvoleného zo styrénsulfónovej kyseliny, styrénsulfonátu, poly(styrénsulfónovej kyseliny) alebo poly(styrénsulfonátu) a b) fenolovú živicu prítomnú v množstve od 5 do 90 % hmotn., vzťahujúcich sa na celkové množstvo butadiénového polymérneho latexu a fenolovej...

Spôsob prípravy ketónu, aldehydu a polymérnej živicovej N-alkylovanej hydroxámovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286096

Dátum: 20.02.2008

Autori: Morton George, Labaudiniere Richard, Mason Helen, Salvino Joseph

MPK: C07C 239/00, C07C 259/00, C07C 209/00...

Značky: aldehydů, n-alkylovanej, kyseliny, spôsob, polymérnej, ketonů, přípravy, hydroxámovej, živicovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy ketónov a aldehydov všeobecného vzorca (I) a (II) v pevnej fáze reakciou polymérnej živicovej N-alkylovanej hydroxámovej kyseliny všeobecného vzorca (III) s organokovovou zlúčeninou vzorca RcM v prípade syntézy ketónov alebo redukčným činidlom v prípade syntézy aldehydov a oddelením ketónu, resp. aldehydu od živice. Symboly Ra, Rb a Rc vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) znamenajú alifatickú alebo aromatickú skupinu, L vo...

Spôsob súčasného testovania množstva vzoriek rôznych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286095

Dátum: 20.02.2008

Autori: Schurdak Mark, Voorbach Martin, Beutel Bruce, Burns David, Joseph Mary

MPK: G01N 33/50

Značky: látok, spôsob, rôznych, súčasného, množstva, vzoriek, testovania

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna úprava vysokovýkonného skríningu (CF-HTS) využívajúca najmenej jednu poréznu matricu umožňuje vo farmaceutickom priemysle, aby sa súčasne preskúmavalo veľké množstvo chemických jedincov na široký rozsah biologickej alebo biochemickej účinnosti. CF-HTS je okrem toho užitočný pri uskutočňovaní viacstupňových analytických testov.

Zlúčenina špecificky inhibujúca aktivitu faktora Xa, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286094

Dátum: 20.02.2008

Autori: Lebl Michal, Strop Peter, Al-obeidi Fahad, Walser Armin, Ostrem James, Safar Pavel, Stierandova Alena

MPK: C07K 5/00, A61K 38/06, A61K 38/08...

Značky: inhibujúca, specificky, kompozícia, obsahom, zlúčenina, použitie, faktora, farmaceutická, aktivitu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny, ktoré špecificky inhibujú aktivitu faktora Xa. Zlúčeniny majú štruktúru X1-R1-R2-R3-X2, kde X1 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z metylu, etylu, n-propylu, izopropylu, sek-butylu, 1-metylbutylu, 2,2-dimetylpentylu, 2,2-dimetylpropylu, n-pentylu, n-hexylu, cyklopentylu, cyklohexylu, metyl-cyklohexylu a cyklopropylmetylénu, formylu, acetylu, benzoylu, benzylu, pikolylu, R1 je Tyr, R2 je Ile, R3 je Arg a X2 je orálny...

Spôsob prípravy koncentrátu zmesi a tento koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286093

Dátum: 20.02.2008

Autor: Ruiter David

MPK: A01N 59/00, A01N 25/22, A01N 25/04...

Značky: koncentrátů, přípravy, zmesí, spôsob, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zmesi na prevenciu pred kontamináciou surovín, produktov, vody a/alebo výrobných prostriedkov, ktorá obsahuje aspoň peroxid vodíka, glycerol a kyselinu glykolovú a kde sa zmes glycerolu a kyseliny glykolovej pridá k peroxidu vodíka. Glycerol a kyselina glykolová sa kombinujú a miešajú za súčasného pridávania a miešania stabilizátora pre peroxidové zmesi, aby sa vytvoril stabilný gélovitý koncentrát, a následne sa...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286091

Dátum: 20.02.2008

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengrošová Zuzana, Paligová Jarmila, Pokorný Juraj, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: kyselin, mastných, vyšších, úpravy, metylesterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, pripravené alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom, sa upravujú tak, že s cieľom znížiť obsah alkálií v reakčnej zmesi po transesterifikácii sa k nej pridá polárne rozpúšťadlo, nerozpustné v metylesteroch, a po extrakcii sa sústava nechá usadiť. Polárnym rozpúšťadlom je glycerol alebo vlastná glycerolová fáza z procesu.

Pracovný nástroj s vymeniteľnou pracovnou čepeľou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286090

Dátum: 20.02.2008

Autor: Skjaeveland Magne

MPK: A01B 23/00, A01B 15/00

Značky: vyměnitelnou, pracovný, nástroj, pracovnou, čepeľou

Zhrnutie / Anotácia:

Vymeniteľná opotrebovateľná časť (13, 22, 22a, 32, 41) na pripevnenie na prednú hranu (12) pracovného nástroja (10, 27, 30), kde uvedená predná hrana a uvedená opotrebovateľná časť majú spolupracujúce vodiace útvary (16, 18) usporiadané v smere v podstate kolmom na prednú hranu a ktoré vytvárajú lôžko a výstupok typu vzájomného klzného uloženia, pomocou ktorého môže byť opotrebovateľná časť vtlačovaná silou smerujúcou v podstate kolmo na prednú...

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286089

Dátum: 20.02.2008

Autori: Binder Hans, Hornung Bernd

MPK: B07C 5/04, B27M 1/00

Značky: dosiek, triedenie, trámov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva má dotrieďovaciu stanicu (208) na vizuálnu, prípadne manuálnu doklasifikáciu takých dosiek alebo trámov, ktoré v meracom zariadení (200), predradenom triediacemu zariadeniu, neboli oklasifikované alebo boli oklasifikované len nedostatočne. Doklasifikovateľné dosky alebo trámy sa pomocou prepravného zariadenia (206) automaticky privádzajú do dotrieďovacej...

Spôsob strojovej klasifikácie dosiek alebo trámov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286088

Dátum: 20.02.2008

Autori: Binder Hans, Hornung Bernd

MPK: B27M 1/00, B07C 5/04, B07C 5/00...

Značky: strojovej, dosiek, zariadenie, tohto, spôsobu, klasifikácie, vykonávanie, trámov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie a spôsob strojovej klasifikácie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva z dosiek alebo trámov. Zariadenie zahŕňa hobľovacie zariadenie (102), za ktorým je usporiadané meracie zariadenie na analýzu a klasifikáciu dosiek alebo trámov z hľadiska pevnosti a prípadne aj podľa optických kritérií, pričom sa oklasifikované dosky alebo trámy následne na základe svojej klasifikácie strojovom triedia. Vo...

Spôsob prípravy oxykodonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286087

Dátum: 20.02.2008

Autori: Proksa Bohumil, Šnupárek Vladislav, Ratkovská Ľubica

MPK: C07D 489/00

Značky: spôsob, přípravy, oxykodonu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy oxykodonu vzorca (I) reakciou tebainu (II) alebo jeho analógu vzorca (III), kde R značí alkyl s počtom uhlíkov C2 až C5, alkylaryl ako benzyl alebo metoxybenzyl, prípadne alyl s peroxidom vodíka alebo peroxokyselinami v prítomnosti kyseliny šťavelovej v zmesi s kyselinou octovou alebo mravčou. Zo vzniknutej kryštalickej zrazeniny šťavelanu 14-hydroxykodeinonu sa prídavkom bázy uvoľní 14-hydroxykodeinon vzorca (IV),...

2-Pyrolidínmetyloxybenzénové inhibítory biosyntézy cholesterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286086

Dátum: 20.02.2008

Autori: Kakalík Ivan, Furdík Mikuláš, Oremus Vladimír, Popovičová Ľudmila, Schmidtová Ľudmila, Fáberová Viera, Zemánek Marián

MPK: C07D 207/00, A61K 31/40, A61P 3/00...

Značky: přípravy, spôsob, cholesterolu, inhibitory, 2-pyrolidínmetyloxybenzénové, biosyntézy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované 2-pyrolidínmetyloxybenzénové deriváty a ich farmaceuticky akceptované adičné soli všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, alkyl, alkenyl a arylalkyl, R2, R3 a R4 sú nezávisle vodík, halogén, metoxy, nitro, kyano, amino, trifluormetyl a alkyl skupina
spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov biosyntézy cholesterolu.

Odnímateľný nástroj na spracovanie jedla na mixéry, kuchynské roboty, mlynčeky a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286085

Dátum: 20.02.2008

Autori: Veneziano José Carlos, Planca Rinaldo

MPK: A47J 42/00, A47J 43/04

Značky: mixéry, odnímatelný, spracovanie, zariadenia, kuchyňské, roboty, nástroj, podobně, jedlá, mlynčeky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spracovanie jedla, nasaditeľného na oddelenú základňu (20), obsahujúcu elektromotor (21) tvoriaci tak elektrické zariadenie typu mixéra alebo kuchynského robota, a zahrnujúceho nádobu (22) pripevniteľnú na základňu. Nádoba je spojiteľná s podstavcovým kompletom (2) nástroja na spracovanie jedla, ktorý pozostáva z podstavca (15), zaistiteľného k otvoru (30) umiestnenému na dne nádoby, a z otočnej nápravy (19), ktorú...

Derivát chinoxalínu, farmaceutický prostriedok obsahujúci tento derivát a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286084

Dátum: 20.02.2008

Autori: Spada Alfred, Myers Michael, Maguire Martin, Persons Paul

MPK: A61K 31/00, A61K 31/498, A61K 31/495...

Značky: chinoxalínu, obsahujúci, prostriedok, derivát, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát chinoxalínu, N-oxid, hydrát, solvát alebo farmaceuticky prijateľná soľ odvodená od tejto zlúčeniny. Do rozsahu tiež patrí farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu a farmaceuticky prijateľný nosič. Zlúčeniny podľa vynálezu sú vhodné na použitie ako liečivo na inhibovanie bunkovej proliferácie, diferenciácie alebo uvoľňovania mediátora v prípade jedincov s poruchami bunkovej proliferácie a/alebo diferenciácie, a/alebo...

Zariadenie pre starostlivosť o vlasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11206

Dátum: 20.02.2008

Autor: Pulfrey Shaun

MPK: A45D 24/00, A46B 9/02, A45D 19/00...

Značky: starostlivosť, vlasy, zariadenie

Text:

...určenú na prijatie palca používateľa a ďalej odsadenú časť 10 e, určenú na prijatie prsta používateľa, aby sa zvýšilo ovládanie pohybu zariadenia pohodlným spôsobom. Zabezpečiť možno zrkadlovú verziu pre použitie ľavákom.0026 Obe veľkosti štetín majú na svojej základni fazetu, ktorá pomáha pevne držať štetiny na základni. Pretože hrúbky (približne 0,0007 až 0,001 metra) zubov sú takjemné, bez týchto faziet by sa pnutia na štetinách prenášali...

Usporiadanie rozptyľovacích prostriedkov rozprašovacieho vysúšacieho absorbéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10828

Dátum: 20.02.2008

Autori: Ahman Stefan, Johansson Lars-erik, Tabikh Ali, Rafidi Nabil

MPK: B01D 53/50

Značky: prostriedkov, absorbéra, usporiadanie, vysúšacieho, rozptyľovacích, rozprašovacieho

Text:

...cez tento špecifický rozptyľovací prostriedok rotačný pohyb v smere, ktorý je opačný k smeru rotačného pohybu príslušných častí horúceho procesného plynu rozptyľovaných dvoma rozptyľovacírni prostriedkami, ktoré sú umiestnené najbližšie ktomuto špeciñckému rozptyľovaciemuprostriedku, ako je to uvažované z pohľadu pozdĺž obvodu rozprašovacej vysúšacej komory.0008 Výhodou tohto rozprašovacieho vysúšacieho absorbéra je to, že v jednej atej...

Izomeráza glukózy pre použitie pri liečbe intolerancie fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8912

Dátum: 20.02.2008

Autori: Wyrobnik Daniel Henry, Wyrobnik Isaac Harry

MPK: A61K 38/44, A23L 1/03, A23L 1/30...

Značky: glukózy, intolerancie, liečbe, použitie, fruktózy, izomeráza

Text:

...Je nutné sa vyhnúť tiež všetkým jedlám obsahujúcim napr. sacharózu (bežný cukor). Takáto diéta, ktorá je v prípade dedičnej intolerancie fruktózy veľmi prísna, sa nielen veľmi ťažko drží, ale je tiež extrémne nepriaznivá z nutrične- fyziologického hľadiska, a značne zhoršuje kvalitu života postihnutých. Nielen postihnutí, ale aj odborná verejnosť zahŕňajúca doktorov, špecialistov, nutričných vedcov, nutričných poradcov, špecializovaných...