Zverejnene patenty 15.02.2008

Usporiadanie klietky pre hydinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13265

Dátum: 15.02.2008

Autor: Wienken August

MPK: A01K 31/00

Značky: klietky, hydinu, usporiadanie

Text:

...ak je úmyslom poskytnúť zvieratám životný priestor, na ktorý majú nárok. Dokonca aj Vtomto pripade je možné najvyššie poschodie sledovať len pomocouvysokozdvižného vozíka alebo podobne.0006 V inom známom uskutočnení takých usporiadaní klietok je upravené, že podlahová plocha je vytvorená ako pevná podlaha z plastovej mreže a môže byť bočne z klietky vysunutá do uličky, takže zvieratá opäť vypadávajú na nižšie usporiadaný dopravník na trus...

Lokálne aplikovaná farmaceutická formulácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13082

Dátum: 15.02.2008

Autor: Davis Adrian Francis

MPK: A61K 9/00

Značky: lokálně, formulácia, aplikovaná, farmaceutická

Text:

...riadi proces preniknutia kožou, pretože difúzia je skôr funkciou chemického potenciálu ako absolútna koncentrácia diklofenaku. Napríklad, nasýtená rozpustnosť diklofenakovej kyseliny v polyetylénglykole je l 1,l 8 hmotn./hmotn., zatiaľ čo v propylénglykole je nasýtená rozpustnosť len 1,16 hmotn./hmotn.Aj tak nie je významný rozdiel medzi prienikom diklofenaku z týchto jednotlivých systémov, pretože nasýtená rozpustnosť sodnej soli...

Použitie kombinácie metabolického derivátu loratadínu a pseudoefedrínu na výrobu liečiva na liečenie kašľa a iných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 286079

Dátum: 15.02.2008

Autori: Aberg Gunnar, Smith Emil, Mccullough John

MPK: A61K 31/44, A61P 11/00, A61K 31/445...

Značky: loratadínu, pseudoefedrínu, derivátů, ochorení, výrobu, liečivá, kombinácie, iných, liečenie, metabolického, použitie, kašľa

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metabolického derivátu loratadínu (DCL) alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a pseudoefedrínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie kašľa, nachladnutia, nachladnutiu podobných a/alebo chrípkových symptómov a s tým spojených ťažkostí, bolestí hlavy, bolesti, horúčky a všeobecnej nevoľnosti u človeka, pričom nedochádza k sprievodnej náchylnosti k nepriaznivým vedľajším účinkom, spojeným s podávaním...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením na výrobu nevulkanizovaných autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286078

Dátum: 15.02.2008

Autori: Vychopen Stanislav, Janovec Mário, Žemla Jozef

MPK: B29D 30/20

Značky: autoplášťov, ovíjacím, ohrnovacím, výrobu, zariadením, nevulkanizovaných, konfekčný, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Konfekčný bubon obsahuje mechanizmus na podoprenie pätkových lán z vnútornej strany, ktorý pozostáva z axiálne pohyblivo usporiadaného obojstranného vodiaceho kotúča (50). Kotúč je z vonkajšej strany vybavený radiálne pohyblivo po celom svojom obvode usporiadanými upínacími pätkovými segmentmi (10), prispôsobenými na spoluprácu s valcom (20) mechanizmu na ovládanie radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov (10), a z vnútornej strany...

Použitie bradykardických látok a voliteľne jednej ďalšej zlúčeniny pôsobiacej na srdce

Načítavanie...

Číslo patentu: 286075

Dátum: 15.02.2008

Autori: Guth Brian, Seidler Randolph, Dämmgen Jürgen

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/55, A61K 31/00...

Značky: jednej, pôsobiacej, použitie, srdce, bradykardických, volitelné, látok, ďalšej, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie bradykardických látok, ako sú zatebradín, cilobradín alebo alinidín, a voliteľne jednej ďalšej zlúčeniny pôsobiacej na srdce na výrobu lieku na liečenie ochorení spojených s hypertenziou.

Protilátky proti ErbB3 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15304

Dátum: 15.02.2008

Autori: Feldhaus Michael, Muruganandam Arumugam, Schoeberl Birgit, Nielsen Ulrik, Buckler David

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395

Značky: erbb3, použitie, protilátky, proti

Text:

...doménové protilátka. Protilátka môže mať tiež niektoré z nasledujúcich izotypov IgG 1, IgG 2, lgG 3, lgG 4, IgM, lgA 1, IgA 2, IgAsec, lgD a IgE.0021 V ešte ďalšom uskutočnenl predložený vynález poskytuje dalej kompozície zahŕňajúce kombinácie uvedených protilátok alebo ich časti viažucich antigén, forrnulované s prljateľným nosičom a/alebo adjuvantmi. V konkrétnom uskutočnení kompozícia zahŕňa dve alebo viacero protilátok, ktoré viažu rôzne...

Nádrž práčky vybavená vonkajším výstužným príklopom na dolnej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10944

Dátum: 15.02.2008

Autori: Bacelli Gianfranco, Pardini Simone, Perticara Giuseppe, Mancini Stefano

MPK: D06F 37/26

Značky: výstužným, pračky, dolnej, vybavená, príklopom, nádrž, stěně, vonkajším

Text:

...na mydlovú vodu z vlákniteho skla vystuženého polymérovaným materiálom vhodným na to, aby obsahovala bubon apodpernú liatinovú konštrukciu zabudovanú do dolnej steny nádoby0018 Cieľom uvádzaneho vynálezu je nájsť riešenie vyššie uvedených problémov predošlej techniky, aby sa znížili výrobné náklady a výrazne zvýšila technicko-funkčná účinnosť a univerzálnosť.0019 Objavná myšlienka uvádzaného vynálezu spočíva v špeciálne zloženej...

Poľný postrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9574

Dátum: 15.02.2008

Autori: Ehlen Volker, Marquering Johannes

MPK: A01M 7/00

Značky: postrekovač, poľný

Text:

...adajú sa vykonať odpovedajúceNa odpovedajúce zviditeľnenie vejára kvapaliny svetelným zdrojom môže sa svetelný kužel orientovať podľa nárokov 5 alebo 6. Pritom je ešte výhodnejšie keď svetelný kuželsvetelného zdroja pretína vejár kvapaliny.Podľa prípadu použitia môže sa svetelný zdroj, v pohľade v smere jazdy, umiestniť predalebo za vejárom kvapaliny a rozvádzacou dýzou.3 Veľmi jednoduché a z hľadiska nákladov priaznivé, ako aj chránené...

Spôsob výroby vysokoporéznych kovových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9511

Dátum: 15.02.2008

Autori: Goodall Russell, Mortensen Andreas

MPK: B22C 9/10, C22C 1/08

Značky: výroby, kovových, predmetov, vysokoporéznych, spôsob

Text:

...metódou, kvapalným kovom alebo kovovou zliatinou, napriklad hlinlkom alebo jednou zjeho zliatin a po stuhnuti kovu alebo zliatiny sa všetok materiál preformy vymyje zo stuhnutého kovu alebo stuhnutej zliatiny umytim kvapalným rozpúšťadlom ako je voda. Pomocou takejto metódy možno získat s vysokým stupňomregulácie kovovú penu, ktorá má veľkost pórov väčšiu než 1 mm. Nad túto veľkost pomocou konvenčných metód majú častice solí...

Obkladový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9228

Dátum: 15.02.2008

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 3/02, B32B 21/06, B32B 21/02...

Značky: obkladový, panel

Text:

...prebiehajúca v podstate rovnobežne s rovinou panelu, ako je to známe z EP 1 024234 A 1. Dalej je možné, aby sa obkladové panely vyrábali výlučne so spojovacími dréžkami a aby sa na spojenie susedných panelov museli upraviť navyše prvky dvojitých pier, ako je napr. známe z EP 1 319 773 A 2.0021 Obkladové panely možno používatjednak na obklad stien, stropov, alebo podláh, pričom ich hrúbka vrstvy, meraná kolmo k rovine panelu, môže byt od...

Purínové deriváty ako imunomodulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8933

Dátum: 15.02.2008

Autori: Smith Stephen Allan, Lazarides Linos, Theobald Colin Jack, Stocker Richard

MPK: C07D 405/12

Značky: imunomodulátory, purinové, deriváty

Text:

...dejov. U človeka sú plazmacytoidné dendritické bunky (pDCs) profesionálnymi interferón produkujúcimí bunkami, ktoré sú schopne produkovať velké množstvá interferónov napríklad v reakcii na vírusovú infekciu. Ukázalo sa, že tieto pDCs preíerenčne exprimujú TLR 7 a TLRS a že stimulacia týchto receptorov s vírusovou RNA. respektive s vírusovou DNA, môže indukovat expresiu interferónu alfa.0010 Boli opisané oligonukleotidove agonisty...

Zariadenie na prípravy tekutého nápoja za použitia kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8735

Dátum: 15.02.2008

Autori: Bonacci Enzo, Pleisch Hanspeter, Meier Alain, Talon Christian, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/40, A47J 31/06

Značky: tekutého, kapsuly, přípravy, zariadenie, použitia, nápoja

Text:

...roztahuje v kapsule po odpojení injekčného prostriedku od kapsuly alebo ked daný injekčný prostriedok uvoľní injekčný bod.0024 Podľa tohto vynálezu má tento spôsob presadit najmenej viest k redukcii objemu kapsuly pred injektovaním kvapaliny do kapsuly a k obnoveniu uvedeného objemu hned po vstreknutí kvapalina do kapsuly. Takže môže k tomu dojst zasunutím povrchu, ktorý deformuje ohybnú stenu kapsuly spôsobom výhodného riešenia.0025...