Zverejnene patenty 13.02.2008

Zariadenie na úpravu vody, najmä filtračné zariadenie, a kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13596

Dátum: 13.02.2008

Autor: Namur Marc

MPK: C02F 1/00

Značky: filtračné, úpravu, zariadenie, kartuša, vody, najmä

Text:

...pripojovacej hlave,ležiace proti sebe. Tesnenie sa uskutočňuje cez O-krúžky, ktoré sú vsadené dodrážky, ktorá je umiestnená po obvode cylindrickej plochy. U pripojovacích hláv,ktoré sa vyrábajú napr. podľa postupu tlakového liatia, prebiehajú deliace škáry podmienené nástrojom cez túto drážku, čo podporuje netesnosti. Pretože cylindrické uchytenie prípojovacieho člena zodpovedá svojim vnútorným prierezom vonkajšiemu prierezu...

Reflektor pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18311

Dátum: 13.02.2008

Autori: Casenave Sébastien, Fujita Ran

MPK: F21S 8/10

Značky: vozidlo, reflektor, motorové

Text:

...clony, ktorá by mohla zachovávať počascelej životnosti osvetľovacieho modulu jeho vlastnosti, obzvlášťjeho vlastnosti nevytváraniaparazitných lúčov, ktoré by mohli oslňovat dokonca nad obmedzením.Predmetom vynálezu je optický modul pre osvetľovacie zariadenie motorového vozidla,zahŕňajúci aspoň jeden retlektor, zdroj svetla a systém dvojitej clony, ktorý vykazuje dve časti clony, opticky aktívne, posunuté vzhľadom na seba na optickej...

Nosič motora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6416

Dátum: 13.02.2008

Autori: Freese Wilfried, Specht Franz Josef

MPK: H02K 1/18

Značky: nosič, spôsob, výroby, motora

Text:

...tvárniace formy a spotreby energie vo výrobe relatívne drahé a potrebujú k tomu na základe nevyhnuteľného zmrašťovania pri ochladzovania odlievaných súčastí často mechanickéÚloha vynálezu spočíva v tom, aby sa vytvorilnosič motora, ktorý je obzvlášť robustný a môže saefektívne vyrábať. Ďalšou úlohou vynálezu je to,aby sa vytvoril spôsob efektívnej výroby nosiča motora.Úloha vynálezu sa rieši za prvé nosičom motora so znakmi patentového nároku...

Cyklón so vstupom triediča a obtokom malých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17281

Dátum: 13.02.2008

Autori: Featherstone William Barry, Evans Peter

MPK: B04C 5/13, B04C 5/04

Značky: triediča, cyklon, malých, částic, vstupom, obtokom

Text:

...GB 2 136 326 opisuje cyklónový odlučovač,vytvorený na využívanie u systémov na spaľovanie pevného paliva. Znečistený plyn vstupuje do telesa cyklónu cez tangenciálny vstup, pričom spracovaný plyn vystupuje z cyklónu cez axiálny výstup. Časť vystupujúceho plynu, ktorý bol spracovaný cyklónom, je odvádzaná z výstupu prostredníctvom odsávania pre filtrovanie častíc, ktoré tu0007 Podľa tohto vynálezu cyklón obsahuje znaky,uvedené v priloženom...

Elektromotor a elektrické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13075

Dátum: 13.02.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 5/128, H02K 5/10

Značky: elektromotor, elektrické, čerpadlo

Text:

...Dokument EP 0 855 516 opisuje rotačné čerpadlo s ponoreným rotorom majúcim dutý hriadeľ, ktorý umožňuje tok kvapaliny z rotorovej komory do komory obežného kolesa.0015 Technický problém, ktorý má byť vyriešený týmto vynálezom je vyvinúť motor majúci konštrukčné a funkčné vlastnosti, ktoré odstraňujú vyššie uvedené nevýhody.0016 Myšlienka riešenia, na ktorej je založený tento vynález je predísť rozdielom tlaku vytvárajúcim sa medzi vnútrom...

Heterocyklické aromatické zlúčeniny obsahujúce fosfonátovú skupinu, ich použitie a farmaceutická kompozícia obsahujúca uvedené zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286080

Dátum: 13.02.2008

Autori: Kasibhatla Srinivas Rao, Reddy Rami, Dang Qun, Erion Mark, Agarwal Atul, Reddy Raja

MPK: C07F 9/00, A61P 3/00, A61K 31/675...

Značky: uvedené, obsahujúce, skupinu, fosfonátovú, aromatické, farmaceutická, heterocyklické, použitie, zlúčeniny, obsahujúca, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I) a (X), spôsob ich prípravy, použitie na prípravu liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I) a (X) sú inhibítormi fruktóza-1,6-bisfosfatázy a sú vhodné na prevenciu alebo liečenie diabetu, glykogenózy, zhoršenej tolerancie na glukózu, inzulínovej rezistencie, hyperglykémie, obezity, zrýchlenej glukoneogenézy a zvýšenej produkcie hepatickej glukózy.

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286074

Dátum: 13.02.2008

Autori: Kolísek Mikuláš, Hojč Ján, Borišek Igor, Čamaj Vladimír, Markoš Jozef

MPK: C02F 1/72, C02F 1/00, C07B 37/00...

Značky: výroby, bis-(2-chlóretoxy)metánu, výstupov, úpravy, spôsob, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu acetalizáciou paraformaldehydu 2-chlóretanolom s alkalicko-oxidačným konvertovaním polutantov obsiahnutých v odpadových vodách z tejto výroby na vstupné suroviny alebo biologicky ľahko odbúrateľné zlúčeniny.

Kmeň Leuconostoc mesenteroides CCM 4947

Načítavanie...

Číslo patentu: 286073

Dátum: 13.02.2008

Autori: Gondová Blanka, Kluková Jana, Čikošová Miroslava, Jeziorská Dana, Somorová Marta, Dirbáková Beata

MPK: C12P 19/00

Značky: mesenteroides, kmeň, leuconostoc

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný produkčný kmeň Leuconostoc mesenteroides CCM 4947, ktorý sa získal selekciou z pôvodného kmeňa L60A s produkciou 6,0 g/100 ml fermentačnej pôdy, produkuje dextrán v množstve 6,8 g/100 ml fermentačnej pôdy v produkčnom stupni za 24 hodín kultivácie pri 23 až 26 °C za miešania. Fermentačná pôda obsahuje ako zdroj uhlíkatého substrátu 15 až 20 % (m/m) sacharózu. Natívny dextrán produkovaný kmeňom Leuconostoc mesenteroides CCM 4947 sa...

Vysekávacie zariadenie a spôsob vysekávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16986

Dátum: 13.02.2008

Autor: Flamm Frieder

MPK: B21D 28/06, B21D 28/08

Značky: vysekávania, spôsob, zariadenie, vysekávacie

Text:

...a otočením vyseknutých dosiek do vždy rovnakej pozície odovzdania transportnému zariadeniu je toto možné vybaviť pridržiavacími prvkami prispôsobenými príslušnému tvaru dosky,ako obzvlášť uchopovacie čeľuste, ktoré umožňujú bezpečnú a šetmú manipuláciu s doskami.0016 V dôsledku neovplyvneného odovzdania vyseknutých dosiek transportnému zariadeniu podľa vynálezu sú možné ľubovoľné uhly natočenia nástroja, takže je možne čo najlepšie...

Imidazolyl bifenylové imidazoly ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12623

Dátum: 13.02.2008

Autori: Romine Jeffrey Lee, Laurent Denis, Meanwell Nicholas, Hamann Lawrence, Goodrich Jason, Bachand Carol, James Clint, Yang Fukang, Nguyen Van, Deon Daniel, Belema Makonen, Wang Gan, Lavoie Rico, Ruediger Edward, Good Andrew, Lopez Omar, Langley David, Martel Alain, Snyder Lawrence

MPK: A61P 31/00, A61K 31/41, C07D 403/14...

Značky: imidazoly, hepatitidy, vírusu, imidazolyl, bifenylové, inhibitory

Text:

...(NS 2, NS 3,NS 4 A, NS 4 B, NSSA a NSSB) uskutočnené dvomi vírusovými proteázami. Prvou je pravdepodobne metaloproteáza a štiepi V spojení NS 2-NS 3 druhou je serínproteáza obsiahnutá V N-koncovej oblasti NS 3 (tiež tu nazývaná ako NS 3 proteáza) a sprostredkuje všetky následné štiepenia za NS 3, ako cis, V Štepnom mieste NS 3 NS 4 A, tak trans, u zostávajúcich miest NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NSSA,NS 5 A-NS 5 B. Zdá sa, že proteín NS 4 A...

Spôsob prípravy terapeuticky hodnotných derivátov trifenylbuténu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12444

Dátum: 13.02.2008

Autori: Eloranta Maire, Södervall Marja, Kalapudas Arja

MPK: C07C 41/01, C07C 41/16, C07C 41/26...

Značky: trifenylbuténu, spôsob, derivátov, terapeuticky, přípravy, hodnotných

Text:

...bez rizika rakoviny. Niektoré zlúčeniny môžu byť podávané mužom k ochrane proti osteoporóze, kardiovaskulárnym chorobám a Alzheimerovej chorobe bez vedľajších estrogénnych účinkov (gynekomastie, znížené Iibido, atď.). U jednej zo zlúčenín opísaných v uvedenom patente, zlúčenina (Z)-2-2-4-(4-chlór-1,2 difenylbut-1-enyl)fenoxyletoxyjetanol (známa rovnako pod generickým menom fispemifén) ukázala velmi zaujímavý hormonálny profil naznačujúci,...

Ľudské protilátky proti vírusu hepatitídy C a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16438

Dátum: 13.02.2008

Autori: Broering Teresa, Thomas William, Sloan Susan, Babcock Gregory, Ambrosino Donna

MPK: A61P 31/14, A61K 39/395, A61K 39/00...

Značky: ľudské, vírusu, použitie, protilátky, proti, hepatitidy

Text:

...(napríklad farmaceutická) a/alebo súprava obsahujúca jednu alebo viacero plne ľudských rekombinantných anti-HCV protilátok, ktoré môžu byť použité samostatne alebo V kombinácii s komerčne dostupnými vakcínami na liečenie HCV infekcií.Ľudské monoklonálne protilátky alebo ich časti viažuce antigén podľa vynálezu sa špecificky viažu na nekonformačný epitop proteínu HCV E 2. Jednotlivé protilátky alebo ich časti viažuce antigén sa...

Použitie kondenzovaných pyrimidínových derivátov na liečbu autoimúnnych a zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10283

Dátum: 13.02.2008

Autor: Stoicescu Dan

MPK: A61K 31/505, A61P 29/00

Značky: ochorení, pyrimidinových, zápalových, derivátov, autoimúnnych, liečbu, kondenzovaných, použitie

Text:

...tiež nespomalujú progresiu RA.0007 Čo sa týka dlhodobej liečby, pacientom sú obvykle podávané antireumatiká modíñkujúce chorobu (DMARD) na spomalenie rozvoja ochorenia a na zabránenie poškodenia kĺbu. Môže trvať týždne až mesiace, než začnú pôsobiť, takže vyššie uvedené lieky poskytujúce krátkodobú úlavu sú tiež často užívané vtýchto skorých štádiách. Skupina DMARD liekov je chemicky afarmakologicky velmi rôznorodá príklady sú ukázané...

Obrážací nástroj, najmä obrážací nástroj na drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10010

Dátum: 13.02.2008

Autor: Schäfer Hans

MPK: B23D 13/00

Značky: najmä, obrážací, nástroj, drážky

Text:

...vynálezu je uvažované ohraničenie koncovej polohy pre zasunuté rezné teleso a upínacie zariadenie je tak riešene, aby vytváralo na reznom telese zložku sily, ktorá toto dotláča do ohraničenia koncovej polohy, poskytuje to optimálne fixovanie rezného telesa dosadaním, jeho dosadacích plôch na vodiace plochy priechodu,V ktorom je rezne teleso upevnené.0008 Podľa vynálezu má toto rezné teleso ďalej v priechodestopky upínateľne základne...

Spôsob a zariadenie na prenos tepla z prvého média na druhé médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9910

Dátum: 13.02.2008

Autor: Hoos Frank

MPK: F25B 3/00, F25B 9/00

Značky: media, prvého, tepla, druhé, spôsob, médium, prenos, zariadenie

Text:

...rotačného typu. US 4 285 202 sa týka priemyselných spôsobov premeny energie, týkajúcej sa prinajmenšom jedneho kroku, ktorý zahrnuje pôsobenie na prítomnost pracovnej tekutiny takým spôsobom, aby sa vytvorila buď kompresia, lebo expanzia.0027 Vynález sa bude dalej vysvetľovať detailnejšie s odkazom na obrázky, ktoré schematicky znázorňujú v súčasnej dobe výhodné uskutočnenie.Obrázky 1 a 2 zobrazujú perspektívny pohľad a pohľad zboku na prvé...

Tuhé kapsuly pre kávu a iné rozpustné produkty so zlepšeným dolným utesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9700

Dátum: 13.02.2008

Autor: Rondelli Raffaele

MPK: B65D 85/804

Značky: zlepšeným, dolným, produkty, rozpustné, kapsuly, tuhé, utesnením, kávu

Text:

...schematický perspektívny pohľad na tuhú kapsulu pre kávu vyrobenú podľa predloženého vynálezu aObrázok 2 znázorňuje bočný pohľad, čiastočne znázornený vpriečnom reze tuhej kapsuly pre kávu znázornenej na obrázku 1.Na obrázku 1, číslo l označuje, ako celok, tuhú kapsulu pre kávu deñnovanú nádobou 2 uzatvorenou V plastickom materiáli na vrchole s horným povrchom 3 a uzatvorená na dne s dolným povrchom 4.Ako je znázornené na obrázku 2, dolný...

Súčiastky ložiska a spôsoby nanášania prísad, predovšetkým fluórpolymérov, na celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9464

Dátum: 13.02.2008

Autori: Topping David, Melville Andrew, Willis David P

MPK: C08J 5/16, C08J 5/04, C08J 7/04...

Značky: predovšetkým, celulózu, ložiska, spôsoby, přísad, súčiastky, fluórpolymérov, nanášania

Text:

...môže byt vo forme povlaku na povrchu vrstvy tvoriacej stykovú plochu. Alternatívne môže byt fluórpolymér zabudovaný do celulózovej vrstvy tak, že časť fluórpolyméru sa nachádza na stykovej ploche.Fluórpolymér sa môže nachádzať po celej stykovej ploche alebo môže bytnespojitý. Toto môže byt dosiahnuté spôsobom nanášania fluórpolyméru nacelulózu, ako je opísané nižšie.0010 Vrstva môže zahŕňať materiály iné ako celulózové vlákna, napriklad...

Poly-(laktid/glykolid) s nízkym burst efektom a spôsoby výroby polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19550

Dátum: 13.02.2008

Autori: Middleton John, Dadey Eric, Norton Richard

MPK: C08G 63/664

Značky: polymérov, výroby, burst, nízkým, efektom, spôsoby

Text:

...čo spôsobopísaný v 460 patente dovoľuje potláčanie počiatočného burst efektu, zatiaľ čoposkytuje zvýšenú rýchlosť uvoľňovania v neskoršej dobe.0007 US patent č. 4,810,775 opisuje spôsob čistenia čiastočne kryštalických alebo amorfných polymérov, kde sa používajú velké strižné sily v dobe kontaktovania poiyméru so zrážacím činidlom ako je voda, takže sa získavajú drobné častice poiyméru. Tento patent opisuje, že toto spracovanie vedie k...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19333

Dátum: 13.02.2008

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 17/00, F03D 13/00, F03D 11/04...

Značky: šarkanov, energie, převodník, veternej, využívajúci

Text:

...využívania veternej energie. Šarkan je Ianom pripojený k navijaku, ktorý aktivuje generátor na výrobu elektrickej energie. Na palube šarkana je namontovaný systém pohonu, ktorý rozpoznáva a upravuje uhol veterného záberu a upravuje čelnú oblasťzachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displejiodčíta dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa spôsob realizuje automaticky prostredníctvom systému diaľkového...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19122

Dátum: 13.02.2008

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 11/04, F03D 5/04

Značky: šarkanov, veternej, využívajúci, energie, převodník

Text:

...rozpoznáva a upravuje uhol veterného záberu a upravuje čelnú oblasť zachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displeji odčíta dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa proces realizuje automaticky prostredníctvom systému diaľkového ovládania. Šarkan je poháňaný preto, aby bolo možné stúpať s vetrom pri vysokom uhle záberu. Po ukončení stúpania sa uholzáberu zníži a šarkan sa kĺže, aby sa uviedol do polohy...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19079

Dátum: 13.02.2008

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 5/04, F03D 11/04

Značky: převodník, využívajúci, šarkanov, veternej, energie

Text:

...záberu a upravuje čelnú oblasť zachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displeji odčíta dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa proces realizuje automaticky prostredníctvom systému diaľkového ovládania. Šarkan je poháňaný preto, aby bolomožné stúpať s vetrom pri vysokom uhle záberu. Po ukončení stúpania sa uholzáberu zníži a šarkan sa kĺže, aby sa uviedol do polohy proti vetru. Šarkan sastiahne,...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19078

Dátum: 13.02.2008

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 11/04, F03D 5/04

Značky: využívajúci, šarkanov, převodník, veternej, energie

Text:

...palube šarkana je namontovaný systém pohonu, ktorý rozpoznáva a upravuje uhol veterného záberu a upravuje čelnú oblasť zachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displejiodčita dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa proces realizuje automatickyprostredníctvom systému diaľkového ovládania. Šarkan je poháňaný preto, aby bolo možné stúpať s vetrom pri vysokom uhle záberu. Po ukončení stúpania sa uholzáberu...