Zverejnene patenty 11.01.2008

N-Substituované glycínové deriváty: inhibítory hydroxyláz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18745

Dátum: 11.01.2008

Autori: Shaw Antony, Miller William Henry, Myers Andrea, Duffy Kevin, Zimmerman Michael

MPK: A61K 31/50, C07D 237/24, A61P 7/06...

Značky: glycínové, hydroxyláz, deriváty, inhibitory, n-substituované

Text:

...súboru pozostávajúceho z kyslíka, dusíka a síryR 7 a R 8 sú každý nezávisle zvolený zo súboru pozostávajúceho z vodíka, Cl-Cw alkylu,Cz-Cloalkenylu, Cz-Cm alkynylu, C 3-C 3 cykloalkylu, C 3-C 3 heterocykloalkylu, arylu a heteroaryluR 9 predstavuje H alebo katión, alebo Cl-Cmalkyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viace substítuentmí nezávisle zvolenými zo zo súborukde ktorýkoľvek uhlík alebo heteroatóm v R, R 2, R 3,...

Fúzne proteíny obsahujúce antigény rejekcie tumorov NY-ESO-1 a LAGE-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13341

Dátum: 11.01.2008

Autori: Palmantier Remi, Blais Normand, Brichard Vincent, Rioux Clément, Louahed Jamila, Boyer Martine, Martin Denis

MPK: A61K 39/00, C07K 14/47

Značky: proteiny, antigény, tumorov, fúzne, lage-1, rejekcie, obsahujúce, ny-eso-1

Text:

...C-koniec skráteného LAGE-1 je zasa fúzovaný s N-koncom skráteného NY-ESO-1, za vzniku fúzneho proteínu s dĺžkou 289 aminokyselín. Ďalšie podrobnosti o konštrukte sú uvedené vTabuike 1Obrázok 10 znázorňuje schému prlkladu rekombinantného polypeptidu, zahmujúceho NY-ESO-1 s čiastočne skrátenou doménou podobnou kolagénu. Epitopy znázornená na Obráutoch 10 až 13 sú len príkladmi epitopov uvádzaných pre tento proteín a neboli...

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12855

Dátum: 11.01.2008

Autori: Blais Normand, Martin Denis, Palmantier Remi

MPK: C07K 14/285, A61K 39/00, C07K 14/47...

Značky: vakcína

Text:

...aspekte vynález poskytuje FRAME časť ñízneho proteínu, ktorá zahŕňa. pozostáva z alebo v podstate pozostáva z kompletného proteínu.0016 Vynález však zahŕňa aj FRAME konštrukty s konzervatívnymi substitúciami. V jednom uskutočnení môže byť substituovaných l. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9 alebo viac aminokyselín. FRAME konštmkt, ako je tu opísaný, môže okrem toho,alebo altemativne. obsahovať delćcie alebo inzercie vo svojej aminokyselinovej...

Antivírusové nukleozidové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12594

Dátum: 11.01.2008

Autori: Kumar Satish, Wu Minwan, Chand Pooran, Babu Yarlagadda, Kotian Pravin

MPK: A61P 31/12, A61K 31/706, A61P 35/00...

Značky: antivírusové, analogy, nukleozidové

Text:

...aktívne miesto je úplne obkolesené, vytvárajúc dutinu 15 Á v priemere a 20 Ä hlbokú. Modelujúce štúdie ukázali, že NSSB apoenzým môže prijať šablónový prímér bez veľkého pohybu subdomén, naznačujúc že štruktúra je zachovaná počas polymerizačnej reakcie. RdRp polypeptidy z rôznych členov rodiny F laviviridae a iných vírusových rodín sa zachovali (LA. Bruenn, Nucleic Acids Research, Vol. 19, No. 2 p. 217, 1991).V súčasnosti nie sú na trhu...

Spádový strešný systém, ako aj izolačná doska pre spádové strešné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12374

Dátum: 11.01.2008

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: E04D 3/35

Značky: spádový, spádové, systémy, doska, strešné, strešný, systém, izolačná

Text:

...kyseliny môžu napádať strešné tesniace vrstvy. Samotným vytváraním takéhoto povlaku môže dochádzať ku škodlivejším napadnutiam v oblasti spojov medzijednotlivými časťami tesniacich vrstiev, ktoré sú väčšinou považované za slabé0007 Aby sa predišlo hromadeniu zrážok, mali by už byť podklady respektíve nosné konštrukcie pre nasledujúce strešné vrstvy plánované so sklonom 2 (1.15 °). Strechy s menším sklonom sú zvláštne konštrukcie a...

Zariadenie a spôsob výroby rotačného telesa odlievaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10921

Dátum: 11.01.2008

Autor: Schwarz Uwe

MPK: B29C 33/12, B29C 45/14

Značky: zariadenie, odlievaním, výroby, tělesa, spôsob, rotačného

Text:

...polohu osi otáčania vyrobeného rotačného telesa tak, aby sa nevyváženosť vyrovnala, a abysa dosiahlo rotačne symetrického rozloženia hmoty vzhľadom na osotáčania. Po prvotnom vyrobení skúšobného rotačného telesa V zariadení, ktoré má najprv os otáčania vo východzej polohe, a po premeraní tohto skúšobného rotačného telesa sohľadom na nevyváženosť, je teda možné nastaviť zaridenie pomocou prostridkov na zmenu polohy osi otáčania tak, aby ďalšie...

Produkt na báze konjugovanej kyseliny linolovej a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10837

Dátum: 11.01.2008

Autor: Lorenzon Maurizio

MPK: A23K 1/00, A23L 1/00, A23L 1/30...

Značky: báze, spôsob, výroby, linolovej, kyseliny, konjugovanej, produkt

Text:

...je jednou z možných alternatív doplnenie krmiva pre zvieratá o synteticky vyrobenúTiež je známy spôsob laboratórnej syntézy CLA z rastlinnýcholejov, ako je požltový olej alebo slnečnicový olej. Získaný produkt je obvykle zmesou izomérov CLA V jej rôznych formách, ako sú metylestery voľných mastných kyselín (FFA) a je možné ho použitV potravinách pre ľudí i V krmivách pre zvieratá.CLA však vykazuje vážne nevýhody z hľadiska stability.CLA...

Corynebacterium glutamicum druhu produkujúceho L-arginín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9663

Dátum: 11.01.2008

Autori: Lee Ji-hye, Kim Hye Won, Hwang Soo Youn, Choi Hyejin

MPK: C12N 15/74

Značky: l-arginín, druhu, glutamicum, produkujúceho, výroby, corynebacterium, spôsob

Text:

...génom s rovnakou funkciou ako gén argD kódujúci acetylornitín-amínotransferázy,nadexprímuje gén argD 2 a produkuje L-arginín vo vyššom výťažku ako rodičovský kmeň, čímCieľom tohto vynálezu je poskytnúť polypeptid kódovaný génom argD 2 (Ncgl 2355), ktorý je domnelým génom acetylornitín-aminotransferázy zúčastňujúcej sa v biosyntéze arginínu vĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť rekombinantný vektor obsahujúci základnúEšte ďalším...