Archív za 2007 rok

Strana 8

Kryštalická forma hemihydrátu 1-(beta-D-glukopyranozyl)-4-metyl-3-[5-(4-fluórfenyl)-2- tienylmetyl]benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16172

Dátum: 03.12.2007

Autori: Nomura Sumihiro, Kawanishi Eiji

MPK: C07H 7/04, A61K 31/70

Značky: hemihydrátu, krystalická, tienylmetyl]benzénu, 1-(beta-d-glukopyranozyl)-4-metyl-3-[5-(4-fluórfenyl)-2, forma

Text:

...formy hemihydrátu 1-(B-DgIukopyranozyl)-4-metyl-3-5-(4-fluórfenyl)-2-tienyl-metyIbenzénu, ktorý zahrňuje vytvorenie roztoku 1-(3-D-glukopyranozyl)-4-metyI-3-5-(4 fluórfenyl)-2-tienyl-metylbenzénu v rozpúštadIe obsahujúcom vodu a kryštalizovanie uvedeného hemihydrátu z roztoku zrážaním alebo rekryštalizáciou.4. Farmaceutického prostriedku zahrñujúceho účinné množstvokryštalickej formy hemihydrátu 1-(B-D-glukopyranozyI)-4-metyl-3-5-(4...

Nová nezneužiteľná farmaceutická kompozícia obsahujúca opioidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15681

Dátum: 03.12.2007

Autor: Pettersson Anders

MPK: A61K 9/26, A61K 9/50, A61K 9/16...

Značky: opioidy, kompozícia, nová, nezneužiteľná, obsahujúca, farmaceutická

Text:

...US 2003/0 l 2406 l a US 2003/0 l 9 l 147.0013 Medzinárodné patentové prihlášky W 0 00/ 16750, W 0 2004/067004 a W 0 2006/ l 034 | 8 zverejňujú systémy podávania liekov na liečenie napríklad akútnej bolesti sublingválnym podávaním, v ktoromje účinná látka vo fomte mikročastice aje prichytená na povrchu väčších častíc nosiča v prítomnosti bioadhezívneho a/alebo mukoadhezívneho podporujúceho činidla. Konkrétne kombinácie opioidných analgetík a...

Vložka pre vrstvový zásobník teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10041

Dátum: 03.12.2007

Autor: Kraus Martin

MPK: F24H 9/12, F28D 20/00

Značky: teplej, vrstvový, zásobník, vložka

Text:

...spotrebiča priamo cez vložku do ohrevu, pričom tá druhá ochladená časť, ktorá v podstate zodpovedá množstvu vody pôvodne odobratemu v hornej vložke, je zase vrstvená cez otvory dolnej vložky do zásobníka.0016 Podľa vynálezu vykazuje pomer súčtu prietokových prierezov otvorov kprietokovým prierezom jedného zaspoň dvoch prienikov, resp. prítoku alebo odtoku vložky hodnotu medzi 1,0 a 1,5. Týmto sa dosahuje prívod, resp. odvodzásobníkovej vody s...

Sukcinátová soľ 2-((4-(1-Metyl-4-(Pyridín-4-YL)-1H-Pyrazol-3-YL)- Fenoxy)Metyl)Chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9433

Dátum: 03.12.2007

Autori: Proulx Caroline, Vorhoest Patrick Robert

MPK: A61K 31/415, A61P 25/00, C07D 401/14...

Značky: sukcinátová, 2-((4-(1-metyl-4-(pyridín-4-yl)-1h-pyrazol-3-yl, fenoxy)metyl)chinolínu

Text:

...PDE 10 je špecifickou cGMPázou ínhibovanou nukleotidom cAMP (Fujishige a kol., J. Biol. Chem. 27418438-18445, 1999).0006 Rodina polypeptidov PDE 10 vykazuje nižší stupeň sekvenčnej homológie v porovnani so skôr identifikovanými rodinami PDE. Rodina PDE 10 nie je senzitivna k určitým inhibítorom, o ktorých je známe, že sú špecifické k iným rodinám PDE. Pozri americký patent č. 6 350 603, ktorý je v tomto dokumente zahrnutý v odkazoch.0007...

Anaplerotická terapia Huntingtonovej choroby a ďalších polyglutamínových chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19851

Dátum: 03.12.2007

Autori: Dürr Alexandra, Mochel Fanny

MPK: A23L 1/30, A23L 29/00, A23L 33/00...

Značky: terapia, anaplerotická, dalších, huntingtonovej, choroby, chorôb, polyglutamínových

Text:

...propionyI-CoA podľa predkladaného vynálezu môžu byť podávané perorálne,parenterálne alebo intraperitoneálne. Výhodne sa môžu podávať prostredníctvom požitia potravinárskej substancie obsahujúcej prekurzor propionyl-CoA, ako je triheptanoín v koncentrácii účinnej na dosiahnutie terapeutických hladín. Alternatívne sa môže podávať ako kapsula alebo-3 zachytený v Iipozómoch, v roztoku alebo suspenzii, samostatne alebo v kombinácii s ďalšími...

Variantné látky viažuce cieľ a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17754

Dátum: 01.12.2007

Autori: Carter Paul, Sussman Django, Mcdonagh Charlotte

MPK: A61K 39/395, A61K 51/10, A61K 47/48...

Značky: variantné, viažúce, použitie, čiel, látky

Text:

...A, G 237 A a E 318 A, ktoré vedú ku zhoršeniu FcyR väzby.Obrázok 6 znázorňuje väzbovú afinitu humanizovanej anti-CD 70 (h 1 F 6) a variantnej h 1 F 6 protilátky k bunkám 786-0 exprimujúcim CD 70. Každá protilátka (označená G 1, G 1 v 1, G 2, G 4 a G 4 v 3) bola redukovaná a označená maleimidom Alexa Fluor 488 C 5 (AF 488) a sériové riadenia bola inkubované s bunkami 786-0. Označené bunky boli detekované pomocou analyzátora LSRII FACS a dáta...

Substituované diazepanové zlúčeniny ako antagonisti orexínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13359

Dátum: 30.11.2007

Autori: Mercer Swati, Cox Christopher, Bergman Jeffrey, Breslin Michael, Coleman Paul, Roecker Anthony

MPK: A61K 31/551, A61P 3/04, A61P 25/20...

Značky: diazepanové, antagonisti, zlúčeniny, orexínového, substituované, receptora

Text:

...stavy spojené s viscerálnou bolesťou ako syndróm dráždivého čreva a angina migréna inkontinencia močového mechúra, t.j. inkontinencia na podnet tolerancia na narkotiká alebo odobratie narkotik poruchy spánku narkolepsia nespavosť, parasomnia syndróm únavy z letu a neurodegeneratívne poruchy vrátane nozologických porúch akopalido-nigrálna degenerácia epilepsia poruchy citlivosti a iné poruchy vo vzťahu so všeobecnou dysfunkciou orexínového...

Kompozícia na liečbu úzkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12990

Dátum: 30.11.2007

Autor: Zhang Zuoguang

MPK: A61K 36/484, A61K 36/725, A61K 36/258...

Značky: úzkosti, kompozícia, liečbu

Text:

...enzýmu a účinne zvýši expresiu cAMP a PKA V organizme na ďalšie posilnenie proti-úzkostnej funkcie. Preto sú suroviny zahŕňajúce ginsenosid Rgl a Rbl, glycyrrizínovú kyselinu a cAMP z jujuby skombinované pre čo najväčšie zvýšenie účinkov proti-úzkostnej funkcie ztohto vynálezu.Ženšen, sladké drievko a jujuba sú fannaceutické materiály bežne používané v čínskej medicínea boli počas niekoľkých tisíc rokov používané v diétnych výživných...

Zberný systém kvapalín a prvok pre taký systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9721

Dátum: 30.11.2007

Autori: Kruijer Martinus Petrus, Hoekstra Hielke Dolf, Schouten Michael Adrianus Jacobus

MPK: E03F 1/00, E03F 5/10

Značky: zberný, prvok, systém, taký, kvapalín

Text:

...menší než odstup otvorov v uvedenej bočnej stene od homej steny uvedeného prvku. Prednostne sú otvory v uvedenej bočnej stene, ktore sú vyrovnané s kanálom, priamo pripojené k nekrytej bočnici uvedených prvkov. Výhoda posledného uskutočnenia je, že tento prechod zjedného prvku k ďalšiemu nie je virtuálne obmedzený okrajom otvorov v susedných bočnýchstenách prvkov. Okrem toho majú prvky otvory v hornej stene, ktoré sú vyrovnané s...

Perforovaný prvok zachytávajúci tekutinu a zostava týchto prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9552

Dátum: 30.11.2007

Autori: Kruijer Martinus Petrus, Schouten Michael Adrianus Jacobus, Hoekstra Hielke Dolf

MPK: E03F 1/00, E03F 5/10

Značky: týchto, zostava, prvok, prvkov, perforovaný, tekutinu, zachytávajúci

Text:

...tak, aby sa čo najlepšie hodila na účel, ktorý sa má dosiahnuť. Všeobecne povedané, najvýhodnejšia prístupnosť vnútorného priestoru prvkov sa dosiahne v prípade, že sú aspoň dva kanály orientované navzájom kolmo.Ešte lepšie výsledky sa dosiahnu v prípade, že sú dané tri kanály, ktore sú orientované jedenvoči druhému kolmo. Také tri kanály sa môžu vzájomne pretinat v pároch, avšak podľa relatívne jednoduchého uskutočnenia, ktoré ponúka...

Liečivo na liečenie melanchólie pripravené z materiálov obsahujúcich jujubový cAMP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14680

Dátum: 30.11.2007

Autor: Zhang Zuoguang

MPK: A61K 9/08, A61K 36/725, A61K 31/7076...

Značky: pripravené, melanchólie, liečenie, liečivo, obsahujúcich, jujubový, materiálov

Text:

...teórie modernej medicíny a farmakológie. Konkrétne,schéma riešenia kombinuje oblasti výskumu signálnej cesty adenylát cyklázy (AC) cyklického adenozín monofosfátu (cAMP) a procesu indukcie transkripcie cAMP a ďalšie. Vynálezca sa snažil o výskum tradičných botanických materiálov na liečenie depresie. Po mnohých pokusoch na zvieratách sa výskumom zistilo, že jujubový cAMP, externý nehydrolyzovateľný cAMP sa môže zúčastniť cAMP metastatického...

Sklápací mechanizmus s odkladacou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13870

Dátum: 29.11.2007

Autori: Butas Mihai, Seibold Kurt, Parnaik Yednesh, Nazione Michael, Ziegler Keith

MPK: B60N 2/22, B60N 2/36

Značky: mechanizmus, odkladacou, sklápací, plochou

Text:

...Pri jednom vyhotovení je zadná strana operadla sedadla umiestnená tak, že v celkom sklopenej polohe lícuje s karosériou vozidla a operadlo sedadla je v podstate v blízkosti karosérie vozidla. Pri tomto vyhotovení umožňuje sklápací mechanizmus natáčanie operadla sedadla z celkom sklopenej polohy smerom k v podstate zvislej polohe a sklápací mechanizmus zahŕňa krycie ústrojenstvo na zabránenie vytvoreniumedzery medzi homým koncom...

Spôsob výroby vysokopevnostného oceľového pásu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285985

Dátum: 29.11.2007

Autori: Bodin André, Hoogendoorn Thomas Martinus

MPK: B21B 1/26, C21D 1/18, B21B 1/46...

Značky: vysokopevnostného, ocelového, vykonávanie, zariadenie, výroby, spôsob, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokopevnostného oceľového pásu, pri ktorom sa roztavená oceľ odlieva aspoň v jednom stroji (1) na plynulé liatie s jedným alebo niekoľkými radmi do tvaru dosky a s využitím lejacieho tepla sa dopravuje cez prvú tunelovú pec (7), podrobuje sa predbežnému valcovaniu v predbežnom valcovacom zariadení (10) a v konečnom valcovacom zariadení (14) sa valcuje načisto do tvaru oceľového pásu s konečnou požadovanou hrúbkou. V plynulom,...

Spôsob výroby tenkého oceľového pásu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285984

Dátum: 29.11.2007

Autori: Nijveld Erik Marco, Zuurbier Simon Petrus Anthonius

MPK: B21B 1/26, B21B 15/00, B21B 1/46...

Značky: pásu, vykonávanie, ocelového, tenkého, výroby, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob a zariadenie na výrobu tenkého oceľového pásu, pozostávajúce aspoň z jedného alebo z niekoľkých strojov (1) na plynulé liatie na odlievanie tenkých oceľových dosák, z pecného zariadenia (7), ktoré je vhodné na ohrev a/alebo homogenizáciu dosky, a aspoň z jedného valcovacieho zariadenia (10) na zoslabovanie hrúbky dosky dopravovanej z pecného zariadenia (7). Pričom medzi strojom na plynulé liatie (1) alebo medzi strojmi na...

Modulácia prostaglandín/cyklooxygenázových metabolických dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12576

Dátum: 29.11.2007

Autor: Wülfert Ernst

MPK: A61K 31/403, A61K 31/437, A61K 31/407...

Značky: modulácia, dráh, metabolických

Text:

...bunky uvoľňovaním rôznych látok, napríklad zápalových cytokínov (IL-1 B, TNF-a, IL-6), NO, PGE 2 a superoxidu. Niekoľko štúdií ukázalo, že 15 d-PGJ 2 môže potlačiť produkciu zápalových cytokínov a NOaktivovanými mikrogliálnymi bunkami a astrocytmi, čo naznačuje, že prostaglandíny by mohli hrať významnú úlohu pri prevencii poškodenia mozgu spojeného s nadmernou aktiváciou gliálnych buniek. Zistenie, že podávanie 15 d-PGJ 2 pred nástupom a...

Celulózový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10801

Dátum: 29.11.2007

Autor: Solhage Fredrik

MPK: D21H 17/37, D21H 17/45, D21H 17/42...

Značky: výrobok, celulózový

Text:

...rozložené po celej aspoň jednej zuvedených dvoch alebo viacerých vrstiev, ešte výhodnejšie V podstate rovnomeme rozložené po celej aspoň jednej z uvedených dvoch alebo viacerých vrstiev. Viacvrstvové celulózové výrobky podľa vynálezu môžu byť vyrobené sformovaním aspoň jednej vrstvy, obsahujúcej celulózové vlákna, termoplastické mikrosféry a nabitý aromatický polymér na báze akrylamidu, a pripojením uvedenej aspoň jednej vrstvy...

Zariadenie na absorpciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9449

Dátum: 29.11.2007

Autori: Akgün Toros, Blümel Michael

MPK: F16F 7/12, B60R 19/34

Značky: energie, zariadenie, absorpciu

Text:

...je axiálny smerpokračujúceho úseku orientovaný rovnobežne s axiálnym smerom dutého pozdĺžneho úseku.Axiálny smer dutého pozdĺžneho úseku alebo pokračujúceho úseku môže sa s výhodou orientovať šikmo na pozdĺžny smer vozidla a axiálny smer vždy druhého úseku môže prebiehať V podstate rovnobežne s pozdĺžnym smerom vozidla. Pritom sa dá dobre zachytávať šikme sily pri nehode a je možno ich zavádzať ešte pomerne rovno do karosérie,napríklad...

Zásobovací vozík dielov pre zásobovanie výrobných liniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8996

Dátum: 29.11.2007

Autori: Garbacz Jérôme, Muller Jean Paul, Litzler Sophie, Jeannenez Christophe, Triolet François

MPK: B62B 5/00, B65G 7/04

Značky: liniek, zásobovací, výrobných, zásobovanie, vozík, dielov

Text:

...tlačidla a ked táto motorová prevodovka poháňahnacie koleso pomocou elektromagnetickej spojky, vozík je možné ľahkopresúvať po podlahe, pričom sa od operátora vyžaduje iba zvyšková sila, ktorá sa obmedzuje na riadenie posunu vozíka s ovládaným riadením pomocouvodiacich koliesok, čo zlepšuje podstatným spôsobom pracovné podmienky.0012 Vo výhodnom spôsobe realizácie obsahujú vodiace kolesá a hnacie koleso vonkajší plášť z gumy alebo podobného...

Vrstvené sklo s upevňovacím zariadením vloženým do priechodného otvoru pre predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20280

Dátum: 29.11.2007

Autori: Ziegler Stefan, Labrot Michael, Schmidt Lothar, Melcher Martin

MPK: B32B 17/10, H01Q 1/32

Značky: upevňovacím, priechodného, vloženým, předměty, otvorů, zariadením, vrstvené

Text:

...dielu známeho z dokumentu DE 43 11 442 C 1, vytvoriť iný sklený diel s upevňovacímzariadením do priechodného otvoru pre predmety, u ktorého sa predíde0011 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu znakmi nároku 1. Znaky závislých nárokov uvádzajú výhodné zdokonalenia vynálezu.0012 Podľa vynálezu je teda upevñovacie zariadenie upevnené v podstate na tabuli s menším vŕtaním, zatiaľ čo druhá tuhá tabuľa zo skla alebo plastu zostáva...

Zasklievacia tabuľa a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285983

Dátum: 28.11.2007

Autori: Noda Kazuyoshi, Decroupet Daniel, Takeda Satoshi, Aomine Nobutaka, Ebisawa Junichi

MPK: C03C 17/36

Značky: spôsob, výroby, tabuľa, zasklievacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievacia tabuľa má vrstvený povlak obsahujúci sekvenciu zahrnujúcu aspoň sklenený podkladový materiál základnú antireflexnú vrstvu reflexnú vrstvu odrážajúcu infračervené žiarenie a vonkajšiu antireflexnú vrstvu, ktorá je charakteristická tým, že aspoň jedna z uvedených antireflexných vrstiev obsahuje aspoň jednu vrstvu zmesového oxidu, ktorá zahrnuje oxid, ktorý je zmesou zinku (Zn) a aspoň jedného ďalšieho prvku X, pričom atómový pomer...

Farmaceutická kompozícia na orálne podávanie, jednotková dávková forma a kit s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285982

Dátum: 28.11.2007

Autori: Holmberg Christina, Siekmann Britta

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/407, A61K 31/21...

Značky: dávková, farmaceutická, kompozícia, jednotková, forma, orálne, obsahom, podávanie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia vhodná na orálne podávanie vo forme emulzného predkoncentrátu obsahuje (i) jedno alebo viac NO-uvoľňujúceho NSAID (ii) jedno alebo viac povrchovo aktívnych činidiel, pričom uvedená kompozícia tvorí in situ emulziu olej-vo-vode po kontakte s vodným médiom, ako sú gastrointestinálne kvapaliny. Kompozícia môže prípadne tiež obsahovať olej alebo polotuhý tuk, alebo jeden alebo viac alkoholov s krátkym reťazcom....

Zeolitový adsorbent, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285981

Dátum: 28.11.2007

Autori: Grandmougin Marie-thérése, Mayolet Francis, Rouet Jacques

MPK: B01J 20/10, B01D 53/04

Značky: adsorbent, spôsob, výroby, zeolitový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zeolitové adsorbenty obsahujúce zmes zeolitu X a zeolitu LSX, pričom tieto adsorbenty sú prevažne vymenené sodíkom alebo stronciom. Tieto adsorbenty sú zvlášť vhodné na odstraňovanie oxidu uhličitého z prúdov plynu kontaminovaných CO2.

Zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285980

Dátum: 28.11.2007

Autori: Heggseth Bjarne, Fagerli John Olav, Strand Per Gunnar, Venas Karl, Dale Eddy Steinar

MPK: B01F 3/04, B01F 7/16, C21C 7/072...

Značky: spracovanie, zariadenie, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie v spojení s rotorom (9) na spracovanie kvapaliny, ako je roztavený kov, v reaktore (20) alebo podobne. Plyn a/alebo časticový materiál sa dodáva do kvapaliny, výhodne cez hriadeľ (8) rotora a cez otvory (18) z dutiny (16) v rotore. Hriadeľ (8) rotora prechádza nahor cez základňu reaktora (20) a je usporiadaný tak, že sa môže otáčať vnútri statorovej rúry (3), ktorá vyčnieva nahor zo základne reaktora. Hriadeľ rotora a...

Spôsob prípravy substituovaného tiazolidíndiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285979

Dátum: 28.11.2007

Autori: Lewis Norman John, Moore Stephen, Giles Robert Gordon, Quick John Kirby, Urquhart Michael, Pool Colin Ripley

MPK: C07D 417/00, C07D 277/00

Značky: substituovaného, spôsob, tiazolidíndiónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 5-{4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl}-2,4-tiazolidíndiónu (zlúčenina vzorca (IA)) alebo jeho tautomérnej formy, alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, alebo jeho farmaceuticky prijateľného solvátu, pričom tento spôsob zahrnuje redukciu 5-{4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl}-2,4-tiazolidíndiónu (zlúčenina vzorca (IIB)) alebo jeho tautomérnej formy, alebo jeho soli, alebo jeho solvátu s komplexným...

Zariadenie na spojenie dvoch rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5256

Dátum: 28.11.2007

Autor: Hintzen Werner

MPK: F16L 43/00, F16L 27/00, F16L 47/02...

Značky: rúrok, dvoch, zariadenie, spojenie

Text:

...meniť. Pretože spojenie je materiálovýmspojom, a tým úplne tesne, nie je tiež potrebné uhlové spoje tesniť gumovým krúžkom.0011 Aby sa mohli obidve kolená uhlového spoja navzájom spojiť, je v prednostnom príklade uskutočnenia vytvorený západkový spoj, s ktorého pomocou sú obidve časti uhlového spoja uvedené do navzájom činného spojenia. Tento západkový spoj pozostáva z dorazu na jednom kolene uhlového spoja a protiľahlej plochy na druhom...

Dopravný systém na prepravu cestujúcich/tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15585

Dátum: 28.11.2007

Autori: Ojeda Arenas Jose, Gonzalez Alemany Miguel, Gonzalez Pantiga Juan Domingo

MPK: B66B 23/02

Značky: systém, dopravný, prepravu

Text:

...navrhnutých pod každým z trakčných článkov. Krátka doska umožňuje, aby bol polomer návratového oddielu malý a horné a dolné hlavy dopravného systému môžu teda byt navrhnuté s menšou výškou v porovnaní s riešeniami z doterajšieho stavu techniky. Pod každýmtrakčným článkom sú navrhnuté malé zuby a čelusť. Dosky môžu byť súčasťou trakčnej reťaze a ich spojenie je umiestnené v blízkosti dosadacej plochy, čo umožňuje malý prechodový...

Modifikované fúzie Fc s rozpustným receptorom FGF so zlepšenou biologickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9846

Dátum: 28.11.2007

Autori: Sordello Sylvie, Trombe Marc, Nesbit Mark, Nicolazzi Céline, Blanche Francis, Cameron Beatrice

MPK: C07K 14/47, A61K 47/48, A61K 38/17...

Značky: zlepšenou, aktivitou, receptorom, fúzie, rozpustným, modifikované, biologickou

Text:

...funkcie, ktore zahŕňajú dva hlavné mechanizmy na protilátkach závislú bunkovú cytoloxícitu (AnIibody-Dcpentlent Ccll-medialed Cytotoxicity, ADCC) a komplementiumobjavuje, ak sa mAb najpw viaže prostrednictvom svojho väzbovćho miesta na zintigén ksvojmu cieľu na nadorovýeh bunkách, a potom je časť Fe rozpoznaná špcciíickými receptormi FC (Fe receptors, FCR) na efektorových bunkách (tj. NK, neutrotiloch,makrotäzach), ktoré atakujú Cieľovou...

Vírové vektory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8325

Dátum: 28.11.2007

Autori: Razquín Erro Nerea, Casales Zoco Erkuden, Smerdou Picazo Cristian, Ruiz Guillén Marta, Cuevas Labrador Yolanda, Prieto Valtueńa Jesús, Rodríguez Madoz Juan Roberto

MPK: C12N 15/86

Značky: použitie, virové, vektory

Text:

...nízkeúrovne kombinácie (4 úrovni dosiahli Vektor wt SIN).Nencytopatický Vektor SFV obsahujúci mutácie F 718 T a R 649 H(R 649 H/P 7 l 8 T) V podriadenej jednotke nsp 2, ktorý vyjadruje gén odolnosti Voči puromycínu pac, bol ďalej popísaný, hoci jeho schopnosť generovať stabilné línie buniek s vysokou kombináciou nebola popísaná (Smerdou, C. et al. 2004. Siedme medzinárodné Sympózium o vírusoch s pozitívnym vláknom RNA, S. Francisco,...

Veko na rozvod vzduchu a vykurovacie alebo klimatizačné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 286022

Dátum: 27.11.2007

Autor: Riello Valerio Giordano

MPK: F24F 13/06, F24F 1/00, F24F 3/16...

Značky: vykurovacie, těleso, vzduchu, rozvod, klimatizačné

Zhrnutie / Anotácia:

Veko na rozvod vzduchu sa nasadí na vykurovacie alebo klimatizačné teleso s prirodzeným alebo núteným prúdením a slúži na reguláciu prietoku a smeru prúdenia vzduchu z konvektora. Opisuje sa veko (1) na rozvod vzduchu prúdiaceho z vykurovacieho alebo klimatizačného telesa (18) s núteným prúdením alebo s prirodzeným prúdením vo vertikálnom smere, kde teleso je uspôsobené na upevnenie na vertikálnu stenu, veko má zadnú časť lícujúcu s vertikálnou...

Zariadenie na vyrovnávanie tlakových rázov v uzatvorených systémoch, ako napr. silách alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12487

Dátum: 27.11.2007

Autor: Thorwesten Albert

MPK: B65D 90/02, B65D 90/22

Značky: napr, rázov, vyrovnávanie, tlakových, zariadenie, systémoch, silách, uzatvorených

Text:

...vypúšťacom hrdle, resp. v bočnej stene je pod vekom umiestnené protipožiarne teleso vybavené viacerými priechodnými vŕtaniami, resp. voštinovo Štruktúrované. 0011 Popri umiestnení približne voštinovo štruktúrovanéhoprotipožiarneho telesa vnútri vypúšťacieho hrdla môže sa alternatívne alebo navyše podľa vynálezu tiež navrhnúť, že okolo bočnej steny s vekom je umiestnená protipožiarna klietka, pričom protipožiarna klietka je tvorená oporným...

Spôsob výroby papierového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11391

Dátum: 27.11.2007

Autori: Wildlock Ylva, Heijnesson-hultén Anette

MPK: D21H 11/18, B32B 29/00, D21H 27/10...

Značky: papierového, výrobků, výroby, spôsob

Text:

...ako je valcová sušiaca časť so sušiacim sitom alebo plstencom alebo bez nich, kovovým pásom ap. Posušení alebo počas sušenía sa môže laminát potiahnuť ďalšou vrstvou.0008 Termínom laminátový papierový výrobok sú mienené aspoň dve vrstvy papiera a/alebo lepenky. Laminátový papierový výrobok však môže obsahovať ešte ďalšie vrstvy iných materiálov než je papier a/alebo lepenka vrátane rôznych polymérov, napr 1 klad polyetylén,polypropylén,...

Prípravok na montáž pružného remeňa okolo remenice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8188

Dátum: 27.11.2007

Autor: Debuire Fabien

MPK: F16H 7/24

Značky: prípravok, remeňa, okolo, pružného, montáž, řemenice

Text:

...priečnej rovine a umiestnenú sú v radiálnej polohe vo vzťahu k pozdlžnej osi páky, páka a spomínané kanály sú upravené takým spôsobom, že každáspojovacia súčiastka je súčasne V kontakte s guličkou a s kužeľovito rozšíreným nástavcomspomínanej páky. Pokiaľ pôsobí vonkajšia sila na guličku, ktorá vyčnieva zo systému,ťahaním na páku sa presúva predovšetkým jej kužeľovito rozšírený nástavec, ktorý vďaka svojmu sklonu umožňuje každému celku...

Vnútroočná šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12920

Dátum: 26.11.2007

Autor: Amon Michael

MPK: A61F 2/16

Značky: šošovka, vnútroočná

Text:

...dotykovej časti na sulkuse.0008 Podľa jedného znaku šošovky podľa vynálezu zviera dotyková časť uhol s rovinou vymedzenou okrajom optickej časti. Tento uhol je obvykle aspoň 5 alebo 8 ° a typicky nie je väčší než 15 alebo 20 °. Najvýhodnejšie je, ked má veľkosť 10 °.0009 U šošovky podľa vynálezu sa navrhuje, aby radiálne vonkajšia hrana každej z dotykových častí bola v kontakte so sulkusom. Dĺžka plochy ichvzájomného kontaktu, alebo aspoň...

Magnetická koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 285978

Dátum: 26.11.2007

Autori: Koidl Hermann, Lehmann Henry

MPK: B61H 7/00

Značky: magnetická, koľajová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická koľajová brzda (1) je vybavená magnetickým základným a/alebo nosným telesom (5) a oblasťou pólového nadstavca (7.1, 7.2), pričom oblasť pólového nadstavca (7.1, 7.2) zahŕňa oblasť vedúcu magnetický tok a oblasť oddeľujúcu magnetický tok. Magnetické základné a/alebo nosné teleso (5) zahŕňa materiály rozdielnych magnetizačných kriviek na zamedzenie vzostupu indukcie vo vzduchovej medzere (9) medzi magnetickou koľajovou brzdou (1) a...

Spôsob a merací prístroj na zisťovanie zvarového šva pozdĺžne zvarovaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285977

Dátum: 26.11.2007

Autori: Claus Ronald, Huth Thoralf, Groos Andreas

MPK: G01N 27/90

Značky: rúrok, zvarovaných, prístroj, pozdĺžne, zvarového, zisťovanie, merací, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu na zisťovanie zvarového šva jednotlivých pozdĺž zvarovaných rúrok (1), zhotovených z feritického alebo austenitického materiálu, pri ktorom sa jednotlivá rúrka (1) privádza do jednosmerného magnetického poľa a otáča sa okolo svojej pozdĺžnej osi a rozdiely štruktúry a/alebo permeability existujúce medzi základným materiálom a zvarovým švom sa ako rozlišovacie kritérium zisťujú pomocou snímača (8) umiestneného v blízkosti...

Dopravné zariadenie na transport materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8226

Dátum: 26.11.2007

Autor: Trieb Herbert

MPK: B65G 21/04, B65G 39/20

Značky: transport, dopravné, zariadenie, materiálů

Text:

...výstužných lán 12, na základe ktorých má tento veľkú nosnosť. Dopravný pás 1 je na dolnej strane upevnený priečne na smer jeho pohybu s rozprestierajúcimi sa nosníkmi 2, pričom sa medzi dopravným pásom 1 a nosníkmi 2 nachádza vždy elastická tesniaca lišta 3. Tesniacimi lištami 3, nachádzajúcími sa medzi dopravným pásom 1 a nosníkmi 2, sa zamedzuje tomu, aby sa medzi dopravným pásom 1 a nosníkmi 2 vytvorila medzera, do ktorej preniká...

Dopravné zariadenie pre transport materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7893

Dátum: 26.11.2007

Autor: Trieb Herbert

MPK: B65G 39/00, B65G 21/00

Značky: dopravné, transport, zariadenie, materiálů

Text:

...priradeného nosníka.0005 Výhodne je spodná strana tesniace lišty lepením spojená s hornou0006 Podľa jedného variantu uskutočnenia je po dĺžke nosnikov umiestnených niekoľko svorníkov so závitom, pomocou ktorých je dopravný pásupevnený na nosník za medzivrstvy tesniace lišty.0007 Predmet vynálezu je ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladovObr.2 úsek dopravného pásu dopravného zariadenia podľaObr. 3 prvý príklad uskutočnenia upevnenia...

Zátková tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7414

Dátum: 24.11.2007

Autori: Rogers Norman Edward, Nitzi Gerald

MPK: B22D 41/14

Značky: zátková

Text:

...zátkovú tyč obsahujúcu výstupok zátky, v ktorom je vytvorený úzky priechod. FR 2787045 opisujezátkovú tyč obsahujúcu zátku, umiestnenú smerom k výstupku zátkyktorá vytvára obmedzenie priemeru otvoru. W 0 Ol/08837 a WO 99/28066, obidva opisujú zátkové tyče, obsahujúce poréznu zátku, umiestnenú, prípadne, vnútri výstupku zátky alebo smerom0008 Nevýhodou použitia zvyčajných obmedzení ako sú vyššie opisané, je to, že časom môže nastať...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12887

Dátum: 24.11.2007

Autor: Merkel Felix

MPK: B62D 61/10, B60G 3/01, B60P 3/00...

Značky: vozidlo

Text:

...osí naprieč k pozdĺžnej osi vozidla smerom von, a prirodzene podľa potreby tiežzase späť smerom dovnútra.0008 Na základe takéhoto vyosenia otočných osí riadenia sa síce mení geometria riadenia,táto zmena je však len nepatmá, a nechá sa veľmi jednoducho zohľadniť v programe riadenia,pretože je vždy meniteľný len jeden parameter, konkrétne pozícia, respektíve poloha príslušnejstredovej osi relatívne voči vozidlu, respektíve modulu.0009...

Uzáver na nádoby na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7482

Dátum: 23.11.2007

Autori: Van Hees Steven, Göttke Sabine, Sieverding Werner

MPK: B65D 53/00, B65D 47/04

Značky: tekutiny, nádoby, uzáver

Text:

...uzáver, ku ktorému sa bude môcť pripájať a od ktoreho sa bude môct odpájať dávkovacie zariadenie.(0010) Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť uzáver, ktorý bude usporiadaný takým spôsobom, aby sa neodpájal od nádoby, a ktorý bude mať zlepšené tesniace vlastnosti v porovnani s uzávermi podľa doterajšieho stavu techniky.(0011) Vynález si ďalej kladie za cieľ poskytnúť zlepšený spôsob utesnenia uzáveru na nádobe na tekutiny.(0012) Ciele...