Zverejnene patenty 08.02.2008

Nové kozmetické a/alebo farmaceutické zmesi a ich aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18205

Dátum: 08.02.2008

Autori: Sturer Jean-frédéric, Ulmann André

MPK: A61K 36/75, A61K 36/00, A61K 36/752...

Značky: zmesí, farmaceutické, aplikácie, nové, kozmetické

Text:

...týka konečnej podoby prípravku, namiesto toho, aby sme používali produkt ako hydroalkoholický roztok, môžeme ho použit aj vo vysušenej podobe získanej z predchádzajúcejpodoby, napr. atomizáciou, Iyoñlizáciou, koncentráciou alebo sekundárnou extrakciou pomocou super-kritického C 02 z uvedeného hydroalkoholického roztoku.0018 Zmesi definované vyššie majú taktiež veľmi zaujímavé farmakologické vlastnosti.0019 Tým pádom môžu aplikované u ľudí aj...

Štvorvalcový spaľovací štvortaktný plochý motor s dvojčinnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286068

Dátum: 08.02.2008

Autori: Lizák Pavol, Uhrík Zoltán

MPK: F01B 9/00, F01B 7/00

Značky: motor, štvorvalcový, dvojčinnými, plochy, štvortaktný, spalovací, piestami

Zhrnutie / Anotácia:

Motor pozostáva z dvoch dvojíc piestov (9.1, 9.2 a 9.4, 9.3) na spoločnej piestnej tyči (14), ktoré sa pohybujú vo valcoch (13.1, 13.2 a 13.4, 13.3). Priamočiary pohyb je menený na otáčavý pohyb ojnicou (18), ktorej jeden čap (17) je osadený v bežci (16), ktorého dráha má treciu plochu na protibežnom trecom ložisku (15), a druhý vyúsťuje v centrálnom plávajúcom rotore (1). Krútiaci moment je prenášaný z rotora (1) so šikmým ozubením na ozubené...

Spôsob a zariadenie na úpravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12539

Dátum: 08.02.2008

Autori: Pauli Peter, Feichtinger Klaus, Weigerstorfer Georg

MPK: B01F 7/16, B01F 13/10, B01F 15/02...

Značky: úpravu, spôsob, zariadenie, materiálů

Text:

...vyšlo najavo, že pri ich prevádzke občas dochádza k uzatváraniu prchavých látok uvoľňovaných spracovávaným materiálom v priestore pod horným nosnýmkotúčom. Nie vždy však tieto prchavé látky môžu unikať smerom nahor cez prstencovú štrbinu-3 existujúcu medzi okrajom nosného kotúča a vnútomou stenou prijímacej nádoby, obzvlášť potom preto, že práve touto štrbinou prestupuje spracovávaný materiál smerom zhora dole. To je nepríjemné najmä...

Spôsob a zariadenie na úpravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12538

Dátum: 08.02.2008

Autori: Feichtinger Klaus, Weigerstorfer Georg, Pauli Peter

MPK: B01F 7/16, B01F 15/02, B01F 13/10...

Značky: úpravu, spôsob, zariadenie, materiálů

Text:

...že práve touto štrbínou prestupuje spracovávaný materiál smerom zhora dole. To je nepríjemné najmä vtedy, ak sú takto uvoľňované prchavé látky odvádzané spoločne s materiálom z prijímacej nádoby a dostávajú sa do výtlačnéhozávitovkového lisu, ktorý je s touto prijímacou nádobou priamo či nepriamo spojený, nakoľko V takompripade existuje nebezpečenstvo, že vo vytlačovanom materiáli sa budú nachádzať plynové vtrúseniny rôznorodého druhu,...

Spôsob a zariadenie na spracovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12537

Dátum: 08.02.2008

Autori: Feichtinger Klaus, Pauli Peter, Weigerstorfer Georg

MPK: B01F 13/10, B01F 15/02, B01F 7/16...

Značky: materiálů, spôsob, spracovanie, zariadenie

Text:

...prípravy, príp. spracovania.0010 Za nežiaduce látky sa vo všeobecnosti považujú všetky látky, ktoré unikajú z upravovaného materiálu, príp. sa od privedeného materiálu odpájajú, eventuálne sú dokonca privedené spolu s materiálom a môžu viesť kneskoršiemu zhoršeniu kvality samotného spracovania. Tieto látky môžu priľnúť k vonkajšej strane povrchu spracovávaného materiálu,ako je tomu najmä V prípade vody na pranie, povrchových náterov,...

Napadisylátová soľ 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8- hydrochinolin-2(1H)-ónu ako agonista beta 2 adrenergného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12047

Dátum: 08.02.2008

Autori: Moyes Valls Enrique, Puig Duran Carlos

MPK: C07D 215/26

Značky: napadisylátová, receptora, 5-(2-{[6-(2,2-difluór-2-fenyletoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyetyl)-8, hydrochinolin-2(1h)-ónu, adrenergného, agonista

Text:

...v tomto texte, pričom danú sol možno využiť pri liečbe astmy a chronickej obštrukčnej choroby plúc cicavcov.Na obr. č. 1 je znázornený záznam röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy(XRPD z angl. X-Ray Powder Diffraction) 5-(2-(6-(2,2-difluór-2 fenyIetoxy)hexylamino)-1(R)-hydroxyetyl)-8-hydrochinolin-2(1 H)-ón heminapadisylátu. Hodnoty uvedené na osi Y vyjadrujú intenzitu (početnosť). Hodnoty uvedené na osi X vyjadrujú stupne 2 theta (°).Na...

Kryštalické komplexy poľnohospodárskych aktívnych organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11222

Dátum: 08.02.2008

Autori: Kuhns Marco, Bratz Matthias, Israels Rafel, Erk Peter, Saxell Heidi Emilia

MPK: A01N 43/653, A01N 25/00, A01N 47/24...

Značky: zlúčenín, organických, poľnohospodárských, krystalické, aktívnych, komplexy

Text:

...potrebný aj zisk energie, pretože molekuly sa do kryštálov čistých komponentov zvyčajneukladajú velmi efektívne, čo bráni tvorbe kokryštálov.Vkokryštáloch zvyčajne jedna zorganických zlúčenin slúži ako vytvárač kokryštálov, teda zlúčenina, ktoré samotná lahko tvorí kryštalický materiál a ktorá je schopná vytvárať kokryštály s niekoľkými ďalšími organickými zlúčeninami, ktorésamy osebe nemusia nutne tvoriť kryštalickú fázu.Kryštalické komplexy...

Spôsob klinčovania hrúbých kovových dielcov a použitie klinčovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9908

Dátum: 08.02.2008

Autori: Mauermann Reinhard, Krampl David, Schütz Richard, Trojer Andreas, Matheisl Michael, Novacek Thomas, Israel Markus

MPK: B21J 15/02, B21D 39/03, F16B 5/04...

Značky: hrubých, kovových, dielcov, klinčovacieho, spôsob, použitie, nástroja, klinčovania

Text:

...príslušnými závislými patentovýmiPodľa vynálezu je možné klinčovat oceľové plechy a nosiče poprípade oceľové profily (tu všeobecne označované ako kovové dielce) s malými zvieracími silami, a teda spoľahlivo vytvárať stabilne a nosné oceľové konštrukčné elementy, pričom kovové dielce spoločne delia na polovicu celkovú hrúbku (tt) dielcov, ktorá je hrubšia poprípade väčšia než 8 mm.Až so zodpovedajúcim spôsobom hrubými kovovými dielcami a...

Protišmykové zariadenie pre pneumatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9703

Dátum: 08.02.2008

Autor: Dordevic Sasa

MPK: B60C 27/20

Značky: pneumatiku, protismykové, zariadenie

Text:

...výlučne v súlade s behúňom 12 pneumatiky 13. Výhodne mierne vyklenutý, aby sledoval krivku obvodu behúňa 12pneumatiky 13 a priľnul k nemu. 0027 Na vytvarovanom plechu 15 je taktiež vyrobených množstvo drážok 17, hrotov, výčnelkov, dutín a iných vytvarovaných zaberacích prvkov počas používania smerujúcich von tak, aby zlepšili záber pneumatiky 13, keď je na povrchu cesty sneh, ľad, alebo iné.0028 V ďalšom opise a na výkresoch číslo 17...

Posuvné dvere pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9207

Dátum: 08.02.2008

Autori: Heuel Gerhard, Rottmann Ralf, Tillmann Peter

MPK: B60J 5/06, E05F 15/14, E05D 15/10...

Značky: vozidlo, posuvné, dveře, motorové

Text:

...klzným saniam. 0016 Ďalšie výhodné vyhotovenie sa vyznačuje tým, že klzne sane sú otočne uložené na kĺbovom závese, ktorý je otočne uložený na vozidle.0017 Výhodne je, ak je na pohon klbového závesu osadený motor. Motor je prednostne osadený na vozidle, respektíve na motorovom vozidle. Môže ísť o elektromotor a/alebo prevodový motor. Pomocou motora môže byť kĺbový záves pretoćený.0018 Ďalšie výhodne vyhotovenie sa vyznačuje tým, že...

Stlačiteľný izolačný prvok so zníženým trením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9186

Dátum: 08.02.2008

Autor: Peeters Roger

MPK: E04B 1/76

Značky: prvok, zníženým, izolačný, stlačitelný, trením

Text:

...preklad európskeho patentového spisu EP 2 118 390 B 3. STLAČITEĽNÝ EZOLÁČNÝ PRVOK so zNížENÝM TRENÍMZistilo sa, že v prípade inštalácie tejto izolácie medzi nosníky alebo krokvy, sa vytvárajú vzduchové medzery, ktoré nie sú priamo viditeľné pre inštalatéra. Tieto vzduchovejmedzery sa rozširujú smerom ku krokvám.Tieto vzduchovej medzery sú vytvorené na opačnej strane k strane montáže izolácie,a preto nie sú ľahko detekované alebo zistiteľné...

Zariadenie na sledovanie nemluvniat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9139

Dátum: 08.02.2008

Autor: Gallagher Gregory John

MPK: A61B 5/113

Značky: zariadenie, sledovanie, nemluvniat

Text:

...Pripojovací prostriedok môže zahmovať sponu, ktorá môže byť pripojiteľná k plienke alebo podobněmu kusu odevu a výstupok môže vychádzať z rovnakej strany zariadenia akospona, môže vychádzať z ktorejkoľvek časti zariadenia na tú stranu, na ktorej sa nachádzaspona, prípadne môže vychádzať ľubovoľným vhodným spôsobom v smere, v ktorom sa budepri použití dotýkať tela subjektu.0010 Elektronický obvod môže zahrnovať aspoň jeden alarm, ktorý...

Spôsob výroby drôteného pásu, skladajúceho sa z veľkého počtu paralelne navzájom usporiadaných drôtených vlákien, ako aj drôtený pás vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8070

Dátum: 08.02.2008

Autor: Stahl Karl-hermann

MPK: B21D 53/36, F16B 15/00, B21F 45/24...

Značky: počtu, pásu, spôsobom, spôsob, drôtených, vyrobený, týmto, výroby, drôteného, vlákien, drôtený, skladajúceho, usporiadaných, paralelně, velkého, navzájom

Text:

...lomu v oblasti mostíkov.0010 Valchovací proces môže pritom prebiehať takým spôsobom, že viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov sa uskutočňuje so vždy rovnakou veľkosťou uhla. Podľa prípadu použitia a vlastností materiálu môže miesto toho ale tiež byt výhodnejšie, keď sa viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov uskutočňuje so vždy zväčšujúcou sa alebo tiež so zmenšujúcou sa veľkosťou0011 Viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov by sa malo...

Posuvné dvere pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7895

Dátum: 08.02.2008

Autori: Heuel Gerhard, Ernst Markus, Rottmann Ralf

MPK: B60J 5/00, F16G 13/00

Značky: dveře, posuvné, vozidlo, motorové

Text:

...koleso do ďalšieho ozubenêho kolesa, ktoré zaberá do ďalšej hrebeňovej tyče. Ďalšie ozubené koleso má prednostne rovnaký priemer a rovnaký počet zubov ako motorom. poháňané ozubené koleso. Ďalšia hrebeňová tyč je prednostne v odstupe odprvej hrebeňovej tyče a paralelne s ňou.0013 Výhodné je to, keď je na pohon kĺbového závesu osadený motor. Motor je prednostne osadený na vozidle respektíve na motorovom vozidle. Môže isť o elektromotor...

Spôsob a nástroj na zalemovanie hrubých plechov a použitie nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7531

Dátum: 08.02.2008

Autori: Matheisl Michael, Novacek Thomas, Illedits Thomas, Trojer Andreas

MPK: B21D 39/03

Značky: hrubých, nástroj, nástroja, plechov, spôsob, zalemovanie, použitie

Text:

...profily (tu všeobecne označené akokovové polotovary) s nepatrnými zvieracími silami, pričom aspoň jeden z týchto prvkov má hrúbku, ktorá je väčšia ako0011 Aby sa to umožnilo, boli lemovacie nástroje zodpovedajúcim spôsobom vyvíjané a optimalizované. Nástroje podľa vynálezu respektíve prístroje sa vyznačujú tým, že majú kužeľovitý razník s dvoma prechodovými úsekmi, pričom prechodový úsek v oblasti čelnej koncovej plochy má väčší uholako...